Do zemědělství jdou každý rok biliony, ekologicky se z nich využívá jen procento

Petr Jedlička

Státy světa dotují zemědělství tempem milion dolarů za minutu. Ku prospěchu životního prostředí se přitom využívá z celkové sumy jen jedno procento. Dle tematické analýzy FOLU jde o velký problém, zároveň ale o příležitost k nápravě.

Státy světa dotují zemědělství každý rok částkou, která se pohybuje mezi 700 miliardami až bilionem dolarů, tedy 16,5 až 23,5 bilionu korun. Ekologicky, tedy ku prospěchu životního prostředí, je přitom využito z této částky jen jedno procento. Většina z oněch 99 zbylých procent směřuje navíc k ekologicky škodlivým aktivitám, jako jsou zakládání polí na místech lesů či pralesů vykácených k tomuto účelu, masový chov dobytka, rostlinná výroba snažící se o maximalizaci produkce i za cenu přehnojování či bezohledné zemědělství obecně, jež vede k ničení půdy i krajiny, snižování druhové pestrosti a znečišťování vod.

K takovému závěru dohází letošní souhrnná zpráva Food and Land Use Coalition (FOLU), organizace sdružující výzkumníky, zemědělské spolky a iniciativy usilující o transformaci zemědělství k trvale udržitelné podobě. Světová média informovala o zprávě na začátku týdne.

Podle zástupců FOLU ohrožuje lidstvo současnou dotační politikou i svoji vlastní budoucnost. Enormní závislost současného zemědělství na dotacích je ale zároveň příležitostí, jak situaci napravit.

„Podíl dotací, jež by měl za cíl zlepšení stavu životního prostředí, je dnes neuvěřitelně malý. To je zapotřebí změnit (...) Bilion dolarů, jež putuje každý rok do zemědělství z veřejných peněz, představuje ale zároveň ohromnou páku, s jejíž pomocí lze přimět zemědělce na celém světě, aby postupovali při hospodaření jinak,“ cituje ředitele FOLU Jeremyho Oppenheima britský Guardian.

Konkrétně je podle FOLU potřeba zvýhodnit produkci zdravějšího jídla, snižování plýtvání nebo výsadbu stromů a péči o ně. Vedle subsidií je pak dle zprávy velkým tématem také enormní konzumace masa v bohatší části světa a způsob hospodaření s půdou celkově.

Zpráva FOLU se vymezuje také vůči časté argumentaci, že je stávající systém nutné zachovat, aby nevzrostla cena jídla. Podle propočtů organizace převyšují již dnes náklady škod, jež nešetrné zemědělství způsobuje, cenu všech vyprodukovaných potravin dohromady. Přechod na udržitelné zemědělství, podpora zdravější produkce a šetrnější přístup k půdě tak v posledku cenu jídla sníží.

Varovných zpráv přibývá

Média zabývající se zprávou FOLU podrobněji upozorňují, že jde jen o jeden z řady závažných materiálů z posledních let docházejících k podobnému závěru: dnešní model produkce a spotřeby potravin ve světě je vadný a neudržitelný — spolu s dalšími faktory žene Zemi ke klimatické katastrofě, a přitom v něm trpí miliardy lidí hlady nebo nadváhou.

Již loni v listopadu upozornila na obdobný fenomén zpráva InterAcademy Partnership (IAP), po níž se podepsali zástupci více než 130 akademických institucí světa. Starší souborný výzkum týmu vedeného Josephem Poorem z Oxfordské univerzity zase spočítal, že na 83 procent zemědělské půdy ve světě je dnes využíváno k pěstování krmiva pro dobytek či v rámci živočišné výroby obecně. Maso přitom dnes tvoří pouze 18 procent kalorického příjmu světové populace.

Velká studie plaformy EAT publikovamá letos v lednu nabídla přímo proporční úpravu jídelníčku, jíž by se mělo lidstvo držet, pokud se míní stravovat s ohledem na možnosti planety. Od Evropanů a obyvatel Severní Ameriky by mimochodem vyžadovala snížení konzumace červeného masa o 80 procent oproti současnému průměrnému množství.

Podobnými závěry končí i studie, které se zabývají primárně souvislostí mezi živočišnou výrobou a změnami klimatu. Materiál FOLU klade v dané souvislosti důraz spíše na roli vlád a právě dotačních politik.

„To, co potřebujeme, je systémový reset a úloha vlád je zde klíčová (...) Provede-li se změna politik promyšleně a důsledně, pomůže nejen planetě, ale i ekonomice,“ uvedla v průvodním komentáři ke zprávě Caterina Ruggeriová Laderchiová, vedoucí výzkumu FOLU, která do organizace přešla z analytického ústředí Světové banky.

Další informace:

The Guardian $1m a minute: the farming subsidies destroying the world - report

CommonDreams.org New Report Details 10 'Critical Transitions' to Tackle the Climate Crisis and Feed the World

DTE Hidden cost of global food, land use at $12 trillion: Report