Vynálezce internetu: Velké platformy ohrožují svobodu, musíme je zkrotit

Josef Patočka

Krátce před vypuknutím skandálu kolem Cambridge Analytica sepsal počítačový vědec a jeden z tvůrců internetu Tim Berners-Lee otevřený dopis se souvisejícím varováním. Dominance Facebooku a Googlu je podle něj hrozivá a je třeba ji řešit.

Před mocí digitálních korporací varuje v otevřeném dopise k devětadvacátému výročí spuštění internetu vynálezce jeho dnešní podoby, britský počítačový vědec Tim Berners-Lee. Mamutí firmy je podle něj zapotřebí důsledněji regulovat — jinak se může stát, že ohrozí svobodu projevu na internetu. Berners-Lee se dnes zabývá ochranou tzv. digitálních práv v čele organizace Web Foundation.

„Prostor, v němž se kdysi vyskytoval bohatý výběr blogů a webových stránek, se dnes hroutí pod vahou několika největších platforem,“ tvrdí v textu, který publikoval britský deník The Guardian před několika dny.

„Koncentrace moci jim dává obrovský vliv, pouhá hrstka společností může rozhodovat o tom, jaké názory či informace se budou šířit a ke komu se dostanou,“ uvádí Berners-Lee dále s poukazem na riziko „dalekosáhlého zneužití [tohoto postavení] k nebezpečným účelům“.

Bezohlední obři

Digitální giganti využívají podle Bernerse-Leeho už nyní převahy na trhu k potlačování konkurence — například vykupují slibné společnosti nebo přeplácejí nejlepší vývojáře. Takové chování může v budoucnosti vést ke stagnaci internetu.

Google dnes kontroluje více než 87 procent vyhledávání na internetu, Facebook má zase přes dvě miliardy uživatelů, tedy více než dvacetinásobek počtu, kterým se na svém vrcholu mohla pochlubit kdysi nejpopulárnější sociální síť MySpace. Obě společnosti dohromady „sklízí“ přes dvě třetiny všech výnosů z reklamy na internetu.

Berners-Lee se domnívá, že koncentrace moci rovněž spoluzodpovídá za vzestup fenoménu falešných zpráv a dezinformací. Algoritmy orientované na zisk z reklamy a snadnou distribuci obsahu prý přispěly k šíření konspiračních teorií či ke zneužívání falešných profilů na sociálních sítích za účelem zvyšování celospolečenského napětí.

Systémové řešení

Přestože se některé velké společnosti jako Twitter a Facebook v posledních dvou letech pokouší tyto otázky řešit vývojem aplikací proti propagandistickým botům a změnou algoritmů, základní problém spočívá v tom, že jejich cílem je „maximalizovat zisk, ne společenský užitek“.

Řešení proto podle jednoho z otců internetu spočívá v utváření „právních či regulatorních rámců, jež budou brát v potaz celospolečenské zájmy“. Jak internet funguje, a jak sladit zájmy firem se zájmy občanů, je třeba „znovu promyslet“ a do debaty zapojit „všechny složky společnosti“.

Další informace:

The Guardian The web can be weaponised — and we can't count on big tech to stop it

The Guardian Tim Berners-Lee: we must regulate tech firms to prevent 'weaponised' web

Deutsche Welle Inventor of internet: 'Regulate social media companies!'

Common Dreams On World Wide Web's 29th Birthday, Its Inventor Warns of Threats to Digital Rights

Tech Crunch Platform power is crushing the web, warns Berners-Lee