Fukušima už je jako Černobyl. Německo urychlí výstup z jádra

Jakub Patočka

Nová studie německého experta Helmuta Hirsche ukazuje, proč jen administrativní důvody dovolují nadále hodnotit fukušimskou havárii nižšími stupni závažnosti než Černobyl. Konec nehody je v nedohlednu. Německo se bouří proti jádru.

Kontaminace moře poblíž elektrárny vzrostla mezi 21. a 23. březnem desetkrát. Koncentrace jódu-131 je zde 1 250krát nad normou pro pitnou vodu. Bližší analýza kontaminace i jejího nárůstu ukazuje, že původním zdrojem byly znečištěné reaktory, ale za následné desetinásobné zvýšení odpovídají nádrže s vyhořelým palivem.

To znamená, že vážně poškozeny byly vinou přehřátí oba typy zařízení v elektrárně: jak reaktory, tak nádrže s vyhořelým palivem. Stupňuje se kritika japonských úřadů. Greenpeace vyslali do oblasti nezávislý monitorovací tým. V Německu zveřejněná studie hodnotí fukušimskou havárii už coby stejně závažnou jako Černobyl. Jaderný program v Německu zřejmě skončí rychleji, než byl původní plán.

V technických přízemích všech čtyř fukušimských reaktorů je velké množství vody. Voda v reaktorech 1 a 3 má mimořádně vysoký obsah radioaktivity a musela uniknout z reaktorů. Radioaktivita vody v reaktorech 1 a 3 nebyla zatím změřena.

Tepco nyní čerpá sladkou vodu do reaktorů 1 až 3 z cisteren. Vysoká úroveň radiace znemožňuje dělníkům obnovit chladicí systémy reaktorů přímo na místě. Tepco odmítlo odhadnout, jak dlouho obnova standardního chlazení může trvat.

V některých místech poklesly hodnoty jódu-131 ve vodovodní vodě pod povolené limity, ale v patnácti městech stále zůstávají nad nimi. Koncentrace vzrostly včera nad normu v sedmi městech prefektury Čiba. Úřady zde vydaly doporučení nepodávat vodu z veřejné vodovodní sítě kojencům.

Vedení firmy Tepco znovu čelí ostré kritice

Provozovatel fukušimské jaderné elektrárny, Tokijská elektro-energetická společnost — Tepco se znovu ocitl pod palbou kritiky poté, co vyšlo najevo, že v červnu 2009 během porady na ministerstvu hospodářství, obchodu a průmyslu byl konkrétně upozorněn na hrozbu, kterou může představovat tsunami, pro starší typy elektráren.

Dokonce inspektor Japonské agentury pro jadernou bezpečnost zde upozornil, že odhady firmy Tepco neodpovídají skutečnosti a bude je nutné revidovat.

Firma Tepco je také kritizována za manažerské selhání kvůli incidentu, po němž museli být hospitalizováni dva její pracovníci. Vyšlo najevo, že Tepco vědělo o větším množství vody v technickém přízemí reaktoru 3 už předtím, než tam vyslalo své opraváře. Ti pak při brodění extrémně radioaktivní vodou utrpěli popáleniny chodidel beta zářením.

O firmě Tepco se už dříve objevila zpráva, že falšovala dokumentaci k elektrárně. Během sobotní tiskové konference někteří novináři ztratili s představiteli firmy trpělivost a otevřeně je obvinili ze lhaní.

Stav všech čtyř poškozených reaktorů zůstává velice vážný

Tepco na sobotní tiskové konferenci oznámilo, že se podařilo přivést elektrické vedení do řídicí místnosti druhého reaktoru, ale žádný jiný pokrok nenastal.

Novým problémem je radioaktivní voda v technickém přízemí všech čtyř reaktorů. V budově reaktoru jedna je 40 cm, v budově dva 100 cm, v budově tři 150 cm, v budově čtyři osmdesát centimetrů. Odsátí této vody se nyní pro Tepco stalo hlavní prioritou, ale zatím si s problémem neví rady.

V sobotu ráno opět stoupaly ze všech čtyř reaktorů sloupce páry a přístroje zaznamenaly během pátku další silný únik radioaktivity. Jeho zdroj ale není znám.

Greenpeace začalo v Japonsku provádět nezávislé měření

Skupina odborníků Greenpeace začala v noci na sobotu provádět v Japonsku nezávislá měření, aby mohla ověřit a posoudit skutečný rozsah zamoření a ohrožení obyvatelstva.

„Od počátku fukušimské jaderné krize úřady soustavně zlehčovaly rozsah i možné důsledky kontaminace radioaktivitou. Přijeli jsme do oblasti, abychom mohli nezávisle svědčit o skutečném rozsahu kontaminace a jejích dopadech,“ uvedl vedoucí skupiny a odborník na radiační bezpečnost Jan van de Putte.

„Tím, že poskytneme poctivou, transparentní a nezávislou analýzu hrozeb pro zdravotní stav obyvatel, chceme nabídnout alternativu k prohlášením jaderných regulátorů, která si často protiřečí,“ doplnil van de Putte.

Tým expertů Greenpeace navázal rovněž kontakty s místními lidmi postiženými nehodou, kteří byli evakuováni z dvacetikilometrové zóny kolem elektrárny. První fotogalerii snímků týmu Greenpeace připravujeme k vydání. Tým také pořizuje v oblasti videodokumentaci.

Německý expert Hirsch: Fukušima už je sedmička — jako Černobyl

Fukušimská jaderná elektrárna už od počátku nehody, která nastala v důsledku tsunami 11. března 2011, vypustila do okolního prostředí tolik radioaktivity, že je nutno hodnotit ji na mezinárodní sedmistupňové stupnici stanovující závažnost jaderných nehod nejzávažnějším stupněm sedm.

Analýzu, která to prokazuje, připravil pro Greenpeace v Německu dr. Helmut Hirsch a opírá se v ní o údaje zveřejněné Francouzskou agenturou pro jadernou bezpečnost a Rakouským ústavem pro meteorologii a geodynamiku. Stupněm sedm byl zatím hodnocen pouze Černobyl, přičemž žádná další nehoda nedosáhla ani stupně šest.

Celkové množství izotopů jódu-131 a césia-137 uvolněné do okolí od počátku nehody do 23. března, které uvedly francouzský a rakouský regulátor, vyžaduje, aby fukušimská nehoda byla překvalifikována na stupeň sedm. Podle analýzy Helmuta Hirsche úniky radioaktivity jsou už natolik vysoké, že by dokonce vystačily na tři havárie stupně sedm.

V porovnání s Černobylem, kde havaroval jeden reaktor, ve Fukušimě závažná selhání postihla hned čtveřici reaktorů. Ve třech reaktorech poklesla hladina chladicího média natolik, že nastalo tavení palivových tyčí.

Navíc havárie postihla i nádrže s vyhořelým palivem, které rovněž ztratily chlazení, vznítily se a v jednom případě přivodily výbuch vodíku, který roztrhl i reaktor číslo čtyři, v době nehody odstavený kvůli plánované údržbě.

Závěr doktora Hirsche zní: „Shrneme-li všechny úniky z fukušimských reaktorů, jedná se jednoznačně o havárii stupně sedm, ba dokonce bychom mohli nakonec hovořit o třech nezávislých nehodách stupně sedm, pokud bychom vzali každý reaktor zvlášť, neboť každý z nich uvolnil 100 000 TBq.“

Zpráva, o které má v neděli obsáhle referovat německý týdeník Der Spiegel, obviňuje Mezinárodní agenturu pro jadernou energii ze zkreslování skutečnosti.

Stupnice INES stanovující závažnost nehod v jaderných zařízeních totiž vůbec nepočítá s variantou, že by mohlo nastat více závažných nehod na více reaktorech v rámci jednoho provozu. Kopii Hirschovy zprávy Mezinárodní agentura pro jadernou energii dostala na vědomí.

Mezinárodní agentura pro jadernou bezpečnost hodnotí všechny úniky samostatně a prozatím jim přiřazuje stupeň pět, v čemž se shoduje s japonským regulátorem. Helmut Hirsch ale poznamenává: „Lidem je přece úplně jedno, odkud přesně pochází radiace, která je ozáří.“

Shaun Burnie z německých Greenpeace ke zveřejnění zprávy připomenul, jak jaderný průmysl celou dobu po Černobylu opakoval, že v západních typech reaktorů žádná podobná nehoda nemůže nastat.

„Pětadvacet let po Černobylu tu máme havárii, která má už nyní minimálně stejný rozsah, zdaleka ještě není u konce a potenciálně může napáchat ještě mnohem větší škody. Jaderná energetika neměla mít po Černobylu už žádnou budoucnost. A toto musí být konec tohoto katastrofického odvětví,“ řekl Shaun Burnie z německých Greenpeace.

A německá vláda je s ním podle všeho zajedno. Bývalý německý ministr životního prostředí za CDU a bývalý šéf programu OSN pro životní prostředí Klaus Töpfer, který předsedá komisi, jež má posoudit německý jaderný program, oznámil poté, co v sobotu v Německu proti jaderné energii demonstrovalo čtvrt milionu lidí, že jediná otázka pro jeho komisi zní, jak ukončit německý jaderný program co nejrychleji.

Evropská unie se chystá zahájit proces, na jehož konci by bylo stanovení minimálních nezbytných standardů pro bezpečnost jaderných elektráren. Je zřejmé, že pokud se proces podaří prosadit a bude proveden poctivě, ani Temelín a Dukovany už žádná velká budoucnost nečeká.