Premiér Sobotka: Snižování emisí bude drahé, ale je nezbytné

Jaroslav Bican

Předseda vlády Bohuslav Sobotka na klimatickém summitu zdůraznil, že i Česká republika musí řešit změnu klimatu, jedná se o nezbytnou investici do naší budoucnosti. Občanské organizace premiérova slova přivítaly a očekávají další kroky.

Premiér Bohuslav Sobotka ve svém projevu na Mezinárodní klimatické konferenci v Paříži v souvislosti s nedávnými teroristickými útoky uvedl, že je to právě globální změna klimatu, která může vyvolat konflikty a stupňovat napětí, čemuž se musí předejít.

„V dnešní době je už zřejmé, že změna klimatu není jen záležitostí životního prostředí, ale nežádoucím způsobem ovlivňuje i mnohé další aspekty našich životů. Ohrožuje naši národní bezpečnost i ekonomickou prosperitu, má negativní dopady na boj proti chudobě i na potravinovou bezpečnost a je jednou z příčin migrace,“ zdůraznil Sobotka.

A pokračoval: „Proto je nezbytné, abychom aktivity zaměřené na snižování emisí skleníkových plynů i adaptaci včlenili do národního rozvojového plánu. (…) Je zřejmé, že tyto kroky si vyžádají nemalé finanční zdroje, technologickou podporu i posílení kapacit. Musíme si však uvědomit, že jde o investice do naší budoucnosti.“

Hnutí DUHA a Glopolis přivítaly, že premiér Sobotka jednoznačně podpořil společné úsilí států z celého světa řešit zásadní globální problém a zároveň se přihlásil k české spoluzodpovědnosti za toto řešení, jež spočívá ve snižování emisí skleníkových plynů, adaptaci na změny, které jsou již nezvratné, i finanční pomoci ohroženým zemím směřující na klimatická opatření.

„Je skvělé slyšet tak silná slova z úst českého premiéra. Ještě lepší je, že je bezprostředně mohou následovat činy. Na schválení vládou právě čeká koncept antifosilního zákona, který je naplněním toho, o čem Bohuslav Sobotka hovořil: investice do naší budoucnosti a pojistka ekonomické prosperity a energetické bezpečnosti. Doufám, že vláda koncept schválí na nejbližším možném zasedání a vyvine úsilí, aby tento zásadní zákon stihla prosadit v Parlamentu,“ řekl programový ředitel Hnutí DUHA Jiří Koželouh.

Analytik centra Glopolis František Marčík k tomu dodává: „Vítáme zmínku o české spoluzodpovědnosti na řešení i slib dále posílit pomoc zemím nejvíce ohroženým změnami klimatu. Úkolem pro Sobotkovu vládu je zajistit, aby tato pomoc byla stabilní, předvídatelná a adekvátní. Vláda by také měla podpořit cíle udržitelného rozvoje v zemích globálního jihu a potvrdit závazek poskytovat na českou rozvojovou spolupráci 0,33 procenta HND.“