Úřady práce nestíhají. Mají příliš práce, málo personálu a neadekvátní ohodnocení

Aneta Lakomá

Tabulkové platy, jež nabízejí úřady práce, mladé lidi nelákají. Místa tak zůstávají neobsazena. Efektivitu služeb by mohlo zlepšit Ministerstvo práce a sociálních věcí. Kdyby například lépe zorganizovalo systém dávek.

Dělat kariéru v českém úřadu práce je takřka nemožné. Instituce se tak začíná nacházet ve slepé uličce. Foto FB Úřad práce ČR

Předseda Odborového svazu státních orgánů a organizací Pavel Bednář poslal premiérovi Petru Fialovi (ODS) dopis, v němž upozorňuje na přetíženost a neadekvátní platové ohodnocení zaměstnanců úřadu práce. Jako řešení navrhuje zvýšení platů a nábor dalších pracovníků.

Odbornice na oblast příjmů a zaměstnanosti z Institutu pro sociální inkluzi Alena Zieglerová vidí problém zejména ve špatné organizaci agend na Ministerstvu práce a sociálních věcí, pod něž úřady práce spadají, a poukazuje i na to, že je řada míst neobsazena i kvůli tabulkovému platovému systému, který podle ní není efektivní.

Bednář v dopise píše, že úředníci musí zvládnout obstarat čím dál širší agendu. Objem vykonané práce rostl už během covidové pandemie, pak se přidaly potíže s energiemi, které s lidmi řešili rovněž pracovníci úřadu práce. Nyní to jsou znovu oni, kdo musí obstarat administrativu spojenou s příchodem ukrajinských válečných uprchlíků. Nyní, začátkem dubna, ale například nestíhají vyplácet o deset procent navýšené životní a existenční minimum.

„S ohledem na nálady části obyvatel, která není vůči důležité a potřebné pomoci uprchlíkům příliš citlivá, není v ničím zájmu, aby v oblasti sociálních dávek a pomoci docházelo k prodlevám. Jak určitě z médií víte, před úřady se tvoří dlouhé mnohahodinové fronty, které úřednictvo nemůže důstojně obsloužit,“ píše Bednář v dopise premiérovi. S ohledem na současnou, vypjatou situaci očekává odchody zaměstnanců nebo jejich vyšší nemocnost plynoucí právě z nadměrného pracovního vypětí.

Podle Zieglerové by situaci mohlo zklidnit Ministerstvo práce a sociálních věcí, kdyby začalo práci rozdělovat s rozvahou. „Teď má úřad práce na starosti osmnáct nepojistných dávek a dvě pojistné, což je hodně. Dalo by se to přitom vhodně sloučit,“ navrhla.

Z jejího pohledu úředníci také často dostávají k řešení záležitosti, které pod ně vůbec nespadají. „Třeba energie nejsou věcí Ministerstva práce a sociálních věcí, ale Ministerstva průmyslu a obchodu. A to by se také o lidi ohrožené energetickou chudobou mělo postarat,“ řekla Deníku Referendum.

Podobný problém s přenášením odpovědnosti popisuje také v souvislosti s ukrajinskými uprchlíky: „Ministerstvo vnitra má Zákon o dočasné ochraně cizinců, v němž je podchyceno i vyplácení dávek uprchlíkům. Nezačal se ale využívat, protože ministr vnitra řekl, že se to administrativně nezvládne. Místo toho se vytvořila nová dávka, spadající pod jiné ministerstvo a na starost ji dostaly právě úřady práce.“

Bednář se dále v dopise dožaduje odpovídajícího platového ohodnocení zaměstnanců úřadu práce a navrhuje alespoň dočasně přibrat další zaměstnance. S jeho návrhy ale Zieglerová úplně nesouhlasí, podle ní je totiž problémem hlavně jejich tabulkové hodnocení. V praxi dochází například k situacím, kdy je generální ředitel úřadu práce, který pod sebou má zhruba jedenáct tisíc lidí, placen stejně jako ředitel odboru Ministerstva práce a sociálních věcí, pod něhož spadá zaměstnanců deset.

„Celkově jsou odměny ve státní správě demotivující. Mladí muži nezůstávají proto, že potřebují živit rodinu, a ženy tam vydrží jen kvůli tomu, že potom mohou pohodlně odejít na mateřskou,“ uvedla pro Deník Referendum Zieglerová.

Nejsou-li dostatečnou motivací finance, mělo by pro zájemce o práci na úřadech práce existovat jiné lákadlo. Například možnost podílet se na inovacích a projektech. Z pohledu Zieglerové je důležitá také kultura organizace i to, jak je o zaměstnance postaráno. „Na úřadech práce není nutné vytvářet nová pracovní místa, podstatné je zaplnit ta neobsazená,“ dodává.