„Komunistická strana Číny si přeje posilovat spolupráci s hnutím ANO 2011“

Olga Lomová

Předseda sněmovny Radek Vondráček navštívil stranickou rozvědku čínských komunistů. V předvečer 17. listopadu se v oficiálním komuniké píše, že cílem návštěvy bylo posilovat spolupráci ANO s Komunistickou stranou Číny.

Během cesty na dovozní veletrh v Čínské lidové republice navštívil předseda Sněmovny Radek Vondráček Oddělení mezinárodních styků ÚV KS Číny (OMS), to jest jednu z hlavních organizací, jejichž prostřednictví se ČLR pokouší ovlivňovat mezinárodní politiku ve svůj prospěch. Ve výročních zprávách BIS je OMS označováno za „specifickou stranickou rozvědku“. Vondráčka přijal předseda OMS Sung Tchao, který je v čínské nomenklatuře na úrovni ministra.

Moudrost vlády jedné strany

Podobná jednání obcházejí standardní mechanismy diplomatických styků, podkopávají autoritu našeho demokratického politického systému a zatahují Českou republiku do sféry čínského vlivu. Je to patrné i z oficiálního komuniké uveřejněného na stránkách OMS, které událost předkládá čtenářům především jako příležitost legitimizovat nedemokratický politický systém a ukázat význam Komunistické strany Číny.

Rozvědčík Sung Tchao nabízí leninský projekt vedoucí úlohy Strany Vondráčkovi jako příklad „čínské moudrosti“ hodný následování a přínos k „politické kultuře lidstva“. Foto KS ČLR

Sung Tchao bez zábran stírá rozdíl mezi Komunistickou stranou Číny a politickou stranou demokraticky zvolenou občany České republiky, a dokonce nabízí leninský projekt vedoucí úlohy Strany Vondráčkovi jako příklad „čínské moudrosti“ hodný následování a přínos k „politické kultuře lidstva“. Jedním dechem přitom hovoří o tom, že Čína v „nové éře“ (jak Si Ťin-pching označuje své vládnutí) převezme iniciativu v celosvětovém měřítku.

Svému hostu ponechal Sung Tchao pouze prostor k tomu, aby pochválil práci Komunistické strany Číny a jejího generálního tajemníka a vzal zjevně vážně nabídku „stranické spolupráce“, včetně diskuze o přednostech čínského způsobu vládnutí. O tom, že by ho snad předseda českého Parlamentu upozornil, že systém vlády jedné strany leninského typu jsme opustili právě před třiceti lety a nemíníme se k němu vracet, ani slovo.

Citlivé otázky

Hlavním smyslem setkání se zdá být snaha ÚV KS Číny „řádně vyřešit citlivou otázku, která by mohla ovlivnit vzájemnou důvěru“. S ohledem na nedávné dění kolem sesterské smlouvy mezi Prahou a Pekingem měl soudruh Sung Tchao jistě na mysli to, aby ANO přivedlo k rozumu Piráty. Vzhledem k tomu, že čínština formálně nemusí rozlišovat singulár a plurál je však možné, že požadavek byl míněn obecně a vztahuje se i na další blíže neurčené „citlivé otázky“.

Požadavek „řádně“, nebo také „správně“ (čchu-li-chao) vyřešit problém, který čínská strana vnímá jako pro sebe citlivý, je otevřeně formulován jako pokus o nátlak na českého politika: když nevyřešíte „citlivý problém“ ke spokojenosti Číny, nebudou ekonomické příležitosti na čínském trhu.

Vzhledem k tomu, jak doposud probíhala „ekonomická spolupráce“ s ČLR, by mělo být snadné podobné plané nabídce odolat. Ještě snazší by mělo být, aby předseda Parlamentu ČR odmítl pozvání na „rozvědné“ oddělení ústředního výboru politické strany nechvalné pověsti, s níž nemá institucionálně nic společného.

Níže uvádím úplné znění oficiální zprávy ze stránek OMS. Čtenářům se omlouvám za krkolomný jazyk, jímž se snažím maximálně doslovně zprostředkovat čínský originál. Stojí však za to se textem prokousat, protože na rozdíl od adaptace sdělení do přívětivější a přirozeněji působící češtiny zprostředkovává právě tento jazyk pravdivý obraz čínské politiky.

Radek Vondráček a Sung Tchao. V pozadí tlumočí Vít Vojta, jinak též dvorní tlumočník prezidenta Zemana při jednáních s jeho nyní zmizelým poradcem Jie Ťien-mingem. Ve volném čase usiluje o vyvážený pohled českých médií na Čínu. Foto KS ČLR

* * *

Oficiální komuniké o jednání předsedy českého Parlamentu na ÚV KS Číny

7. listopadu předseda Oddělení mezinárodních styků ÚV KS Číny Sung Tchao přijal předsedu Parlamentu České republiky a místopředsedu hnutí ANO 2011 Vondráčka.

Sung Tchao přivítal Vondráčka u příležitosti jeho návštěvy na Druhém čínském mezinárodním dovozním veletrhu a hovořil o tradičním přátelství obou zemí a o těsných vztazích v posledních letech mezi prezidentem Si Ťin-pchingem a prezidentem Zemanem, které posunuly vztahy mezi oběma zeměmi do nové etapy. Komunistická strana Číny a hnutí ANO 2011 jsou každá ve své zemi vládnoucí politickou stranou a musí společně usilovat o zachování pozitivní dynamiky rozvoje vztahů mezi oběma zeměmi, prosazovat dosažení dalšího pokroku ve spolupráci při společném budování „Pásu a Stezky“ a řádně vyřešit citlivou otázku, která by mohla ovlivnit vzájemnou důvěru.

Doufá, že Česká republika se aktivněji zapojí do spolupráce mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy, bude ji prosazovat a učiní aktivní přínos pro summit nejvyšších představitelů Číny a zemí střední a východní Evropy, který se bude příští rok konat v Číně.

Sung Tchao také seznámil [svého hosta] s jednáním 4. plenárního zasedání 19. ÚV KS Číny a hovořil o rozhodnutích v několika záležitostech velkého významu, která mají zásadní význam co do své inovativnosti a představují historické milníky, jako je zachování a zdokonalování politického systému socialismu s čínskými rysy a realizace a modernizace systému vládnutí; [tato rozhodnutí] jsou významnou zárukou toho, že Čína dosáhne „cílů dvou stoletých výročí“, v nové éře dále posouvají reformy a otevírání se, umožní postavit se výzvám a získat iniciativu; [tato rozhodnutí] přinášejí novou dynamiku k dosažení těchto cílů a dále přinášejí čínskou moudrost a nabízejí čínský projekt pokroku politické kultury lidstva.

Komunistická strana Číny si přeje posilovat výměnu a spolupráci s hnutím ANO 2011 na základě principů vzájemného respektu, hledání toho, co nás spojuje a zachování rozdílů a vzájemného učení se od sebe, a tím přispět k ještě většímu rozvoji strategického partnerství mezi Čínou a Českou republikou.

Vondráček poblahopřál Čínské lidové republice k 70. výročí založení, poblahopřál k úspěšnému uspořádání dovozního veletrhu a hovořil o významném projevu prezidenta Si Ťin-pchinga proneseném na veletrhu, v němž sdělil, že Čína bude setrvale prosazovat vyšší úroveň otevřenosti vůči světu, vítá ostatní státy světa, aby více dovážely na čínský trh a další pozitivní signály, čímž [Si Ťin-pchinga] velmi potěšil a povzbudil všechny země světa, včetně České republiky.

Hnutí ANO 2011 podporuje rozvoj vztahů mezi Českou republikou a Čínou a mezi zeměmi střední a východní Evropy a Čínou, přeje si posílit výměnu a kontakty s Komunistickou stranou Číny, důkladně diskutovat o způsobech vládnutí a posunout přátelskou spolupráci mezi Českem a Čínou k novému postupu vpřed.

  Diskuse
  JP
  November 10, 2019 v 13.54
  Což o to, takto formulované prohlášení nemusí být chápáno jako zcela nepřijatelné.

  Nakonec i čínská strana zde deklaruje svou ochotu učit se od hnutí ANO (třetí odstavec od konce). Pokud by k tomu opravdu došlo, pak by to stále ještě znamenalo nemalý krok k demokratizaci čínského státu... ;-)
  JH
  November 10, 2019 v 15.46
  Zajímavé je,
  jak pan Sung Tchao pasoval ANO 2011 do role "vládnoucí politické strany" (kterýžto koncept v ČR formálně neexistuje). Jestli je překlad od paní Lomové skutečně pokud možno doslovný, tak je zde zřejmě přání otcem myšlenky.
  VP
  November 11, 2019 v 7.46
  Čína přece nezná jiný pojem než "vládnoucí politická strana" .
  PK
  November 11, 2019 v 8.25
  Kde jsou výzvy
  k bojkotu všeho čínského?

  Kde jsou výzvy k bojkotu čínského zboží, umělců a sportovců? Pánové Jehličko a Profante?
  JN
  November 11, 2019 v 11.20
  "Vládnoucí politická strana"
  je možná patrně ta strana, která se po volbách podílí na sestavení vlády?
  VP
  November 11, 2019 v 12.11
  "Vládnoucí politická strana" je ta, která chce a má vládnout na věčné časy. Jediná.