Šest tisíc pro důchodce: dárek, který víc bere, než dává

Alena Zieglerová

Jak se pozná rozdíl mezi zájmem o seniory a zájmem o jejich hlasy? Tak, když namísto sociálního bydlení a podpory pečovatelských služeb navrhnete před volbami plošný jednorázový příspěvek.

Bez složitějších politických rozhodnutí a bez posílení podpory pečovatelských služeb poskytovaných v přirozeném prostředí domácností se kvalita života stárnoucích občanů nezlepší. FB Andrej Babiš

Vláda slibuje důchodcům jednorázový příspěvek až šest tisíc korun, médiím představený jako „rouškovné“. Se známějším šrotovným, kterým byl v Německu při poslední ekonomické krizi oživen trh s auty, nemá ovšem tato akce společného nic. Vánoční dárek avizovaný seniorům před říjnovými volbami má především povzbudit jejich vděčnost stranám vládní koalice. 

Že vládě nejde primárně o kvalitu života důchodců dokazuje fakt, že části seniorů hodlá svým dárečkem víc vzít než dát. Pojďme si to hezky přehledně ukázat.

Rouškovné vláda chystá, protože…

…inflace stoupla letos, s čímž se vloni nepočítalo. To je jedno z oficiálních zdůvodnění výplaty částky najednou. Nelze proti němu nic namítat, snad jen doplnit druhou půlku pravdy: není pravděpodobné, že by i pro další rok Sněmovna odsouhlasila půlbilionovou sekyru do státního rozpočtu, aniž by bylo zjevné, na co.

…milion seniorek a seniorů má důchod nižší než čtrnáct tisíc korun měsíčně. To je sice skandální, ale proč mají tedy těch šest tisíc dostat i ostatní, kteří berou důchod vyšší? Neříkala tato vláda, že se na řešení příliš nízkých důchodů specificky zaměří?

…je to odškodné za koronavirus. Skutečným odškodným by byla reforma sociálních služeb, která by rozšířila neveselé vyhlídky života seniorů na trase nemocnice — léčebna — domov pro seniory o možnost bydlet doma. Šest tisíc pro klienty pobytových služeb, kteří vídají své blízké z balkónu nebo na tabletu, protože na přiměřené bydlení a pečovatelskou službu oni sami ani jejich rodiny nemají, je na odškodnění tohoto zanedbání trestuhodně málo.

…důchodci si peníze navíc zaslouží, protože celý život pracovali. Zásluhovost řeší samotný důchodový systém, včetně valorizací. Nedokonalosti dané demografickým vývojem a diskutabilním nastavením daňového systému pak musí vyrovnat důchodová reforma. Kde ji vláda má? Rok 2020 je už druhým v řadě, kdy nám údajnou důchodovou reformu představí před koncem roku.

Když jednorázový přídavek nepomůže, ba uškodí

Ačkoliv se to jeví jako kontraintuitivní, jednorázový příspěvek může některé skupiny seniorů uvrhnout do ještě horší situace. Jedná se o ty, kteří pobírají příspěvek na bydlení nebo jsou v exekuci. Jak je to možné?

V červenci 2020 pobíralo příspěvek na bydlení 172 tisíc domácností, z nichž zhruba polovinu tvoří příjemci (nejen starobních) důchodů. Vzhledem k tomu, že starobních důchodců je šestinásobně více než důchodců invalidních a dalších, lze předpokládat, že většinu z oné poloviny příjemců příspěvku na bydlení, tedy zhruba 60 tisíc domácností, tvoří právě starobní důchodci. A právě to je skupina, které rouškovné rozhodně nepomůže.

Jejich rozhodný příjem totiž zvýší natolik, že mohou reálně přijít o příspěvek na bydlení na celé první čtvrtletí roku 2021 a dostat se tak do vážných potíží. Šest tisíc je z nich stěží vytrhne.

Další nezanedbatelnou skupinou jsou důchodci v exekuci, kteří část svého důchodů odevzdávají exekutorům bez ohledu na to, jakou valorizaci nebo dárek jim vláda připraví. Jednoduchým výpočtem lze odhadnout, že se situace týká více než 53 tisíc seniorů. A jejich počet narůstá.

Nynějším rouškovým tak stát de facto přidává exekutorům, nikoli důchodcům — s tou volební vděčností to tedy může být ještě jinak.

Starobních důchodců je v naší zemi 2,4 milionu. O dva řády nižší počet těch, kterým nárazová populistická navýšení důchodů opakovaně ubližují, jsou pro vládní strany nejspíš akceptovatelnou ztrátou voličů. 

Bez složitějších politických rozhodnutí, například o sociálním bydlení, a bez posílení podpory pečovatelských služeb poskytovaných v přirozeném prostředí domácností se kvalita života stárnoucích občanů nezlepší. A v tom je rozdíl mezi zájmem vlády o seniory a zájmem jen o jejich hlasy.

Diskuse
IV
August 25, 2020 v 12.34

Z pohledu jednoho důchodce:

Ano, kdyby reálně existovala volba - jednorázový příspěvek nebo investice do sociálního bydlení a pečovatelských služeb, tak by ta druhá možnost asi byla lepší.

Realita je ale spíš taková, že pokud příspěvek nakonec schválen nebude, na situaci v uvedených oblastech to zřejmě nebude mít žádný rozpoznatelný vliv a ušetřené prostředky se prostě rozpustí ve státním rozpočtu do bůhví čeho. Takže pro mě, jakožto důchodce, který nepobírá příspěvek na bydlení a není v exekuci, tady jednoznačně platí přísloví o vrabci v hrsti a holubovi na střeše...

Uvidíme, jak to nakonec dopadne. Příspěvek by pro mě byl příjemným přilepšením, ale za jeho schválení bych rozhodně nešel demonstrovat, mj. proto, že se korona-krizí zatím necítím být nijak reálně postižen (rozhodně ne ve srovnání se skupinami obyvatel, které během krize přišly o část nebo veškeré své příjmy).

Pokud ale příspěvek přece jen dostanu, tak sláva, budu tím moct pokrýt cca 25% nákladů na jeden zubní implantát (tedy pokud se spokojím s použitím levnějších českých značek).