Elektřina už nemusí být jen byznys

Jiří Koželouh

Novela schválená Poslaneckou sněmovnou umožní sdílení vyrobené elektřiny a vznik energetických společenství. Jde o první, ale důležitý krok na cestě k výrobě čisté energie a demokratizaci české energetiky.

Trh se se schválením novely potenciálně otevírá všem občanům, kteří budou moci sdílet čistou lokální a cenově stabilní elektřinu mezi sebou, s obcemi či místními firmami. Foto bratispixl, Flickr

Česká republika čeká na komunitní energetiku déle než okolní země. Komunitní energetika dobře funguje například v Rakousku a od října minulého roku ji má v energetickém zákoně také Slovensko. V českých zemích ji právně upravuje novela přezdívaná lex OZE II, která byla poslanci a poslankyněmi schválena v pátek 1. prosince. Nyní putuje do Senátu a pak na stůl prezidenta. Změny na energetickém trhu budou patrně ještě významnější než způsobila liberalizace, která od roku 2006 umožňuje vybírat si, od jakého obchodníka budeme elektřinu kupovat.

Nejzásadnější novinkou, kterou novela zákona přináší, je zavedení možnosti sdílení elektřiny, tedy jejího poskytování dalším subjektům skrz distribuční síť bez nutnosti být obchodníkem s elektřinou. Mohou tak vzniknout energetická společenství, která budou vyrobenou elektřinu sdílet mezi svými členy. Ve společenstvích přitom nemohou mít hlasovací práva velké podniky. Výrobci elektřiny ji mohou sdílet až na deseti odběrných místech i bez účasti ve společenství.

Přípravu zákona provázely snahy velkých energetických firem komunitní energetiku zastavit, nebo alespoň zpomalit. Jeho přijetí naopak hájila Unie komunitní energetiky.

Poslanci a poslankyně i díky jejímu přičinění před schválením novely samotné schválili například pojistku proti odkládání začátku sdílení, možnost hlasování městských příspěvkových organizací v energetických společenstvích či povinnost provozovatelů distribučních sítí vyměnit do tří měsíců, těm kdo se zaregistrují ke sdílení, starý elektroměr za průběhový, zaznamenávající výrobu a spotřebu v daném čase. Distributoři také musí zveřejnit interaktivní mapu dostupných kapacit pro připojování nových zdrojů.

Ne vše se ovšem povedlo. Poslanci a poslankyně například neumožnili zvýšit podíl hlasovacích práv obcí ve společenstvích nad deset procent, což může znamenat bariéru pro vyšší podíl investic obcí do komunitní energetiky. Novela přináší také nový subjekt, Energetické datové centrum (EDC), jehož úkolem bude digitalizace a řízení soustavy a zajištění sdílení. Centrum bude ovládáno zejména distributory elektřiny, jako je ČEZ či E.ON, a dostane dotaci 800 milionů korun z Národního plánu obnovy.

Nastavování komunitní energetiky tedy zdaleka nekončí, naopak spíše začíná. Správné a efektivní fungování komunitní energetiky, které je v zájmu spotřebitelů, nyní záleží na vhodném nastavení vyhlášek a dalších nástrojů, jako třeba právě Energetického datového centra, které musí vzniknout rychle a poskytovat veřejnosti kvalitní služby.

Lex OZE II je rozhodně představuje zásadní průlom v energetice, protože přináší větší otevření trhu s elektřinou než před sedmnácti lety. Oproti stovkám nových obchodníků se trh nyní potenciálně otevírá deseti milionům lidí, kteří budou moci sdílet čistou lokální a cenově stabilní elektřinu mezi sebou, s obcemi či místními firmami. Obnovitelné zdroje energie se stanou dostupné každému, i když nemá vlastní pozemek, střechu či peníze na vlastní zdroj.

Takovou možnost chce lidem poskytnout i přímo Hnutí DUHA, které zakládá první demokraticky řízené energetické družstvo. Aktuálně již máme přes 300 přihlášených zájemců a zájemkyň o členství, jenž chtějí vložit přes tři miliony korun v členských vkladech. Společně budeme investovat, vyrábět a sdílet čistou energii z obnovitelných zdrojů a osobně se podílet na proměně a demokratizaci české energetiky.

První projekt, který připravujeme, je fotovoltaická elektrárna na ekologické farmě ProBio ve Velkých Hostěrádkách v okrese Břeclav. Energii v ní vyrobenou budou sdílet členové družstva v okolí i v Brně, jakmile to zmíněná novela energetického zákona umožní.

Pro Hnutí DUHA jde o významný okamžik: komunitní energetika je logickým pokračováním dlouhodobé práce v ochraně krajiny a lidí před rozšiřováním uhelných velkolomů, prosazování konce fosilních paliv, zateplování domů a rozvoji obnovitelných zdrojů energie.