K záchraně klimatu vyzvaly také muslimské autority

Gaby Khazalová

Dva měsíce po katolickém papeži Františkovi se vyjádřila k tématu klimatické změny i skupina vlivných vyznavačů islámu. Její apel cílí dle pozorovatelů především na bohaté země Perského zálivu.

Také vyznavači islámu mají už svoji „ekologickou encykliku“. Text s názvem Islámská deklarace o globální klimatické změně argumentující pro nutnost redukce skleníkových emisí a podporu obnovitelných zdrojů z pohledu daného náboženství schválili prominentní učenci z dvaceti zemí v úterý na tematickém symposiu v Istanbulu.

Podobně jako takzvaná ekologická encyklika katolického papeže Františka vydaná letos v červnu staví i Islámská deklarace na předpokladu, že k přírodě je třeba přistupovat jako k božímu dílu. Vyzývá všech 1,6 miliardy muslimů, aby se spojili v boji proti klimatickým změnám, zdůrazňuje morální rozměr věci a podkládá stěžejní apely citacemi ze svatého textu, tedy z Koránu.

„Nadměrné znečištění z fosilních paliv ohrožuje dary nám propůjčené Alláhem — dary jako fungující klima, zdravý vzduch, roční období a živoucí oceány. Co řeknou další generace na dědictví, které jsme jim zanechali, na zničenou planetu? Jak se můžeme podívat do tváře našemu pánovi a stvořiteli?,“ stojí v jedné z pasáží deklarace doslova.

Význam apelu

Pozorovatelé připomínají, že jak Františkova encyklika, tak Islámská deklarace přicházejí v roce, kdy má proběhnout důležitá klimakonference OSN. Ta je připravována na začátek prosince v Paříži a znalci jí přikládají ještě větší význam než proslulé klimakonferenci v Kodani před šesti lety.

Islámská deklarace má podle agenturních výkladů působit v řečené souvislosti zvláště na bohaté státy Perského zálivu. Právě ty vyzývá speciálně k závazku omezit emise do roku 2050 na množství pokládané vědci za bezpečné a finančně vypomoci chudším zemím, které si podobné opatření nemohou dovolit.

Vyznavači islámu nemají — na rozdíl třeba od katolíků — pevně hierarchicky uspořádanou a centralizovanou církev s jedinou pozemskou autoritou v čele. Na sympoziu také chyběli zástupci šíitské větve islámu. Deklarace muslimských učenců proto nemá podobnou váhu jako zmíněná papežská encyklika.

Dle znalců citovaných agenturami nicméně určitý význam má. Mezi autory, respektive signatáři jsou muslimské autority z pásu zemí od Británie až po Indonésii. Podepsáno je pod ním několik velkých muftích a také autority známé svou vazbou a vlivem na vlády Turecka nebo Maroka.

Další informace:

Al-Džazíra Islamic scholars call on faithful to help fight climate change

The Guardian Islamic leaders issue bold call for rapid phase out of fossil fuels

RTCC.org Muslim scholars name climate change as dire threat

Vlastní text deklarace