Po novoročním projevu Klaus už nemá kam klesnout

František Kostlán

Tak jako mluvil prezident o kriticích, hovořili komunističtí mocipáni o disidentech. Jediné, co v Klausově projevu oproti projevům Gustáva Husáka či Milouše Jakeše chybělo, byla zmínka o samozvancích. O těch už totiž hovořil v podobné souvislosti dříve.

Společenský establishment se rozhodl normalizovat politickou situaci, která nastala po voličském vzdoru v posledních volbách do parlamentních komor a městských zastupitelstev. Metody, které k nastolení normalizace používá, jsou prastaré a mnohokrát vyzkoušené: manipulace fakty a přepisování minulého dění tak, aby lépe vyhovovalo oficiálnímu obrazu. Vymývání mozků se odehrává nenápadně. I proto si málokdo dokáže přiznat, že se nechá opít rohlíkem.

Novoroční projev Milouše Gustáva Klause

V čele tohoto posouvání společnosti ke světlým včerejškům již přes dvacet let stojí mistr ve vymývání mozků Václav Klaus. Slova jako „stabilita“ a „reformy“ používá již od počátků ekonomické transformace k zastírání či popírání negativních jevů, které provázejí celou jeho politickou éru. Kupříkladu: údajně kvůli nutné rychlosti reforem nebyl čas dát transformaci dostatečný právní rámec tuto „transformační lež“ slýcháme již od počátku devadesátých let.

V posledním novoročním projevu projevil Klaus úpadek myšlení, srovnatelný snad jen se způsobem uvažování komunistických normalizátorů. Prezident třeba oznámil, že špatně rozhodovali politici, kteří nastoupili po něm, o vlastních, fatálních chybách tradičně pomlčel. Podle Klause jsme žili na dluh, který nikdo nesplácel. O tom, že největší část onoho dluhu tvoří tzv. transformační náklady (tedy především následky tunelování a dalšího rozkrádání, které Klausova česká cesta privatizace umožnila), jsme ovšem v jeho projevu nezaslechli ani slovo.

A volání po stabilitě Klaus oživil stejnými slovy, která použil, když se jeho poslední vláda začala otřásat v základech: „Potřebujeme vládu stabilní a funkční… Provede-li vláda reformy odvážně, rychle a racionálně a dokáže-li je občanům srozumitelně vysvětlit, jsem přesvědčen, že je česká veřejnost, která je společenstvím převážně rozumných lidí, pochopí a podpoří.“

Za tím, opět postaru, stojí v podtextu tento vzkaz:

Rozumní lidé jsou ti, kteří podpoří reformy v takové podobě, jak je vláda připraví. Kdo je nepodpoří, či dokonce si je dovolí kritizovat, je člověkem nerozumným. A aby vláda mohla reformy připravit, potřebuje klid na práci, nikoli brblání kritiků.

I od komunistických aparátčíků jsme se dozvídali totéž, a sice, že stabilita je za jakýchkoli okolností vyšší hodnotou než kvalita vládnutí.

Vyděrači, zrádci a nerozumní pesimisté

Klaus se ani nijak zvlášť netají tím, jak to vlastně myslí. Předem totiž všechny kritiky ocejchoval a předem zařadil mezi škůdce:

„Nepodléhejme hlasům těch, kteří si libují v pesimismu, v neustálé kritice všeho a všech, v nepřejícnosti a závisti, hlasům těch, kteří si rozhodnou a rozhořčenou kritikou a tepáním nešvarů budují své ničím jiným neopodstatněné postavení nadřazenosti a výjimečnosti, hlasům těch, kteří mají zvláštní radost z neúspěchu a nezdaru.“

A poté prezident odsoudil ty lékaře, kteří se rozhodli jít za výdělkem do zahraničí, jako vyděrače (nemusíme hned s požadavkem lékařů souhlasit, na odchod však mají bezesporu právo). Vzápětí dodal: „Známá varovná slova o opouštění vlasti z básně Viktora Dyka platí i dnes ve světě mobilů a internetu.“ Viktor Dyk píše ve své proslavené básni Země mluví, která se k tomuto tématu vztahuje, krom jiného toto:

Nezahynu, věčna jsem,

ale žít budu s trapným úžasem:

kterak jsi zapomněl dědičný na díl?

Kterak jsi váhal a kterak jsi zradil?

Jak možno kletý čin provésti vědomky?

Sebe jsi zradit moh. Ale své potomky? …

Opustíš-li mne, nezahynu.

Opustíš-li mne, zahyneš!

Jinak řečeno: lékaři podle Klause nejsou jenom vyděrači, ale rovnou zrádci.

Úplně stejně jako Klaus o kriticích hovořili komunističtí mocipáni o Chartě 77 či disidentech vůbec. Jediné, co v Klausově projevu oproti projevům Gustáva Husáka či Milouše Jakeše chybělo, byla zmínka o samozvancích musíme Klausovi ovšem přiznat, že o samozvancích v podobné souvislosti hovořil dříve, takže je jasné, že co do způsobu uvažování dosahuje kvalit obou zmíněných komunistických aparátčíků. A úplně stejně jako Klaus cejchovali jako zrádce každého, kdo se jim nelíbil, představitelé protofašistické tzv. druhé republiky.

Klausově sekernictví pomohl Respekt

A do hysterické nálady, vyvolané Klausovým sekernictvím, v níž jsou lidé s odlišnými názory a pohledy na svět označováni jako zrádci, vyděrači a nerozumní pesimisté, kteří kritizují pouze proto, že si tím budují nadřazené postavení, vstoupil svou programově pojatou nekritičností časopis Respekt. Na straně patnáct tam Marek Švehla leze Klausovi tak usilovně do prezidentského pozadí, jako by Václav Klaus měl nahradit Karla Schwarzenberga v roli majitele listu. Článek hovoří o ekonomické transformaci, Klause představuje jako génia mezi postkomunistickými nýmandy. Pokud už nějakou Klausovu transformační chybu zmíní (bankovní socialismus), hned ji něčím omluví. O rozkradení a vytunelování stovek miliard či spíše bilionu korun během transformace, které budou splácet ještě naši vnuci, není v článku ani slovo.

Někteří novináři mají holt rektální alpinismus vůči politikům vrostlý pod kůži. Co však udivuje, je to, že dříve nezávislý časopis obrátil o sto osmdesát stupňů a co do slouhovství přetrumfl i prohradní tatíčkovské Lidové noviny. Ty sice zacházejí s „tématem Klaus“ podobně jako Respekt, ale zatím nikdy nezašly tak daleko, aby alespoň navenek neztratily na věrohodnosti. Fakt, že permanentně a průběžně posluhují politickým zájmům v podstatě všechna mainstreamová média, Respekt nijak neomlouvá. Ukazuje to naopak dobře, kam se tento časopis, jindy kritizující propojení ekonomiky a politiky, nově zařadil. Sledujme proto bedlivě, nakolik budou koaliční politici při různých příležitostech propříště vstřícní k firmám Zdeňka Bakaly, který vedle vydavatelství Ekonomia vlastní i Respekt.

Chce to voličskou vzpouru

Zmíněný voličský vzdor nevyměnil ty, kteří zde skutečně vládnou, tedy ekonomicko-politické mafiánské kmotry, protože je ani vyměnit nemohl. Většina kmotrů nikam prostě nekandiduje, vládnou z pozadí, prostřednictvím svých lidí v politických stranách a státních institucích a úřadech. Změnil však poměry v tom slova smyslu, že politické strany a někteří politici, kteří kmotrovské zájmy přímo prosazovali, jednak oslabili a jednak se do parlamentních a zastupitelských křesel již nedostali.

Voliči tak politikům jasně vzkázali, že už nehodlají trpět jejich zkorumpovanost a korytářství. Jak se však ukazuje, vzdor nestačí. Nově formulované normalizaci bude zřejmě nutné čelit voličskou vzpourou. Je třeba vymést Klause a všechny ty jeho malé kopie z Hradu a Parlamentu nadobro, a dát prostor politikům, jejichž způsob uvažování je demokratický.

  Diskuse
  OW
  January 5, 2011 v 7.21
  Pro mne ten samý projev byl potvrzením, že už nemá smysl ptát se, jestli se neblíží totalita. Neblíží. Ona už tu totiž je a otázkou zůstává pouze to, do jaké míry se jí povede zakořenit, zesílit, zbytnět, prostě projevovat se a působit v životech obyvatel.
  Ondřej
  P.S. Františku, když jsem 1.1. na ten projev koukal, taky mi napadlo, že se vrátil Gustáv Husák a vykoupal se v modré barvě.
  January 5, 2011 v 9.29
  Klausovy politické ambice
  Vidím to podobně jako autor. Klaus v podstatě říká pořád totéž. Jen je nyní patrná Klausova politická ofenzíva, která je způsobena vnitřní slabostí Nečasovy vlády, zatímco Nečase kauza Drobil rozhodila, s Klausem to nijak nezatřáslo, takových afér on už přestál desítky, jeho korupce nezajímá, je pod jeho rozlišovací schopnost. Ale když Klaus vidí Nečasovu slabost a bezradnost, tak ho chce podpořit a nás jako kverulující občany donutít k poslušnosti. Protože o sobě nemá nijak nízké mínění, tak možná dospěl k závěru, že by měl znovu stanout v čele ODS, vyhrát volby, sestavit novou pravicovou vládu a ukázat nám, zač je toho loket, jak vypadá správná pravicová politika. Když to dokáže Putin, tak proč by to nedokázal Klaus. Jde o to, jestli mu to jako občané dovolíme.
  OW
  January 5, 2011 v 11.19
  Pevně doufám, že nedovolíme. Ale bude to čím dál těžší. Ani první, ani druhá odborářská stávka (+demonstrace), ani demonstrace kvůli pražskému magistrátu (a obojí bylo jasným projevem občanské nevůle) jej nedonutily ani zamyslet se. Kam se dá jít dál?
  Ondřej
  January 6, 2011 v 7.36
  Tak po přečtení tohoto článku jsem opravdu na rozpacích. Pana prezidenta totiž opravdu za klasického "korytáře" nepovažuji. Myslím si, že mu jde o cíl blaha a prosperity ČR v celé porevoluční éře jeho dlouholetého působení (čímž nepopírám, že prostředky a formy volil vždy šťastně - ale většiny jeho práce si upřímně vážím).
  Více jsem se k projevu vyjádřila již pod jiným nedávným článkem DR z 1.1.2011(JP).
  S pozdravem K.H.
  OW
  January 6, 2011 v 21.50
  Paní Hyldebrandová,
  nejen peníze jako takové jsou pokušením. V případě Václava Klause cítím spíš dychtění po moci, narcismus až sebezbožnění. I on sám možná věří, že mu jde o blaho ČR, není však schopen odlišit ČR jako takovou a své vlastní Já.

  Při tom všem je ochoten opírat se o jednotlivce i politická uskupení, ze kterých mne osobně mrazí v zádech (např. D.O.S.T. v mnoha článcích popsaný i zde na referendu, za pozornost zde stojí i "soukromé" literární aktivity
  Hájkovy a Jaklovy).

  Nechci se tím nijak dotknout Vás osobně. Sledoval jsem tu diskusi, kterou zmiňujete, je mi naprosto cizí jakkoliv Vás snižovat.
  Ondřej

  FJ
  January 8, 2011 v 10.29
  Chce to voličskou vzpouru
  To chce . Chce to i vzpouru trvalých nevoličů, co už ze zoufalství nikoho nevolí...No a těch demokratických a vlastně dobrých politiků je velmi málo...
  SH
  February 5, 2011 v 12.40
  Dějinná velikost.
  To chce. Chce to i vzpouru trvalých nevoličů, co už ze zoufalství nikoho nevolí...No a těch demokratických a vlastně dobrých politiků je velmi málo...
  V.K. skutečně není korytář, on je totiž tak samolibý, že se považuje přímo za božstvo, takže svůj vzestup po listopadu 1989 vnímá jako povinnou odměnu za záchranu lidu nejen této země, ale minimálně vší Evropy.
  Neznám v dějinách případ, kde by voliči někoho porazili. Nakonec jim jejich vítězství vždycky kdosi ukrade. Dokonce i revolucionářům vždycky někdo jejich úspěch nakonec zcizil, takže na „demos“ jeho skutečná dějinná úloha teprve čeká. Podle mne ale je neproveditelná volbami.
  DN
  January 2, 2012 v 21.39
  Přísloví
  Babička říkala: "Kdo lže, ten krade, do pekla se hrabe". Václav Klaus lže, jak mnozí vidíme (a navíc říká účelové polopravdy, což je horší) a to, že krade, jsme viděli také dobře.
  Ovšem peklo, to mám obavy, že už tu je...
  PM
  January 3, 2012 v 11.6
  I mistr populista se utne
  A tak tentokráte pan prezident chyboval ve své statisícé lekci populismu. Při líčení teorie utahování opasků, opomenul slíbit oškubávaným příjmovým skupinám zdanění miliardářů. To mu prý těsně před projevem vygumoval Jakl, který se rád baví pohledem z hradních oken na rozhořčený lid. Zklamal i podnikatele, kteří investují do čistého jádra nevýrazným zesměšněním ekoterorismu. Ale opět - prý nechal ležet text řeči těsně před projevem a záchodkem a ....... ach, tenhle hradní šašek.
  jsem přijel do Prahy na abiturientský večírek.
  Tehdy jsem tvrdil, že Klaus je pravicový bolševik (dnes bych ani slovo "pravicový" pravděpodobně nepoužil). Bývalí spolužáci na mě vyjeveně zírali, pak snesli několik argumentů, které měly člověka neznalého místních převratných změn snad přesvědčit.
  O pár let později názor většinou změnili.
  Neříkám to proto, že bych se chtěl chlubit nějakou mimořádnou předvídavostí. Jen chci připomenout, že charakter Václava Klause, podobně jako všech těch Ježků, Kočárníků, Kalvodů a dalších byl od začátku viditelný. Ale za stav naší země nenesou vinu jen oni a - abychom nezapomněli - člověk jménem Václav Havel.
  Nesou ji všichni občané této země. - A to bez ohledu na skutečnost, že mocní tohoto světa moc dobře věděli, co mají s naší zemí a ostatními zeměmi "východního bloku" za lubem. ČEŠI JIM TO VELICE USNADNILI.
  MP
  January 2, 2014 v 11.18
  Proč kopat do politicky zesnuvšího?
  Ano, je to smutná věc, když komerční televize krmí své diváky paralelním novoročním exprezidentským projevem. Smutná výpověď o té televizi, nikoli o starém pánovi, kterému umožnila se v tom projevu bezostyšně zesměšnit. Někde tu kdosi nedávno --, kdybych si vzpomněl, kdo a kde -- zmiňoval liliputánský proces v Němcích, tam zakázal zesměšňování handicapovaných osob ústavní soud, a to i tehdy, pokud se to děje s jejich výslovným (a placeným) souhlasem.

  Nechme politické mrtvé, ať pohřbívají své mrtvé. Tvrzení, že největší část zadlužení veřejných financí tvoří Klausovy transformační náklady, bylo aktuální a zajímavé v letech 200-2005 -- v diskusi o odpovědnosti tehdejší vlády, jejíž sociálně demokratický ministr financí, nějaký Sobotka, měl odvahu tyto náklady přiznat a zvýšit tak skokově vykazovaný (i předtím ovšem existující) dluh. Dnes už toto tvrzení není ani pravdivé, nejlepší ministr financí ve střední Evropě a přilehlém vesmíru zaťal pod záminkou krize vládní sekyru mnohem hlouběji do futra dluhopisů. Mluvme o současných politických zombiích, které chtějí zkoušet, zda to půjde bez zvyšování daňové zátěže korporací a bohatých, nechme spát dávná politická strašidla -- začínají být ostatně podobně idylická jako Ladův vodník -- v hrobě zapomnění pseudoprezidentských projevů.
  PL
  January 2, 2014 v 12.15
  Jestlipak on autor panu Jakešovi trochu nekřivdí? Odrazoval snad Jakeš od snahy vyčistit ten potok? Neodrazoval! Dokonce snad ani kdyby v něm už tehdá jako dnes tekla TAFTA, volně tekla TAFTA...
  January 2, 2014 v 17.10
  mladší bratr
  Miloš Zeman se v prezidentském úřadu jeví jako Klausův mladší bratr. Není sice tak agresivní vůči občanské společnosti, životnímu prostředí, levicovým intelektuálům a EU, ale v praktické politice se tolik neliší. (Šumava, těžební limity, Temelín, Rusko, maximalizace osobní moci) Ve "vánočním poselství" mluvil jen o sobě a svých úspěších, stavu země, ekonomiky a politiky si příliš nevšímal. Co to bude znamenat pro budoucnost?
  PM
  January 2, 2014 v 17.18
  Ale vždyť je to jenom prezident
  Možná, že se stane prvním demokraticky sesazeným prezidentem.
  A tak měřítkem demokratizace režimu....bych rád doufal.
  + Další komentáře