Blíží se konflikt mezi Čínou a Spojenými státy? Jak by mohl vypadat?

Jiří Vojáček

Řada předních západních médií v poslední době publikovala texty, které předvídají blížící se vojenskou konfrontaci mezi Čínou a Spojenými státy v Pacifiku. Jak by takový konflikt mohl vypadat a co může ovlivnit? Kdo v něm uspěje?

Vojenští velitelé zveřejňují fakta o své technice selektivně a prozrazují jen tolik, aby zanechali dojem, že by byli pravděpodobnými vítězi v jakémkoli souboji. Foto WmC

Oči většiny Evropy jsou upřené na slovensko-ukrajinskou hranici a zemi s druhou největší armádou na kontinentu, kterou napadl soused s tou největší. Mezinárodní bezpečnostní politikou však mimo Evropu nehýbe jen rusko-ukrajinská válka. Je tu ještě Blízký východ a také východní Asie a Pacifik. Právě tam se přitom může strhnout z hlediska budoucnosti světa vůbec nejzásadnější konflikt.

Západní média se v roce 2023 často obracela do Asie, aby si odpověděla na otázku, kdo by vyhrál potenciální čínsko-americkou válku. Jedněmi z posledních byly Washington Post či analytický server Politico.

Nejdříve policie, potom armáda?

Britský deník The Guardian přinesl v úterý pozoruhodnou analýzu bezpečnostních spojenectví v tichomořské oblasti. Jak uvádí, „USA uzavřely s tichomořskými zeměmi nejméně osm obranných a bezpečnostních dohod. V loňském roce podepsaly pakt s Papuou-Novou Guineou, který umožnil americké armádě ‚neomezený‘ přístup na její základny, a v roce 2020 podepsaly obrannou a bezpečnostní dohodu s Fidži. USA si rovněž zachovávají dominantní vojenskou stopu v severním Tichomoří prostřednictvím dohod o volném přidružení (Compact of Free Association, Cofa) s Palau, Marshallovými ostrovy a Federativními státy Mikronésie.“

Odborníci pak upozorňují na dohody, které mají některé tichomořské státy nejen s USA, ale i s jejich úhlavním regionálním protivníkem, Čínou. Ty se paradoxně zaměřují primárně na civilněbezpečnostní oblast spolupráce mezi policejními sbory. Jak se již prokázalo v roce 2017 během rozsáhlých zatýkání na Fidži, existují obavy, že uvedené dohody povedou k „hongkongizaci“ práce místních policejních sborů, která může vést až k mimosoudním zatýkáním.

V první řadě je třeba podtrhnout význam spojenců a partnerů pro jakýkoli vojenský podnik vedený v regionu. Není vůbec jisté, kdo a s jakou intenzitou by se do konfliktu zapojil. Smlouvy o vzájemné obraně mezi Spojenými státy a asijskými spojenci, jako jsou Japonsko, Jižní Korea a Filipíny, představují zlatý standard bezpečnostních závazků, ale žádná smlouva nenutí jednoho spojence, aby na příkaz druhého vyrazil do války, bez ohledu na to, jak naléhavé mohou nastat okolnosti.

Jak pevná jsou spojenectví?

S rostoucí silou Čínské lidové republiky se zvyšuje pravděpodobnost, že spojenectví USA vydrží. Koneckonců sebezáchova je nejzákladnějším motivem, který pohání lidská společenství. Solidarita je rozhodující nejen proto, že mnohonárodní síly mají více letadel, lodí a výzbroje, aby se mohly postavit Čínské lidové osvobozenecké armádě, ale i z geografických důvodů.

Americké síly jednoduše nemohou doufat, že z Guamu, nebo dokonce z míst na východ od něj udrží nadřazenou bojovou sílu v Tchajwanském průlivu, Jihočínském nebo Východočínském moři. Americké základny jsou příliš daleko od pravděpodobných bojišť.

Americké síly by odtud mohly působit čínské armádě potíže, ale v nejlepším případě by mohly být přítomny jen početně slabě nebo nepříliš často. A není jisté, že by toto „působení potíží“ stačilo proti armádě ČLR, jejíž početné síly by bojovaly blízko domova a využívaly by všech výhod, které to přináší.

Navíc přístup na spojenecké území má strategické a operační důsledky. Bez přístupu k filipínským základnám by americké síly těžko bojovaly proti ofenzivě čínské armády v Jihočínském moři; bez přístupu k japonským ostrovům by americká námořní pěchota a námořnictvo nemohly rozprostřít své síly v oblasti, aby lokalizovaly nepřátelské síly, které se chtějí vylodit na ostrovech nebo si prorazit cestu přes ostrovní řetězec do širokého Pacifiku. Vše závisí na alianční diplomacii.

Tchaj-wan

A pak je tu Tchaj-wan. Právě na samých Tchajwancích, zejména pokud se k nim bude blížit invaze přes průliv, bude jejich osud záviset nejvíce. Jejich odhodlání udržet si faktickou nezávislost bude klíčové, stejně jako koncepce a síly, které vrhnou do své obrany. Pokud by si Tchaj-wan nedokázal nebo nechtěl pomoci sám, kdokoli další pro něj může udělat jen málo. Je tak zásadní sledovat nejen bojeschopnost, ale i sílu vůle vlády, ozbrojených sil a společnosti ostrova.

V západním Pacifiku nic nefunguje bez spojenectví a partnerství; s nimi může fungovat všechno. Proto Peking dělá vše pro to, aby americká přátelství v Asii rozvolnil nebo přerušil. A proto musí naopak Washington neúnavně pracovat na jejich upevnění.

Čínský blitzkrieg

Válka by pro oba soupeře znamenala zkoušku operačních koncepcí. Ten, kdo ve svém úsilí postupuje podle nejrozumnější koncepce, má velkou šanci na vítězství. Čínští velitelé dávají přednost krátké, ostré válce, v níž zvítězí a zároveň udrží vnější mocnosti na distanc. Tím se zjednodušuje řada taktických, operačních a strategických problémů.

Čínská armáda samozřejmě strávila posledních několik desetiletí tím, že svou zem vyzbrojila technikou, jako jsou balistické rakety a střely s plochou dráhou letu proti lodím, stejně jako bojové letouny, hladinové hlídkové lodě a ponorky s raketami. Nejvíce se mluví o hladinovém loďstvu námořnictva ČLR. Ale až palebná podpora protiletadlových jednotek by mu dodala kýženou nadstavbu v akcích proti spojeneckým silám.

Čínské síly plánují vést „válku o zničení systémů“. Myšlenka spočívá v tom, že bojuje-li protivník jako digitálně propojená síla, hlavní úsilí by mělo směřovat k rozbití takového propojení. Pokud by se to čínským stratégům podařilo, rozložili by nepřátelský systém na izolované a neovladatelné shluky bojové síly. Stručně řečeno, nepřítele porazíte tím, že ho zbavíte bojové soudržnosti. Pak můžete podle svého uvážení vybírat jako terče jednotlivé jednotky nebo izolované formace.

Proti tomu americká armáda staví vlastní koncepce, jejichž cílem je odepřít čínské armádě luxus rychlého a rozhodného vítězství. To v očích amerických stratégů znamená změnit loďstvo, aby menší množství velkých a drahých platforem nahradilo větší množství platforem malých a levných, které si však stále zachovávají velkou ofenzivní sílu.

Velkou část takové levné rozptýlené flotily by měly tvořit drony. Takováto nová flotila by se pak rozptýlila po ostrovech, vodách a obloze západního Pacifiku, aby se vyhnula útoku a zároveň zasáhla protivníky, kteří se k ní přiblíží.

Logika rozptýlení bojové síly spočívá v tom, že síla složená z mnoha jednotek je systémově odolnější než síla spoléhající na koncentraci. Dokáže lépe absorbovat ztráty, neboť zničení jediné jednotky ubírá menší procento bojové síly, což umožňuje bojovat dál i po utrpěném bojovém poškození.

Síla, která zaplaví zónu a úporně se odmítá nechat z oblasti vyhnat, upírá čínské armádě její cíl, jímž je rychlé vítězství. Získává čas, aby spojenci shromáždili dostatek vlastní bojové síly. Strategickým cílem tedy je schopnost vytvořit aktivní obranu od prvního dne.

Související koncepce propagovaná americkým letectvem je vedena myšlenkou, že nové technologie, zejména přesně naváděná munice a technologie bezpilotních letounů, by mohly letectvu umožnit doplnit inventář o velké množství jednotek za dostupnou cenu.

I v tomto případě by rozptýlené síly měly umožnit americkým a spojeneckým letcům dodávat palebnou sílu do míst bojů v Tchajwanském průlivu nebo v čínských mořích. Pokud společné síly prokáží schopnost rozptýlit roje jednotlivých leteckých platforem a zároveň soustředit jejich sílu v místě a čase boje, mohli by spojenci čínskou ofenzívu efektivně odradit nebo přemoci.

Lidé

A za třetí, sebelepší koncepce soupeře nikam nedovedou, pokud nejsou realizovatelné. O úspěchu v jakémkoli konfliktu rozhodují zbraně teprve v kombinaci s lidmi, kteří je ovládají.

Jinými slovy: zda se nápady podaří uskutečnit, závisí na kvalitě i kvantitě materiálu a lidí. Posouzení kvality zahraniční výzbroje přitom představuje zapeklitý problém. Stratég Edward Luttwak poznamenává, že vojenské platformy a výzbroj představují v době míru velkou neznámou. Předvídat, jak budou fungovat v době války, je obtížné zčásti i kvůli záměrnému utajování.

Vojenští velitelé zveřejňují fakta o své technice selektivně a prozrazují jen tolik, aby zanechali dojem, že by byli pravděpodobnými vítězi v jakémkoli souboji. Zbytek tají, aby nepromarnili taktické výhody.

Například americké letectvo pečlivě zinscenovalo fotografie svého nového neviditelného bombardéru B-21 Raider. Mnohé naznačují a skrývají. Nelze také s jistotou říci, jak se i spojenecký zbraňový systém osvědčí pod tlakem boje, který je nejpřísnějším arbitrem. I zde každopádně platí, že jakýkoli bojový prostředek nebude dostatečný, nebude-li ho obsluhovat zkušený a motivovaný uživatel.

Existují tedy tři základní klíče k vítězství v hypotetické válce s Čínou. Pečovat o svá spojenectví, vytvořit si co nejpřesnější představy o tom, jak by takový konflikt mohl probíhat a snažit se zajistit co nejvyšší kvalitu vlastních vojsk. Potom má Západ šanci střet s Čínou vyhrát.