Co chystají občanští aktivisté na klimasummitu v Paříži

Radek Kubala

Spolupracovník DR přibližuje aktuální plány občanských iniciativ, jejichž původní přípravu na letošní klimakonferenci zhatily zákazy protestů a výjimečný stav vyhlášený po nedávných teroristických útocích.

Již toto pondělí začíná v Paříži dlouho očekávaný klimatický summit (COP21) — moment, na který se připravují různorodé občanské organizace dva roky od posledního evropského COPu ve Varšavě. Dlouhodobé plány však vzaly za své před týdnem, kdy v souvislosti s teroristickými útoky v Paříži zakázala francouzská vláda kvůli bezpečnostním opatřením všechny demonstrace a veřejné akce v době konání summitu. Francouzský prezident Hollande prodloužil výjimečný stav.

Rozhodnutí francouzské vlády vyvolalo mezi občanskou společností řadu pobouřených reakcí. Kanadská angažovaná novinářka Naomi Kleinová označila rozhodnutí za popření zásadních principů klimatických summitů, francouzský sociolog Bruno Latour za zavírání očí před skutečnými hrozbami.

Letošní klimakonference začíná oficiálně 30. listopadu a končí 11. prosince, podobně důležité summity se ale nezřídka o den dva protahují. Repro archiv WWF

Mnozí považují rozhodnutí za účelové a dávají jej do kontextu s masivním vyklízením francouzských squatů a předměstí během celého letošního roku, zavedením kontrol na hranicích již před teroristickými útoky, odmítáním víz lidem z globálního jihu nebo současnou vlnou represí proti aktivistům a aktivistkám.

Občanská společnost však stojí před vážným dilematem: Poslechnout zákaz a zrušit veškerou mobilizaci, nebo zákaz nerespektovat a vystavit se případnému postihu? Anebo se pokusit zákaz obejít kreativními nápady?

Každá z organizací zvolila jiné řešení. Díky tomu letos v Paříži neuvidíme centralizované pochody a velké demonstrace, ale celou řadu drobných akcí reagujících na současnou situaci. Pravděpodobně uvidíme i pokusy o občanskou neposlušnost.

Místní i přespolní

Na klimatickou konferenci v Paříži mobilizují různé segmenty občanské společnosti. Mezi nejdůležitějšími jsou bezpochyby ekologické organizace, ať už velké celosvětové (Přátelé Země, Greenpeace, Avaaz, 350.org) nebo různé pařížské lokální (Alternatiba, Attac Frabce).

K zodpovědnému přístupu ke klimatickým otázkám vyzvala celá řada významných církevních představitelů, Papež František ve své encyklice Laudato Si, muslimští imámové nebo konsorcium budhistických duchovních v čele s dalajlamou. Po nenávisti k filmu Život Briana od skupiny Monthy Python se tak jedná o druhou událost, která dokázala sjednotit svět věřících.

Na pařížskou konferenci mobilizovaly také organizace zabývající se lidskými právy či problematikou globální chudoby i celá řada odborářských svazů. Za radikálnější část protestujících pak můžeme považovat například iniciativu Klimatické hry (Climate games), která vyzývá k nenásilným přímým akcím sympatizujících skupin na začátku a konci summitu.

Mezi všemi organizacemi hraje prim francouzská Koalice klima 21 (Coalition Climat 21), která je složená ze sto třiceti ekologických, sociálních, občanskoprávních, církevních i odborářských těles. Právě před touto širokou koalicí stojí nelehký úkol, tedy koordinovat rozličné síly občanské společnosti, které se vlivem rozhodnutí francouzské vlády silně decentralizovaly.

Co z tohoto kvasu vzejde, ukáže až samotná konference. Zde předkládám výčet nejdůležitějších akcí, které v Paříži občanská společnost chystá.

Víkend pochodů

Již na tento víkend svolaly občanské organizace pochody do velkých měst celého světa. Global climate march šli lidé poprvé v pátek v Melbourne, kde se ho zúčastnilo šedesát tisíc lidí. Podobně velké počty se očekávají například v Londýně, Berlíně nebo New Yorku. Klimatický pochod půjdou lidé letos i v Praze.

Global climate march šli lidé poprvé v pátek v Melbourne, kde se ho zúčastnilo šedesát tisíc lidí. Foto 350.org Austrálie

Otazník dlouho visel nad pařížským pochodem, který vláda kvůli bezpečnostním opatřením zakázala. Francouzské menší organizace jako Les Désobéissants vyzývají k porušení zákazu a prosazení pochodu i za cenu občanské neposlušnosti. Místní grassrootové organizace Alternatiba a Attac France přitom navrhují spíše vytvořit několik lidských řetězů, které bezpečnostní opatření nenaruší.

Americká společnost Avaaz založila sbírku bot, které chce symbolicky rozmístit na Place de la Republique, kde měl původní pochod začít. Greenpeace spustili stránku, na níž se mohou lidé z Paříže spárovat s lidmi z celého světa, kdy jednotlivec, který navštíví klimatický pochod kdekoliv na světě půjde symbolicky za jednoho člověka, který v Paříži nemůže.

V pondělí, tedy v den začátku summitu, proběhne také první kolo klimatických her zamněřené na korporátní sponzory konference a lobbisty nadnárodních společností.

Doprovodný program

Klimatický summit je každoročně možností dát hlas občanské společnosti, která nabízí alternativy a různé pohledy budoucího vývoje. Občanské organizace pravidelně pořádají řadu přednášek, paralelních summitů a dalších kulturních akcí.

Na příští víkend chystá Koalice klima 21 spolu s grassrotovou organizací Alternatiba v sousedním městečku Montreuil Občanský summit o změně klimatu. Summitem se snaží postavit protiváhu politickým jednáním nabídkou kulturního programu, workshopů a přednášek.

Celý druhý týden jednání bude zároveň probíhat v pařížském domě umění Centquatre Zóna akcí pro klima. Aktivisté a aktivistky se pokusí z tohoto místa vytvořit prostor pro předávání zkušeností a rozvíjení alternativ pomocí přednášek, výstav a workshopů.

Z kulturního programu bude největším tahákem debata současného předsedy britské Labouristické strany Jeremyho Corbyna a hvězdy ekologického hnutí Naomi Kleinové o roli odborů v době klimatické změny, kterou pořádá Koalice klima 21. Stejná organizace pořádá i přednášky zaměřené na feministické aspekty klimatické krize nebo o propojení změny klimatu s migrací.

Debata mezi předsedou britské labouristické strany Jeremym Corbynem a ekologickou hvězdou Naomi Kleinovou bude patřit k největším tahákům. : Kourosh-Keshiri/Jeff Overs

Naopak největší rozruch v negativním smyslu vyvolala v občanské společnosti paralelní konference Řešení COP21 (Solution COP21), kterou pořádá francouzská vláda a OSN s masivní podporou velkých firem. Pobouření vyvolala hlavně z důvodu, že na ní budou svá řešení prezentovat převážně nadnárodní korporace bez účasti občanské veřejnosti. Konference je tematicky zaměřená na technická řešení klimatické krize, mezi nimiž najdeme i natolik kontroverzní projekty jako frakovaní, geneticky modifikované potraviny, biopaliva, geoinženýrství nebo nukleární energii.

Podle očekávání se tato konference neobejde bez pozornosti občanské společnosti. Jedno z kol klimatických her je zaměřené právě na zahajovací ceremoniál s cílem narušit konání konference prostředky nenásilné přímé akce. K občanské neposlušnosti vyzvaly i další organizace v události nazvané falešná řešení (false solution).

Den před začátkem konference vyhlásí také francouzští Přátelé Země Pinocchiovu klimatickou cenu pro korporace, které nejvíce škodí životnímu prostředí. Účastníci anticeny, mezi nimiž najdeme například ropnou společnost Shell, banku BNP Paribas nebo francouzského energetického giganta EDF, „soutěží“ v kategoriích lokální dopad, lobbying a greenwashing.

Otázka dvanáctého

Nejvíce neznámých se váže v současnosti k dvanáctému prosinci. Podle původního plánu to měl být velký svátek občanské společnosti. Na dopoledne vyzývala Koalice klima 21 s celou řadou dalších ekologických organizací k největší akci občanské neposlušnosti v dějinách klimatických protestů vytvořením symbolické neprůchodné červené linie kolem budovy summitu.

Na odpoledne pak mobilizovaly všechny občanské organizace k obřímu pochodu za klima se zprávou, že řešením klimatické krize nejsou politická jednání ale samotní lidé. Francouzská vláda vše zakázala.

Přesto většina organizací trvá na původním poselství, že poslední slovo na pařížském summitu budou mít lidé. Ve svých prohlášeních Koalice klima 21 ani velké ekologické organizace jako Přátelé Země nezrušily mobilizaci a připravují kreativní řešení situace. Co to však znamená, se nedá dopředu odhadnout. Dvanáctého prosince se bude konat i závěrečné kolo klimatických her.

Podoba občanských akcí bude záviset na konkrétních realizacích jednotlivých bezpečnostních opatřeních, které francouzská policie a armáda zavede během konání konference. V pátek francouzská policie uvěznila čtyřiadvacet ekologických aktivistů, kteří patří k organizátorům pařížských protestů. Již dnes je ale jasné, že klimatický summit toho nabídne mnohem více než zlouhavá politická jednání.