ČEZko v rukou zdatných manipulátorů

Roman Juriga

Otřesná a námi všemi placená reklamní kampaň na zastaralou a nepotřebnou jadernou technologii, jíž jsme zde s celou českou veřejností svědky, pouze ukazuje, kam až dospěla arogance a moc jedné jediné energetické firmy.

Člověk slabšího rozumu, který si navíc nepamatuje dobu předlistopadovou ani léta spojená s výstavby prvních dvou bloků Temelína, by si snad mohl myslet, že naprosto náhodně jsou v UDÁLOSTECH na ČT a ve ZPRÁVÁCH na Nově, ale někdy třeba také v seriózním a kvalitním pořadu Reportéři ČT vysílány několikaminutové klipy vychvalující jadernou energetiku. Hloupější člověk by se mohl také domnívat, že každý druhý večer, opět v hlavních zprávách, jsou výmysly jaderných expertů a odborníků z ČEZka o údajné „škodlivosti“ slunečních a větrných elektráren vysílány pouze „náhodou“. Bohužel však ódy na jádro a minuty nenávisti k „větrníkům“ a „slunečníkům“ samozřejmě náhodně vysílány nejsou.

Ve své podstatě otřesná a námi všemi placená reklamní kampaň na zastaralou a nepotřebnou jadernou technologii, jíž jsme zde s celou českou veřejností svědky, pouze ukazuje, kam až dospěla arogance a moc jedné jediné energetické firmy, která dnes suverénně ovládá svými penězi nejen koaliční a opoziční politiky, ale také většinu tzv. veřejnoprávních a soukromých médií.

O to více překvapivé v této tristní situaci, kdy lidé civí na rozumování manažerů a vazalů jediné firmy a poslouchají z rádia jejich podivné a ničím nepodložené vývody o zářné budoucnosti jádra, je mlčení naší Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a také všech těch, kdo si dnes uvědomují, že víra občanů − ovčanů v tuto firmu a povinná nenávist ke všemu, co si tato firma v  ČEZku nepřeje, je cestou do pekel jak pro naši demokracii, tak pro demokratický dialog o zásadních otázkách, které se týkají naší země a života v ní v budoucnosti.

Dnes ničím a nikým neomezená státofirma, disponující spoustou prostředků a neotřesitelnou přízní nejvyššího ústavního činitele, si tak u nás dnes opravdu nejenom dělá, ale také říká veřejnosti co chce. Propracovaný program vymývání mozků, který u nás již nejméně třetím rokem i prostřednictvím médií veřejné služby provozuje, je pochopitelně začátkem něčeho, co sice v České republice vůbec nepotřebujeme, avšak za co jednou pořádně zaplatíme.

Je v dané situaci z hlediska fungování demokracie hanebné, že nejenom většina soukromých médií a novin u nás, ale především média veřejnoprávní neposkytují adekvátní prostor k prezentaci firmou neposvěcených názorů a pohledů na zásadní otázky týkající se budoucnosti české energetiky, a tím i kvality života občanů v budoucnosti.

Čezké sny o jádru a skutečnost

Dávno předtím, než vybouchla Fukušima − v roce 2002 − se výstavba jaderných reaktorů ve světě dostala na historické minimum. I v tomto čase si však několik ČEZkých „jaderných expertů“, kteří konečně spustili celkem 7x(!) oproti plánu předraženou a o deset let opožděnou, avšak pouze polovinu Temelína, stouplo bez náznaku jakéhokoliv ostychu (a samozřejmě také bez jakékoliv omluvy) před kamery televizí a mikrofony rozhlasových stanic a před celou českou veřejnost a lhalo lidem bez zardění o „renesanci jaderné energetiky“, o „zlevňování jaderné technologie“ a také o „vyřešení problému ukládání jaderného odpadu“…

To všechno v době, kdy v Evropě a ve světě pomalu již začínal masivní odstup od jádra ve prospěch ekologických obnovitelných zdrojů energie a rozestavěnost jaderných zdrojů se držela na stabilní velmi nízké úrovni − třeba i díky faktu, že některé americké jaderné elektrárny, které se měly po 40 letech provozu již uzavírat a odstavovat, byly ještě ve stadiu rozestavěnosti… O nákladnosti těchto projektů v zemi do značné míry ovládané a vlastněné státofirmou však v našich médiích opět nepadlo ani slovo…

Naši „jaderní experti“ a jejich žáci, odchovaní postkomunistickým školstvím, se prostě svých snů nemínili (a i nadále nemíní) vzdát a svoje teze naučené z učebnic energetiky z 50. let minulého století hlásali i nadále, třeba také ve chvíli, kdy bylo jasné, že za dle nich „moderní, špičkový a levný“ projekt společnosti AREVA ve Finsku zaplatí Finové této francouzské firmě nejméně o 100 % víc, než bylo původně domluveno, a že se jeho spuštění oproti plánu nejméně o pět let opozdí…

Zavírání jaderných elektráren a odstupování celých zemí od centralizované, nebezpečné a předražené (a jak je dnes více a více patrné samu podstatu demokracie ohrožující) jaderné technologie samozřejmě pokračovalo a pokračuje zrychleným tempem po havárii jaderných zařízení v Japonsku v důsledku zemětřesení na začátku roku 2011.

Nadšení z jádra ve světě ostatně ochabuje také proto, že problémů kolem dávno již odstaveného havarovaného reaktoru v Černobylu neubývá, jak by si ČEZští experti zajisté přáli, ale spíše naopak přibývá…

Uvedené skutečnosti měly být a mají být i nadále před českou veřejností pokud možno utajeny. Obyvatelstvo je třeba strašeno vysokou cenou energie v důsledku zapojování nových obnovitelných zdrojů energie. Fakt, že Německo (které již dávno vsadilo na obnovitelné zdroje energie a odstavilo jenom letos 9 jaderných elektráren) elektrickou energii pro koncové zákazníky v poslední době zlevňuje, není samozřejmě manažerům ČEZu příjemný. Česká veřejnoprávní média a novináři i nadále poslouchají na slovo a odpůrcům zastaralých a megalomanských koncepcí firmy neposkytují prostor. Zřejmě „dobře vybraná“ Rada pro rozhlasové a televizní vysílání mlčí také…

Nepřítel naší zářné budoucnosti je jasný - jsou to OZE!

Česká republika je do značné míry závislá na dovozu energetických nosičů ze zahraničí. Dovážíme zemní plyn, ropu a ropné produkty, jsme závislí na uranu, který se pro nás těží v Kazachstánu a obohacuje se na palivo pro jaderné bloky Temelína a Dukovan v Rusku. V podobné situaci se octla celá řada zemí a ty se snaží svoji energetickou závislost na dovozech snížit.

V ČEZku se však státofirma a jí poddaní politici a podílníci (možná také v této souvislosti stíhatelní za velezradu, nebo braní úplatků) rozhodli vykročit jiným, přesně opačným směrem − totiž naši závislost na jiných a politicky i někdy docela nestabilních zemích pokud možno zvyšovat a prohlubovat.

První vážný pokus o jakousi energetickou nezávislost pomocí fotovoltaiky se povedlo kvůli jediné chybě v jinak dobrém zákoně (jednalo se o nemožnost státu pružněji reagovat na snížení cen fotovoltaické technologie) prakticky v zárodku zlikvidovat.

Na likvidaci celého odvětví obnovitelné energetiky se státofirma s plnou vehemencí začala podílet zejména ve chvíli, kdy si její jaderná kohorta uvědomila, že se zde skýtá zřejmě poslední šance, kdy může doslova pootočit kolesem dějin o několik desetiletí nazpátek.

To, že ekologicky přijatelná energie z fotovoltaiky zlevnila v průběhu nějakých 6 let téměř na jednu pětinu, se pro firmu provozující řadu špinavých hnědouhelných a dvě jaderné elektrárny stalo paradoxně důvodem k zahájení hysterické a nevybíravé kampaně plné polopravd, lží a poplašných zpráv s cílem oblafnout ještě alespoň jedenkrát důvěřivou českou veřejnost a přece jenom prosadit staré jaderno-uhelné plány jako vystřižené z pětiletek budování socialismu.

Frustrovaní lidé pohádce o rozvrácených rodinných rozpočtech pro matky samoživitelky kvůli fotovoltaice bohužel velmi snadno uvěřili. (Mnohaprocentní a na rozdíl od „slunečního boomu“ velmi skutečná likvidace a devastace rodinných rozpočtů tzv. daňovou reformou však má být zmanipulovanou veřejností vnímána jenom jako jakási bezbolestná kosmetika.)

Avšak lžím a strašení obyvatelstva ze strany státofirmy a jejích mediálních sluhů stále není konec. Dramatiky z ČEZkých kanceláří jsou barvitě popisovány tragické blackouty (či spíše blaf-outy?), které se nikdy a nikde ve světě kvůli obnovitelným zdrojům nestaly (tj. ani na východě USA ani v Itálii a ani ve Francii!).

Lidem je třeba opakovaně připomínán kus ledu, který spadl před jedoucí auto pod větrnou elektrárnu, anebo dávno již zapomenuté „přetlaky“ z německých větrníků na ČEZkou energetickou síť, a to jako tragédie snad stokrát větší než nějaká ta, dle paní Drábové a expertů ČEZu, perfektně zvládnutá a bezproblémová Fukušima anebo v podstatě zdraví snad docela prospěšný a i nadále do budoucnosti „zářící“ Černobyl… Jaderný odpad a jeho ukládání pro hustě osídlené ČEZko (na rozdíl od celého světa!) samozřejmě také není žádný problém…

Na obrazovce ČT je pak důvěřivá veřejnost s požehnáním politiků i všech těch mediálních rad jednou strašena neuvěřitelnými blaf-outy, tu v důsledku německých větrníků (když zaduje z polí) a jindy zase blaf-outy kvůli fotovoltaice, když je nebe bez mráčků a teploty šplhají ke třiceti stupňům Celsia. (Takže asi vůbec netřeba pochybovat o tom, že nám milovaná jaderná státofirma již brzy a na potvrzení svých slov zřejmě nějaký ten opravdový blackout zorganizuje.)

Skutečnost je taková, že od poloviny roku 2009 se u nás vede dodnes pokračující kampaň mající za cíl všechny ekologické obnovitelné zdroje energie (tj. ekologickou a bezemisní energii slunce, větru, tzv. malé vody a biomasy) pokud možno v očích důvěřivé veřejnosti maximálně zdiskreditovat a znemožnit a na straně druhé zdůvěryhodnit plány jak vystřižené z 50. let, které mají za cíl v nevelké a hustě osídlené České republice postavit alespoň 6 bloků zcela nepotřebných a centralizovaných jaderných elektráren, jejichž odstavování z provozu i zapojování do sítě však trvá (na rozdíl od zdrojů obnovitelných) obvykle týden(!), a samozřejmě také plány prohloubit naši závislost na dovozu energetických nosičů ze zahraničí.

…že by opět „ztroskotanci a samozvanci“?

Stavitelé a experti od nových Temelínů nám samozřejmě nikdy předem neřeknou pravdu o tom, kolik ten jejich reaktor bude stát, a ani nám nikdy předem neřeknou, kdy vlastně bude dostavěn. Náklady, ať by byly jakékoli, samozřejmě jako nesvéprávní rukojmí státofirmě (jíž teď opět 90 % obyvatel díky velmi promyšlené mediální kampani věří) zaplatíme.

Desítky miliard, o něž se u těchto megalomanských projektů VŽDY(!) navyšuje rozpočet a i mnohamilionové provize pro vesměs zkorumpované politiky, kteří jaderné elektrárny upřednostňují a povolují, jsou totiž jaksi ze zvyku nad právem i nad jakýmikoliv úvahami o etice, životním prostředí i demokracii. Zřejmě především proto, že se zde jedná o částky vskutku astronomické.

Tzv. jaderní experti u nás samozřejmě vědí také to, že pokud se v ČR postaví jenom o několik desítek více větrníků, budou si muset asi nechat zajít chuť na tučné provize i na ovládání celé země, jejího politického i mediálního života a také všech pokorných plátců, jimž každý měsíc posílají složenku. I proto ostatně ČEZ, stojící vysoko nad politiky i zákonodárci, v rozporu s českým právem i mezinárodními závazky naší země v současnosti žádné(!) připojování ekologických elektráren (tj. elektráren vodních, slunečních, větrných a elektráren na biomasu) již třetím rokem nepovoluje.

V této situaci je myslím dobré připomenout si, že nedávno zesnulý básník a zakladatel českého undergroundu Ivan Martin Jirous v posledních letech velmi vehementně varoval před mocí výše uvedené státofirmy. Další významná osobnost, bývalý prezident Václav Havel, dokonce vždy volil a ve volbách doporučoval Stranu zelených, která se dokázala vůči jaderné technologii jako asi jediná v ČR vymezit.

Myslím, že tito dva pánové, Václav Havel a Ivan Martin Jirous, pro ČEZ i Václava Klause a nadále manipulovanou většinu občanů zajisté i nadále „ztroskotanci a samozvanci“, nám ještě před jejich smrtí o ČEZu, svobodě a demokracii i jejím ohrožení v naší zemi naznačili svými postoji cosi velmi podstatného.

V každém případě jistým způsobem vyjádřili svá stanoviska vůči mocné energetické společnosti, která chce tuto zemi ovládat s pomocí jí kontrolované a vlastněné ohromné energie atomu.

Nemusím asi ani dodávat, že se právě k těmto postojům výše uvedených nedávno zesnulých „ztroskotanců a samozvanců“ hlásím. V sázce je totiž příliš mnoho. Jak ukazují nadále probíhající mediální manévry ČEZu, obavy o osud demokracie a naši budoucnost v rukou jedné jediné energetické společnosti jsou v České republice opodstatněné.

  Diskuse
  VW
  May 30, 2012 v 15.21
  Korekce omylu
  V článku je velmi málo konkrétních faktů. Jednim z velmi mála je tvrzení, že: "Německo (které již dávno vsadilo na obnovitelné zdroje energie a odstavilo jenom letos 9 jaderných elektráren) elektrickou energii pro koncové zákazníky v poslední době zlevňuje". To ovšem není pravda, protože to co klesá je silová energie. A to v Německu a tím i u nás, protože jsme napojeni na německou burzu se silovou elektřinou. Naopak, jak v Německu tak i u nás cena elektřiny pro koncové zákazníky i průmysl roste díky dotacím na OZE a zdražováním udržení stability přenosové soustavy kvůli fluktuujícím OZE. Nejlevnější elektřina pro koncové zákazníky je ve Finsku a Francii, právě proto, že vsadily na jádro a nedošlo k excesům hlavně s fotovoltaikou, viz zde: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/8-25052012-AP/EN/8-25052012-AP-EN.PDF Nejdražší je naopak cena elektřiny pro koncové zákazníky právě v Německu. Podrobné vysvětlení, proč silová energie klesá (je to tím, že pro povině odebíranou fotofoltaiku není podstatná cena na burze, má zajištěnu mnohonásobně vyšší platbu dotacemi) a proč je to značně negativní jev, je vysvětleno zde: http://neviditelnypes.lidovky.cz/ekonomika-kam-kracis-ceska-a-evropska-elektroenergetiko-p2h-/p_ekonomika.asp?c=A120523_195726_p_ekonomika_wag
  Průšvih s fotovoltaikou není dán primárně tím, že dva roky trvalo, než ze podařilo snížit výkupní ceny, ale celkovým výkonem a velikosti dodávek. Jestliže řeknu, že by měla být fotovoltaika nějakou relevantní náhradou uhlí a jádra (tedy její podíl na produkci v desítkách procent), tak říkám, že budou extrémní dotace na ni (v absolutních číslech). Podrobněji zde: http://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/vladimir-wagner-jak-je-to-s-oze-hlavne-fotovoltaikou-a-dotacemi-na-ne

  MH
  May 30, 2012 v 17.11
  Pane Wagnere, pochopil jsem z vašeho textu, že do míst zdevastovaných chemickou těžbou uranu, stačí "zainvestovat" 50 miliard a je "sanováno". Pak je také zvláštní, že dotace do OZE jsou ve vašich propočtech ekvivalentní investici stejné částky do (marného) pokusu o "rekultivaci" krajiny po těžbě uranu. Ohledně "Grid parity", tedy srovnání cen špinavých a čistých zdrojů, spíš než dohady a odhady pana Wagnera, věřím informacím z otevřených zdrojů http://en.wikipedia.org/wiki/Grid_parity . Ještě bych dodal že absence vědců z pole vývoje OZE a decentralizovaných sítí (pokud je tato informace o absenci pravdivá), diskvalifikuje "poradní skupinu" jako pouhou lobbistickou sešlost roztleskávaček ČEZ-u a jaderné lobby.
  VW
  May 30, 2012 v 17.29
  Náklady na sanaci
  Náklady na sanaci míst po těžbě uranu jsem převzal od Martina Sedláka, cituji jej: "v ČR náklady na odstranění škod po těžbě a zpracování uranu přes 50 mld. Kč (2002-2085)", ostatně stejné číslo 50 mld. Kč uvádí v diskuzi pod tímto příspěvkem: http://www.denikreferendum.cz/clanek/13261-odbornici-tandem-paces-drabova-vede-ceskou-energetiku-do-minulosti pan Tožička. Dovolím si předpokládat, že tito pánové určitě potřebné náklady nesnižují.
  Pane Hadžiči, můžete mi prosím říci, kde se to, co jsem napsal nebo citoval z té studie Bloomberga o grid parity liší od informací, které jsou na Vášem odkazu na wikině?
  JK
  May 31, 2012 v 14.51
  Čistě ideologický text
  Článek pana Jurigy je přesnou ukázkou, jak by se o energetice mluvit nemělo. Proti jaderné energetice existuje spousta silných argumentů (jako mimochodem proti každé jiné energetice), pan Juriga je ale nepoužívá, místo toho útočí a obviňuje potenciální oponenty. A když už nějaký argument uvede, má ho špatně (např. není pravda, že by Fušima "vybouchla").
  Pro pořádek dodávám, že volím Zelené a velmi se obávám monopolu ČEZu, ale ideologického žvástu se bojím ještě víc, protože je nebezpečnější.
  AM
  May 31, 2012 v 16.30
  Souhlasím s panem Konvalinkou.
  Tento text je otřesný.
  VW
  May 31, 2012 v 17.30
  Srovnání situace v Černobylu a Fukušimě
  Pan Juriga se zmiňuje o Černobylu a pravdou je, že situace s blokem čtyři Černobylské jaderné elektrárny vyřešena není. Napsal jsem poměrně podrobný rozbor následků havárie v Černobylu a nynější situaci tam a srovnání s Fukušimou. A analýzu toho, co lze z Černobylu vyvodit o tom, jak se bude vyvíjet situace ve Fukušimě. Pokud čtenáři nevadí, že je to rozbor člověka, kterého by jistě pan Juriga popsal tak, že by mu nikdo aní kůrku nepodal :-), tak je na http://www.osel.cz/index.php?clanek=6247 .
  MH
  May 31, 2012 v 18.12
  Pane Wagnere, v článku na který odkazujete, uvádí se počet přestěhovaných lidí z důvodu radiace na 336.000. Když střídmě odhadnu (bez dalšího odškodnění lidí s poškozeným zdravím, nákladů na léčbu, sanaci reaktoru, hodnotu zničeného území) odškodnění na 2 miliony Kč / přesídlenou osobu, tak je to 700 miliard Kč. Kdo by to případně po havarii v Temelíně nebo Dukovanech uhradil? ČEZ rozhodně nemá k dispozici takové částky. V případě havarie by navíc, jak ukazuje příklad TEPCO, hodnota ČEZ-u náhle klesla k nule, a schopnost firmy cokoli finančně "řešit" by v řádu minut skončila. "Coverage for nuclear facilities in Japan excludes earthquake shock, fire following earthquake and tsunami, for both physical damage and liability. Swiss Re believes that the incident at the Fukushima nuclear power plant is unlikely to result in a significant direct loss for the property & casualty insurance industry". To je zvláštní že pojišťovny tak bezpečnou technologii odmítají pojistit, pokud vím, v Česku podobné zemětřesení nehrozí, jsou to spousta snadno vydělaných peněz.
  PH
  May 31, 2012 v 20.30
  Pane Jurigo,
  souhlasím s vámi. Díky za text, který vystihuje, jaké nebezpečí představuje vymývání mozků pro demokracii. Přesto bych nebyl tak skeptický k samostatnému myšlení našich občanů.

  V anketě Rokycanských Listů http://www.rlisty.eu/view.php?cisloclanku=2012022602 k další energetické koncepci hlasovalo 863 čtenářů ke dni 26.2.2012 takto:
  - pro dostavbu Temelína a stavbu dalších jaderných elektráren 32,4,%,
  - nechat dožít jaderné elektrárny a podporovat obnovitelné zdroje energie 31,3%,
  - uzavřít jaderné elektrárny do roku 2020 a podporovat obnovitelné zdroje energie 30%
  - pro dostavbu pouze Temelína je 6,3% účastníků ankety.

  Hlasování přineslo překvapivá zjištění - nejvíce hlasů připadlo podpoře obnovitelných zdrojů energie - celkem 61,3,%, pro stavbu dalších jaderných elektráren je celkem jen 38,7%.

  Výsledky naší ankety tak popírají mínění šířené médií o vysoké podpoře jaderné energetiky mezi našimi občany. Ostatně všímavý pozorovatel se musel již dříve pozastavit nad všeobecným odporem občanů ke stavbě úložišť jaderného odpadu.
  JS
  June 1, 2012 v 10.35
  Ani se lidem nedivím
  Ani se lidem nedivím, že odmítají jadernou energetiku. Před dokončením Temelína ČEZ sliboval, že mu to umožní zavřít uhelné elektrárny. Došlo k tomu? Ja o tom nevím - zdá se, že raději tu energii vyvážíme.

  Lidé můžou podporovat jádro v principu, ale ČEZ - jsou to lháři. Aspoň já to tak cítím - nemám nic proti jádru (ačkoli opravdu, obnovitelné zdroje začínají být konkurenceschopné, jinak by počet jejich instalací exponenciálně nerostl), ale že by to mělo být v režii ČEZu, to snad raději ne.
  TT
  June 1, 2012 v 16.08
  Oběti a sanace těžby
  50 miliard je pouze na sanaci zamořeného jezera pod Ralskem. Nejso zde započítány náklady na sanaci Jáchymovska a v budoucnu i Rožínky.

  Navíc je třeba si uvědomit, že se vytěžilo uranu málo. Nyní ho musíme dovážet z oblastí, kde je těžba prováděna ještě horším způsobem něž u nás. Takže náklady na sanaci přesouváme do režimů, které tyto otázky prostě neřeší - Ať již jsou to USA (navajská území), nebo Niger.

  Čistá energie za cenu zamoření jiných zemí?