Přípravy na klimakonferenci v Paříži vrcholí, návrh dohody je už hotov

Radek Kubala

Zástupci zemí OSN absolvovali poslední ze série schůzek, na nichž se připravoval návrh dohody pro prosincový klimasummit. Odpovědní činitelé si finální verzi chválí, ekologické organizace ji ovšem kritizují jako nespravedlivou.

Zástupci a zástupkyně zemí OSN se sešli v minulém týdnu v německém Bonnu, aby naposledy debatovali o návrhu nové Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, jejíž konečná podoba má vzejít z velkého prosincového klimasummitu v Paříži. Společně vyjádřili snahu přispět k postupnému snižování emisí skleníkových plynů a udržení globálního oteplování pod hranicí dvou stupňů Celsia.

Výkonná tajemnice OSN Christiana Figueres označila vzniklý návrh za odhodlaný a ambiciózní, za návrh kterým dávají státy najevo zájem problematiku klimatu řešit. „Plná realizace těchto plánů zastaví vzrůstající emise skleníkových plynů. Jsem přesvědčena, že úmysly států prezentované na jednání v Bonnu, nejsou tím posledním, co jsou ochotny udělat pro bezpečnější budoucnost,“ uvedla Figueres v tiskovém prohlášení OSN.

Rovněž dodala, že úspěšná dohoda nepovede pouze ke snížení emisí skleníkových plynů, ale k ekonomickým a sociálním výhodám pro státy, občany a trh.

Ekologické organizace ovšem návrh kritizují jako nespravedlivý vůči rozvojovým zemím. Požadují po bohatých zemích spravedlivější podíl na snižování emisí skleníkových plynů.

„Závazek snižování emisí je u bohatých zemí poloviční, než jaký potřebujeme, abychom se vyhnuli nezvladatelným klimatickým změnám. Návrh pařížské dohody nám ukazuje, že spousta zemí akceptuje nezvladatelné a devastující dopady klimatických změn,“ uvedla v tiskovém prohlášení Susann Scherbarth z evropských Přátel Země.

Zpráva charitativní organizace Oxfam navíc ukazuje, že mnohé rozvojové země již spravedlivého podílu na snižování emisí dosáhly.

„Bohaté státy postupně snižují emise, ovšem ne dostatečně. Například Japonsko je pouze na desetině spravedlivého podílu, Evropská unie a USA na pětině,“ uvedl v tiskovém prohlášení vedoucí klimatické politiky Oxfamu Tim Gore.

„V Paříži budeme požadovat spravedlivou a ambiciózní dohodu. Nicméně se státy, které odmítají přijmout historickou zodpovědnost za klimatické změny a obviňují rozvojové země a s korporacemi prosazujícími špinavou energii, je těžké si takovou dohodu představit,“ doplnila Dipti Bhatnagar z Přátel Země.