Odpověď Petru Bittnerovi: O jestřábech a bezpečnostní politice

Jakub Janda, Veronika Víchová

Zveřejňujeme odpověď Jakuba Jandy a Veroniky Víchové z think tanku Evropské hodnoty, jejímž prostřednictvím reagují na text Petra Bittnera, který vyšel v DR v pátek 24. srpna.

Sloupkař Deníku Referendum Petr Bittner tvrdí, že think-tank Evropské hodnoty nepřiznává svou „ideologii“. Pokud autor žádá, aby se think-tank Evropské hodnoty přihlásil ke konkrétní ideologii, bohužel nemůžeme vyhovět. V odporu k masové migraci a islámskému extremismu máme blíže ke konzervativcům, v obraně před ruskými a čínskými vlivovými aktivitami najdeme větší shodu mezi liberály.

Když se hlásíme k obraně liberální demokracie, často musíme konzervativnějším přátelům vysvětlovat, že liberální demokracie může a podle nás musí být velmi důrazná vůči bezpečnostním hrozbám a že je zároveň například potřebné vozit novináře na střední školy v regionech, aby se mladí lidé potkávali s praktiky mediálního světa.

Zároveň jsme se podíleli na formování státní politiky v oblasti působení cizí moci během Auditu národní bezpečnosti, který vedla vláda sociálního demokrata a prakticky jej řídil sociálně-demokratický ministr vnitra. Veřejně kritizujeme řadu kroků amerického prezidenta, přičemž oceňujeme některé postupy jeho vlády.

V Německu zase máme názorově blízko k postojům kancléřky, ale důrazně kritizujeme kroky její vlády v německých médiích v otázce plynovodu Nord Stream 2. Svět a hrozby pro náš stát vnímáme podobně jako například platná Bezpečnostní strategie ČR, kterou přijala Sobotkova vláda.

My i naši partneři jsme si zvykli, že nepatříme do jednoho jediného „ideologického“ tábora a že se na nás proto útočí z více stran. Pokud bychom byli hloupě ideologicky zaslepení, jak nepřímo naznačuje Bittnerův komentář, těžko by nám naslouchali politici ze všech neextremistických sněmovních stran a neměli bychom tak výraznou spolupráci s bezpečnostními institucemi našich spojenců — od Spojených států přes Nizozemsko, Velkou Británii po Švédsko.

Z pohledu progresivní levice je samozřejmě pochopitelné, že náš primární důraz na bezpečnostní politiku vadí, ale to už je součástí standardní politické diskuse. Rozhodně však nelze říci, že bychom byli v našich postojích a ideových východiscích netransparentní. Oblast zahraniční a bezpečnostní politiky je z principu výsostně politická — většina rozhodnutí netechnického charakteru vyžaduje politický a dobře vyargumentovaný postoj, ať už si to aktéři nahlas přiznají, nebo ne.

Ve značné části otázek neexistuje žádný politicky „neutrální“ názor. Toho jsme si dobře vědomi a při předkládání návrhů a doporučení v této oblasti naše postoje detailně vysvětlujeme, ať už zapadají do jakékoliv ideologické škatulky. Každý účastník veřejné diskuse s námi pak má možnost souhlasit či nesouhlasit, případně debatovat o konstruktivnosti a smysluplnosti námi nabízených řešení.

Na našem webu si každý může přečíst naši deklarovanou misi, které osobnosti nás inspirují nebo to, jak vnímáme hlavní evropské hodnoty. Je tedy pochopitelné a přirozené, že se s progresivní levicí neshodneme, a to zejména na bezpečnostních otázkách, kterými se zabýváme.

Nikde netvrdíme, že jsme „politicky neutrální“. Něco takového nemůže tvrdit žádný aktér veřejného dění, který své myšlenky a návrhy prosazuje. Pokud ale místo oponentury konkrétního názoru chcete jeho nositele delegitimizovat, můžete tomu jako Petr Bittner říkat „ideologická předpojatost“.

Pojďme si tedy ukázat na konkrétním příkladu, kde Deník Referendum legitimně projevuje svůj politický názor, ale jakmile to samé udělá někdo, s kým nesouhlasí, jde o „ideologickou předpojatost“. Sloupkař DR Petr Bittner tvrdí, že (mimo jiné) „vybízení ke vstupu do aktivních záloh“ rovná se „strašení lidí a zelenání mozků, což je cesta, jak liberální demokracii zaručeně pohřbít“.

Faktem ale je, že členství občanů v Aktivních zálohách AČR je obecně považováno za pozitivní mezi všemi parlamentními stranami a celou bezpečnostní expertní komunitou. Zde doslova vidíme, jak Bittnerův politický názor (jeho slovy „ideologická předpojatost“) stojí v rozporu s konsenzuální pozicí mezi českou bezpečnostní komunitou od pravice po levici.

Je obvyklé, že progresivní levice má odpor k armádě, byť i té vlastní, a je samozřejmě v pořádku, aby tento postoj její zástupci vyjadřovali a obhajovali. Avšak místo důsledné věcné debaty o údajné špatnosti Aktivních záloh AČR se autor uchyluje ke snaze o ideologické onálepkování názorového oponenta.

Logické by bylo veřejně argumentovat (například sérií textů, polemik či rozhovorů), proč je propagování členství v Aktivních zálohách AČR nesprávné. Na webu Deníku Referendum k tomuto tématu najdeme jen jednu krátkou faktografickou reportáž k projednávané legislativě, jinak nic.

Pro-putinovské ústřely

Deník Referendum jsme hodnotili jako nositele „smíšeného“ postoje k Rusku a ruské válce v Ukrajině. V popisu jsme měli být podrobnější, pokusíme se tedy podat detailnější vysvětlení alespoň zde. V žádném případě jsme se nesnažili Deník Referendum označit za propagandistické, proruské nebo dezinformační médium (těm v odkazovaném textu patřila jiná kategorie).

Poukazovali jsme pouze na skutečnost, že publikuje texty více i méně nakloněné politice Ruské federace. Kromě textů DR, na které Bittner správně odkazuje jako na kvalitní, zde najdeme například následující projevy „ideologické předpojatosti“ (nebo spíše levicové a místy až krajně levicové interpretace událostí, která se tváří jako objektivní a neutrální žurnalistika).

Komentář Adama Votruby z května 2014, ve kterém hovoří o „občanské válce“ na Ukrajině. Tvrzení o „občanské válce“ na Ukrajině bylo po počátku ruské agrese jedním z hlavních dezinformačních narativů ruské vlády, jehož cílem bylo vykreslit dění jako vnitro-ukrajinský konflikt.

V evropské expertní komunitě i mezi bezpečnostními institucemi bylo toto ruské tvrzení opakovaně vyvraceno a rozkryto jako nástroj snahy o manipulativní relativizaci ruského zapojení přímo na území Ukrajiny. Detailní vysvětlení si lze přečíst třeba od ukrajinistky Lenky Víchové nebo na webu EUvsDisinfo, tedy jediné instituce vyvracející ruské a proruské dezinformace s mandátem Evropské rady, která pracuje se sítí více než čtyř set evropských specialistů na téma dezinformací.

Votruba v podobném duchu staví na stejnou laťku „propagandu“ Západu a Ruska, česká a západní média podle něj nesou „propagandistické rysy“ proto, že Rusko „démonizují“. Činí tak v květnu 2014, kdy byla ruská agrese proti Ukrajině a západnímu světu v plném proudu.

V oblasti analýzy dezinformací se tomu říká vytváření falešné rovnosti neboli zjednodušeně řečeno podobný argument jako „Ale v Americe zase mlátí černochy“. Jakékoliv zlo tak lze relativizovat falešným přirovnáním, které věcně neodpovídá.

Ještě o něco větší relativizace celé hrozby je viditelná z komentáře Andrey Cerqueirové, který popisuje veřejnou debatu „Ruská a protiruská propaganda“. Autorka textu zcela zjevně stojí na straně několika vystupujících, kteří považují debaty o pro-kremelských dezinformacích či vlivu za cenzuru.

V textu je patrné, jak se potkávají anti-establishmentové postoje autorky článku a tahounů české dezinformační scény. Její rámování lídrů českého pro-putinovského proudu (Jaroslav Bašta, Jan Schneider — o jejich aktivitách například podrobně píší Manipulátoři.cz) je pozoruhodné. Označuje je takto: „Mají jiný názor nebo jen informují o tom, o čem se v mainstreamových médiích převážně mlčí."

Nakonec doslova děkuje Zdeňku Kratochvílovi za uspořádání této debaty, přičemž jde o známého organizátora akcí české pro-putinovské dezinformační komunity. Fakticky tak poskytuje legitimizaci těm, kteří v České republice slouží jako nosiči ruských vládních dezinformačních narativů a podrývají slušnou žurnalistiku, o kterou se DR snaží. Stačí si dohledat desítky textů a vystoupení těchto autorů.

Celkově lze samozřejmě konstatovat, že tyto ústřely (v porovnání s dalšími dobrými texty) DR jsou relativně marginální a na české scéně nemají zásadní relevantní dopad, který naopak má dezinformační komunita. O její struktuře odkazovaný text před dvěma lety primárně byl.

V evropském kontextu je ale zřetelné, že se některé levicové síly díky svému vnitřnímu anti-establishmentovému přesvědčení a nenávisti vůči téměř jakémukoliv jednání USA pomalu posouvají do pozice pro-putinovských užitečných idiotů. To lze detailně pozorovat například v Británii u Jeremyho Corbyna nebo ve Francii u Jeana-Luca Mélenchona.

Na druhou stranu v Evropě najdeme i levicové politiky, kteří hrozbu ruské agrese chápou a popisují důsledně, jako třeba litevský ministr zahraničí Linas Linkevičius (i zde tedy vidíme, že ideologické kořeny nejsou pro postoje k ruské agresi rozhodující). U Deníku Referendum si můžeme vážit toho, že do první kategorie nepatří.

  Diskuse
  Myslím, že předposlední odstavec přesně vystihuje grandiózní omyl, na kterém celé "Evropské hodnoty" stojí.

  USA nejsou demokratický stát. Je to oligarchický stát, kde se sice sem tam servírka z Brooklynu může stát senátorkou, ale je to výjimka. Všechny významné funkce zastávají buď samotní příslušníci oligarchie, nebo ti, kteří za její peníze kandidují.

  Je to země, která vede útočné války na základě dezinformací (v Iráku Američané přiznávají 108.000 zabitých lidí, neoficiálně se hovoří minimálně o milionu) a do těchto válek zapojuje své rádobyspojernce včetně našich vojáků.

  Je to hlavní spojernec odporného Saudského režimu, který podporuje džihád po celém Blízkém východu a sponzoruje mnoho islamistických kazatelů v Evropě.
  Takže ty kecy o obraně proti islamismu si strčte za klobouk pane Jando. Náš hlavní spojenec ho podporuje.

  Atd. Atp. Etc.

  Dalo by se to nazvat vytvářením falešného obrazu, na kterém se EH aktivně podílejí.
  PK
  August 27, 2018 v 20.36
  Ale jděte, pane Morbicere
  Víc už vám neřeknu, než: ale jděte. A nechte si ty kecy.

  Minule jsem byl zdrženlivý, teď však připomenu přímo, že jste to byl vy, kdo tady šířil sprostou lež o tom, že Obama prý měl podporovat Islámský stát. Mimo jiné. Máte těch vroubků víc.
  A tak to jsem musel být zrovna naštvaný pane Kolaříku. Jsem člověk impulsivní.
  Barack Dron Obama je přece nesmírně šarmantní muž...

  Ale jsem rád, že mi víc neřeknete...
  PK
  August 28, 2018 v 8.28
  Být naštvaný a impulsivní, a šířit fake news z ruských dezinformačních továren jsou různé věci. A to druhé člověk většinou dělá naopak s rozmyslem. Já samozřejmě nemohu dokázat to, co si myslím, proto zůstanu u tohoto konstatování.

  Poslouchat dobrou hudbu není všechno. I nějaká elementární morálka je důležitá. Osobně se domnívám, že lepší je být slušným člověkem, než gaunerem.
  MP
  August 28, 2018 v 13.31
  Omluva by byla vhodná
  Myslím, že Jakub Janda a Veronika Víchová článkem jednoznačně demonstrovali, že je Petr Bittner pomlouvá.

  Osočuje je z lživě "neochoty přiznat ideologickou předpojatost", ale předpokladem takové ochoty by byla přeci schopnost něco takového rozpoznat. Stačí si přečíst druhý odstavec a víme,
  že té se nedostává. Čekal bych u levicového autora jisté ohledy, oni nemohou za to, že na rozdíl od "sloupaře Bittnera" neutrpěli (či pro zaneprázdněnost jinými věcmi nedokázali dokončit) odborné vzdělání a nevědí, co si pod těmi divnými cizími slovy představit.

  A podobně je sympatické, že v posledním odstavci demonstrují své naprosté nepovědomí o postupech analýzy medií.

  Je sympatické, že se nestydí své nezpůsobilosti předvést -- jen škoda, že neuvedli který ministr za ČSSD vyhazoval veřejné peníze za jejich "expertní" služby.
  PK
  August 29, 2018 v 8.51
  Jako dlouholetý čtenář a diskutér mohu potvrdit,
  že např. po napadení Ukrajiny Ruskem jsme tady mezi diskutéry byli s panem Kubičkou jediní, kdo nepřekypovali "porozuměním" a "pochopením" pro Putina, kdo nevedli řeči o "provokacích NATO", a samozřejmě především o "ukrajinských fašistech".

  V zájmu spravedlnosti je nutno dodat, že ti nejhorší kremloboti, kteří se tu v diskusích objevovali, už jsou pryč. To hovoří ve prospěch DR.

  Jinak články sloupkaře Bittnera patří k tomu nejslabšímu, co se zde objevuje. Vzpomeňme jenom jeho legendární výplod "Matrjoška jménem Jiří Drahoš".
  PK
  August 29, 2018 v 9.0
  Tyto věci zde ovšem nikdy nebyly otvíráky
  Dovolím si půjčit od Jakuba Jandy ze včerejška, 28.8.:

  "Díky skvělé novinářské práci Reportérů ČT je potvrzeno, že Zemanovu kampaň výrazně platila firma, za kterou jedná právník Putinova úzkého kruhu oligarchů.

  Fakticky nám tak Kreml platí prezidenta a výrazně mu pomohl vyhrát volby.

  Také víme, že moskevská centrála firmy Lukoil vyplatila z dluhu Zemanova šéfporadce, který dnes jménem prezidenta tlačí na to, abychm megazakázku na jaderné reaktory dali Rusům.

  Říká se tomu elite capture - když si cizí nepřátelský stát fakticky koupí část politické reprezentace.

  V tomto případě si Ruská federace koupila prezidenta České republiky. Říkáme od roku 2016, že je Zeman ruský trojský kůň. Tehdy skoro nikdo neposlouchal a že prý přeháníme."
  Velevážený pane Kolaříku,
  že jsou USA přáteli Saudské Arábie, která je významným podporovatelem islámského džihádu je prostě fakt. A byla jím i za Obamy. Jen jim neprodali zbraně za 300 miliard, ale pouze za 250.

  Nějak jste ovšem zapomněl, že jsem se na adresu Obamy vyjádřil, že to byl nejlepší americký prezident za hodně dlouhou dobu, nebo že jsem ho poichválil, že konečně dokázal zastavit odliv dělnických pracovních míst z USA. Bush junior o tom jen mluvil.

  Šířit o mě, že jsem člověk bez morálky a gauner, to považujete za slušnoost, velevážený pane Kolaříku?

  Pokud jde o oligarchičnost USA -- stačí si zjistit, v kolika procentech vyhrávají volby kandidáti z nejvyšším rozpočtem a kolik zhruba "stojí" poslanecké či senátorské křeslo.
  Možná pak uvidíte jasněji.
  Taky bych nezapomínal třeba na svědectví Naomi Klein ové, která popisuje účast fosilních magnátů na jednáních americké vlády apod.

  Ale abyste se tomu vyhnul diskusi o americké oligarchii, samozřejmě přišel výpad o mé "sprosté lži" obvinění z dalších "vroubků atd., čili klasické finty veleváženého pana Kolaříka, vzoru ctností a morálky.
  August 29, 2018 v 11.23
  "média s nevyhraněným, nejasným, nečitelným nebo smíšeným postojem“
  Tato charakteristika pro DR z doby před několika lety je celkem věcná i když o smyslu takové typologie lze pochybovat. Články obhajující anexi Krymu zde byly, včetně toho od šéfredaktora o Bascích na Krymu. Byly zde i články přejímající některé dezinformace z ruských zdrojů, jistě jen proto, že atoři prostě naletěli, ne z nějakých jiných důvodů. Redakci se to zřejmě tehdy jevilo jako žádoucí pluralita názorů. Ta doba už je naštěstí pryč a například Jakub Patočka o Rusku rozumně mlčí.

  Zuřivý tón, kterým píše pan Bittner se nepříznivě odlišuje od střízlivosti většiny textů EH.
  Já si zase vzpomínám na článek, který ukazoval fotky ruské techniky překračující rusko-ukrajinské hranice a který mluvil o jasném ruském vměšování........ autorem byl tuším pan Jedlička.
  August 29, 2018 v 11.57
  Ano, postoj DR z té doby lze právem označit za smíšený, proto mluvím o pluralitě názorů. Pan Jedlička opravdu nepätří k autorům, kteří by sndano naletěli.

  DR v některých záležitostech vyjadřuje v článcích širší spektrum názorů, někdy užší. Například žádný článek obhajující ANO zde myslím nebyl.
  P.S. Omlouvám se za množství gramatických chyb ve svém předposledním příspěvku, byl jsem značně rozčílen.
  JN
  August 29, 2018 v 17.28
  "Já samozřejmě nemohu dokázat to, co si myslím. Osobně se domnívám, že lepší je být slušným člověkem, než gaunerem."
  Nemyslím si, že každý člověk, se kterým nesouhlasím, musí být nutně ruský troll nebo gauner.

  ----------------------

  Pan Kolařík s panem Kubičkou ale jediní nebyli, já jsem, prosím, také nepřekypoval...

  Za klenot považuji úvahu Gerarda Feminy na téma informační manipulace (http://denikreferendum.cz/clanek/20168-valka-nebo-probuzeni-lidskeho-vedomi), v níž autor dospívá k závěru, že naše dohady o mužích v zelených uniformách bez označení, objevivších se náhle před referendem na Krymu, jsou virtuální realita nainstalovaná do našich hlav Washingtonem.

  (Neboť každý přece ví, že tam normálně ruští vojáci byli přítomni i předtím. To, že převlékli kabáty a že Vladimír Putin jasně prohlašoval, že převlékači kabátů nejsou ruští vojáci, to autor článku nijak neřeší.)

  Podobných proruských článků (i když už asi ne tak kvalitních) je na DR hodně, to ale nijak nebrání v tom, aby člověk, který s politickou linií DR třeba i v mnohém nesouhlasí, byl občas označen za ruského trolla.

  Vtip je ovšem v tom, že podpora jedné strany barikády je neefektivní. Chcete-li oslabit protivníka (tedy toho, koho si za protivníka stanovíte), je efektivnější vyvolat u něj vnitřní konflikt a pak podporovat obě znepřátelené strany.

  K ideovým konfliktům se snadno necháme strhnout, pokud zaměňujeme (geopolický) "zájem" za "dobro" nebo za "zlo".


  MP
  August 29, 2018 v 21.18
  Pavlu Kolaříkovi
  Pokud bych chtěl analýzovat profil jakéhokoliv e-zinu, nemohu pochopitelně směšovat redakčně zpracované vstupy a neredigované diskuse a právě tak musím odlišovat články vyjadřující názor redakce a diskusní texty.
  Samozřejmě, pro lidi, kteří se domnívají, že svět je černobílý, patří DR do šedé zóny -- jenomže on svět je barevný.
  PK
  August 30, 2018 v 8.33
  Martinu Profantovi
  Vždycky znovu mě překvapí, jak jste nepřekvapivě předvídatelný.

  Pokud bych chtěl někoho poučovat o "analýze jakéhokoliv e-zinu" (ne, nevím, co je to e-zin, a po pravdě ani mě to moc nezajímá), musel bych rozlišovat, jestli to má vůbec v úmyslu, nebo jestli jenom přidal poznámku v diskusi, na dokreslení analýzy, kterou udělal někdo jiný.

  Tu "analýzu jakéhokoliv e-zinu", udělaly Evropské hodnoty, a nevím, že by něco takového směšovaly.

  A to dokreslení má čistě jenom vypovídací hodnotu o tom, jací lidé považují daný "e-zin" za svůj, jaké prostředí a jaký diskurs jim vyhovuje, a v tomto případě jsou dokonce ochotni za to platit. Nic víc, ale také nic míň.

  Jsem rád, že svět pro vás není černobílý, což demonstrujete např. velmi nevrlou reakcí na kritiku zoufale špatného a ideologicky zaslepeného sloukaře, autora přiblblého pamfletu "Matrjoška ménem Jiří Drahoš".

  A ano, dobře, že jste se připomněl, nevzpomínám si, že vy byste nějak vybočil ze zdejšího všeobecně nastaveného diskursu, když byla Ukrajina napadena.
  PK
  August 30, 2018 v 8.55
  Článek obhajující ANO zde skutečně nebyl
  Naštěstí. To by ještě tak scházelo. Vždyť Babišovou kritikou a pátráním po všech jeho skandálech se šéfredaktor s kolegyní proslavil. Jsou nakonec autory knihy "Žlutý baron".

  To ovšem neznamená, že by zde nevyšel čánek, ve kterém je ironizována "morální panika", s útokem na ty politiky, kteří důsledně jakoukoliv kolaboraci s Babišem odmítají, jasně to říkají, a hlavně jasně a důsledně např. v parlamentu pojmenovávají, co je Babiš zač.

  No, a o některých diskutérech, kteří se mohli zjančit z toho, že některé strany prostě po volbách zopakovaly, že s Babišem spolupracovat nebudou, a trvaly na tom, ani nemluvě.
  August 30, 2018 v 9.12
  Jak dal Jakub Janda Petru Bittnerovi zapravdu
  Jakub Janda se domnívá, že vyvrací soudy Petra Bittnera, když píše:

  «Sloupkař DR Petr Bittner tvrdí, že (mimo jiné) „vybízení ke vstupu do aktivních záloh“ rovná se „strašení lidí a zelenání mozků, což je cesta, jak liberální demokracii zaručeně pohřbít“.

  Faktem ale je, že členství občanů v Aktivních zálohách AČR je obecně považováno za pozitivní mezi všemi parlamentními stranami a celou bezpečnostní expertní komunitou.­»

  Text Petra Bittnera ovšem zní:

  «Liberální demokracie ovšem není ideologie, nýbrž politický režim – ideologie je až způsob, jakým nahlížíme na hrozby pro liberální demokracii a kde hledáme cesty k její záchraně.

  Think-tank Evropské hodnoty se kupříkladu domnívá, že liberální demokracii zachrání navyšování výdajů na obranu, nafukování vnějších hrozeb, konstatování válečného stavu a vybízení k ozbrojování a vstupu do aktivních záloh. Já si naopak myslím, že jde o strašení lidí a zelenání mozků, což je cesta, jak liberální demokracii zaručeně pohřbít.»

  Jakub Janda zcela přehlédl, že Petr Bittner myšlenku, že zelenání mozků liberální demokracii pohřbívá, předkládá otevřeně jako svůj vlastní názor, svou ideologii. Naprosto nepochopil hlavní význam citovaného textu, totiž že k liberální demokracii lze přistupovat z různých ideologických pozic — svou vlastní ideologickou pozicí Petr Bittner ukazuje, že k ideologii Jakuba Jandy existují alternativy.

  Jakub Janda oproti tomu trvá na tom, že jeho ideologický pohled je objektivní fakt. Ohání se tím, že s ním údajně souhlasí celá bezpečnostní komunita — a vůbec mu nedochází, že hodnotit potřeby liberální demokracie z hlediska bezpečnostní komunity je samo o sobě výrazem jedné konkrétní ideologie, ideologie militaristické — síla liberální demokracie závisí na tom, kolik má tanků — a manichejské — liberální demokracie je dobro, které svádí zápas se zlem, a proto potřebuje ty tanky. Jiné ideologie se při budování a obraně liberální demokracie soustředí spíše na občanské vzdělávání, otevřené vládnutí, demokratizaci vědy, dodávání síly lidem (anglicky empowerment), zajištění svobody slova a plurality názorů nebo mediální gramotnost a podporu kvalitní novinářské práce.

  „Války nepřestanou,‟ řekl Jan Masaryk, „dokud budou generálové placeni lépe než učitelé.‟ Taky jedna ideologie — podle Jakuba Jandy objektivně špatná, protože ji neschvaluje bezpečnostní komunita.

  Doufám, že všichni členové a členky Evropských hodnot už do aktivních záloh Armády ČR vstoupily. Představa Jakuba Jandy a jeho přátel jako pěchotního družstva, jak v maskáčích a plné polní brání liberální demokracii, mi připadá neodolatelně komická.
  August 30, 2018 v 9.28
  K čemu potřebujeme Evropské hodnoty
  Za mých mladých let býval oporou kapitalistického režimu Člověk v tísni. To je ovšem humanitární organizace, a jako taková je pro potřeby současné politiky příliš humanistická.

  Člověk v tísni pořádá na středních školách cyklus besed „Příběhy bezpráví‟, kam vodí důsledně oběti komunistického režimu z minulosti, dnes již docela vzdálené, nikdy žádnou oběť současného bezpráví, například exekucí. Ale co když s tím začne? Protože poskytuje sociální služby v českých oblastech postižených chudobou, nasbíral Člověk v tísni už řadu důkazů o zločinnosti a ničivosti českého systému exekucí a už několik let vede proti krutým českým exekucím kampaň.

  Především Člověk v tísni jezdí do zahraničí, ať už do oblastí postižených živelní katastrofou, válkou nebo chudobou. Občas má trochu problémy z toho, že není takneutrální, jak se od humanitární organizace očekává, že příliš horlivě propaguje západní liberální demokracii a americké pojetí lidských práv. Což se samozřejmě představitelům našeho režimu hodí, stejně jako to, že „pomáhá na místě‟ — jenže on na těch místech skutečně pomáhá, a proto aktivisté Člověka v tísni ta místa, kde lidé potřebují pomoc, a odkud také často utíkají, znají. To Člověku v tísni brání angažovat se v obraně našich hranic před uprchlíky.

  Přicházejí Evropské hodnoty, čistě ideologické, humanitou nezatížené.
  August 30, 2018 v 9.36
  Samozvanci, ale ne zkrachovanci
  Evropské hodnoty vydávají expertní stanovisky nezatíženy odborností. Politici je milují, protože jim říkají, co chtějí slyšet, a neurážejí je žádným vysokým vzděláním.

  Odkud se Evropské hodnoty vzaly zaznamenal, už přede dvěma roky, rozhlasový dokument:
  https://dvojka.rozhlas.cz/evropske-hodnoty-dokument-o-jednom-think-tanku-jeho-33letem-zakladateli-a-7484396

  Je to parta kamarádů, kteří se v hospodě dohodli, že si založí klub po vzoru Rychlých šípů, vymysleli si jméno a na to jméno dostali grant.

  Není jisté, zda jde o bandu protřelých podvodníků, kteří dovedně tahají z politiků peníze tím, že jim říkají, co chtějí slyšet, anebo jen o skupinku užitečných idiotů, kteří všechno, co říkají, myslí upřímně, a mají prostě náhodou to štěstí, že zrovna jejich utkvělé představy se vládnoucím silám hodí do krámu. Každopádně žvaní nesmysly a prosperují.
  August 30, 2018 v 9.58
  Ze všech neextremistických sněmovních stran
  Ještě Andrej Babiš nestačil dojednat, za jaký obchod Ministerstvo vnitra přestane zmiňovat Tomia Okamuru a jeho partu ve zprávách o extremismu — zatím jen ty čtvrtletní zprávy přestaly vycházet, protože parlament je se zmínkami o Tomiových parťácích neschválí — a už se Evropské hodnoty snaží, aby jim s potěšením naslouchali i politici ze sněmovní strany Tomia Okamury:

  https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalosti-komentare/218411000370803
  MP
  August 30, 2018 v 10.30
  Pavlu Kolaříkovi
  Nechci diskutovat o Ukrajině, bylo by to opakování mnohokrát sehraného kusu. Ano, jsem přesvěčen, že katastrofa té těžce zkoušené zeměnespočívá pouze v ruské okupaci Krymu a ruské intervenci ve prospěch separatistických republik.

  A nediskutoval jsem v příspěvku, který byl adresován Vám, ani o Jandovi. Reagoval jsem jen na vaše rozšafné uvažování.
  PK
  August 30, 2018 v 10.52
  Martinu Profantovi
  Já doufám, že já nemusím dovysvětlovat, na co jsem reagoval, neboť je to zřejmé.
  A také vás ještě jednou ujišťuji, že vaše nikým neredigované arogantní vystupování nepřičítám k tíži redakci DR.
  August 30, 2018 v 11.29
  Okrajová poznámka k Ukrajině
  Česko nevyžene ruské vojáky z Donbasu, ale mohlo by přestat vyhánět ukrajinské dělníky z Česka.
  JN
  August 30, 2018 v 16.52
  Podivuhodná shoda mezi ctnostnou levicí a žumpou politiky
  aneb "Je Jandova neziskovka bandou protřelých podvodníků, kteří dovedně tahají z politiků peníze, nebo jen skupinkou užitečných idiotů?"

  -----------------------------

  Petr Bittner napsal: "Kdyby zkrátka Parlamentní listy neměly think-tank Evropské hodnoty, musely by si ho asi vymyslet," jenže žumpa české politiky si Jandovy podvodné neziskovky všimla už dávno:
  www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/Zkoumali-jsme-pruhledne-financovani-Jandovy-neziskovky-Evropske-hodnoty-Vysledek-Posudte-sami-483364

  Je tedy potěšitelné, že názory Deníku Referendum a Parlamentních listů na neziskový sektor se po mnoha letech začínají konečně sbližovat.
  PK
  August 31, 2018 v 8.40
  Když už tady byl zmíněn i Člověk v tísni
  jako příklad podobně "pochybného" spolku jako Evropské hodnoty, přičiňme k tomu jenom krátký komentář v tom smyslu, že těžko očekávat nějaké dobré slovo o těchto institucích od přívrženců extrémistického a proruského spolku "Ne základnám!".
  JN
  August 31, 2018 v 11.5
  Možná jsem to pochopil špatně, ale já jsem zmínku pana Macháčka o Člověku v tísni (ve srovnání s EH)
  pochopil jako spíše pozitivní hodnocení Člověka v tísni, zatímco EH hodnotí pan Macháček negativně.

  Někdo s tímto jeho názorem samozřejmě nemusí souhlasit, ale řekl bych, že podmínkou souhlasu i nesouhlasu by asi měla být shoda v interpretaci posuzovaného názoru.
  PM
  August 31, 2018 v 13.34
  Pozoruhodný doklad zdejšího pojetí demokratického režimu
  J.J.: Faktem ale je, že členství občanů v Aktivních zálohách AČR je obecně považováno za pozitivní mezi všemi parlamentními stranami a celou bezpečnostní expertní komunitou.
  Copak to nevidíte pane Nusharte?
  Pan Kolařík napadá každého, kdo kromě amerického radaru by v Česku nechtěl i americké jaderné sila, kdo neuznává, že Američané mohou napadat každého kdekoliv na světě a to i bez mandátu mezinárodního společenství, a konečně kdo neuznává, že Rusko je vtělený ďábel.
  Víc bych za tím nehledal.

  Ostatně i Vy jistě máte u pana Kolaříka nejeden "vroubek".
  PK
  August 31, 2018 v 17.37
  Pane Morbicere
  Opět jste propásnul výbornou příležitost mlčet. :-)

  Ne, nebojte se, nebudu vám klást nepříjemné otázky, nebudu se vás ptát, čí "napadání" tady bylo dřív, a čí úplně nejdřív. Musel bych se vás totiž zeptat, kdo je autorem úplně prvního "příspěvku" pod článkem Jakuba Jandy, a co je jeho podstatou, a jestli náhodou "napadání" není jeho nejvýstižnější charakteristikou.

  Nebojte se, nebudu vám klást nepříjemné otázky. Proč bych to dělal, nejsem přece nelida, že.
  JN
  August 31, 2018 v 17.39
  Ano, vidím to, pane Morbicere,
  a nijak se mi to nelíbí.

  V reakci na to jsem napsal, že si opravdu nemyslím, že by každý člověk, který má nějak odlišný názor (například od toho mého "správného"), musel být nutně ruský troll nebo gauner.
  Pane Kolaříku, prosím Vás...
  JN
  August 31, 2018 v 17.43
  Panu Petráskovi
  Pokud aktivní zálohy jsou skutečně Aktivní zálohy AČR a ne "domobrana" ve službách cizího státu, pak nevidím důvod vnímat je negativně.

  K čemu by tedy vlastně podle té progresivní levice armáda měla být?

  Občas slyšíme kritická vyjádření na adresu "imperialistických žoldáků", pak zase kritiku Aktivních záloh AČR, přeje si tedy snad progresivní levice zrušení armády? (A místo ní "spontánně" vznikající "domobranu"?)
  PK
  August 31, 2018 v 17.48
  O co mě prosíte, pane Nusharte? Myslíte, že bych se na to měl přece jenom pana Morbicera zeptat? Ne, nezlobte se, neudělám to, nemám na to chuť ani náladu. Kromě toho, jak říkám, mám s ním slitování.

  Ale můžete se ho na to zeptat sám, když o to tak stojíte.
  JN
  August 31, 2018 v 18.3
  Myslím si, pane Kolaříku, že jste se rozhodl dobře,
  že není dobré ptát se tímto způsobem vůbec nikoho.
  Přesně o to jsem Vás chtěl poprosit.
  PK
  August 31, 2018 v 18.8
  Pane Nusharte
  Nebojte se, ani vás se nebudu ptát, proč jste se rozhodl mě teatrálně "prosit" o něco, co jsem předtím už ohlásil, že udělám (resp. neudělám).

  Nemějte obavy, nejsem přece nelida.
  JN
  August 31, 2018 v 18.56
  V tomhle případě, pane Kolaříku, je přece úplně jedno,
  zda jde o otázku, nebo o větu oznamovací.

  Myslím si, že tímhle způsobem prostě není dobré mluvit vůbec s nikým.

  Těším se na Vaše jiné a zajímavější diskusní příspěvky.
  PK
  August 31, 2018 v 19.8
  Ano, máte pravdu pane Nusharte, ale to se vám pan Morbicer moc nepoděkuje. Samozřejmě že se jedná o otázky řečnické, jejichž smyslem je sdělení, že to tak prostě je, a že pan Morbicer (a vy také, samozřejmě) jste pokrytci, když se stavíte do role těch, kteří "nenapadají". A že to tak je, to víme všichni.

  Ano, máte pravdu. Pan Morbicer začal "diskusi" pod tímto článkem (a nejen zde, jak jsem upozornil) napadáním, "přehlédl" napadání pana Macháčka, které mu konvenovalo, nyní se pokrytecky staví do role umravňovatele, a vy ho v tom stejně pokrytecky podporujete.

  Ale jestli se bude panu Morbicerovi líbit, že jste to napsal tak natvrdo, to nevím.
  Děkuji Vám za Váš názor, pane Kolaříku.

  Nemyslím to ironicky.
  Ano, "napadl" jsem pana Jandu za to že se mýlí (doslova kecá), pokud jde o představu, že jsou USA nějakou obranou před islamismem. Kdepak, nejsou. Podporují ho.

  Nenazval jsem ho ovšem morálně pokleslým člověkem, gaunerem a agentem Washingtonu, čímž ovšem já sám jsem, jak tvrdí pan Kolařík.
  Ovšem já agentem Moskvy, samozřejmě.

  Teprve poznáte pane Kolaříku, co to vlastně znamená...
  JN
  Je možné, že USA podporují islamismus (podpora Saúdské Arábie). Je ale také možné, že ho podporuje i Rusko (snaha o destabilizaci Západu). Nemají tedy nakonec Rusko a USA jakési "společné zájmy"?
  September 1, 2018 v 10.53
  Ti, kteří mají stejné zájmy, bývají často největšími nepřáteli. Ale pochybuji o tom, že jde o celé státy.
  JN
  September 2, 2018 v 12.37
  Jestliže DR má obavy o demokracii v Maďarsku a v Polsku a poté se v rámci svého ideologického schematismu souhlasně vyjádří k připravovaným ústavním změnám v JAR
  a schvaluje vyvlastňování půdy na základě barvy pleti, a to bez jakékoliv náhrady,

  pak bych byl v hodnocení serióznosti Deníku Referendum daleko tvrdší než EH.

  + Další komentáře