Dobrovolníci pomáhají i při druhé vlně, podmínky se však změnily

Barbora Hauserová

Koordinátorka z dobrovolnického centra Masarykovy univerzity přibližuje, jak daná organizace funguje a čím je současná vlna covidu-19 z pohledu dobrovolníků jiná, než byla předchozí.

V dobrovolnické aplikaci MUNI POMÁHÁ je již evidováno více než 1 600 dobrovolníků. Foto ACES.edu

Dobrovolnické centrum Masarykovy univerzity MUNI POMÁHÁ vzniklo za první vlny, avšak svou činnost nezastavilo ani během léta. Dále zprostředkovávalo pomoc svých studentů, zaměstnanců i zájemců z širší veřejnosti. Současně se ovšem připravovalo na druhou vlnu. Výsledkem je spuštění mobilní aplikace MUNI POMÁHÁ, která je pro nás teď zásadním nástrojem ve zprostředkování pomoci.

Jako dobrovolnické centrum čelíme zcela jiné situaci, než tomu bylo na jaře. Na jaře byly vlivem celostátní karantény časové možnosti dobrovolníků takřka neomezené a mnozí studenti byli ochotní nastoupit do zařízení, kde byla potřeba pomoc, i na několik týdnů v kuse. Měli jsme několik týmů koordinátorů, které zajišťovaly chod dvanáctihodinových směn každý den.

To je nyní prakticky nemožné. Dnes se dobrovolníci věnují kromě pomoci i studiu a práci. Času na dobrovolničení mají podstatně méně. My to plně respektujeme a chápeme, že například pro studenty je prvořadé plnění studijních povinností. Zároveň to ale neznamená, že by jejich chuť pomáhat byla menší, naopak, v nově spuštěné dobrovolnické aplikaci evidujeme již více než 1 600 dobrovolníků.

Obrovskou výhodou je, že se mohou k vybraným žádostem o pomoc sami hlásit. My máme naopak možnost zasílat dobrovolníkům upozornění, pokud přijmeme novou žádost o pomoc, jež odpovídá preferencím, které si v aplikaci nastavili.

Celý chod centra jsme tak schopni zajistit v daleko menším počtu koordinátorů a máme prostor věnovat se komplikovanějším žádostem o pomoc, jako je například dobrovolnická pomoc zařízením sociální péče. Tu se právě snažíme přizpůsobit časovým možnostem dobrovolníků, takže je střídáme po jednotlivých směnách.

Věříme, že hlavní je ochota pomoci, a že pokud nás bude dost, dokážeme pomoci, i když každý z nás má času jen málo. Obrovsky cenná je nyní jakákoliv pomoc — jeden nákup, jedna směna v domově seniorů.

Dobrovolník, který tento víkend veze dvě medičky do nemocnice ve Znojmě, nám do potvrzovacího emailu připsal: Společně to zvládneme! Je to pro nás důležité povzbuzení, stejně jako ochota mediček, kterým běží klasická výuka a stejně neváhají využít jediné své dva volné dny k tomu, aby jely do okresní nemocnice odpracovat přes víkend dvě dvanáctihodinové směny.

Výraznou pomocí je opět zapojení studentů Pedagogické fakulty. Po uzavření škol jsou po medicích opět nejžádanějšími dobrovolníky.

Obrovské odhodlání našich dobrovolníků je pro naše dobrovolnické centrum závazkem neustále se zlepšovat. Již od jara jsme ve spojení s jinými dobrovolnickými centry, i těmi na jiných univerzitách. Sdílení zkušeností a vzájemné pomoci a podpory si v tomto směru velmi ceníme. I to nám pomáhá se posouvat dopředu.