Postavil se ropné korporaci. Ta se ho rozhodla zničit

Irena Hůlová

Obhájce zastupoval tisíce farmářů a původních obyvatel Ekvádoru v žalobě proti korporaci Chevron. Ta ho pak zažalovala v USA. Spor se táhne přes deset let. Evropská komise představila směrnici, která má v EU podobným žalobám zabránit.

Chevron devastaci přírody i kultury nepopřel, odmítl však uznat svou odpovědnost. Z Ekvádoru se stáhl a naopak zažaloval obhájce poškozených. Foto Rodrigo BUENDIA, AFP

Korporace a bohatí jednotlivci nalezli účinný nástroj, jak pomocí dlouhých soudních tahanic umlčet veřejnou kritiku. Čím dál častěji využívají strategických žalob proti účasti veřejnosti (název pochází z anglického Strategic lawsuits against public participation neboli SLAPP).

Žaloby SLAPP představují formu nátlaku, který nejčastěji cílí proti novinářům, obráncům lidských práv, aktivistům nebo akademikům s cílem je umlčet a odradit další kritické hlasy. Tyto žaloby neslouží k ochraně cti jednotlivce nebo dobrého jména korporace, ale mají zastrašit a finančně i psychologicky vyčerpat své oběti. Soudní spor tak často pomůže odvrátit pozornost od devastace životního prostředí nebo porušování lidských práv. Zájem se stočí k právnímu případu údajné pomluvy.

Jedním z lidí, kteří na vlastní kůži a na dlouhou dobu pocítili, jaké to je být cílem žaloby SLAPP, je americký právník Steven Donziger. Donziger je jedním z těch, kteří úspěšně zastupovali obyvatele Ekvádoru proti korporaci Chevron.

V roce 2011 po letech soudních tahanic soud v Ekvádoru uznal společnost Chevron Corporation odpovědnou za devastaci amazonského deštného pralesa a za zdravotní následky, které těžba ropy způsobila poškozeným komunitám. Soud zjistil, že korporace na území domorodých obyvatel úmyslně vypouštěla miliardy litrů ropného odpadu, aby ušetřila. Rozsudek nařídil Chevronu zaplatit škody ve výši 18 miliard dolarů. Ač se jedná o rekordní částku v rámci žalob týkajících se životního prostředí, je to relativně malá suma pro korporaci, jejíž tržní kapitál dosahuje 316 miliard dolarů.

Po tomto prohraném sporu přesunula společnost Chevron veškerý svůj majetek z Ekvádoru, aby se vyhnula placení odškodného. Zároveň vyhrožovala ekvádorským žalobcům „doživotním soudním sporem“. Následně korporace podala v USA žalobu na všechny osoby uvedené v ekvádorské žalobě, včetně Stevena Donzigera a dalších právníků, nevládních organizací a řady odborníků, kteří oběti Chevronu podpořili.

Už v roce 2009 zástupci Chevronu uvedli, že jejich dlouhodobou strategií je Donzigera démonizovat. Korporace k tomu využila několik nástrojů. Mimo jiné najala soukromé detektivy, aby ho sledovali, a dala dohromady tým stovek právníků z šedesáti firem, kteří proti němu úspěšně vedli nátlakovou a špinavou kampaň. V roce 2011 podali na Donzigera civilní žalobu.

Opírala se o opatření, která byla zavedena v souvislosti s bojem s mafií: obhájce vinila z uplácení ekvádorského soudce, napsání rozsudku a falšování vědeckých studií. Soudní spor se vleče už jedenáct let. V jeho důsledku Donziger strávil pětačtyřicet dní ve vězení a skoro tisíc dní v domácím vězení. Tím ovšem rozsah perzekuce nekončí. Byl také zbaven advokátní licence, jeho bankovní účty byly zmrazeny a na jeho byt bylo uvaleno zástavní právo. Aby toho nebylo málo, byl mu zabaven i pas.

Proces proti obhájci je protkán řadou nesrovnalostí, bezprecedentních kroků a aktérů, kteří — ač mají být nezávislí — jsou napojeni na společnost Chevron. Za všechny jmenujme skandální rozhodnutí soudce Kaplana, který poté, co státní zástupce v okrese New York odmítl Donzigera obžalovat, jmenoval zvláštním žalobcem soukromou advokátní kancelář, která v minulosti zastupovala společnost Chevron.

Pracovní skupina OSN pro svévolné zadržování zjistila, že Donzigerova izolace byla odvetou za právní pomoc, kterou v Ekvádoru poskytl domorodým komunitám. Více než sto lidskoprávních a ekologických organizací i předních právníků se postavilo na jeho obranu. Tisíce lidí po celém světě podepsalo petici Amnesty International za jeho propuštění.

Ač byl obhájce letos v dubnu propuštěn z domácího vězení, stále čelí dalším obviněním. Korporace Chevron v roce 2021 odhadla své právní náklady spojené s případem na téměř jednu miliardu dolarů. Zdá se, že v dalším pronásledování Donzigera to Chevronu nebrání.

I když se Donzigerův případ může zdát bezprecedentní, je součástí širšího trendu umlčování aktivistů. Mnozí z nich bojují za zoufale potřebná řešení v boji s globální klimatickou krizí, kterou vyvolaly a dále zhoršují nadnárodní fosilní korporace. Vítám proto, že Evropská komise představila v dubnu tohoto roku novou směrnici, která má v Evropské unii SLAPP žalobám zabránit.