Ministryně chce snížit doplatky na bydlení, upozorňuje Platforma

Jaroslav Bican

Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo novelu zákona o pomoci v hmotné nouzi. Platforma pro sociální bydlení kritizuje například to, že novela kromě vyškrtnutí souhlasu obcí s doplatkem na bydlení také snižuje výši doplatku o 22 %.

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová předložila do vnějšího připomínkového řízení návrh novely zákona o pomoci v hmotné nouzi. Návrh měl především reagovat na situaci kolem schvalování doplatku na bydlení na ubytovnách obcemi, kdy hrozilo, že tisíce lidí se ocitnou na ulici. Novela zákona, se kterou ministryně přišla, ale zároveň počítá s plošným snižováním doplatků na bydlení na ubytovnách o 22 %. Rodina se dvěma dětmi tak přijde až o 4100 korun měsíčně.

Platforma pro sociální bydlení kritizuje Ministerstvo práce za sociálních věcí za to, že návrh předkládá bez analýzy dopadů. Ministryně Michaela Marksová snížení doplatků odůvodňuje tím, že se jedná o nástroj pro boj s byznysem s chudobou. To je podle Platformy pro sociální bydlení spekulace, ubytovatelé ceny nesníží, rodiny tak budou muset doplácet oněch 22 % z peněz, které mají na jídlo.

Namísto řešení nové problémy 

Platforma pro sociální bydlení připravila k návrhu novely zákona celou řadu připomínek, které odeslala Ministerstvu práce a sociálních věcí. Na jedné straně Platforma oceňuje, že novela navrhuje zrušit podmínku, že doplatek na bydlení je vyplácen se souhlasem obce, na druhé straně ale poukazuje na další problematické změny, které jsou v novele obsažené.

„Vzhledem k časové tísni při její přípravě novela nestíhá projít potřebnou debatou a její nedostatečně prozkoumané dopady by byly tedy přímo testovány na našich nejchudších a nejzranitelnějších spoluobčanech, což odmítáme,“ uvádí v textu svých připomínek Platforma pro sociální bydlení.

Kromě už zmíněného plošného snížení doplatku na bydlení, se jedná také o požadavek na „vazbu k obci, v níž fakticky žadatelé pobývají“, který může vyloučit z Ústavou garantovaného práva na hmotné zajištění v případě nouze občany v mnoha situacích, například domácnosti, které přišly o bydlení v obci, kde není k dispozici jiné dostupné bydlení nebo ubytování, a jsou proto nuceny hledat ubytování v jiné obci, než ke které mají vztah.

Dalším kritizovaným bodem je podmínka pro výplatu doplatku na bydlení v podobě naplňování motivačního plánu. Ministerstvo požaduje, aby ho příjemce dávky vypracoval ve spolupráci se sociálním pracovníkem. Motivační plán stanoví postup a časový harmonogram plnění opatření, kterých má být při řešení situace příjemce dávky v oblasti bydlení dosaženo. Jeho neplnění může vést až k odebrání doplatku.

Platforma pro sociální bydlení upozorňuje také na to, že vláda nedodržela plán legislativních prací ohledně přípravy Věcného záměru zákona o sociálním bydlení. Právě jeho zavedení do praxe by situaci lidí na ubytovnách postupně a částečně narovnávalo. Každá další restrikce nebo redukce podpory v tuto chvíli podle Platformy neřeší podstatu věci a vhání některé příjemce do neřešitelné situace.

    advertisment
    advertisment