Kladno nemůže vstoupit do sporu o doplatky na bydlení, rozhodl Ústavní soud

Radek Kubala

Kladno nebude moci u Ústavního soudu hájit právo prohlásit část či celé město za vyloučenou lokalitu. Příslušnou část zákona o pomoci v hmotné nouzi napadali u soudu senátoři. Podle primátora stát hájí menšiny proti většinám.

Rada města Kladno se na konci loňského roku rozhodla omezit výplatu doplatků na bydlení vyhlášením celého území města za vyloučenou lokalitu. Svůj postup ale nebude moci hájit u Ústavního soudu, kde příslušnou část zákona o pomoci v hmotné nouzi ve stejné době napadla skupina senátorů. Protiústavní je podle senátorů právě ta část zákona, která městům umožňuje prohlásit některé své části za takzvané oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů, a tak v nich znemožnit výplatu doplatků na bydlení.

Kladenský senátor Jiří Dienstbier (ČSSD), který je jedním z autorů podnětu na zrušení části zákona, novinářům při podávání stížnosti řekl, že města, která na svém území znemožňují výplatu doplatku na bydlení, vystavují své občany nerovnému zacházení. „Z hlediska Listiny základních práv a svobod není přijatelné, aby v Berouně občan nárok na pomoc v hmotné nouzi měl a v Kladně se člověk ve stejné situaci k pomoci nedostal,“ řekl Jiří Dienstbier.

Podle Ústavního soudu nelze Kladno k řízení přizvat, protože možné účastníky řízení určuje zákon a účastníkem řízení se nelze stát na vlastní žádost. „Okruh účastníků je nutno respektovat, a nelze proto přiznat postavení vedlejšího účastníka řízení ani osobám, které prokáží právní zájem na výsledku řízení. Je potom věcí soudce zpravodaje, zda ne-účastníka řízení vyzve k zaslání stanoviska,“ uvedla v tiskové zprávě mluvčí Ústavního soudu Miroslava Sedláčková.

Podle kladenského primátora města Milana Volfa (Volba pro Kladno) se podobný výsledek dal očekávat. Sám Deníku Referendum řekl, že s podobným výsledkem počítal. I přes nesouhlas však rozhodnutí respektuje. Nadále plánuje komunikovat s ostatními městy, které řeší podobné problémy, s cílem prohlubovat spolupráci. Kladno podle Volfa Ústavnímu soudu zároveň zaslalo memorandum o spolupráci proti stížnosti senátorů, kterou v květnu podepsalo patnáct převážně středočeských a severočeských měst.

„Ústavní soud vyslal jasnou zprávu, že chce příslušné usnesení novely zákona o hmotné nouzi zrušit a my se do toho nemáme hrabat. Stát se totiž stará o práva menšin oproti většině. Snažíme se, aby u nás ve městě nekvetl obchod s chudobou, a budeme o to usilovat i nadále,“ řekl Deníku Referendum Milan Volf.

Kromě Kladna plánuje prohlásit celé své území za vyloučenou lokalitu také Ústí nad Labem. Podle prvního náměstka primátorky Jiřího Madara má opatření vést k omezení obchodu s chudobou. Podle místních aktivistů a občanských organizací však opatření může naopak problémy ještě více prohloubit. Jen některé části města prohlásili za vyloučené lokality v Děčíně, Litvínově, Aši, Sokolově, Jirkově, Duchově nebo Karviné.