Balík v Aha aneb sociální věda v neklidných časech

Kateřina Kňapová, Jaroslav Bílek

Brněnský politolog Stanislav Balík se stal idolem uskupení Islám v ČR nechceme za rozhovor v bulváru, který je víc než odbornou analýzou snůškou dojmů, čili opakem kritické sociální vědy.

Není pochyb o tom, že současná uprchlická krize je jednou z největších výzev Evropy posledního desetiletí. Diskuze o ní polarizuje veřejnou diskuzi v České republice, je tvrdá a často zkratkovitá. Celá řada lidí z ní chce vytěžit politický prospěch.

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

I proto je důležité, že se debata vede i na akademické půdě. Objevila se výzva vědců a vědkyň. Zapojují někdy ti samí a někdy také další lidé, kteří mají co dočinění zejména se společenskými vědami.

V takovém kontextu působí jako pěst na oko nedávné vystoupení docenta Balíka v rozhovoru pro bulvární deník Aha! Samotné vystoupení docenta politologie v bulváru může být prospěšné a zajímavé, protože koneckonců tak trochu boří představu o společenských vědcích, kteří si někde ve svých slonovinových věžích bádají a nikdo o nich nic neví. Potíž je ale v tom, že vystoupení docenta Balíka není vůbec v souladu s kritickou rolí, kterou společenská věda má hrát.

Je přinejmenším zvláštní, že politolog, který se specializuje především na domácí politiku a komunální volby, vystupuje ve věci uprchlické krize, což je, asi jako kdyby ortoped vystupoval jako specialista na problematiku rakoviny děložního čípku.

Když už však politolog připustí, že vystoupí na téměř jakékoliv téma bez ohledu na svou vlastní odbornost nebo aspoň schopnost vnést do něj odbornou reflexi, může tím společenskou diskuzi degradovat. Přináší do ní další na dojmech postavený názor, nicméně jaksi zdánlivě posvěcený právě statusem odborníka. Nedělejme si iluzi, že společenská věda je neutrální.

Samozřejmě i politolog je stále občan, a má tak právo vyjadřovat se k věcem, které se jej dotýkají. Je však otázka, jestli by tak měl činit pod hlavičkou své vědecké odbornosti. Názor občana Balíka má jinou váhu, než když jej říká docent Balík.

I politolog Stanislav Balík je občan a má tak právo vyjadřovat se k věcem, které se jej dotýkají. Je však otázka, jestli by tak měl činit pod hlavičkou své vědecké odbornosti. Repro DR

Dalším ožehavým tématem jsou vyjádření docenta Balíka k domácí politické situaci. Ačkoliv totiž většinou vystupuje z pozice nestranného odborníka, je zároveň politikem a jeho dlouhodobá politická profilace je známa: opakovaně kandiduje za ODS. Tento nesporný konflikt zájmů, není-li jasně formulovaný, může škodit celému oboru.

A konečně pokud se již politolog rozhodne na nějaké téma vystoupit, měl by prezentovat především výsledky konkrétních podložených výzkumů, tedy vědu, a ne se pokoušet o tvorbu nevědeckých paralel na úrovni esejistických spekulací postavenou na několika zprávách, které náhodně posbíral v médiích. Což právě Balík ve svém posledním rozhovoru činí.

Sociální věda by měla především poodhalovat fungování lidské společnosti a bourat stereotypy, ne podporovat staré a vytvářet nové. Takový úkol však neleží jen na bedrech sociálních vědců či vědkyň, ale i médií. Ta by se stejnou pečlivostí měla vážit výběr hostů a snažit se zvát především odborníky a odbornice na dané téma, až poté křiklouny či mediálně známé osoby.

Jsme si vědomi existujících omezení převážně organizačního a personálního charakteru, kterým musí média čelit, avšak jsme přesvědčeni, že mohou podobně jako vědci či vědkyně výrazně napomoci v současné diskuzi. Před problémy současné Evropy nelze utéct a k jejich řešení by měli napomoci všichni, kteří jsou toho schopni.

Autor i autorka jsou doktorandi politologie

  Diskuse
  JP
  September 25, 2015 v 18.0
  Opravdu nekompetentní?
  No, nevím, nevím... Abych mohl plně posoudit postoje docenta Balíka, musel bych mít k dispozici celý text rozhovoru s ním. To co nakonec vyšlo v onom bulvárním deníku, totiž už svou formou velmi působí jako jednotlivé věty vytržené z celého kontextu. Takovýmto způsobem je možno lehce zmanipulovat jakýkoli text, a jakéhokoli autora.

  Nechci tím v žádném případě dělat advokáta doc. Balíkovi; neznám ho, a tedy ani jeho postoje.

  Ale v každém případě ty argumenty proti němu jsou velice slabé: že by se politolog (byť i s určitou specializací) nesměl vyjadřovat k natolik celospolečensky aktuálnímu tématu jako je masová migrace? Když se k ní neustále vyjadřuje i jakýkoli hospodský mudrc?

  A na jakou "vědu" by pak měl postavit své názory? Nějakou "vědu o migraci"? - Musím přiznat, že o takovém vědním oboru jsem doposud nic neslyšel; ale nemohu vyloučit, že něco takového existuje.

  Tyto pseudoargumenty proti docentu Balíkovi jsou ale očividně nevyhnutelné; neboť - to se nedá nic dělat - jeho tvrzení jsou či alespoň mohou být věcně naprosto správná.

  Jiná otázka je ovšem, jestli jsou vyvážená, a jestli odrážejí objektivně veškerou společenskou problematiku, která je s otázkou migrace, jakož i s otázkou xenofobie spojená. Jestliže se už tedy někdo rozhodne na téze docenta Balíka útočit, pak by bylo daleko cennější argumentovat právě z této pozice, a nikoli formou zástupných pseudoargumentů o údajné "chybějící specializaci".
  KK
  September 25, 2015 v 18.43
  Re: Opravdu nekompetentní?
  Problémem toho rozhovoru (který mimochodem musel docent Balík určitě autorizovat) je, že tvrzení v něm řečená nejsou niím podložené generalizace. Což je prostě něco, čeho byste se jako společenský vědec dopustit neměl. Nikdo neříká, že by se o migraci vyjadřovat neměl, ale to, co dělá v tom rozhovoru, není odborný názor, za který se to ale vydává. V tom je hlavní problém.
  Mimochodem migrací se zabývají různé obory od sociologie a antropologie přes různá bezpečnostní či mezinárodní studia, nicméně docent Balík se odborně zabývá především stranickými systémy a komunální politikou, nikoliv migrací či kulturním dialogem či konfliktem, takže tu odbornost skutečně prokazatelně nemá.

  JN
  September 26, 2015 v 0.35
  "Nedělejme si iluzi, že společenská věda je neutrální."
  Pochopil jsem, že ČLÁNEK KRITIZUJE NÁZORY politologa STANISLAVA BALÍKA, prezentované v rozhovoru pro deník Aha. Z článku jsem se dozvěděl, že:

  - Vystoupení docenta Balíka není v souladu s kritickou rolí, kterou společenská věda má hrát.
  - K tomu, aby hovořil o uprchlické krizi, nemá dostatečnou odbornost.
  - Jeho názor je postavený na dojmech, avšak je zdánlivě posvěcený statusem odborníka.
  - Dalším ožehavým tématem jsou jeho vyjádření k domácí politické situaci. (Jakpak to souvisí s jeho kritizovaným rozhovorem o uprchlické krizi pro deník Aha?)
  - Politická profilace pana docenta Balíka je známa: opakovaně kandidoval za ODS. To prý může škodit celému oboru. (Kdyby kandidoval za ČSSD, tak to oboru pochopitelně škodit nebude.)
  - Ve svém vystoupení v deníku Aha by prý měl prezentovat vědu a ne nevědecké paralely na úrovni esejistických spekulací, postavené na několika zprávách, které náhodně posbíral v médiích.

  "Sociální věda by měla především poodhalovat fungování lidské společnosti a bourat stereotypy", avšak "nedělejme si iluzi, že společenská věda je neutrální".

  "Před problémy současné Evropy nelze utéct a k jejich řešení by měli napomoci všichni, kteří jsou toho schopni." (Vzorem nám mohou být třeba vědci či vědkyně, pokud ovšem zrovna "vědkyně světa nestavějí na kafe" a vědci nejsou v zajetí svého "bezelstného šovinismu".)
  Jestli docentu Balíkovi stálo za to autorizovat svůj rozhovor v bulvárním deníku (a je-li to vůbec v takových případech zvykem), opravdu nevím. Ale tohle není rozhodující bod.

  Jde o to: jestliže chceme kritizovat něčí text respektive něčí názory, pak by skutečně bylo záhodno rozebrat a přesvědčivými argumenty vyvracet jejich o b s a h - nikoli pouhou formu.

  Jednou větou: konstatování, že doc. Balík argumentuje pouze paušálně, je samo zase - pouze zcela paušálním odsudkem!

  Tady by bylo zapotřebí zcela konkrétně, bod po bodu ukázat, v čem jsou jeho tvrzení a) buďto nepravdivá a nevěcná (a to bohužel nejsou); anebo b) jenom jednostranně pojatá, fokusovaná a omezená jenom na čistě negativní stránku věci, a tedy nakonec zavádějící. Jenom takováto zcela konkrétní protiargumentace by mohla přinést něco nového k samotné věci; a ne takové paušální odsudky, jako že řečený autor nemá "dostatečnou specializaci". Ostatně musím přiznat, že ačkoli jsem se k otázce migrace alespoň v rámci diskusí na DR vyjadřoval dosti často a dosti zásadně, nestudoval jsem (snad s výjimkou sociologie) žádný předmět, který by mi k tomu zadával dostatečnou kvalifikaci.
  September 26, 2015 v 13.42
  Ono je, pane Poláčku, nakonec velice výhodné nebýt vědec nebo odborník. Aspoň se můžete vyjadřovat naprosto ke všemu a nikdo proti tomu nemůže namítat ani to nejmenší (nanejvýš vám občas někdo může vynadat, že moc kecáte). Ale nikdo vám nemůže říct, že znevažujete profesi nebo něco podobného.
  Já při této příležitosti s oblibou používám rčení z jednoho známého českého filmu:
  "Podívejte se, pane Šafránku, já nejsem nikde organizován, a proto si můžu malovat, co chci, kdy chci a jak chci."
  Mimochodem - o Balíkovi nevím vůbec nic. Ani co řekl, ani co neřekl...
  No ano, paní Hájková, být neodborníkem má někdy opravdu své výhody. ;-D Ale na ten text s těmi výroky doc. Balíka je hned nahoře v článku link, stačí na něj kliknout. ("vystoupení docenta Balíka", třetí odstavec odshora)
  MP
  September 26, 2015 v 22.28
  Kateřina Kňapové
  Ale no tak, při Vašem vzdělání. Bulvár a autorizace. Co Vás nápadně příště?