Fukušimská havárie: další požár a sloupy páry. Trpí už i Tokio

Jakub Patočka

Situace v elektrárně, ačkoli z ní přišlo i několik dobrých zpráv, zůstává kritická. Pára stoupá ze všech čtyř reaktorů. Přesto se hlavní pozornost přesouvá k zdravotním důsledkům neštěstí. Japonsko podle kritiků nechrání dost své občany.

Ve středu ráno se zdálo, že ve třetím reaktoru, který byl zdrojem hlavních obav v úterý, se situace vcelku stabilizovala, ale podobně kritický vývoj byl hlášen z reaktoru 1. Rovněž zde začala vzrůstat teplota i tlak, a to dokonce ve vyšší míře než předtím v reaktoru 3.

Bohužel ve středu odpoledne i v budově třetího reaktoru znovu propukl požár a pracovníci byli znovu evakuováni. Dva zaměstnanci byli ve čtvrtek hospitalizováni s nemocí z ozáření. Požár sice do čtvrtečního rána ustal, ale pára mezitím začala stoupat ze všech čtyř reaktorů, což indikuje jejich nebezpečné přehřívání.

Práce na přívodu elektřiny konečně přinesly hmatatelné výsledky. V budově třetího a prvního reaktoru se opět rozžala světla, ale chladící systémy u reaktorů 1 — 4 budou na zprovoznění čekat ještě řadu dní.

Nově prověřené vzorky dokreslují ohromující rozsah katastrofy: rozšiřuje se seznam nepoživatelných potravin, zasažených oblastí, vzrůstá hladina naměřené radiace. Těžce zasažena jsou i mnohá místa mimo evakuační zónu. V Tokiu vydaly úřady doporučení nepodávat vodu z kohoutku kojencům.

Francouzský úřad pro jadernou bezpečnost zpřesnil svůj odhad dosavadního úniku radioaktivity: jedná se jednu desetinu množství, které uniklo z Černobylu; do propočtu ale nejsou započítány emise z nádrží s vyhořelým palivem.

Organizace Greenpeace podrobila japonské úřady tvrdé kritice za liknavý a zlehčující přístup k informování veřejnosti.

Elektrárna hraje se záchranáři videohru Jen počkej

Situace v elektrárně se mění ze dne na den a pozornost se přesouvá z jednoho problému na druhý. Na jedné straně celkovou situaci zhoršuje trvající přehřívání mnoha kritických provozů, na druhé straně postupující práce záchranářů zvyšují naději, že se nakonec podaří začít účinně všechna krizová místa chladit. Boj s časem záchranáři ale zatím prohrávají.

Jako další v řetězu každodenních krizí se ve středu vynořily obtíže reaktoru 1, v němž začala dramaticky narůstat teplota i tlak. Pokud by tlak v kontejnmentu dostoupil kritické meze, bylo by nutné nouzově odvětrat hromadící se radioaktivní plyny do ovzduší.

Tepco, ale uvedlo, že vzestup teploty pláště reaktoru na čtyři sta stupňů celsia za problém nepovažuje, protože bod tavení je až tisíc stupňů. Normou je ale teplota 302 stupňů celsia. Podle posledních zpráv se hodnoty tlaku v reaktoru 1 blíží kritickým limitům a dnes se rozhodně o případném odvětrání par a plynů do ovzduší.

Mimořádná závažnost situace je dána tím, že operátoři nyní nemohou reaktorem číslo jedna nechat cirkulovat vodu, ale jen ji tam přilévají zvenčí, aby v něm vůbec nějaká byla a zpomalovalo se tak přehřívání či tavení palivových tyčí. Mezní situace potrvá tak dlouho, dokud se nepodaří uvést do provozu spolehlivý chladící obvod.

Celková kapacita záchranářů chladit přehřívající se provozy zůstává evidentně nadále nedostatečná, takže vždy řeší pouze nejpalčivější problém, ale mezi tím opět propukne krize jinde. To potvrdil vývoj od středy odpoledne do čtvrtečního rána. Prakticky vzápětí po té, co se hlavní pozornost přesunula z reaktoru 3 na reaktor 1, na reaktoru 3 dosud opět propukl požár. A ve čtvrtek ráno pára stoupala už ze všech čtyř reaktorů.

Jak se vyjádřil jeden z analytiků v Greenpeace, elektrárna s operátory hraje obdobu videohry s vlkem, který musel chytat padající vajíčka: sotva jedno chytí, už se na něj kutálí další.

Během dne navíc znovu začala stoupat pára z třetího reaktoru a k večeru zde opět propukl požár, jehož příčinu Tepco nezná. Objevila se myšlenka, že by snad mohlo jít o vznícený olej, kterým jsou promazávána různá zařízení v elektrárně. Požár do čtvrtečního rána samovolně ustal.

Americký Svaz angažovaných vědců už několik dní uvádí možnou příčinou soustavného nedostatku vody v nádržích s vyhořelým palivem. Nádrže mají dvířka pod hladinou vody, utěsněná nafukovacím gumovým těsněním. Těsnění ale udržují nafouknuté právě elektrické pumpy, které přestaly fungovat. Je tudíž možné, že přestalo plnit svou funkci a voda uniká tudy, i když bytelný ocelový a betonový plášť nádrží mohl zůstat neporušený.

Mezinárodní agentura pro atomovou energii uvedla, že z elektrárny soustavně uniká radioaktivita, její přesný zdroj ale zůstává nejasný. Agentura také vyjádřila znepokojení, že po několik dní již nedostala od japonských úřadů zprávu o stavu reaktoru číslo 1.

Kontaminace závažně ohrožuje zdraví obyvatel i mimo evakuační zónu

V jedné z tokijských úpraven vody naměřili hodnotu radioaktivního jódu-131 210 becquerelů na litr, což je dvojnásobek limitu pro kojence. Vláda vydala doporučení vodu kojencům nepodávat a Tokio zřídilo distribuci vody v PET lahvích. Úpravna vody je zásobována řekou přitékající ze severu a má se za to, že jód se v ní nashromáždil z jejího povodí.

Byly také zveřejněny první analýzy kontaminace půdy radioaktivitou. Čtyřicet kilometrů od Fukušimy byly zjištěny hodnoty  163.000 bq/kg césia-137 a 1.170.000 bq/kg jódu-131. Japonská agentura pro jadernou energii uvedla, že „zeminu bude nutno vyměnit“.

Je nicméně jasné, že to je operace, kterou nebude možné provést na všech zasažených místech a vzrůstá pravděpodobnost, že dlouhodobě neobyvatelnými budou rozsáhlá území i mimo evakuační zónu.

Obsah radioaktivity drasticky překročil hodnoty radioaktivity v jedenácti druzích zeleniny pěstované ve fukušimské prefektuře. Jedná se o špenát, brokolici, zelí a místní listové druhy zeleniny, jako je místní odrůda špenátu kamacuna a salát kukitačina.

Úřady doporučily lidem vyvarovat se požití těchto potravin. Ke čtyřem prefekturám, z nichž již bylo zakázáno vyvážet potraviny, přibylo dalších šest, v nichž se nyní kontroluje obsah radioaktivity. Mezinárodní agentura pro atomovou energii a regulátoři v řadě dalších zemí vyjádřily z úrovně kontaminace vážné obavy.

Některá měření naznačila, že se zvyšuje podíl césia oproti jódu, což naznačuje, že zdrojem úniků byly nádrže s vyhořelým palivem, v nichž je podíl dlouhodobě nebezpečných izotopů podstatně vyšší.

Nejhůře postižené velké sídlo je město Fukušima

Obyvatelé třistatisícového město Fukušima, které se nalézá šedesát kilometrů severozápadně od elektrárny, jsou vystaveni nebezpečným dávkám záření. Celková dávka z ovzduší za uplynulý týden zde byla 2 mSv, ale po započtení ozáření z vdechnutých a požitých částic pravděpodobně ještě mnohonásobně vyšší.

I v Tokiu trvá míra radiace, která je trojnásobkem přirozeného radiačního pozadí, i když nezávislá měření Občanského jaderného informačního centra hovoří až o pětinásobku.

Ačkoli japonské úřady a většina médií mluví o vysokých mírách radiace v okolí elektrárny a pracují s fikcí „bezpečných hodnot radiace“, je třeba zdůraznit, že podle současného vědeckého poznání, žádné bezpečné záření neexistuje.

Například podle americké akademie věd „neexistuje žádný práh bezpečné radiace“ a „zdravotní důsledky narůstají lineárně, takže i minimální nárůst radiace oproti přirozenému pozadí povede k odpovídajícímu zvýšení výskytu případů rakoviny“.

Zdravotní dopad se počítá jako míra radiace vynásobená počtem lidí, kteří jsou jí vystaveni, a koeficientem vyjadřujícím nárůst počtu vyvolaných úmrtí a závažných onemocnění. Takže například nízký nárůst radiace hlášený z Tokia, pokud by trval po jeden rok, vyvolá v jeho pětatřicetimilionové populaci tisíc nových případů rakoviny.

Město Fukušima má hladinu radiace řádově vyšší: odpovídá tomu, jako by si každý jeho obyvatel dvakrát denně nechal zrentgenovat hrudník. Přitom se jedná pouze o radiaci z ovzduší, skutečné dávky po započtení radiace ze vdechnutých a požitých částic jsou pravděpodobně několikanásobně vyšší.

V místech třicet kilometrů od elektrárny byly zjištěny hodnoty radiace ještě dvacetkrát vyšší než ve městě Fukušima. Ačkoli se zde nejedná o evakuační pásmo, je jasné, že ani zde by se už neměli zdržovat lidé.

Ve středu ministr Edano přiznal, že pobývat mimo domov je pro lidi v třicetikoliometrovém okruhu zdraví nebezpečné, poněvadž dávky radiace, jímž tu byli lidé vystaveni dávce 100 mSv. Přitom už dávka 50 mSv by měla být podle Mezinárodní agentury pro jadernou bezepečnost a Mezinárodní zdravotnické organizace důvodem k evakuaci.

Vítr nyní vane nad moře, ale ve čtvrtek se má opět obrátit na pevninu a čeká se, že tak vytrvá i po část pátku.

Francouzský regulátor IRSN zpřesnil v úterý své odhady množství uniklé radioaktivity a model jejího šíření. Opakuje dřívější odhad, že jen z reaktorů 1 až 3 unikla posud 1/10 radioaktivity oproti Černobylu. Počítá se ale s tím, že uniklá radioaktivita se rozšíří na mnohem menším území a koncentrace v postižených místech tak budou výrazně vyšší.

Finský regulátor vyjádřil hluboké znepokojení nad prvními výsledky měření radiace v moři a označil je za důkaz masivních splachů radioaktivních materiálů při improvizovaném chlazení elektrárny mořskou vodou.

Greenpeace vyzvalo japonskou vládu, aby začala daleko účinněji chránit zdraví svých občanů a bez okolků poskytovat všechny informace o naměřených hodnotách radiace.

Expertka Greenpeace Rianne Teuleová uvedla: „Je to jen pár dní a tokijská radnice uváděla, že hodnoty radiace klesají a nyní vydala zákaz pití vody z kohoutku pro děti. Úřady se možná snaží tlumit vášně a nevyvolat paniku, ale nemohou přitom hazardovat se zdravím občanů.“

Japonsko oznámilo, že hmotnou odpovědnost za škody převezme vláda. Podle zákona zaplatí první dvě miliardy eur nutné na odškodnění, ale počítá se s tím, že převezme i další náklady, protože Tepco na ně nebude mít prostředky.

Itálie se připojila k řadě zemí, které reagují na situaci ve Fukušimě rozhodnutím zmrazit jaderný program: vláda ohlásila, že odkládá všechny projekty nejméně na dva roky.