Japonské úřady mylným údajem prohloubily pochyby o své věrohodnosti

Jakub Patočka

Provozovatel elektrárny Tepco publikoval v neděli nepřesný údaj. Následná oprava ale vyvolala další zmatky. Platí, že voda v technickém přízemí druhého reaktoru je extrémně radioaktivní. V evakuační zóně dosud pobývají desetitisíce lidí.

Většinou světových médií v neděli proběhla zpráva, že v technickém přízemí budovy druhého reaktoru obsahuje voda desetimilionkrát vyšší množství radiace než připouští norma. Navzdory zmatkům vyvolaným následnou opravou firmy Tepco tento údaj platí, ačkoli se ukázalo, že pro jeden z izotopů byly zveřejněné údaje stonásobně vyšší, než odpovídalo skutečnosti.

Radioaktivita izotopu jódu I-134 ve vodě v technickém přízemí druhého reaktoru činí dvacet terabecquerelů na metr krychlový, nikoli dva tisíce. Přesto se jedná o mimořádně vysoké hodnoty, přibližně desetinásobně vyšší než v budově 3, kde při brodění radioaktivní vodou dělníci utrpěli popáleniny.

Prakticky všechna japonská, světová a samozřejmě i česká média se nechala zmást následnou opravou firmy Tepco a uváděla, že radiace vyzařovaná vodou je stokrát nižší. Ve skutečnosti se oprava týkala právě jen údaje pro koncentraci méně významného izotopu jódu I-134. Celková radiace, jak ukazuje tabulka na stránkách firmy Tepco, zůstala totožná, 1 Sv na hodinu, tedy desetimilionkrát nad normu.

Celkově jeden kubický metr vody v přízemí druhého reaktoru obsahuje stejné množství radioaktivity jako deset deka vyhořelého paliva.

Důvěryhodnost oficiálních zdrojů informací utrpěla další ránu

Tepco a japonské regulační úřady v neděli konečně oficiálně ohlásily to, co bylo jasné každému se zvládnutou středoškolskou fyzikou: kontaminace vody v technických přízemích všech čtyř jednotek pochází z reaktorů a indikuje částečné roztavení paliva.

Nedělní ohlášení chybných výsledků měření podtrhlo fakt, že ve firmě Tepco naměřené hodnoty před zveřejněním nikdo kriticky neposuzuje. Firmě Tepco, Japonské agentuře pro jadernou bezpečnost i kanceláři japonského premiéra trvalo dvanáct hodin, než opravili data, která hraničila s mezemi fyzikálních zákonů.

Stupňuje se také vzájemné obviňování odpovědných osob. Objevila se zpráva, že premiér Kan údajně obdržel zprávu o hrozbě roztavení reaktorů už v den, kdy havárie propukla, ale odložil rozhodnutí o částečném odvětrání až na další den odpoledne. Včasné odvětrání přitom mohlo zamezit poškození paliva i chladících systémů, což by podstatně snížilo celkové úniky radiace.

Nepochybně potrvá měsíce, než vyšetřování stanoví přesné míry odpovědnosti jednotlivých činitelů.

Záchranáři řeší, jak vyzrát na radioaktivní vodu

Situace všech ohrožených reaktorů zůstává vážná, ve všech je nízký stav chladicí kapaliny a polovina palivových tyčí zůstává vynořena. První reaktor prodělal opět výkyv tlaku, což podtrhuje, že situace zůstává nestabilní. Tepco ohlásilo, že všechny nádrže s vyhořelým palivem jsou nyní kompletně pod vodou, což je skvělá zpráva.

Japonská televize NHK v pondělí ráno odvysílala záběry z vrtulníku, které dokumentují, že do nádrže u čtvrtého reaktoru napadaly kusy vybavení vymrštěné výbuchem vodíku, které při dopadu mohly poškodit palivové tyče, což mohlo způsobit následné zvýšené úniky radiace.

Práce na obnově elektrických systémů a normálního chlazení jsou přerušeny do doby, než se podaří odčerpat vysoce radioaktivní vodu z technických přízemí všech budov jedna až tři. V budově u prvního reaktoru pracují tři čerpadla, ale žádný odhad, jak dlouho by práce mohla trvat, nebyl zatím zveřejněn.

Nejpohodlnější možností by bylo přečerpat vodu do tepelných výměníků. Nevyřešeným problémem ovšem zůstává, že přinejmenším v některých případech se veškerá voda do výměníků nevejde. Alternativními možnostmi se nyní japonští záchranáři zabývají. Pokud nejsou tepelné výměníky poškozeny, radioaktivita by z nich neměla uniknout do přírodního prostředí.

Greenpeace zjistilo nebezpečné hodnoty kontaminace mimo evakuační zónu

Úniky radioaktivity do ovzduší se během posledního týdne podstatně snížily a míra kontaminace obydlených oblastí klesá. Vzhledem k  větrům vanoucím už několikátý den stabilně nad moře, kontaminace putuje sem.

Hrozba vysokých úniků kontaminace do ovzduší nicméně potrvá do té doby, pokud se nepodaří obnovit normální chlazení reaktorů a nádrží s vyhořelým palivem a utěsnit všechny trhliny, jimiž radioaktivní látky unikají. To je cíl, který zatím zůstává vzdálen dny či spíše týdny.

Vyšlo najevo, že ve dvacetikilometrové evakuační zóně dosud pobývá několik desítek tisíc lidí, kteří buďto odmítli opustit své domovy, anebo se do nich vrátili, poněvadž se chtěli postarat o svoje zvířata, anebo už nemohli vystát život v evakuačních centrech.

V japonských médích byl citován muž, který návrat vysvětlil slovy: „Japonská vláda se o naše věci nepostará. Nemáme kam jít, není čím topit. Nenecháme se tahat na vařené nudli.“

Vláda má obavy z toho, že se domů vrací stále více evakuovaných lidí, proto slíbila, že všichni budou smět krátce navštívit své domovy, jen co z oblasti přijdou příznivá data měření.

Tým expertů Greenpeace působící v oblasti zjistil zdraví nebezpečné hodnoty radiace v obci Iitate, čtyřicet kilometrů severozápadně od elektrárny Fukušima. Jedná se o hladinu deset mikrosievertů za hodinu, která je nebezpečná všem obyvatelům, ale zejména dětem a těhotným ženám. Místo by mělo být evakuováno.

„Japonské úřady jsou si plně vědomy, že takto vysoké hladiny radiace se vyskytují i daleko za evakuační zónou v místech, jako je Iitate, přesto nepřijaly odpovídající opatření pro ochranu svých občanů, ani jim neposkytují dostatek informací o zdravotních hrozbách,“ uvedl k výsledkům měření vedoucí týmu Greenpeace Jan van de Putte.

Pro obyvatele Iitate není bezpečné v místě setrvávat, celoroční povolené dávce jsou zde vystaveni během několika dní. „Pokud se započítají radioaktivní částice, které lidé vdechnou či přijmou s potravou nebo nápoji, zátěž, jíž jsou vystaveni, je pravděpodobně ještě mnohem vyšší.“

Podle Greenpeace by japonské úřady měly okamžitě „přestat upřednostňovat politiku před vědou“ a stanovit evakuační zónu podle reálných výsledků měření.