Osvobození nás neosvobodilo

František Kostlán

Konec druhé světové války znamenal osvobození i pro komunity českých a slovenských Romů. Sedmdesát let po válce však bude o skutečné „svobodě“ hovořit málokdo.

Mysl lidí, především Evropanů, je dvacátým stoletím hluboce poznamenána. Tolik nevinných lidí bylo v obou světových válkách zavražděno, tolik statečných vojáků padlo či bylo těžce raněno… a přeci nejsme zcela osvobozeni - od nacismu, od komunismu, od totalitářského způsobu uvažování, od ideologií, které řeší problémy nenávistí a násilím. Příliš mnoha lidem byla nadobro ohnuta páteř. Příliš mnoho z nás je stále přesvědčeno, že vláda pevné ruky může něco zlepšit, bez ohledu na to, jaké oběti to má přinést.

V médiích probíhající diskuse, zda nás sovětská armáda v roce 1945 osvobodila, či si jen přišla vyzvednout svoji odměnu v podobě rozšíření sovětské říše o Československo, je jistě na místě a může být i zajímavá. I vzhledem k slabošství a amatérismu Edvarda Beneše se ten podivný úsek mezi roky 1945 a 1948 opravdu nedá jednoznačně označit jako demokratický. K posílení komunistů směřoval všemi hlavními kroky, které Beneš prosadil: vyhnání československých Němců, vyvinění násilníků, kteří se na nich při odsunu dopouštěli zvěrstev, zrušení konkurenčních politických stran, znárodňování.

Všechny takové úvahy vedou k utváření a roli států v dějinách, což je jistě z historického či politologického důvodu zajímavé, ale chybí tam to podstatné

"Times New Roman";mso-ansi-language:CS;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:

AR-SA">— lidé.

Sovětští vojáci prokázali statečnost, na jakou se nezapomíná, bez ohledu na režim, který je vedl do války. Neméně odvážní byli Američané, kteří již podruhé zachraňovali nezodpovědnou a nepoučitelnou Evropu. A obdivuhodní Britové, před nimiž se musíme sklonit, protože jako první prohlédli Hitlera a osamoceni se mu postavili na odpor (mám pochopitelně na mysli pana Churchila, nikoli Chamberleina).

Všichni vojáci i bojující civilisté (partyzáni, odbojáři a další) mají právem naši úctu. Museli prokázat odolnost ve strádání s každodenní blízkostí smrti. A ač to dnes může znít jako klišé, toto je to nejpodstatnější sdělení.

A aby bylo toto sdělení celé, musíme se ptát, zda oběť všech těch úžasných statečných lidí vedla skutečně k osvobození. Jeden z hlavních důvodů k zamyšlení: oběť sovětských vojáků vedla k osvobození jejich vlasti od nacismu, ale neosvobodila jejich spoluobčany od autoritářského, bezohledného zacházení ze strany státu a jeho institucí.

Toto téma je zajímavé ze všech hledisek, včetně pohledu společenských věd. To historické či politologické jsme již načrtli, a doufejme, že diskuse na toto téma bude probíhat dál, a že přinese více konkrétních faktů. Veřejná „hra na pravdu“ za pomoci emocí je k ničemu.

Jsou poválečné generace svobodné?

Sociologové či psychologové (psychoterapeuti) budou jistě pokračovat ve zkoumání dopadů světových válek a totalitních režimů na utváření společnosti a ovlivňování myšlení jednotlivých lidí násilnickými ideologiemi.

Je již delší dobu známo, že silně traumatické zážitky se nevědomě přenášejí na následující generace. Například lidé, kteří přežili nacistické koncentráky, přenášejí projevy posttraumatického syndromu na své děti a vnoučata. Druhá i třetí generace má často stejné pocity jako přeživší: zvýšenou úzkost, vnitřní nevyrovnanost, pocity viny, poruchy přijímání stravy, touhu vypořádávat se s zlem, kterým prošli jejich blízcí a samozřejmě silné pocity strachu, zdánlivě ničím neodůvodnitelné (viz sborníky Rafael Institutu).

Pocity druhé generace

Vnitřní pocity příslušníka druhé generace popsala americká novinářka a spisovatelka Helena Epsteinová v knize Děti holocaustu (Volvox Globator, 1994). Epsteinová se narodila v Praze, dva roky po válce. V létě roku 1948 emigrovala s celou rodinou do USA. O svých pocitech přitom píše: „Někdy jsem si myslela, že v sobě nosím strašlivou bombu. Cítila jsem záblesky zkázy. Když jsem ve škole dokončila písemku dřív, než vypršela stanovená doba, nebo když jsem se cestou ze školy zasnila, bezpečný svět náhle zmizel. Uviděla jsem věci, o nichž jsem věděla, že by je malé děvčátko vidět nemělo. Krev a roztříštěné sklo. Hromady koster a zčernalé ostnaté dráty, na kterých uvízly kousky masa připomínající mouchy, připlácnuté na zeď. Kopce kufrů, hory dětských bot. Biče, pistole, holiny, nože a jehly.“

Helena Epsteinová, tak, jako mnoho dalších Židů druhé generace, uzavřela své pocity už v dětství do „železné skřínky“ a „pohřbila co možná nejdál od mozku“. Věděla přitom, že jednoho dne bude muset tu železnou krabici vyvléct na světlo a potřebovala k tomu „najít nějaký trik“, jenž by jí umožnil prosekat se „pásem znecitlivění,“ který se vždy znovu vytvořil, když ke skřínce postoupila blíž. Od svého břemene se začala osvobozovat tím, že vyhledávala lidi stejně zasažené, jejichž pocity (vedle svých) popsala v Dětech holocaustu.

Prakticky totožnými následky trpí potomci nacistů či obecně lidí, kteří prožili silně traumatizující zážitky, které nejdou „zpracovat“ běžnou cestou. A takových zážitků přinášejí války nepočítaně.

Dochází tak ke zdánlivě paradoxnímu jevu. Lidé, kteří se narodili až po válce, trpí stejnými příznaky jako její přímí účastníci. Jsou tito lidé (od války) osvobozeni? Nebo je osvobození vedoucí k vnitřní svobodě vždy věcí času? Mojžíš byl nucen prochodit se svým kmenem čtyřicet let po poušti, než se alespoň z nově narozených stali (vnitřně) svobodní lidé.

Mám zajímavý poznatek z  práce v sociálně vyloučených lokalitách. Zdejší Romové jsou ve vztahu k válce a jejím následkům vnitřně svobodnější než například potomci židovských obětí holocaustu. A nejde jen o to, že u nás žijí především slovenští Romové (protože ty české nacisti téměř vyvraždili). Ti slovenští za války trpěli neméně. Spíše je to tím, že jsou ve své podstatě svobodomyslnější než ostatní, protože po té „poušti“ putují celé dlouhé generace.

Je ovšem třeba dodat, že tito chudí lidé jsou nesvobodní jinak, jaksi vnějškově. Žijí v područí mafiánů, podnikatelů s chudobou, kteří jsou leckdy spřáhnuti s některými místními politiky, úředníky a policisty. Někteří z mafiánů jsou Romové, což svědčí o tom, že jde i o problém sociální. Je to jen jeden z příkladů, ale platí. Proč společnost, která má za to, že je demokratická a svobodná, strpí nesvobodu svých spoluobčanů?

Je ovšem třeba dodat, že tito chudí lidé jsou nesvobodní jinak. Žijí v područí mafiánů, podnikatelů s chudobou, kteří jsou leckdy spřáhnuti s některými místními politiky, úředníky a policisty. Foto Pablo Municio, flickr.com

Plynové komory 70 let po válce

A proč by mnozí naši spoluobčané rádi řešili „romskou otázku“ po vzoru nacistů násilně? Téma plynových komor, krematorií či vyhnání se znovu objevuje ve veřejném prostoru jako vážně míněný diskusní příspěvek a mnohými „diskutéry“ je také zcela vážně přijímaný. A nejen na internetu.

Nedávno jsem přednášel a diskutoval na jedné ze soukromých středních škol, které připravují budoucí policisty, strážníky či úředníky. Jeden z šestnáctiletých chlapců mi během diskuse otevřeně řekl, že by „cikány řešil znovuotevřením Osvětimi a postavením nových plynových komor“. Řekl to před učiteli i spolužáky, aniž by měl v souvislosti s tím jakékoli obavy. Řekl jsem mu: „Ale budete do plynové komory osobně živé lidi nahánět. A poté jejich mrtvoly odnesete do pece a zbytky vyndáte a odnesete.“ Odpověděl mi, že „klidně“.

Nikdo ze spolužáků se proti jeho názoru neohradil, někteří pokyvovali souhlasně hlavou. Nikdo z pedagogů se také neozval, až po diskusi někteří z nich za mnou přišli a stěžovali si, že nárůst a prohlubování extremistických ideologií je mezi studenty trvalé, a nevědí si s ním rady.

Stále nám straší v hlavě

V této souvislosti je podle mne třeba chápat nárůst pravicového extremismu v Evropě, nebývalé posílení populistických a extremistických stran v demokratických státech a jejich protimigrantskou nenávistnou vlnu, namířenou především proti muslimům jako celku.

Musíme rovněž vidět, že demokratičtí zástupci nechávají stále umírat na moři stovky uprchlíků. Sice neustále hovoří o tom, že je tomu třeba zamezit, ale tím jejich příklon k tradičním evropským hodnotám (jako je právo na život a pomoc bližním) také končí. Peníze směřují na restriktivní opatření, která ovšem smrti lidí nezabrání, ani Evropu od jejich přílivu neochrání.

Války, totality a jejich způsoby nám pořád straší v hlavě, nebyli jsme schopni se osvobodit od příčin naší nesvobody, stále je pokládáme za lákavé. Když svobodu nemáme, toužíme po ní, když ji máme, toužíme po „pořádku“. Naše postižení souvisí jak s nacismem, tak s komunismem. Jsme poznamenaní do hloubky. Otázkou je, kdo nás osvobodí od nás samých, Mojžíše nevidět.

  Diskuse
  JP
  May 6, 2015 v 11.29
  "Osvobodit nás od nás samých"? - Ano, to je skutečně problém všech problémů. Ale namísto Mojžíše by spíše bylo zapotřebí (nového) Ježíše.

  Neboť právě on to byl, kdo ve své době dokázal vytvořit "nového člověka".
  May 6, 2015 v 23.27
  Děkuji za dobrý článek
  i za zmínku o transgeneračním přenosu.

  Američané mají velkou zásluhu. Jen s tím srovnáním s 1. světové válce bych nesouhlasil. Obávali se stále ekonomicky sílícího německého konkurenta a možného hospodářského giganta Mitteleuropy.

  Churchill skutečně poprvé prohlédl Hitlera, Chamberlain nebo Lloyd George naopak ne. Podobna jako první prohlédli Poláci bolševiky už v roce 1919.
  May 7, 2015 v 0.6
  Co by poradil Ježíš?
  Ježíš jednou položil otázku: "Je tady člověk pro sobotu nebo sobota pro člověka?". Já myslel, že vytvářet nového lepšího člověka chtěli právě komunisti a nacisti. Ježíš podle mne hlásal mírný pokrok v mezích Zákona, nebo alespoň tak si vysvětluji ono, nepřišel jsem Zákon měnit, ale naplnit. Kdyby se dnes objevil, chovali bychom se jinak, než to popsal Dostojevský v Bratrech Karamazových?

  Nějak netoužím osvobodit se od sebe sama a už vůbec ne, aby mne někdo ode mne osvobodil. Chcete snad potlačit všechny touhy? Prý osvobozuje pravda. Ale to možná platí jenom pokud platí, že svoboda je poznaná nutnost.

  Takže kam otočit ty peníze na restriktivní opatření? Na dávky pro uprchlíky nebo zbraně proti islamistům? Co by poradil Ježíš?
  May 7, 2015 v 5.7
  To, co napsal pan Poláček (ne Mojžíš, ale Ježíš), má svou logiku. Mojžíš byl prorokem Židů a pouze pro Židy. Slíbil jim že je zavede do zaslíbené země. Co mohl nabídnout Egypťanům? Vůbec nic, kromě smrti v moři.
  May 7, 2015 v 8.2
  A pane Vorle, zase chybně kladete rovnítko mezi komunismus a nacismus. Komunismus byl univerzální a tedy pro všechny, i když se ho nepodařilo uskutečnit, kdežto nacismus byl jen pro vyvolené.
  MP
  May 7, 2015 v 8.46
  Evě Hajkové
  Máte pravdu, komunismus byl pro všechny. Díky Bohu za ten minulý čas.
  JP
  May 7, 2015 v 13.56
  Nic pro Egypťany?
  Je to asi dost překvapivé zjištění, ale opravdu se nedá tak stoprocentně tvrdit, že "Mojžíš byl pouze pro Židy". Je totiž jedno místo ve Starém zákoně, kde se židovský bůh Jahve prohlašuje za příslušného i pro Egypťany.

  Bylo by v tom případně možno nalézt poukaz na počátek onoho procesu, kdy původně ryze kmenová/národní náboženství začínají dostávat univerzální, tj. všelidský charakter.
  May 7, 2015 v 14.6
  No dobre, ale rec byla o Mojzisovi, ne o Bohu.
  JP
  May 7, 2015 v 14.6
  Osvobodit od nás?
  Pane Vorle, to "vytváření lepšího člověka" není až záležitostí ani komunistů ani nacistů, má svůj počátek už v antice (v rámci evropského regionu) - kdy se jednalo o to, ten emoční a intelektuální aparát kterým nás vybavila příroda vypracovat a zkultivovat do kvalitativně vyšších forem.

  Nejvlastnějším základem této kultivace bylo v podstatě právě to "osvobozování" - to jest osvobozování lidské duše od všech "přirozených" sklonů k hrubosti, přízemnosti, nevědomosti, egocentrismu atd.atd.

  Píšete, že nechcete, aby Vás někdo osvobozoval. No ovšem, jakákoli výchova a vzdělání jak známo vždycky nějakým způsobem bolí, a učitelé a vychovatelé vždycky tak nějak musí zápasit s nechutí a s neochotou svých svěřenců vlastním úsilím cokoli na sobě změnit.

  Aby však nedošlo k omylu, je nutno ovšem mezi zmíněným komunismem a nacismem na straně jedné, a mezi antikou (a stejně tak náboženstvím) na straně druhé konstatovat jeden zásadní rozdíl: zatímco v antice byla výchova k "ctnosti" (tedy ke kvalitativně vyššímu stupni rozvoje osobnosti) všeobecně uznávanou hodnotou, a tento proces tedy bylo možno opřít o vnitřní zaujetí a vstřícnost jednotlivých aktérů, pak komunismus a nacismus se snažily člověka jaksi "otesat zvenčí". To jest, byl tady uměle postulován jakýsi ideál, do kterého se začal uzpůsobovat národ.

  To je ovšem falešná cesta; tou správnou cestou může být jenom ta, která vychází ze samotné lidské duše.
  JP
  May 7, 2015 v 14.7
  Mojžíš byl tehdy samozřejmě představitelem (izraelského) Boha. Ale to jen tak na okraj.
  May 8, 2015 v 8.43
  Ježíš asi nebyl sociální reformátor,
  pokud působení historického Ježíše mělo nějaký politický rozměr, byly jeho stopy v dochovaných textech Nového zákona důkladně zahlazeny. Protože by se politické působení nutně muselo týkat i Říma a presentovat Ježíše jako odbojníka protí Římu by bylo po zničení Jerusaléma Vespasianem dost o hubu.

  A samozřejmě Ježíš žádal nového člověka: křest není jen nějaké omytí, ale utopení starého člověka a zrod nového.
  ??
  May 8, 2015 v 9.39
  Obavam se, ze pan Kostlan opet treskute lze.
  "Jeden z šestnáctiletých chlapců mi během diskuse otevřeně řekl, že by „cikány řešil znovuotevřením Osvětimi a postavením nových plynových komor“"

  Mozna jsem prilis velky idealista, ale nedovedu si tento vyrok na stredni skole predstavit. Tedy je to s vysokou pravdepodobnosti vymysleno (pusta lez). Pokud je mozno v mediich "sikanovat" profesora Kellera za konstatovani, ze romsky problem je predevsim socialni, pak nechapu, ze je mozno tolerovat existenci ustavu, kde jsou i za nase penize vychovavani rasisti. Ten Zeman ma s tou novinarskou zumpou kus pravdy.
  JP
  May 8, 2015 v 13.19
  Ježíš nebyl politik
  Co se Ježíšova "politického" kréda týče, tak to je v podstatě bezezbytku vyjádřeno v té známé scéně z Nového zákona, kdy oponenti chtějí Ježíše dostat do úzkých otázkou, jestli je či není morálně správné platit daně římskému císaři. A on je vyzve, aby mu ukázali peníz, a pak se jich optá, koho na tomto penízi vidí: císaře. "Pak tedy dejte císařovi, co je císařovo, a Bohovi, co je božího!"

  Ježíšova říše skutečně nebyla "z tohoto světa": svou duchovní a mravní silou se prostě zcela míjela se všemi politickými čachry všech potentátů pachtících se po vlastní moci.
  MP
  May 8, 2015 v 13.52
  Pavlovi Kuchejdovi
  Tak právě v tomhle František Kostlán pravděpodobně nepřehání. Bohužel, neuvádí typ školy, protože motivace mohou být u šestnáctiletého různé. Od nenávisti vůči skupině obyvatel až po učňák typickou snahu nechat se natruc vyhodit či po usilí říct něco, co toho pána, se kterým „dobrovolně diskutujeme“, opravdu, ale opravdu nas*re (běžnější na gymplech) . Podle mých osobních pozorování jsou ty dvě později jmenované motivace častější, zvlášť když je ten přednášející tak doktrinářsky založený jako Kostlán.

  A není pravda, že české školy k rasismu vychovávají, ony pouze příliš často neumí vychovávat k vypořádání se s rasismem. Nahrazují vyprávění o složité situaci moralizujícím zákazem. Zjednodušeně řečeno, když ten šestnáctiletý řekne špatnému učiteli či učitelce, že nemá rád Romy, kteří bydlí vedle jejich domu, protože ukradnou z jejich zahrady všechno, co není přibité, jsou hluční dlouho do noci a vyhazují odpadky všude okolo, takže to páchne a přitahuje obtěžující hmyz, dozví se, že to není pravda, že je rasista, že se to nesmí říkat, event. ho pošlou za školním psychologem -- a dobrých učitelů, kteří začnou od toho, že nepopírají žákovu autentickou zkušenost, je v českých školách, a nejen tam, velmi, velmi málo.
  ??
  May 8, 2015 v 17.4
  Bud jsem se vyjadril neobratne, nebo si nerozumime p. Profant.
  ."Zjednodušeně řečeno, když ten šestnáctiletý řekne špatnému učiteli či učitelce, že nemá rád Romy, kteří bydlí vedle jejich domu, protože ukradnou z jejich zahrady všechno, co není přibité, jsou hluční dlouho do noci a vyhazují odpadky všude okolo, takže to páchne a přitahuje obtěžující hmyz, dozví se, že to není pravda, že je rasista, že se to nesmí říkat, event. ho pošlou za školním psychologem"

  Je to spatne, ale dobove podminena bezna reakce. Kde ale je skola kde nikdo nereaguje na:

  "A poté jejich mrtvoly odnesete do pece a zbytky vyndáte a odnesete.“ Odpověděl mi, že „klidně“.

  Tohle je prece uplne za hranou a vykladani o hlucnych romskych sousedech je proti tomu cajicek. A vy verite tomu ze nikdo nereagoval ? ja spise verim tomu ze je to vycucane z palce. Proto take neni uvedena skola. Smrdi to zalobou pro pomluvu a to Kostlan vi.
  MP
  May 8, 2015 v 18.52
  Pavlovi Kuchejdovi
  Abych pravdu řekl, i tomu bych věřil. Vždyť to byla naprosto pitomá reakce, ta otázka. Čekal bych, že ten, kdo se takhle ptá, má nějakou strategii, proč chce toho mládence vyprovokovat k co nejotřesnějším odpovědi -- a jako pedagog bych se mu do toho nemotal. A až bych přišel na to, že za tím žádná strategie nebyla, že on pan lektor opravdu neví, jak reagovat, v duchu bych zaklel a nechal bych si to na rozhovor, až se do toho nebude moct packat.
  A jako spolužák? Inu, dvě baby, co se perou v blátě by byly zábavnější, ale i tak celkem dobrý šou; tak proč tomu fouňovi s knírkem pomáhat z kaše, kterou si sám navařil?
  Anticiganismus v České republice bují a je hodně ohavný. Umím si představit školy, a ještě spíše učiliště, kde by se tyhle výroky nepůsobily příliš excesivně. Ale kostlánovská neschopnost obdařená sebelepší dobrou vůli s tím nic neudělá.
  May 8, 2015 v 21.47
  Paní Hájková
  … znáte přísloví „Střílel na lišku, trefil Maryšku.“?


  Komunismus a nacismus vznikly jako jiná odpověď na situaci vzniklou po první světové válce, která vyvolala velkou vlnu deziluze. Proto se některé (opakuji některé) rysy jejich realizace podobají, ale klást mezi ně rovnítko? Jak pravil klasik dobrodružných románů, to by syna mého otce opravdu ale opravdu nenapadlo.

  Pojmem komunismus jsou navíc označovány dva neslučitelné systémy. Jeden představuje svět stalinských gulagů, o tom druhém psal kdysi Karel Kautský a dnes například Marek Hrubec. Ten druhý je pochopitelně protikladem nacismu, ten první, lze-li ho vůbec zvát komunismem, si ovšem o některé analogie koleduje. Na podobné analogie se lze dívat z mnoha úhlů, nepopírám ale, že jsou to někdy spíše politické agitky než vědecké studie.

  Chápu, že nemusíte souhlasit s mou reakcí na poslední odstavec článku a následující příspěvek p. Poláčka, ale vyvozovat z uvedení jednoho faktu takový závěr? Navíc si nemyslím, že bych podobný názor vyjadřoval někdy dříve, takže proč to „zase“? Tedy pokud to nebylo myšleno ve smyslu „vy zase“, to by v kontextu s přechozí reakcí dávalo trochu jiný význam.
  May 8, 2015 v 22.2
  Promiňte, pane Vorle. Nechtěla jsem původně napsat "vy zase", ale "zase někdo".
  Občas mi ujede ruka (nebo myšlenka).
  PH
  May 8, 2015 v 22.23
  To, že je úroveň soukromých škol taková, je veřejným tajemstvím,
  Znám jednoho chlapce, který jako absolvent takové školy je rád za místo popeláře (ale možná je tak svobodnější, ale to je jiná). Chci jenom doplnit, že sedmdesát let a dvacet pět let poté se odvolávat na: "Naše postižení souvisí jak s nacismem, tak s komunismem." mi již připadá od autora jako pokulhávající na obě nohy.

  Jak říkal můj přítel, u nás nese velkou vinu "zas raný kapitalismus."
  V době normalizace jsme při každém výročí konce války zarputile "bojovali" proti fašismu a nacismu, ačkoliv široko daleko žádný fašismus ani nacismus nebyl. Nyní zase zarputile bojujeme proti komunismu, ačkoliv nám žádný komunismus nehrozí (nebo nás bohužel nečeká – jak kdo chce), ale hrozí nám pro změnu zase ten fašismus či nacismus (nedomnívám se ovšem, že z Ukrajiny, tu jsem rozhodně neměl na mysli). Zdá se mi tedy, že naše postižení opravdu souvisí jak s nacismem, který nám hrozí, ale zas tak moc proti němu nebojujeme, tak i s komunismem, který nám nehrozí, a proto proti němu o to víc bojujeme.
  Jsme tedy vlastně postiženi zas' raným kapitalismem ale kupodivu současně i jeho konečnou fází, tedy zahnívajícím imperialismem.
  + Další komentáře