Evropské stavebnictví v krizi: jaké budou důsledky pro dostupnost bydlení?

Gaby Khazalová

Po celé Evropě prudce rostou ceny stavebních materiálů. Datová analýza je dává do souvislosti s počty vydaných stavebních povolení, a odhaduje tak možné důsledky pro dostupnost bydlení.

Ačkoli analytici trhu a developeři často naznačují, že ceny stavebních materiálů mají zásadní vliv na dostupnost bydlení, důkazy z mnoha zemí naznačují opak. Foto Miloslav Rejha, WmC

Veškeré poslední zprávy analytických společností se shodují: stavební byznys v Evropě je v krizi. Důvodem jsou prudce rostoucí stavební náklady a vysoké úrokové sazby.

Podle průzkumu společnosti Euroconstruct, která se zabývá prognózami stavebního trhu, se bude v příštích letech řádově méně stavět. Největší pokles bytové výstavby se očekává v zemích, jako je Švédsko, Dánsko a Německo — v příštím roce ve srovnání s rokem 2023 o více než 30 procent. Analytici předvídají, že takové zpomalení způsobí nárůst cen bytů a prohloubí krizi bydlení, neboť mnoho měst se již nyní potýká s nedostatkem bytů.

Námi analyzovaná historická data porovnávající stavební náklady a udělená stavební povolení v evropských zemích ovšem ukazují, že mezi cenami stavebních materiálů a tím, nakolik se staví, není vždy přímá úměra. Zjednodušeně řečeno: stavební náklady nejsou jediným faktorem toho, kolik nových bytů se postaví. A co více, neexistuje ani žádný jasný důkaz, že by vysoká stavební aktivita obecně zvyšovala dostupnost bydlení.

Je důležité poznamenat, že vydaná stavební povolení se nerovnají postavené byty — přesto jsou zásadním indikátorem stavební aktivity. Zatímco stavební náklady od roku 2015 neustále rostou — přičemž v období po pandemii se jejich tempo výrazně zrychlilo —, křivka vydaných stavebních povolení je mnohem nestálejší.

×

Na úrovni Evropské Unie bylo nejvíce stavebních povolení vydáno před finanční krizí, v letech 2006 a 2007. Od té doby již stavebnictví nikdy nedosáhlo stejného vrcholu.

×

Podíváme-li se však na data v jednotlivých evropských zemích, zjistíme, že trendy se velice různí. V některých státech v čele se Srbskem se vydává více povolení než kdy dříve. Oproti tomu jiné země se nikdy nevzpamatovaly z poklesu během finanční krize v roce 2009.

To je nejvíce patrné v zemích, jako je Řecko nebo Španělsko, které finanční krize ekonomicky zasáhla nejvýrazněji. Naproti tomu vývoj v Německu je mnohem stabilnější — nejvyšší počet stavebních povolení byl udělen v roce 2021.

×

Ve kterých zemích je sektor bytové výstavby aktivnější než v jiných? Data za rok 2022 ukazují, že nejvíce nových stavebních povolení na jednoho obyvatele bylo vydáno na Kypru a v Lucembursku.

Ale ani Lucembursku se v posledních měsících krize nevyhnula. Tamější vláda již na útlum reagovala příslibem přijmout daňové úlevy pro sektor stavebnictví a podpořit tak jeho obnovu.

×

Kritičtí analytici ovšem tvrdí, že krizi bydlení nelze vyřešit pouhým zvýšením nabídky. Ekonom Manuel Aalbers připomíná případy, jako bylo Španělsko před finanční krizí, kde byla nabídka nových bytů obrovská — jak ostatně ukazují také námi analyzované údaje o stavebních povoleních. A přesto se tamější trh záhy zhroutil.

Podíváme-li se na evropský průměr, křivka vydaných stavebních povolení rozhodně nekopíruje růst cen materiálů. To může být způsobeno tím, že zatímco růst cen ve stavebnictví zasáhl všechny země, počty vydaných povolení se v jednotlivých zemích velmi liší. V roce 2022 počty stavebních povolení klesly „pouze“ v osmnácti zemích, zatímco ceny materiálů od roku 2021 rostly všude. V roce 2022 ještě výrazněji.

Z indexu cen stavebních prací Eurostatu vyplývá, že náklady na výstavbu obytných budov se v EU mezi lety 2015 a 2022 zvýšily o 31 procent. Nejvýraznější nárůst zaznamenalo Bulharsko, a to o 96 procent. Ale i Německo, jakožto největší ekonomika EU, je s nárůstem o 37 procent mírně nad unijním průměrem. Ve Švédsku zase aktuálně protestují stavební dělníci obávající se ztráty zaměstnání.

×

Za plošným nárůstem stojí především zvyšující se náklady na vstupní materiály — ovlivněné vysokými cenami energií, inflací a přerušením dodavatelských řetězců v důsledku pandemie a války na Ukrajině. Ceny surových materiálů se oproti době před válkou téměř zdvojnásobily.

Důsledky jsou patrné zejména právě v Bulharsku: tamní trh byl zasažen obzvláště silně, protože země byla závislá na dovozu surovin z Ruska i Ukrajiny. Podle zprávy Mezinárodní odborové konfederace je navíc v celé Evropě do roku 2030 zapotřebí dalších 2,7 milionu pracovníků ve stavebnictví.

Po celé Evropě sledujeme, kterak developeři pozastavují své projekty. „Kvůli vysokým úrokovým sazbám se potýkáme s nedostatkem likvidity pro financování nové bytové výstavby, proto má smysl ji odkládat,“ vysvětluje jeden z developerů.

Studie německého institutu Ifo zjistila, že v říjnu loňského roku zrušili němečtí developeři 22,2 procent projektů. Toto procento se v posledním roce každý měsíc zvyšovalo. V roce 2023 přitom chybělo na německém trhu statisíce bytů.

Dostupné byty nejsou totéž, co nově postavené byty

Ačkoli analytici trhu a developeři často naznačují, že ceny stavebních materiálů mají zásadní vliv na dostupnost bydlení, důkazy z mnoha zemí naznačují opak. Například v České republice se aktuální nárůst stavebních nákladů pohybuje nad unijním průměrem, ale stále není dostatečně razantní na to, aby vysvětlil, proč se Praha v současnosti řadí mezi hlavní města s nejméně dostupným bydlením v celé Evropě.

Český sociolog Martin Lux v rozhovoru pro Investigaci.cz vzpomínal na kulaté stoly s developery a zástupci stavebních firem v roce 2007, kdy ceny domů také náhle prudce vzrostly. Podle jeho slov se účastníci přiznali, že výstavbu záměrně odkládali nebo pozastavovali prodej stavebního materiálu s cílem dosáhnout co nejvyššího zisku.

To podle něj ukazuje, jak velký vliv mají na výstavbu nového bydlení rozhodnutí samotných aktérů na trhu, a to tím spíše, když trpí monopolizací.

A je tu ještě jeden faktor, který je třeba vzít v úvahu. Doba, za kterou úřady schválí stavební povolení, se může v jednotlivých evropských zemích značně lišit. A zatímco si na dlouhé čekací doby stěžují developeři po celé Evropě, stavební předpisy se v každé evropské zemi liší. To vše je potřeba vzít v úvahu, chceme-li řešit nedostatek nově postavených bytů na trhu. Ani ten však nezaručí dostatek bytů dostupných.

Článek vznikl v rámci projektu Urban Journalism Network, novinářské sítě evropských médií zaměřující se na témata propojující evropská města. Je pokračováním evropského projektu Cities for Rent (Města v pronájmu) a byl finančně podpořen v rámci programu Stars4media.