On-line žádost o rodičovský příspěvek je dobrý krok. Změna dávek jím být nemusí

Jiří Rameš

Spuštění on-line žádosti o rodičovský příspěvek je snad první vlaštovkou zjednodušení a zrychlení vyplácení dávek státní sociální podpory. V plánu je také zjednodušení systému čtyř dávek do jedné. Zde bychom se však měli mít na pozoru.

Dosavadní on-line podání sice velmi usnadnilo podávání žádostí — odpadlo ruční vyplnění a odeslání či zanesení na příslušný úřad práce. Pro úředníky se však nic zásadně nezměnilo. Foto FB Úřad práce ČR

Od 17. 8. lze zažádat o rodičovský příspěvek on-line. Ministerstvo práce a sociálních věcí odstartovalo projekt skutečné digitalizace Úřadu práce ČR, alespoň co se týče podávání žádostí.

Jistě, už dnes lze o některé dávky státní sociální podpory zažádat on-line, je zde ale jeden významný rozdíl.

Dosavadní on-line podání sice velmi usnadnilo podávání žádostí — odpadlo ruční vyplnění a odeslání či zanesení na příslušný úřad práce. Pro úředníky se však nic zásadně nezměnilo. Tiskopis musel být stejně vytisknut a údaje ručně zapsány do ministerských informačních systémů. Což — pomineme-li často nečitelné ruční vyplnění — nepřineslo na straně úřadů kýžené zrychlení podání a schvalování žádostí.

Příslib, že úřady začnou dodržovat vlastní termíny

V tiskové zprávě Úřadu práce ČR ze dne 31. 7. 2023 se státní správa pochlubila, že později, než stanovují zákonné lhůty, vyřizuje již jen 22 procent žádostí o příspěvek na bydlení a 14 procent o rodičovský příspěvek.

Ministr Marian Jurečka údaje následně okomentoval slovy, že v případech, kdy je lhůta překročena, je vina na straně žadatelů. Vzhledem ke správnímu řádu a praxi je toto tvrzení zavádějící: v případě, že má žadatel určitou skutečnost úřadu doložit, se řízení přerušuje a tato doba se nepočítá do celkové délky řízení.

Pravdou však zůstává, že díky přijatým krokům ministerstva jde o značné zlepšení poměru v termínu vyřízených žádostí ve srovnání s koncem roku 2022.

Nedávná novinka pak zavádí skutečnou digitalizaci, díky níž odpadne zbytečný tisk a přepisování. Samozřejmě si musíme nejdříve počkat, jak bude systém po technické stránce funkční. Do letošního roku by měl systém obsloužit i zbylé dávky ze systému státní sociální podpory, například příspěvek na bydlení.

Postupná digitalizace může skutečně vést k pozitivnímu obratu a pomoci vyvést poskytování dávek státní sociální podpory z temných hlubin, ve kterých se úřady práce po Drábkových reformách od roku 2012 nacházejí.

V plánu je i reforma dávek

Ministerstvo práce má v plánu i další změnu — reformu dávek. Zatím však známe jen velmi hrubé obrysy, jak by měla vypadat. V plánu je zahrnutí všech čtyř dávek do jedné — tedy ještě o dvě méně než chtěla bývalá ministryně Maláčová.

Dle výše příjmů by se žadatelé dělili do dvou kategorií: bohatší a chudší. První by měli dostat jednu dávku — zřejmě odstupňovanou podle určitého klíče — a druhým by náležela zvláštní péče — soudě podle veřejných vyjádření ministra především větší kontrola.

Zjednodušení dávkového systému je v zásadě v pořádku, ale důležité je vždy sledovat cíl — a tím je v tomto případě sociální zabezpečení občanů. Obávám sem však, že tento cíl není prioritou současné vlády.

Délka řízení a včasnost vyplácených dávek je naprosto klíčová pro sociální stabilitu celé naší společnosti — a to nejen v případě dávek státní sociální podpory, ale především dávek pro nejchudší — tedy dávek v hmotné nouzi. Každá zpožděná či nevyřízená dávka totiž může pro mnoho ohrožených znamenat ztrátu bydlení či nutnost vypůjčit si od nebankovních společností a upadnout do dluhové spirály.

Nezbývá nám než doufat, že se v blízké době skutečně doba řízení zkrátí a včasnost vyplácených dávek zlepší.