Přes tři tisíce dětí z chudých rodin dostane v tomto školním roce obědy zdarma

Jaroslav Bican

Ministerstvo práce a sociálních věcí pokračuje v projektu „Obědy do škol“. V letošním školním roce se do něj zapojí více než dvě stě škol. Obědy podle odhadů může dostat až 3 300 dětí, jejichž rodiče se nachází alespoň tři v hmotné nouzi.

Zásluhou projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Obědy do škol“ budou mít ve školním roce 2016/2017 zhruba tři tisíce dětí zajištěno stravování. Do projektu se zapojí přes dvě stě škol ve čtyřech krajích, které o projekt projevily zájem.

Šedesát sedm, tedy nejvíce zapojených škol, je v Praze, následuje Vysočina s padesáti, Jihomoravský kraj se čtyřiceti devíti a Liberecký se čtyřiceti. Podle odhadu ředitelů škol je navštěvuje přibližně 3 300 dětí, jejichž rodiče se nacházejí delší dobu v hmotné nouzi. Právě to je klíčovou podmínkou pro přiznání podpory.

Pro tento školní rok je na obědy pro děti vyčleněno celkem 18 milionů korun. „Počet škol a tím pádem i dětí v krajích, které se už do projektu zapojily, nemusí být konečný, věříme, že se další školy přidají. Především ale chceme jednat i s dalšími kraji, aby tuto možnost dostaly děti opravdu v celé České republice,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Příjemcem dotace je vždy kraj. Se školami uzavře smlouvu o partnerství a následně jim posílá peníze na úhradu obědů pro děti z nemajetných rodin. Zapojení dalšího kraje v tomto školním roce již není možné. „Výzvu pro předkládání projektových žádostí pro školní rok 2017/2018 vyhlásíme přibližně v březnu 2017. Do ní se může přihlásit jakýkoliv kraj. Věřím, že dobré zkušenosti z tohoto školního roku budou nejlepším argumentem pro zapojení všech krajů,“ doplnila ministryně Marksová.

Ve zkušební fázi projektu, která se uskutečnila ve druhém pololetí školního roku 2015/2016, obědvalo v celkem sedmdesáti osmi školách Libereckého a Jihomoravského kraje kolem pěti set dětí. Bezplatné stravování ve školních jídelnách a mateřských školách je zajištěno dětem ve věku od tří do patnácti let, jejichž zákonní zástupci pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi alespoň tři měsíce.

S placením školních obědů pomáhá rodičům v nouzi také organizace Women for Women. „Aktuálně jednáme o partnerství a vzájemné podpoře, jejímž výsledkem bude společné memorandum,“ dodala ministryně Marksová. Projekt „Obědy do škol“ je financován z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) prostřednictvím Operačního programu potravinové a materiální pomoci. V letech 2014 až 2020 může Česká republika z tohoto fondu vyčerpat na projekt až 400 milionů korun.