Ministryně Marksová: Není pravda, že přebíráme budovu Kliniky

Jaroslav Bican

Objekt Kliniky nepřebírá Ministerstvo práce a sociálních věcí. V pondělí to uvedlo samo ministerstvo. Zástupci sociálního centra upozorňují, že tato informace zmařila projednávání petice zabývající se Klinikou na zastupitelstvu Prahy.

Ministerstvo práce a sociální věcí v pondělí ve svém vyjádření vyvrátilo informaci, že přebírá budovu v Jeseniově ulici, ve které se v současné době nachází Autonomní sociální centrum Klinika. Ministerstvo má sice dlouhodobě zájem umístit pracoviště Úřadu práce v lokalitě pražského Žižkova, ale objekt Kliniky je pouze jednou ze zvažovaných variant.

Podle ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové úřad sice preferuje vlastnictví budovy, která už je ideálně v daném čase v majetku státu, před komerčním nájmem. „K žádnému konkrétnímu rozhodnutí vedení Ministerstva práce a sociálních věcí však zatím nedošlo, není tedy pravda, že budovu Kliniky definitivně přebíráme,“ zdůraznila Marksová.

Ministerstvo ve svém vyjádření uvádí, že rozhodnutí o uskutečnění konkrétního záměru je podmíněno posouzením technického stavu objektu a zvážením, jak velké finanční prostředky budou nutné k rekonstrukci a nákupu dalšího nezbytného vybavení. Nic takového se ale zatím nestalo.

„Samotný záměr tedy nemohlo projednat vedení ministerstva, ani o něm jakýmkoli způsobem nerozhodla ministryně Michaela Marksová,“ vysvětluje ve svém stanovisku ministerstvo a pokračuje: „V tuto chvíli se tedy jednalo pouze o unáhlený krok horlivého úředníka a v žádném případě ani za současné situace neříkáme, že budovu definitivně přebíráme.“

Státní instituce si přehazují Kliniku jako ping-pongový míček

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v pondělí upozornil, že 18. března obdržel dopis od ředitele odboru přípravy investic a dislokace Ministerstva práce a sociálních věcí, ve kterém požádal o převedení objektu na ministerstvo.

Úřad uvádí, že na základě takto vyjádřeného zájmu Vládní dislokační komise 22. března 2016 rozhodla o převodu objektu v Jeseniově ulici z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na Ministerstvo práce a sociálních věcí, a to s podmínkou, že objekt bude bez osob. Úřad tvrdí, že na jednání Vládní dislokační komise byl přítomen náměstek ministryně práce a sociálních věcí a převod odsouhlasil. Ten se ale doposud neuskutečnil.

Autonomní sociální centrum Klinika připomíná, že nyní dementovaná informace o převzetí budovy v Jeseniově ulici Ministerstvem práce a sociálních věcí minulý týden ve čtvrtek zabránila řádnému projednávání petice více než 2300 občanů a občanek Prahy na jednání zastupitelstva hlavního města Prahy.

Klinika ve svém pondělním vyjádření také upozornila, že legislativní náměstek Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Vladimír Kremlík na čtvrtečním jednání zastupitelstva opakovaně šířil informaci o zájmu ministerstva převzít objekt a rozporoval tvrzení, že by se mohlo jednat o účelový manévr.

Podle zástupců Kliniky náměstek Kremlík dokonce explicitně oznámil, že Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových už objekt nespravuje, a proto není možné petici projednat. To však v pondělí odmítl ve svém vyjádření samotný Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

„Za situace, kdy si státní instituce přehazují Kliniku jako horký ping-pongový míček, nabízíme řešení: dejte budovu squatterům a squatterkám, kteří ji už rok využívají k prospěchu stovek lidí. Ať už budova v současné době patří komukoli, vyzýváme zodpovědné instituce k jednání o smlouvě o dalším využití spolkem Klinika,“ řekl člen kolektivu Kliniky Tadeáš Polák.

Autonomnímu sociálnímu centra Klinika vypršela smlouva o výpůjčce budovy v Jeseniově ulici 2. března. Od té doby je situace zablokovaná. Naposledy se mělo objektem zabývat zastupitelstvo hlavního města Prahy na podnět petice občanů a občanek, kteří pražské zastupitele a zastupitelky žádaly, aby začaly jednat o možném převedení budovy pod magistrát. Petice se ale nakonec neprojednávala, protože těsně před uvedeným bodem se objevila informace, že objekt už byl převeden do správy Ministerstva práce a sociálních věcí.

  Diskuse
  MP
  April 5, 2016 v 9.24
  Trochu znalosti byrokracie neškodí
  To, proč by pražské zastupitelstvo nemohlo minulý čtvrtek dospět k závěru, který by pomohl odblokovat situaci Klinika, nesouvisí s tím, jestli paní ministryně chce nebo nechce daný objekt.

  MPSV proces úspěšně zablokovalo už samotným vyjádřením zájmu. Je-li vyjádřen ze strany jakéhokoli ministerstva, nemůže Úřad pro zastupování státu podnikat kroky, které by vedly ke zcizení státního majetku, jakkoli fakticky nadbytečného, ve prospěch jiného, nestátního subjektu.

  To znamená:
  a) Formulace "Náměstek Kremlík ... opakovaně šířil informaci o zájmu ministerstva převzít objekt." je novinařina dosti nečistá, protože naznačuje nepravdivost či jednostrannost takové informace. Jenomže MPSV tento zájem projevilo dopisem a stvrdilo na zasedání dislokační komise. To k zablokování plně dostačovalo.

  b) Není tak docela poctivá hra, když se zaměňuje formální akt vyjádření zájmu, dostatečný k zablokování Kliniky, a to, zda ministerstvo či jeho ministryně (vnucuje je otázka, zda o tom ve faktickém provozu ministerstva rozhoduje?) opravu chce Kliniku převzít. Jak ministryně, tak autor článku jsou tento rozdíl povinni znát -- ona z titulu své funkce, on z titulu novinářské profesionality -- a jeho zastírání není daleko od podvodu.

  c) Tento rozdíl naopak nemusí znát či pochopit Tadeáš Polák. Právě proto se ale sluší, aby jeho zjevně extenzivně citované vyjádření ukončené výzvou "...vyzýváme zodpovědné instituce k jednání o smlouvě o dalším využití spolkem Klinika." nebylo citováno bez komentáře. Bohužel, dopis MPSV jasně rozhodl o tom, že v daném okamžiku takové jednání nemůže zodpovědně vést žádná instituce.

  Nepodezírám Míšu Tominovou-Marxovou ze zlé vůle či potměšilé snahy škodit Klinice. Ale odpovědnost za krok MPSV, který situaci Kliniky objektivně zhoršil, má ona. A má také v rukou kompetence, tento krok svého ministerstva změnit.