Island začal postihovat nerovnost v odměňování mužů a žen, firmám hrozí pokuty

Radek Kubala

Island je první zemí na světě, ve které firmám hrozí pokuty za nerovné odměňování mužů a žen. Do roku 2022 chce tamní vláda vymýtit rozdíly v platech úplně. Experti mluví o pozitivním trendu, který však většina států nenásleduje.

Pokuty či jiné sankce hrozí od Nového roku na Islandu firmám, které nezískají vládní certifikát prokazující rovné odměňování mužů a žen, jež zaměstnávají. Nové opatření, které dělá z ostrovního státu vůbec první zemi na světě s pokutami za nedodržování zákonů o rovných mzdách, platí pro společnosti a vládní agentury s více než pětadvaceti zaměstnanci.

Novou rudo-zelenou premiérku Islandu Katrín Jakobsdóttir oceňují za dané opatření ženskoprávní organizace z celého světa.

„Jde o mechanismus zajišťující stejné pracovní podmínky pro muže i ženy. Máme zákon, který zakazuje diskriminaci v mzdách na základě pohlaví, avšak rozdíly v odměňování přetrvávají,“ řekla Al Džazíře Dagny Osk Aradottir Pindová, členka představenstva islandské Asociace ženských práv.

Ostrovní stát Island, na kterém žije přibližně 320 tisíc lidí, vyhlašuje World Economic Forum (WEF) v posledních devíti letech soustavně za zemi s nejrovnějšími podmínkami pro muže a ženy. Od roku 2006 se mu podařilo snížit rozdíl v odměňování mužů a žen o deset procent. Do roku 2022 chce isladnská vláda rozdíly ve mzdách vymýtit kompletně.

„Lidé v naší zemi si začali uvědomovat, že se jedná o systémový problém, který musíme řešit novými kreativními metodami. Ženy o těchto problémech mluví dlouhodobě a nám se konečně podařilo zvýšit o daném problému povědomí. Zároveň činíme kroky k nápravě,“ dodala Aradottir Pindová.

Nerovnost ve světě

Podle poslední studie WEF zveřejněné v listopadu patří mezi pět zemí s nejměnším rozdílem v odměňování mezi muži a ženami Island, Švédsko, Finsko, Norsko a Rwanda. Ze 144 sledovaných zemí je na tom nejhůře Jemen, a to zejména kvůli dlouhodobým válečným problémům a chybějícím příležitostem získat normální práci, zejména pro ženy.

V loňském roce byly pod celosvětovým průměrem i státy jako Čína, Spojené arabské emiráty nebo Libérie. Česká republika patří s dvaadvaceti procentním rozdílem k zemím s nevětší nerovností v Evropské unii.

Celkově při současných trendech by ženy musely čekat 217 let na celosvětové vyrovnání rozdílu ve mzdách. „V roce 2017 jsme velké pokroky směrem k genderové rovnosti v odměňování neviděli. Nekteré státy si tento problém uvědomují a snaží se o nápravu, je jich však stále menšina,“ řekla Guardianu při příležitosti vydání studie Saadia Zahidiová, ředitelka WEF pro oblast vzdělávání.

Další informace:

Huffington Post Iceland Makes It Illegal For Companies To Pay Men More Than Women

Al Džazíra Iceland becomes first country to legalise equal pay

CommonDreams.org Iceland Becomes First Country to Punish Companies for Paying Women Less Than Men

The Guardian Women will wait 217 years for pay gap to close, WEF says

  Diskuse
  JN
  January 5, 2018 v 12.04
  Proč tedy zákon neřeší rozdíly v platech obecně?
  Některé rozdíly, kdy dva zaměstnanci berou za stejnou práci ve stejné firmě rozdílnou mzdu, se mohou jevit jako neoprávněné.

  Těžko si ale dovedu představit nějaké spravedlivé řešení. Výše mzdy všech zaměstnanců by v takovém případě musela být veřejně přístupným údajem, mzdu by stanovoval počítačový program podle pokud možno spravedlivého algoritmu (bez ohledu na gender či pohlaví, rasu, věk, státní příslušnost a podobně). Jaká kritéria by v tomto algoritmu zohledněna byla a jak by se zjišťovala?