Podkopla, nebo nepodkopla?

Petr Jedlička

Spor o to, co vlastně udělala maďarská kameramanka Petra Lászlová prchajícímu syrskému trenérovi Osamovi Mohsenovi, se stále vrací. Detailní srovnání pořízených nahrávek přitom dává poměrně jasnou odpověď.

Jak odhalují facebookové i naše vlastní diskuze, aféra kolem chování maďarské kameramanky Petry Lászlové na maďarsko-srbské hranici, kde se dotyčná dostala do dnes již všeobecně známého kontaktu se syrským fotbalovým trenérem Osamou Mohsenem, toho času uprchlíkem, je stále živá.

Čtete rádi analýzy zahraničního dění z dílny Petra Jedličky? Podpořte rubriku Svět a pomozte jí rozšiřovat kapacity.
×

Vede se spor, nebo spíš překřikovaná, zda-li Lászlová Mohsena skutečně podkopla, či nikoliv. Podkladem je několik videozáznamů z incidentu. Ten nejznámějších z nich naznačuje, že ano:

Jiný úhel pohledu má naopak ukazovat, že ne, a je k tomuto účelu i patřičně protiuprchlicky okomentován:

Jak tady kdysi napsal David Unger, zabývat se stále dokola jedním kopnutím v kontextu toho, co se ve světě děje, je poněkud přehnané. Spor se však pořád vrací, a tak je zjevně třeba shrnou ještě jednou klíčové detaily.

Z videa, které má dokazovat, že Lászlová Mohsena nepodkopla, jsou zřejmé dvě věci: že Mohsen skutečně vrávoral už před tím — buď přišel o rovnováhu při styku s policistou, nebo zakopl — a že byla kameramančina noha mimo. Ovšem jen v opakované části nahrávky. Místo, kde byla noha Lászlové před opakovanou částí, vidět na „protiuprchlické“ nahrávce není. A není ani jisté, že Mohsen spadl bez kameramančina přičinění, třebaže — jak už řečeno — před tím sám vrávoral.

Z nejznámějšího „podkopávacího“ videa je naopak zřejmé, že Mohsen běží směrem, v němž Lászlová stojí, ona uhýbá a uhne, ale vzápětí mu tam tu nohu natáhne. Čistě je vidět pohyb stehna nohy, která se zvedá, i když noha už před tím stála na zemi.

Jestli se Lászlová Mohsena skutečně dotkla, to vidět z žádného videa stoprocentně není. Je ale nesporně vidět, že se nejdříve celá postaví bokem, a teprve pak nohu pod prchajícího Mohsena vytrčí.

I když se připustí, že Osama Mohsen zároveň zakopl sám, nebo že skočil salto se synem v náručí jako žok na zem, jak zhusta tvrdí protiuprchličtí aktivisté, úmysl podrazit, nebo kopnout, je z pohybu nohy Petry Lászlové zřejmý.

Kromě tvrzení samotného Mohsena, že kopnut byl, je tu též dále omluva kameramanky, která dokazuje, že scéna není mediálním konstruktem a že si Lászlová byla nepatřičnosti své reakce vědoma. A pak je tu ještě další video, na kterém kameramanka kopá do dvou jiných náctiletých uprchlíků, byť jeden z nich mohl do nohy Lászlové i sám vrazit.

Jak vidno z této poslední nahrávky, nebyla Lászlová v jednoduché situaci, lidé se řítili kolem ní a ano, mohla prostě zpanikařit... těžko soudit. Všechny nahrávky a související indicie nicméně ukazují, že záměr kopnout či podkopnout Mohsena měla i že nohu do příslušné pozice natáhla.

Myslet si o tom, je možné ledacos — zvláště v souvislosti, kdy řada Čechů vyjadřuje denně na sociálních sítích připravenost do utečenců rovnou střílet, vyzývá k potápění jejich člunů či volá po bombardování napalmem.

Není však v souladu s pravdou se tvářit, že Petra Lászlová v onen den na srbsko-maďarské hranici pouze stála, uhýbala a točila a všechno další je dílem mediální hysterie.

  Diskuse
  Rád se dívám na nejrůznější sportovní přenosy a mám velmi bohaté zkušenosti se zkresleními, jež dokáže kamera vykouzlit.

  Že Lászlová Mohsena nepodkopla je jisté.
  2 důvody.

  -- Všimněte si, že Lászlová NENÍ v pohybu. Celou dobu stojí na místě na stojné noze, druhou "šermuje". Když si to druhé video zastavíme dejme tomu v čase 0:35, v okamžiku, kdy z pohledu kamery Mohsen Lászlovou míjí, a pořádně si ho prohlédneme, tak vidíme, že Mohsen má koleno na spodní hraně záběru a chodidlo se bude dotýkat země někde, kde už je text a jméno "David Unger".
  Dobře je to vidět i z toho opačného záběru.
  Každý, kdo někdy sleduje golf, by vám řekl, že dráha Mohsena nesměřuje na Lászlovou, ale zhruba o 1,5m míjí její stojnou nohu. A z takové vzdálenosti nikoho nepodkopnete, i kdybyste (zjevně) chtěli.

  http://img99.rajce.idnes.cz/d9903/6/6615/6615694_55ef9dd09f7e7f3fd02c202244ae8242/images/2015-10-31_151746.jpg?ver=2

  -- I když to není moc vidět, když se Mohsen zvedne, adresuje své výčitky směrem k policistovi, Lászlová od něj stojí víc vpravo.
  Ostatně že tak brzy přestal a odchází pryč svědčí o tom, že pochopil, že tímto směrem mu pšenka nepokvete. Každý člověk na světě ví, že útok na uniformu nikam nevede.

  Závěr -- policista popotažením běžícího dostal do rotace -- a člověk běhá dobře do předu, do boku a do zadu už je to horší --, následovalo zaškobrtnutí a pád.

  Nicméně že Lászlová není žádná fanynka uprchlíků je v celém kontextu těch videí nad slunce jasnější.
  October 31, 2015 v 20.40
  Nepodkopla, ale ve fotbale by to stejně asi bylo na žlutou
  Normálně tento postup nepoužívám, ale tento před chvílí k jinému článku na stejné téma zveřejněný příspěvek se hodí také a možná spíše sem.

  To je opravdu takový problém přiznat, že Abdul Osama Mohsen spadl v důsledku kontaktu s policistou, ať už jako následek chvilkového přidržení za batoh nebo jenom při vyhýbání špatně došlápl, a potom to už s dítětem na rukou neustál? To je zjevné z obou záznamů, že jsem dneska už několikrát slyšel v televizi stále omílat něco jiného na tom nic nemění. Jako příběh s faulovaným trenérem to ale zní líp. Příběh je ale snad dost zajímavý a inspirativní i bez téhle berličky. Možná by trenér měl sportovně přiznat, a nikdo by mu to snad neměl za zlé, že po zhlédnutí záznamu změnil názor na to, co se stalo.

  Lászlová trenéra sice nezasáhla, ale to gesto nohou bylo výmluvné a opakovala ho několikrát. Lze chápat psychické vypětí z běžícího davu kolem, ale v zápase by takové gesto bylo jako nesportovní chování minimálně na žlutou.

  Domnívám se, že zveřejňování podobných příběhů může osvětlit podstatu toho, co se v Sýrii i jiných podobně postižených zemích děje a co můžeme od lidí z těchto zemí prchajících očekávat. Jenom je potřeba důsledně odlišovat realitu a příběhy. Potom diskuze sklouzne velice snadno od podstaty problému k řešení toho, co je pravda a co není.
  October 31, 2015 v 23.22
  Mohsen říká...
  Vím, že hlavní linie sporu je jiná, ale pro pořádek: Osama Mohsen neříká, že ho podrazila, říká, že ho kopla.