Pochyby o majetkových převodech v katolické církvi

Ivan Štampach

Pochyby o roli Dominika Duky při převodech lukrativních církevních pozemků se vyjasní zřejmě až s nástupem nového arcibiskupa. Jeho jméno by mělo být známé nejpozději v červnu.

Kodex kanonického práva ukládá Dukovi jako správci majetku od právem určené výše, aby převod nechal schválit Svatým stolcem. To se údajně nestalo. Foto Facebook Dominik Duka

Pražské arcibiskupství zastoupené arcibiskupem Dominikem Dukou, generálním vikářem Janem Balíkem a Antonínem Jurigou podepsaným jako výkonný ředitel uzavřelo smlouvu s Nadací Arietinum zastoupenou předsedou správní rady Dominikem Dukou, místopředsedou správní rady Janem Balíkem a členem správní rady Antonínem Jurigou. Smlouvou převádí na nadaci pozemky v hodnotě čtvrt miliardy korun, nad kterými má v rámci arcidiecéze pravomoc.

Nadaci měl podle informace obecně prospěšné společnosti Kverulant Dominik Duka zřídit nikoli jako pražský arcibiskup, s tím, že by po skončení jeho funkce přešla na nového arcibiskupa, ale jako fyzická osoba. Nebyla by tedy „zbožnou nadaci“ podle církevního práva, protože není zřízena církevním představeným jako právnickou osobou.

Nadace podle dostupných informací měla obratem převést majetek, totiž pozemky vedené jako orná půda na developera Central Group, v pražském metropolitním plánu jsou však uvedeny jako zastavitelné území. Jejich hodnota převedením na stavební pozemky výrazně stoupne.

Nadace Arietinum za to má od Central Group dostat byty. Kolik těchto bytů bude, kdy je nadace dostane a jaká má být jejich cena, prý smlouva s developerem neuvádí.

Nadace tedy provedla převod získaného majetku. Je sporné, nakolik jde o čistě komerční zájem a nakolik z výnosu budou podporovány „náboženské, duchovenské, pastorační, charitativní, sociální, humanitární, kulturní, vzdělávací, školské a jiné veřejně prospěšné činnosti související s posláním římskokatolické církve“.

Církevní majetek, o nějž má ordinář dbát s péčí dobrého hospodáře, byl podle těchto informací vlastně dvakrát převeden na soukromé osoby. Nadací se míní účelové sdružení majetku k dosažení společensky nebo hospodářsky prospěšných cílů. Zastupuje ji správní rada, již jmenuje zakladatel. V tomto případě tedy snad soukromá osoba.

Arcibiskupství se zveřejnění těchto informací bránilo soudně. Označilo tvrzení za lživá a připsalo je jako autorovi bývalému zaměstnanci, který byl propuštěn a od té doby poškozuje představitele arcibiskupství. Nadace podle něj není soukromá, je transparentní a neoddělitelně propojená s arcibiskupstvím.

Podle zprávy Českého rozhlasu z 22. července 2021 však pražský městský soud rozhodl, že Kverulant nemusí tuto informaci smazat z webu, protože jde o věc veřejného zájmu, i když článek je k Dukovi velmi kritický a psal ho opravdu propuštěný zaměstnanec. V článku uvedené údaje podle soudu mohou vyvolávat pochybnosti či otázky.

Je sporné, bude-li Duka moci vykonávat pravomoc nad prostředky tvořícími nadaci po skončení služby pražského arcibiskupa. Bude totiž řeholníkem, který složením slavných slibů pozbyl z hlediska církevního práva jakýkoli majetek, který do té doby vlastnil, i schopnost majetek kdykoli v budoucnu nabýt.

Jako prostý řeholní bratr — s jedinou výhradou, že se ještě necelý rok, konkrétně do 26. dubna 2023 může podílet na volbě papeže — sotva může s majetkem nakládat. Případný domnělý osobní majetek by pak byl právně majetkem dominikánského řádu, jehož je Duka členem. Záleží na charakteru nadace.

Kodex kanonického práva ukládá Dukovi jako správci majetku od právem určené výše, aby převod nechal schválit Svatým stolcem. To se údajně nestalo. Pak by bylo pravděpodobné, že by se kauzou zabýval nový nuncius Jude Thaddeus Okolo, jehož nástup do Prahy byl uveřejněn 1. května.

Pokud by majetek byl připsán na činnost, která není podnikáním, nebylo by třeba platit daň z převodu nemovitosti. Kverulant však uvádí, že neví, je-li převedení pozemků na developera takovou transakcí zbavenou daně a přenechává rozhodnutí o tom Finančnímu úřadu.

Nakládání s majetkem je problematické a souvisí se současnou právní situací kolem církevního majetku. Církvím přestává pokrývat náklady stát ze svého rozpočtu. Vrátil jim fyzický majetek jako pozemky, budovy, umělecká díla v hodnotě kolem pětasedmdesáti miliard korun, pokud prokázaly jeho vlastnictví k rozhodnému datu.

K tomu však zákon z roku 2012 připojil finanční částky, přibližně devětapadesát miliard korun, které měly kompenzovat majetek, jejž stát zabral, ale už není v jeho držení. Celková částka a její rozdělení mezi jednotlivé církve vychází z politických jednání.

Netýká se všech registrovaných náboženských subjektů, ani těch, které mají přiznáno oprávnění k přiznání zvláštních práv, včetně práva na financování. Z církví a náboženských společností se staly podnikatelské subjekty a z této jejich pozice vyplývá nová podoba jejich hospodaření. Spolek Kverulant však považuje vrácení majetku církvím za správný a nutný krok k tomu, aby se společnost vyrovnala s komunistickým bezprávím a vydala se na cestu úcty k právu.

Duka sám se nedávno vyslovil ke svému vystřídání na pražském stolci. Výslovně uvedl, že by se tak mělo stát do konce června. Pokud je o tom dostatečně informován a mluví pravdu, mohly by pak být pochybnosti o nakládání s majetkem rozptýleny.

Diskuse
May 12, 2022 v 16.44
Oprava

Mělo být "do Münchenu".