Spalování dřeva místo fosilních paliv musí skončit, píšou stovky vědců politikům

Lucie Čejková

Pět set akademiků připojilo své jméno k dopisu, ve kterém se vymezují proti nahrazování fosilních zdrojů spalováním dříví. „Živé stromy mají pro klima a biodiverzitu větší hodnotu než ty mrtvé,“ apelují na světové politiky.

Lesy jsou podle vědců důležité pro dosažení uhlíkové neutrality. Jejich kácení a spalování kvůli výrobě energie však spíše prohlubuje krizi klimatu a biodiverzity. Foto Pixabay

Používání dřeva pro výrobu elektřiny a tepla poškozuje klimatické cíle a nelze jím nahradit fosilní zdroje, vzkazuje přes pět set vědců z celého světa. Na problémy spojené s kácením lesů a spalováním dřevin kvůli výrobě energie upozornili v dopise zveřejněném minulý týden ve čtvrtek. Adresáty dopisu jsou lídři Evropské unie, Spojených států, Japonska a Jižní Korey.

„Žádáme, aby zakročili a ukončili produkci energie spalováním dříví na průmyslové úrovni, protože jsou to právě jejich země a regiony, které nesou hlavní podíl odpovědnosti,“ uvedl v komentáři pro server Climate Home News jeden z podepsaných akademiků Jean-Pascal van Ypersele z Katolické univerzity v Lovani¬, který dříve působil také jako místopředseda Mezivládního panelu pro změnu klimatu.

Vědci upozorňují, že státy čím dál častěji používají dřevěné materiály místo uhlí, ropy nebo zemního plynu, aby snížily emise skleníkových plynů. Podle údajů uvedených v dopise však ve skutečnosti kácení, zpracování a pálení dřeva vypustí do ovzduší zhruba dvakrát až třikrát tolik uhlíku než použití fosilních zdrojů pro produkci stejného množství tepla nebo elektřiny.

Dřevo proto podle dokumentu nelze považovat za uhlíkově neutrální zdroje energie, ačkoli ho za něj často státy považují. I když stromy během růstu uhlík zadržují a za vykácené části lesa se vysazují nové, další těžbou a spalováním se stále zvětšuje takzvaný uhlíkový dluh, tedy množství oxidu uhličitého, se kterým se lidstvo bude muset vypořádat v budoucnosti.

„Pěstování nových stromů a vyřazení fosilních paliv možná jednou tento uhlíkový dluh splatí, ale růst lesů vyžaduje čas, který už svět pro řešení klimatické krize nemá,“ stojí v textu dopisu.

Vědci iniciativou apelují na politiky, aby přehodnotili dotační programy a další způsoby podpory, které směřují právě k mýcení lesů kvůli výrobě elektřiny a tepla. „Pokud se celosvětově zvýší produkce energie ze dřeva o další dvě procenta, bude nutné zdvojnásobit komerční těžbu dřeva,“ vysvětlují. Místo dřívím navrhují nahradit fosilní paliva solární a větrnou energií.

Za Českou republiku se k dopisu připojilo osm vědců. „Připojil jsem se, protože cílené a dotované pálení dřeva pro výrobu energie, zejména elektřiny, je klimatický nesmysl. Jen nahradíme starý fosilní zdroj nefosilním, ale za to velmi ‚řídkým‘ zdrojem, protože zhruba polovina energie ze dříví je spotřebována na jeho těžbu a dopravu do elektráren,“ popsal pro Deník Referendum Jakub Hruška z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd a České geologické služby.

Zatímco lokální vytápění dřívím nebo pálení zbytků po výrobě stavebních materiálů má podle českého odborníka význam, „nahradit uhlí dnešními lesy“ je podle něj nesmyslné a ničivé pro biodiverzitu. V České republice ale problém nevidí. „Zatím je to řešeno dobře, protože dotacemi není podporováno pálení dřeva v elektrárnách,“ uvedl Hruška.

Ministerstvo zemědělství na dotaz Deníku Referendum potvrdilo, že se v tuzemsku sázení stromů určených ke spalování nedotuje. „Podporujeme pouze štěpkování nebo drcení klestu v rámci obnovy porostů a štěpkování jehličnatých porostů poškozených suchem či škůdci s možným částečným využitím vyrobené štěpky pro energetické účely. Nejde o podporu výsadby stromů pro energetické účely,“ napsal Deníku Referendum mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.

Dřevo je jen falešný obnovitelný zdroj, varuje petice

Česká republika však podle materiálů ministerstva průmyslu a obchodu počítá se dřívím jako obnovitelným zdrojem energie. Řadí ho mezi biomasu, jejíž využívání stát podporuje.

Stejně tak považuje dříví za obnovitelný zdroj směrnice Evropské unie. Proti tomu se prostřednictvím petice vymezilo přes čtyřicet tisíc lidí, kteří volají po zastavení „falešných obnovitelných zdrojů“. Připomínky předložili organizátoři petice Evropské komisi a žádají, aby unie směrnici upravila a ukončila dotace na spalování dříví. Podle komentáře Jeana-Pascala van Ypersele se v Evropě na tyto účely rozdá každý rok téměř sedm miliard eur.

Aby dřevěné materiály nebyly zařazeny unií mezi čisté zdroje energie, požadovaly už předloni prostřednictvím žaloby environmentální organizace i jednotlivci ze šesti zemí. Argumentovali tím, že označení dřeva za obnovitelný zdroj otevírá možnost pro další ničení lesů a vypouštění emisí skleníkových plynů. Tribunál Evropské unie však jejich žalobu zamítl jako neopodstatněnou.