#Jaderná energetika

Fosilní lobby je hlavním a záměrným viníkem energetické krize

Plynové, ropné a uhelné firmy vykázaly v energetické krizi bezprecedentní zisky. Na náš úkor. A tak jako v otázce klimatu zas předstírají, že jsou součástí řešení problému, jejž způsobily. K řešení krize je potřeba moc fosilní lobby zlomit.

Vláda schválila nový klimaticko-energetický plán

Více solárních elektráren, málo větrných, masivní investice do jádra. Vláda představila plán budoucnosti české energetiky.

Nové reaktory v Dukovanech. Předražená a riskantní energie z daleké budoucnosti

Jaderná elektrárna Dukovany získala rozhodnutí o umístění stavby dvou dalších reaktorů. Tři korporace přispěchaly s nabídkou na stavbu nového reaktoru. Ať už jej vybuduje kdokoli, stavba v dohlednu nebude a náklady na ni budou astronomické.

Vláda může v energetice udržet správný směr. Vážnou hrozbou je ideologie jádra

Vláda Petra Fialy má za sebou polovinu volebního období. Ač její energetická politika rozhodně není tragická, povážlivě se odklání od programového prohlášení. Její obsesí se stalo jádro, na němž se celá koncepce může zhroutit.

Fukušima musí zůstat mementem pro celý svět

Zatímco Česká republika rizika jaderné energetiky soustavně bagatelizuje, Japonsko po fukušimské havárii přistupuje k bezpečnostním opatřením v elektrárnách velmi přísně. Zaznívají tam i silné hlasy proti jaderné energetice jako takové.

Jádro nebo jádro? Oba scénáře české energetiky do roku 2050 protežují reaktory

Připravované návrhy energetické koncepce jasně preferují jadernou energetiku. Podhodnocují náklady na výstavbu nových bloků elektráren, nereálné jsou i termíny výstavby. Obnovitelné zdroje energie jsou naopak v řadě ohledů diskriminovány.

Nepříjemné probuzení: jaderné elektrárny ve válce — stále na prahu katastrofy

Válka na Ukrajině je mimo jiné bolestnou připomínkou faktu, že jaderné elektrárny představují hrozbou katastrofy neakceptovatelně vysoké riziko.

Německý odklon od jádra je dobrou cestou k udržitelné energetice

V polovině dubna byly v sousedním Německu odstaveny poslední tři fungující jaderné elektrárny. Došlo tak k završení procesu, který započal před mnoha lety. Vše jde víceméně podle plánu. Výpadku ruského plynu navzdory.

Ministr Síkela jde ve šlépějích normalizačních technokratů

Právě zveřejněné teze ke Státní energetické koncepci hrubě podceňují obnovitelné zdroje a příliš spoléhají na jadernou energii. Ministerstvo průmyslu a obchodu pod Jozefem Síkelou zůstává zajatcem minulého století.

Den proti úložišti připomene zoufalou pozici samospráv

Tématem letošního, už sedmého ročníku Dne proti úložišti nebudou jen negativní dopady jaderné energetiky jako takové, ale také česká legislativa, která trvale potlačuje roli místních samospráv. Ve prospěch investorů jako je ČEZ.