Novinky opět šířily lži proti migrantům. Poprvé se pod tlakem omluvily

Jaroslav Bican

Deník Právo a Novinky.cz zveřejnily text, který spojoval stěhování mladých lidí ze západní Evropy do České republiky s obavami z migrantů. Jednalo se o vylhaný text. Na rozdíl od podobných případů v minulosti se Novinky.cz omluvily.

Novinky.cz se v pátek omluvily za manipulaci, které se dopustili autoři článku Mladí ze Západu míří do Česka. Cítí se tu bezpečněji. Autoři odkazovali na průzkumy, které si nechává vypracovat Evropská unie a které podle zprávy měly tvrdit, že se mladí lidé ze západoevropských zemí stěhují do České republiky především kvůli obavám z migrantů. Novinky tvrdily, že se mladí západoevropané u nás cítí bezpečněji. Ukázalo se ovšem, že průzkumy, které by něco takového potvrzovaly a na které Novinky.cz odkazovaly, ve skutečnosti neexistují.

Přitom právě na smyšlené průzkumy se text, který byl nejprve publikován na titulní stránce úterního Práva a následně ve středu na serveru Novinky.cz, opíral především. Neověřitelné citace několika mladých cizinců pak měly v textu sloužit jako ilustrace.

V původní verzi textu, kterou zveřejnilo i tištěné Právo, se konkrétně zmiňoval „Evropský report společnosti Intrum Justitia“. Hlavními důvody, proč se mladí lidé chtějí stěhovat podle něj mají být nedostatek práce, obavy z migrantů a zhoršující se bezpečností situace.

Článek následně velmi podrobně rozpracovával, kdo a z jakých důvodů se plánuje stěhovat: „O vystěhování do jiné země má zájem například více než třetina mladých Italů, třináct procent Švédů, šedesát procent Maďarů, jednačtyřicet procent Poláků. V Evropě je kolem pěti miliónů mladých nezaměstnaných. A ti, zvyklí, že Evropa nemá hranic, se i kvůli obavám z islámské migrace chtějí dát do pohybu. Někam, kde je klidněji,“ psalo Právo.

A dále pokračovalo: „Motivací odejít z hlavních evropských center byznysu jsou útoky jako v Paříži, sexuální obtěžování, krádeže a napadání v bazénech v Německu a nové hrozby na večerních ulicích švédských měst, která pro ženy div už že nevyhlašují zákaz vycházení. To ještě umocňují zprávy například o tom, že samozvaná čečensko-turecká hlídka ve Vídni měla napadnout dvě evropské ženy, protože byly venku po desáté večer.“ Z článku ovšem nebylo jasné, odkud tyto informace autoři textu čerpají.

Právo usvědčil z lhaní reportér České televize

Na případ upozornil na svém facebookovém profilu Jan Moláček, novinář působící v redakci Reportérů ČT. Ve čtvrtek zveřejnil výsledek svého pátrání, kdy mu nejprve společnost Intrum Justitia sdělila, že Evropský report sice existuje, ale zabývá se naopak možným odcházením mladých lidí z České republiky, a to z ekonomických důvodů. V reportu však není ani slovo o bezpečnosti, obavách z migrantů nebo o něčem podobném. Společnost Intrum Justitia následně požádala Novinky.cz o opravu.

Server později zveřejnil drobně upravený text, ve kterém místo Evropského reportu společnosti Intrum Justitia uvedl jako zdroj „analytickou zprávu“ Českého statistického úřadu. Ta samá citace, která byla původně přičítána společnosti Intrum Justitia, v upravené verzi patřila Českému statistickému úřadu. 

Deník Právo a server Novinky.cz usvědčil ze lži reportér České televize Jan Moláček. Repro DR

Jan Moláček v této fázi pro změnu kontaktoval Český statistický úřad, který mu rovněž sdělil, že uvedenou informaci nikomu neposkytl. „Prognózami o tom, kdo a odkud má zájem přijít do České republiky, se totiž opravdu nezabýváme,“ zdůraznil úřad.

Ještě předtím, než Novinky.cz zveřejnily svoji omluvu, stihly v textu udělat další změnu, kdy nespecifikovanou „analytickou zprávu“ Českého statistického úřadu nahradily ještě vágnějším pojmem „některé analytické zprávy“, aniž by se uvádělo, kdo je jejich autorem. Tato verze na serveru Novinky.cz visela ještě v pátek ráno. Až později, kdy také Deník Referendum zaslal redakci Práva a serveru Novinky.cz řadu otázek k celému případu, Novinky.cz zveřejnily další upravenou verzi textu a omluvu. Otázky DR zůstaly bez odpovědi.

V textu omluvy, kterou Novinky.cz zveřejnily, se uvádí: „V úvodu předchozí publikované verze tohoto článku jsou jako zdroje hodnocení, že hlavními důvody, proč se mladí cizinci chtějí k nám stěhovat, jsou nedostatek práce, obavy z migrantů a větší bezpečnost u nás, chybně uvedeny „některé analytické zprávy“ a průzkumy, které si nechává dělat Evropská unie, a dále „osobní zkušenosti cizinců“.

Omluva serveru Novinky.cz pokračuje: „Hodnocení však bylo postaveno výhradně na osobních zkušenostech cizinců, s nimiž autoři článku hovořili. Údaj o zvyšujícím se počtu cizinců ze zemí EU v ČR poskytl Český statistický úřad. Za chybu, kterou způsobili autoři článku, se čtenářům omlouváme.“

Z článku tak nakonec zbylo pouhé torzo. Kromě odkazů na evropské průzkumy a analytické zprávy z těla textu zmizely i výše uvedené informace o konkrétních počtech lidí, kteří se chystají stěhovat, a hrozbách, které je k tomu motivují. Ty přitom text obsahoval ještě v pátek ráno.

„Je dobře, že Novinky.cz nakonec udělaly správnou věc, chybu přiznaly a omluvily se za ni,“ uvedl pro Deník Referendum Jan Moláček, který na případ upozornil jako první. „Jestli to trvalo příliš dlouho nebo ne, nechci posuzovat. Samozřejmě — článek mezitím četla a sdílela řada lidí a těžko všichni teď zaznamenají omluvu,“ doplnil Moláček.

Aktuální osekaná podoba článku zveřejněná v pátek působí jako pahýl. Repro DR

Člen redakce Reprotérů ČT se rovněž nechtěl pouštět do spekulací o tom, jak se mohlo stát, že Právo a Novinky.cz zveřejnily nepravdivé informace. „Chybu samozřejmě může udělat každý novinář, ale „citovat“ ze zprávy, která buď neexistuje nebo má úplně jiný obsah? To je podle mého názoru těžko vysvětlitelné,“ podotýká Moláček.

Novinář působící v ČT se také domnívá, že obavy mnoha lidí z uprchlíků, islámu a podobně jsou z velké části zapříčiněné právě podobnými dezinformacemi, manipulacemi a často i naprostými výmysly. „Při nejlepší vůli se podaří vyvrátit jen zlomek z nich a úplná výjimka je případ jako tento, kdy médium přizná chybu a omluví se. Nepravdivé zprávy tak významně ovlivňují atmosféru v České republice, což může mít velmi neblahé důsledky,“ poznamenal Moláček.

Jedná se o již několikátý případ doloženého lhaní Práva proti uprchlíkům

Nejedná se přitom o první případ, kdy deník Právo, případně server Novinky.cz ve svých čtenářích vzbuzoval nenávist vůči uprchlíkům polopravdami či vyloženým lhaním. Loni v září v Právu vyšla zpráva o tom, že syrský fotbalový trenér Osamy Abdul Mohsen, kterému v létě v maďarském Röszke podrazila nohy kameramanka maďarské televize, byl ve své vlasti členem teroristické skupiny An-Nusrá a v roce 2004 se podílel na vyvolání protikurdských nepokojů, jež vedly k úmrtí několika desítek osob.

Právo oproti jiným českým médiím ve snaze poškodit dobré jméno syrského uprchlíka zašlo nejdál, když zprávě dalo titulek „Syřan inzultovaný kameramankou prý před emigrací zabíjel Kurdy“. Hoax vyvrátil New York Times, o čemž jsme v Deníku Referendum informovali. Novinky se za své lhaní neomluvily.

Dalším ještě závažnějším případem, kdy Právo a server Novinky.cz selhaly a šířily zavádějící sdělení a lživá tvrzení, byl text postavený na údajném svědectví šiřitele konspiračních teorií a ufologa Martina Herzána, který v děsivých barvách líčil údajně neuvěřitelně benevolentní poměry při kontrolách uprchlíků na chorvatsko—slovinských hranicích.

Deník Referendum prokázal, že Herzán ve všech podstatných bodech své výpovědi nemluví pravdu. Policie, v jejíchž službách na chorvatsko—slovinských hranicích působil, s ním letos v únoru dokonce z důvodu jeho vystupování v médiích zahájila kázeňské řízení. Ani v tomto případě se však deník Právo, ani sever Novinky.cz za své nepravdivé texty neomluvily. V případě Martina Herzána dokonce Právo obhajovalo Herzánovo lhaní dalším lhaním.

Na třetí pokus jsme se konečně dočkali omluvy. Zda se omluví za zveřejnění lživé zprávy i deník Právo ve svém tištěném vydání, nám jeho redakce nesdělila.

  Diskuse
  March 19, 2016 v 19.02
  Novinky se omluvily, deník Právo nikoliv
  Protože mě postupy deníku Právo velmi mrzí a protože s interpretací redaktora DR Jaroslava Bicana v tomto článku musím souhlasit, dlužím čtenářům DR a případně i deníku Právo také omluvu, či spíše vysvětlení.

  Pracoval jsem v deníku Právo jako jeho redakční komentátor od roku 1996 do léta 1998, a pak znovu od jara 2001 do jara 2013, kdy jsem sám, hlavně kvůli těžké nemoci, pracovní poměr rozvázal výpovědí, i když mi to šéfredaktor a jeho zástupce rozmlouvali. Když jsem se po operaci a další zlé akutní nemoci koncem roku 2013 pozdravil, začal jsem deníku Právo nabízet své komentáře a Právo je zveřejňovalo. Podobně jako předtím byla spolupráce složitá, o některých tématech jsem psát nemohl. Vždy jsem ale chápal obchodní zájmy listu, jeho čtenáři jsou často starší a národně-sociálně zaměření lidé. Šéfredaktor Zdeněk Porybný a jeho zástupce Robert Dengler se ke mně chovali slušně. Byl jsem a jsem jim za to stále vděčný.

  Už rok, od loňského března, kdy mi tam vyšel poslední komentář, s deníkem Právo nespolupracuju. Ten rok je také doba, kdy se deník Právo projevuje mnohem výrazněji než dříve národovecky, protiuprchlicky a protievropsky. Je mi to, i vzhledem k mému dvacetiletému působení v redakci a k předchozí a potomní spolupráci, velmi líto.