Pět tisíc pro rodiny: drahé předvolební gesto místo skutečné pomoci

Alena Zieglerová

Jednorázový příspěvek na dítě ve výši pěti tisíc korun předkládá vláda jako finanční pomoc lidem, spíše však zatíží úřady a příliš nepomůže.

Ministerstvo práce a sociálních věcí přišlo s jednorázovým příspěvkem na dítě, který nesmyslně zatíží úřady, rodiče i státní rozpočet. Foto Facebook Marian Jurečka

Zákon o jednorázovém příspěvku na dítě ve výši pěti tisíc korun pro většinu nezletilých má být dlouho očekávanou vládní reakcí na potíže rodin se zvládáním úhrady základních výdajů. Místo vděku rodičů za vládní pomoc to ovšem vypadá na propadák.

Pět tisíc korun na dítě do osmnácti let k prvnímu srpnu 2022 a dítě, které se mezi druhým srpnem a jednatřicátým prosincem narodí, dostanou rodiče, kteří s dítětem bydlí a přispívají na domácnost za podmínky, že si v roce 2021 nevydělali dohromady víc než milion korun hrubého. Kromě rodičů dítěte získá nárok na příspěvek osoba, které bylo dítě svěřeno do péče soudem, manžel či manželka rodiče, jeho registrovaný partner či partnerka, vdovec či vdova po rodiči nebo druh či družka sdílející s dítětem domácnost alespoň tři měsíce.

Jednoduchý? Automatický?

Hned po tiskové konferenci vlády věnované novému příspěvku, který nápadně připomínal tolik kritizované rouškovné z konce roku 2020, bylo jasné, že avizovaná jednoduchá dávka se stane pro příjemce i administrativu mimořádně složitým a drahým oříškem. Zvlášť když vláda už podruhé v krátké době použila při popisu distribuce pomoci slovo „automaticky“.

Poprvé se tak stalo u pětitisícové dávky pro uprchlíky s dočasnou ochranou, z nichž jich pak mnoho s vygenerovaným kódem v mobilu „automaticky“ vystálo frontu na úřadě práce a jiní na svou první „automatickou“ výplatu čekají marně dosud.

po prostudování všech paragrafů zákona je ale zřejmé, jak velké sousto si Ministerstvo práce a sociálních věcí pod vedením Mariana Jurečky ukouslo. „Automaticky“ chce stát vyplatit příspěvek za červen 2022 rodičům dětí mladších osmnácti let, kteří prokáží nárok na přídavek na dítě, tedy opakovanou dávku státní sociální podpory.

Ti totiž přijdou na úřady práce sami, nebo tam v průběhu července pošlou údaje o svých příjmech a výdajích jako po každém čtvrtletí. Úředníci jim následně zašlou složenkou nebo na bankovní účet na každé dítě do 18 let o pět tisíc navíc. Pro tyto rodiče to tedy bude jednoduché, navíc nepostižitelné exekucí a nezapočitatelné při žádosti o jinou dávku.

U zhruba 265 tisíců žadatelů budou muset ovšem úředníci nově zjistit jejich hrubý příjem za rok 2021. Příjmy za druhé čtvrtletí roku 2022, kterými rodiče prokážou nárok na přídavek na dítě, budou úřadům práce při zjišťování nároku na příspěvek na dítě k ničemu. Přídavek se navíc, jako všechny sociální dávky, počítá z čistých příjmů, zatímco jednorázový příspěvek z příjmů hrubých. Tady idylka končí i pro rodiče dětí s přídavkem na dítě, protože rozhodně není jasné, že se svého bonusu dočkají.

Úředníci se tak budou muset i při „automatické“ výplatě pěti tisíc korun spolehnout na zcela nové zdroje údajů — na daňová přiznání podnikatelů od finančních úřadů a na vyměřovací základy zaměstnavatelů od správ sociálního zabezpečení, které jim tyto instituce mají poskytnout digitálně. Nikdy to dosud nedělali, takže ani u oněch 265 tisíc — v případě dvou dospělých dvojnásobek — a tolika zaměstnání anebo podnikání, kolik jich rodiče v roce 2021 měli, to nebude nic jednoduchého.

Zákon s tím však počítá. U koho se příjmy nepodaří „automaticky“ zjistit, bude vyzván, aby je doložil. Když ani to neklapne a příspěvek vůbec nedorazí, budou si i rodiče dětí s nárokem na přídavek na dítě muset o jednorázový příspěvek požádat stejným způsobem jako všichni ostatní. Je dobré vědět, že se to může stát.

Komu to prospěje?

Počet dětí s nárokem na pětitisícikorunovou jednorázovku bude podle důvodové zprávy ministerstva až 1,82 milionu. Kdyby každé oprávněné dítě žilo se dvěma rodiči nebo osobami, které je nahrazují, a žadatelská rodina měla průměrně dvě děti do osmnácti let, čeká přetížené úřady práce vyřizování žádostí a sčítání příjmů z různých zaměstnání a podnikání ještě u zhruba trojnásobného počtu osob než jen těch, jejichž jména, adresu a číslo účtu už díky přídavku na dítě alespoň znají.

Za celý rok 2021 vyplatil stát přídavky na dítě ve výši 2,56 miliardy korun. Od srpna 2022 po dobu maximálně jednoho roku, kdy nárok zanikne, hodlá vláda rodinám s příjmy do 83,3 tisíc korun měsíčně rozdat 9,10 miliardy, ovšem jen na děti do osmnácti let a jen jednorázově. Chudé rodiny pečující o středoškoláky před maturitou a vysokoškoláky přitom vynechá úplně.

Dáreček seniorům z roku 2020 ve formě rouškovného zkrátka vystřídal nápadně podobný úplatek voličům ze střední třídy. Bude to stát víc, než kdyby se loňská výše přídavku na všechny nezaopatřené děti z chudších rodin ztrojnásobila.