Podkopla, nebo nepodkopla?

Petr Jedlička

Spor o to, co vlastně udělala maďarská kameramanka Petra Lászlová prchajícímu syrskému trenérovi Osamovi Mohsenovi, se stále vrací. Detailní srovnání pořízených nahrávek přitom dává poměrně jasnou odpověď.

Jak odhalují facebookové i naše vlastní diskuze, aféra kolem chování maďarské kameramanky Petry Lászlové na maďarsko-srbské hranici, kde se dotyčná dostala do dnes již všeobecně známého kontaktu se syrským fotbalovým trenérem Osamou Mohsenem, toho času uprchlíkem, je stále živá.

Vede se spor, nebo spíš překřikovaná, zda-li Lászlová Mohsena skutečně podkopla, či nikoliv. Podkladem je několik videozáznamů z incidentu. Ten nejznámějších z nich naznačuje, že ano:

Jiný úhel pohledu má naopak ukazovat, že ne, a je k tomuto účelu i patřičně protiuprchlicky okomentován:

Jak tady kdysi napsal David Unger, zabývat se stále dokola jedním kopnutím v kontextu toho, co se ve světě děje, je poněkud přehnané. Spor se však pořád vrací, a tak je zjevně třeba shrnou ještě jednou klíčové detaily.

Z videa, které má dokazovat, že Lászlová Mohsena nepodkopla, jsou zřejmé dvě věci: že Mohsen skutečně vrávoral už před tím — buď přišel o rovnováhu při styku s policistou, nebo zakopl — a že byla kameramančina noha mimo. Ovšem jen v opakované části nahrávky. Místo, kde byla noha Lászlové před opakovanou částí, vidět na „protiuprchlické“ nahrávce není. A není ani jisté, že Mohsen spadl bez kameramančina přičinění, třebaže — jak už řečeno — před tím sám vrávoral.

Z nejznámějšího „podkopávacího“ videa je naopak zřejmé, že Mohsen běží směrem, v němž Lászlová stojí, ona uhýbá a uhne, ale vzápětí mu tam tu nohu natáhne. Čistě je vidět pohyb stehna nohy, která se zvedá, i když noha už před tím stála na zemi.

Jestli se Lászlová Mohsena skutečně dotkla, to vidět z žádného videa stoprocentně není. Je ale nesporně vidět, že se nejdříve celá postaví bokem, a teprve pak nohu pod prchajícího Mohsena vytrčí.

I když se připustí, že Osama Mohsen zároveň zakopl sám, nebo že skočil salto se synem v náručí jako žok na zem, jak zhusta tvrdí protiuprchličtí aktivisté, úmysl podrazit, nebo kopnout, je z pohybu nohy Petry Lászlové zřejmý.

Kromě tvrzení samotného Mohsena, že kopnut byl, je tu též dále omluva kameramanky, která dokazuje, že scéna není mediálním konstruktem a že si Lászlová byla nepatřičnosti své reakce vědoma. A pak je tu ještě další video, na kterém kameramanka kopá do dvou jiných náctiletých uprchlíků, byť jeden z nich mohl do nohy Lászlové i sám vrazit.

Jak vidno z této poslední nahrávky, nebyla Lászlová v jednoduché situaci, lidé se řítili kolem ní a ano, mohla prostě zpanikařit... těžko soudit. Všechny nahrávky a související indicie nicméně ukazují, že záměr kopnout či podkopnout Mohsena měla i že nohu do příslušné pozice natáhla.

Myslet si o tom, je možné ledacos — zvláště v souvislosti, kdy řada Čechů vyjadřuje denně na sociálních sítích připravenost do utečenců rovnou střílet, vyzývá k potápění jejich člunů či volá po bombardování napalmem.

Není však v souladu s pravdou se tvářit, že Petra Lászlová v onen den na srbsko-maďarské hranici pouze stála, uhýbala a točila a všechno další je dílem mediální hysterie.

  Diskuse
  Rád se dívám na nejrůznější sportovní přenosy a mám velmi bohaté zkušenosti se zkresleními, jež dokáže kamera vykouzlit.

  Že Lászlová Mohsena nepodkopla je jisté.
  2 důvody.

  -- Všimněte si, že Lászlová NENÍ v pohybu. Celou dobu stojí na místě na stojné noze, druhou "šermuje". Když si to druhé video zastavíme dejme tomu v čase 0:35, v okamžiku, kdy z pohledu kamery Mohsen Lászlovou míjí, a pořádně si ho prohlédneme, tak vidíme, že Mohsen má koleno na spodní hraně záběru a chodidlo se bude dotýkat země někde, kde už je text a jméno "David Unger".
  Dobře je to vidět i z toho opačného záběru.
  Každý, kdo někdy sleduje golf, by vám řekl, že dráha Mohsena nesměřuje na Lászlovou, ale zhruba o 1,5m míjí její stojnou nohu. A z takové vzdálenosti nikoho nepodkopnete, i kdybyste (zjevně) chtěli.

  http://img99.rajce.idnes.cz/d9903/6/6615/6615694_55ef9dd09f7e7f3fd02c202244ae8242/images/2015-10-31_151746.jpg?ver=2

  -- I když to není moc vidět, když se Mohsen zvedne, adresuje své výčitky směrem k policistovi, Lászlová od něj stojí víc vpravo.
  Ostatně že tak brzy přestal a odchází pryč svědčí o tom, že pochopil, že tímto směrem mu pšenka nepokvete. Každý člověk na světě ví, že útok na uniformu nikam nevede.

  Závěr -- policista popotažením běžícího dostal do rotace -- a člověk běhá dobře do předu, do boku a do zadu už je to horší --, následovalo zaškobrtnutí a pád.

  Nicméně že Lászlová není žádná fanynka uprchlíků je v celém kontextu těch videí nad slunce jasnější.
  October 31, 2015 v 20.40
  Nepodkopla, ale ve fotbale by to stejně asi bylo na žlutou
  Normálně tento postup nepoužívám, ale tento před chvílí k jinému článku na stejné téma zveřejněný příspěvek se hodí také a možná spíše sem.

  To je opravdu takový problém přiznat, že Abdul Osama Mohsen spadl v důsledku kontaktu s policistou, ať už jako následek chvilkového přidržení za batoh nebo jenom při vyhýbání špatně došlápl, a potom to už s dítětem na rukou neustál? To je zjevné z obou záznamů, že jsem dneska už několikrát slyšel v televizi stále omílat něco jiného na tom nic nemění. Jako příběh s faulovaným trenérem to ale zní líp. Příběh je ale snad dost zajímavý a inspirativní i bez téhle berličky. Možná by trenér měl sportovně přiznat, a nikdo by mu to snad neměl za zlé, že po zhlédnutí záznamu změnil názor na to, co se stalo.

  Lászlová trenéra sice nezasáhla, ale to gesto nohou bylo výmluvné a opakovala ho několikrát. Lze chápat psychické vypětí z běžícího davu kolem, ale v zápase by takové gesto bylo jako nesportovní chování minimálně na žlutou.

  Domnívám se, že zveřejňování podobných příběhů může osvětlit podstatu toho, co se v Sýrii i jiných podobně postižených zemích děje a co můžeme od lidí z těchto zemí prchajících očekávat. Jenom je potřeba důsledně odlišovat realitu a příběhy. Potom diskuze sklouzne velice snadno od podstaty problému k řešení toho, co je pravda a co není.
  October 31, 2015 v 23.22
  Mohsen říká...
  Vím, že hlavní linie sporu je jiná, ale pro pořádek: Osama Mohsen neříká, že ho podrazila, říká, že ho kopla.