Fukušima: radioaktivita zřejmě dále uniká, ale zejména do moře

Jakub Patočka

Vývoj v elektrárně lze po třech dramatických týdnech pokládat za mírně příznivý. Kontaminace v ovzduší soustavně klesá, zato se soustavně zvyšuje v moři. To naznačuje, že někudy zřejmě stále uniká.

Vývoj v areálu elektrárny nepřinesl v posledních dvou dnech po delším čase žádné dramatické zvraty, což je dobrá zpráva. Mírně narůstá tlak ve třetím reaktoru, ale podle mluvčího vlády japonské vlády Jukia Edana jej zatím není nutné odvětrat.

Teplota i tlak v prvním reaktoru se zvolna snižují. Hlavní náplní práce záchranářů na staveništi tak zůstává odčerpávání vysoce radioaktivní vody z technických přízemí všech čtyř budov reaktorů. Do nádrže s vyhořelým palivem u čtvrtého reaktoru provozovatel stále vstřikuje čerstvou vodu.

V budovách reaktorů dvě a tři se podařilo dokončit provizorní čerpací oběh, takže část vody zde začne kolovat v uzavřeném cyklu. To by mělo situaci aspoň částečně stabilizovat, i když doplňování vody z cisteren bude u obou reaktorů nadále zapotřebí.

Podle propočtů Ústavu pro výzkum reaktorů při kjótské univerzitě teplo z palivových tyčí způsobuje, že se v reaktorech odpaří osmdesát až sto čtyřicet litrů vody za minutu. Teplota jádra reaktorů poklesne za půl roku zhruba o polovinu a podle údajů ústavu o jednu třetinu pak bude klesat každý další rok.

Podle náměstka ředitele japonské jaderné a průmyslové bezpečnostní agentury Hidehika Nišijamy je možné, že radioaktivní kontaminace z elektrárny stále někudy uniká. Ve čtvrtek na tiskové konferenci uvedl, že k této možnosti poukazují konstantně vysoké hodnoty radiace měřené v moři u elektrárny.

Doplnil, že inspektoři Japonské agentury pro jadernou bezpečnost ani provozovatel elektrárny netuší, kudy by radioaktivita unikat mohla. Kontaminace moře v okolí elektrárny skutečně soustavně narůstá a ve čtvrtek v odebraných vzorcích překročily hodnoty jódu 4383krát limit pro pitnou vodu.

Rozprašování pryskyřice v areálu elektrárny, které mělo doslova přilepit radioaktivní prach do prostoru elektrárny, záchranáři odložili kvůli dešti.

Kontaminace narůstá v potravinách a vodě, ubylo jí v ovzduší

Kontaminace narůstá nejen v přilehlém moři kolem elektrárny. Včera se objevily první výsledky měření radioaktivity ve spodních vodách v areálu elektrárny. Jednalo se o tak vysokou úroveň kontaminace jódem-131, že požití jedné deci této vody by člověka vystavilo celé roční povolené dávce.

Jedná se o pětkrát vyšší koncentrace, nežli byly naměřeny v moři. Vzorky byly odebrány patnáct metrů hluboko poblíž reaktorových budov. Tepco vysvětluje tak vysokou přítomnost radioaktivity jako důsledek vsaku dešťové vody. Vzhledem k extrémní kontaminaci půdy v areálu elektrárny se takové vysvětlení jeví jako možné.

Společnost posléze oznámila, že ve zveřejněných výsledcích analýzy vzorků byla opět chyba, ale netýkala se hlavních nositelů kontaminace jódu a cesia. Jakkoli se jedná o enormní hodnoty, nepředstavují bezprostřední hrozbu pro obyvatelstvo, protože spád spodní vody je obecně vždy k moři. Je ovšem nezbytné začít s měřením vzorků v obydlených oblastech.

Singapur rozšířil zákaz na dovoz čerstvých potravin z Japonska na prefekturu Šizuoka poté, co se v odsud dovezeném špenátu objevila kontaminace šestinásobně přesahující normu pro jód-131. Radioaktivní kontaminace se poprvé objevila v hovězím z fukušimské prefektury. Naměřené množství cesia 510 Becquerelů překročilo normu, která je o deset Bcq nižší.

Nízké hodnoty kontaminace se objevily v mléku ve Spokane ve státě Washington na západním pobřeží USA.

Kontaminace ovzduší soustavně a všude v několika posledních dnech klesá, což odpovídá skutečnosti, že v posledních dnech nenastaly žádné rozsáhlejší úniky radioaktivity do ovzduší.