Nominace Juliana Assange na Nobelovu cenu míru

Markéta Gregorová

Piráti v Evropském parlamentu nominují Juliana Assange na Nobelovu cenu míru — za to, že je symbolem ochrany jádra našich demokracií: svobody slova, svobody tisku. Redigovaný text nominace vydáváme jako komentář její principiální autorky.

Juliana Assange berou v ochranu prakticky všechny mezinárodní novinářské a lidskoprávní organizace. Demonstrací za jeho propuštění se pravidelně účastní čínský umělec a odpůrce pekingského režimu Aj Wej Wej. Na demonstraci v Londýně v říjnu 2021 Foto Justin Tallis, AFP

Historie nám ukazuje, že jednou z cest k ukončení válek a zachování míru je demokracie. Ceníme si demokratických institucí stejně jako našeho práva je hlídat, kontrolovat a kritizovat. Tím se demokracie liší od autoritářských režimů, kterým je vlastní zatajování důležitých informací a umlčování kritiků. Demokracie chrání novináře, vydavatele i whistleblowery, aby mohli zveřejňovat informace, jež nesou veřejný zájem.

V čase informační revoluce podléhá definice novináře překotným proměnám, projevuje se novými formami. O to důležitější je, aby to demokratické instituce akceptovaly a ukázaly, že se veřejné kontroly nebojí.

Assange je vydavatelem pravdivých, zpravodajsky hodnotných informací ve veřejném zájmu, a to je obecná definice novináře, která musí přečkat všechny proměny. Tato definice chápe novinářství jako sílu, která neponechává vládám právo veta v tom, co by měli občané vědět a co by jim mělo zůstat utajeno.

Assange odhalil závažná provinění, včetně válečných zločinů. Je faktem, že jinak by se o nich veřejnost nedozvěděla. Navzdory rizikům zveřejnil informace, které pomohly rozpoutat Arabské jaro. Posunul debatu o legitimitě zahraničních intervencí, nejen ve Spojených státech. A vdechl život platformě WikiLeaks, jež dává hlas těm, kteří se do té doby báli promluvit o zlu, s nímž se setkali.

My, kteří Juliana Assange nominujeme na Nobelovu cenu míru, mu nechceme nasadit svatozář. Vnímáme naopak příležitost ukázat, že principy, za které se jako společnost dokážeme postavit, jsou větší než dílčí lidské nedostatky. Bude-li Assange oceněn, dostanou odvážní občané po celém světě znamení, že se nemusí bát promluvit, jsou-li svědky nepravostí, že je to správné a že lidstvo si jejich aktu váží.

Assange není hrdinou boje za svobodu slova, kterého bychom si vybrali, ale který nám byl vybrán těmi, kdož se svobody slova bojí. Proto je v zájmu všech jej dnes bránit. A dát i jemu v jeho nejtěžších chvílích znamení, že jednal správně.