Přírodní divy v ohrožení: změny klimatu ničí až čtvrtinu chráněných oblastí

Radek Kubala

Růst teplot, stoupání mořské hladiny či okyselování oceánů ohrožují i unikátní přírodní skvosty ze systému UNESCO. Znánik dnes hrozí například ledovcům na Kilimandžáru, ekosystému na Galapágách nebo korálovým útesům.

Vzácné ledovce, rozsáhlé lesy, krasové jeskyně a další přírodní vzácnosti, jež chrání fond světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO, jsou podle ochránců přírody ohroženy v čím dál větší míře. Důvodem je postupující změna klimatu. Podle listopadové zprávy Mezinárodního svazu ochránců přírody (IUCN), zveřejněné u příležitosti letošní klimakonference v Bonnu, se počet akutně ohrožených památek světového přírodního dědictví UNESCO od roku 2014 zdvojnásobil.

Zánik tak v současnosti hrozí až dvaašedesáti světově významným přírodním památkám. Konkrétně se jedná například o pacifické korálové útesy ohrožené bělením, unikátní ekosystém na souostroví Galapágy, krasové jeskyně na Slovensku a v Maďarsku, biosférickou rezervaci monarchy stěhovavého v Mexiku nebo horské ledovce na Kilimandžáru či v kanadském Rocky Mountain.

Velká většina příčin ohrožení přitom dle IUCN souvisí právě s důsledky klimatických změn, například s okyselováním oceánů, zvyšováním hladiny moří či lesními požáry

„Ochrana přírodního dědictví je zálěžitostí mezinárodní odpovědnosti všech států, které podepsaly Pařížskou dohodu. Nová zpráva potvrzuje, že změny klimatu postupují rychle a ničí naše společné přírodní bohatství. Musíme jednat hned,“ uvedla ředitelka IUCN Inger Andersenová pro britský Guardian.

Geograficky vzato hrozí nejpalčivější nebezpečí dnes Austrálii, kde je podle IUCN ohroženo všech deset přírodních památek UNESCO, nejakutněji přitom Gondwanské deštné pralesy, Žraločí zátoka na západě ostrova a ostrov Fraser.

Pozitivní příklady a negativní trend

Zpráva IUCN obsahuje i pozitivní případy, kdy se povedlo se s dopady změn klimatu na přírodní památky vypořádat. Autoři uvádějí příklad národního parku Comoé ležícího v africkém státu Pobřeží slonoviny, kde se díky dobré správě podařilo obnovit vymírající populaci slonů a šimpanzů.

Celkově je však přírodních památek v dobrém stavu mnohem méně než dříve. Kromě měnících se klimatických podmínek je ohrožují také invaze cizích živočichů, přebujelý turismus nebo pytláctví.

Podle Tima Badmana, jednoho z autorů zprávy IUCN, jsou přitom památky přírodního dědictví důležité i pro lokální ekonomiky a lidi žijící v jejich okolí. „Destrukce může mít neblahé dopady nejen na krásy přírody, ale i na každodení život. Příkladem může být národní park Huascarán v Peru, kde tání ledovců způsobuje nedostatek vody pro statisíce lidí žijících v dané oblasti,“ cituje Badmana Guardian.

Další informace:

The Guardian From the Everglades to Kilimanjaro, climate change is destroying world wonders

TeleSUR Climate Change Threatens 1 in 4 Natural Heritage Sites: Report

International Bussines Times World Heritage Sites Threatened By Climate Change Nearly Doubles Since 2014