Zachraňme klima, vyzývají i přední buddhisté

Petr Jedlička, Gaby Khazalová

Apel patnácti buddhistických autorit následuje obdobné výzvy katolického papeže Františka a muslimských duchovních z letošního léta. Je určen zejména účastníkům prosincové klimakonference, ale i řadovým věřícím.

Patnáct významných buddhistických autorit včetně tibetského dalajlámy vyzvalo světové lídry k přijetí účinných opatření v boji proti klimatické změně. Stalo se tak na konci minulého týdne v souvislosti s velkou klimatickou konferencí, která začíná za měsíc v Paříži.

Signatáři apelují na účastníky konference, aby nepromarnili „jedinečnou šanci“ a shodli se na závazcích, které předejdou zvýšení globálních teplot o více než 1,5 stupňů Celsia, tedy nad hranici, jíž považují za maximální únosnou tichomořské ostrovní státy.

I delegace Evropské unie, Kanady a dalších ekologicky citlivějších zemí přitom v jednáních operují se vyšším — dvoustupňovým — limitem.

Specificky se v buddhistické výzvě mluví dále o škodlivosti fosilních paliv a potřebě přechodu na čistou energetiku využívající obnovitelné zdroje, s čím má dle singanářů pomoci rozvojovým zemím bohatý Sever. Státy jsou také vyzývány, aby dostály svým starším dosud nesplněným závazkům.

„Stojíme před rozhodujícím okamžikem, kdy jsou kvůli našemu vlastnímu jednání v sázce životy naše i dalších druhů (...) Je třeba činy podchytit příčinu krize, jíž stále prohlubuje lidská hrabivost, bezhodlednost a nezájem o důsledky našeho jednání,“ píše se ve apelu doslova.

Podle pozorovatelů je výzva buddhistických duchovních první podobnou, kterou podpořil tak velký počet autorit. Obdobně laděný apel přitom zazněl už v červnu také od katolického papeže Františka a v srpnu od muslimských duchovních.

Srovnání výzev

Znalci si všímají, že všechny tři výzvy pracují s prvkem závislosti jednoho člověka na druhém a všech na přírodě. Právě s přírodou a vztahem člověka k ní spojují papež i autority muslimů a buddhistů východiska svých náboženství.

Ve všech výzvách je také v různých variacích uvedeno, že Země není jen naším životním prostorem, ale i partnerským živoucím systémem, „naší matkou“. A všechny tři výzvy obsahují též morálně-náboženský apel na chování jednotlivce.

V aktuální buddhistické výzvě je pojetí individuality jako součásti celku zdůrazněno zvláště. Část apelu ostatně nesměřuje jen k politickým lídrům a účastníkům klimakonference, ale ke všem buddhistům. Duchovní na ně naléhají, aby měnili žádoucím způsobem své jednání: „Každý může chránit naše lesy, jíst pouze rostlinné výrobky, recyklovat, snížit konzumaci, méně létat a využívat hromadnou dopravu,“ uvádí výzva doslova.

K buddhistickému vyznání se v současnosti hlásí více než 500 milionů lidí na celém světě. Největší počet vyznavačů má tento filozoficko-náboženský směr v jihovýchodní Asii.

Další zdroje:

BBC News Buddhists call for strong Paris climate deal to limit warming

Huffington Post Buddhist Leaders Call For Climate Change Action At Paris Talks

LionsRoar.com 15 Buddhist leaders pen climate change statement to world leaders