Britské farnosti přecházejí na obnovitelné zdroje

Radek Kubala

Britské církve končí s využíváním fosilních paliv a začínají odebírat zelenou energii. Podle studie charitativních organizací mění svůj přístup zatím především katolická společenství, zapojilo se ale už i na 170 anglikánských farností.

Více než tři a půl tisíce britských církevních společenství, farností a dalších podobných institucí přestalo, nebo v blízké budoucnosti přestane, využívat energii z fosilních paliv a přejde na obnovitelné zdroje. Podle studie charitativních organizací Christian Aid, Tearfund a Cafod zveřejněné v závěru minulého týdne se ozelenění týká většiny budov Armády spásy, třetiny kvakerských a dvou tisíc katolických farností s kostely spadajících pod šestnáct diecézí.

Studie vyšla symbolicky na Světový den modliteb za zrození světa, který vyhlásil papež František v loňském roce. Podle expertů i církevních představitelů přitom může za ozeleňováním farností právě i Františkův přístup. Současný katolický papež vyzval ostatně minulý rok v encyklice Laudato si k boji se změnami klimatu.

„Papež František nám radí, abychom se starali o náš společný domov. Instalováním obnovitelných zdrojů pomáháme lidem nejvíce postiženým změnami klimatu,“ řekl zpravodaji Christian Today John Arnold, biskup ze Salfordu a předseda charitativního spolku Cafod.

Ke snahám o využívání čistých zdrojů se už přidalo i více než 170 farností pod anglikánskou církví. Podle anglikánského biskupa Nicholase Holtama jsou právě tyto snahy návratem k původnímu vztahu mezi člověkem a božským zrozením světa. „Tváří v tvář celosvětové ekologické krizi musíme začít využívat čistou energii v našich domech, komunitách, školách i místech, kde se modlíme,“ řekl Christian Today Holtam.

Kapky v moři, nebo nový trend?

Zpravodajové většiny britských médií píší o posunu jako o pozitivní zprávě, znalci však upozorňují i na problémy. Četné kostely například nelze jednoduše vybavit solárními panely nebo malými větrnými turbínami, jelikož jsou památkově chráněné. Alternativou je zde jen odebírání energie od zelených dodavatelů.

Rozpory panují také nad hodnocením, zda jde o počátek významnějšího trendu v přístupu církve, nebo pouze o okrajový fenomén. Z celkového hlediska se totiž k závazku připojilo jen malé procento z celkového počtu padesáti tisíc farností, církevních společenství a dalších podobných institucí registrovaných ve Velké Británii.

Na druhou stranu roste počet malých i velkých církevních společenství, která se začínají hlásit k ekologickým principům. Více než sedm stovek z nich podepsalo v posledních měsících výzvu na webové stránce BigChurchSwitch.org.uk, která se snaží o ekologizaci církevních institucí.

Další informace:

The Guardian Thousands of UK churches ditch fossil fuel electricity

The Yorkshire Post Thousands of UK churches abandon fossil fuels in favour of renewable power

Christian Today Green Christianity: Thousands of UK churches convert to renewable energy

Climate Change News Over 3000 UK churches on way to ditching fossil fuels