Expertka: v hodnocení povinného očkování se ÚS odklonil od své vlastní judikatury

Vratislav Dostál

Plénum ÚS rozhodlo o tom, že očkování dětí je povinné a může ho i nadále nařizovat ministerstvo. Odlišné stanovisko k nálezu uplatnila pouze soudkyně Kateřina Šimáčková, podle ní musí být zásah do tělesné integrity proveden zákonem.

Očkování je povinné a může ho i nadále nařizovat ministerstvo zdravotnictví. V pondělí o tom ve svém nálezu rozhodlo plénum Ústavního soudu. Povinné očkování umožňuje část zákona o ochraně veřejného zdraví, podle níž smí ministerstvo vyhláškou stanovit povinné vakcíny.

Podle Zuzany Candiglioty z Ligy lidských práv je velmi problematické, že se plénum Ústavního soudu odmítlo zabývat otázkou, zda je povinné očkování medicínsky nezbytné. „Nevyžádalo si žádné odborné analýzy ke každé z povinně očkovaných nemocí a spokojilo se s jednostranným vyjádřením ministerstva zdravotnictví, které samozřejmě uvádělo jen účelové argumenty ve prospěch povinného očkování,“ uvedla Candigliota v rozhovoru pro Deník Referendum.

„Je to, jako kdyby stát zakázal dopravu vlakem s tím, že majitelé autobusů se přece jasně vyjádřili, že autobusová doprava je nejlepší a nejbezpečnější, a Ústavní soud by zcela rezignoval na přezkum, protože je to údajně expertní otázka, která mu nepřísluší, a jen by bez důkazů papouškoval tvrzení majitelů autobusů,“ dodala.

Podle Ústavního soudu je minimalizace šíření infekčních nemocí v zájmu ochrany veřejného zdraví, podle většiny ústavních soudců je tento veřejný zájem nadřazen základním právům jedince. „Autonomie rodičů při rozhodování o zdravotním stavu dítěte není absolutní," zdůraznil soudce-zpravodaj Ludvík David.

Ústavní soud zároveň vyzval zákonodárce k úvaze nad přijetím právní úpravy odpovědnosti státu za škodu způsobenou jednotlivci povinným očkováním. „Stanoví-li totiž stát sankci pro případ odepření povinnosti strpět vakcinaci, musí se zamýšlet i nad situací, při níž eventuálně způsobí výkonem práva očkované osobě újmu na zdraví,“ uvedla tisková mluvčí Ústavního soudu Miroslava Sedláčková.

Candigliota: ÚS se odklonil od své vlastní judikatury

Poslanci mají tuto příležitost právě v těchto dnech, dolní komora totiž projednává novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, zákonodárci do ni proto mohou zapracovat pozměňovací návrh Ligy lidských práv.

„Stačilo by vložení jediného odstavce do zákona a tím by stát převzal odpovědnost za újmu způsobenou očkováním. Není potřeba přijímat žádnou složitou legislativu, nároky by se posuzovaly v režimu jiných již existujících zákonů, zejména dle občanského zákoníku,“ vysvětluje právnička Ligy Zuzana Candigliota.

Ke změně zákona vyzvalo poslance také téměř devět tisíc rodičů, kteří během deseti dnů podepsali petici proti represivnímu návrhu novely zákona o ochraně veřejného zdraví z dílny ministerstva zdravotnictví.

„Ústavní soud se nicméně odklonil v hodnocení ústavnosti povinného očkování od své vlastní judikatury. V jiných případech striktně vyžaduje, aby byl rozsah práva nebo povinnosti svěřen zákonu a ne pouhé vyhlášce. Na základě toho nedávno zrušil například lázeňskou vyhlášku, ale v případě očkování vyhláška najednou nevadí,“ kritizuje verdikt soudu Candigliota.

Šimáčková: zásah do tělesné integrity musí být proveden zákonem

Odlišné stanovisko k nálezu pléna Ústavního soudu uplatnila pouze soudkyně Kateřina Šimáčková. „Nejjednodušší a základní protiústavnost spatřuji v porušení výhrady zákona, stanovené v čl. 7 odst. 1 Listiny, který jednoznačně stanoví, že zásah do tělesné integrity musí být proveden jen zákonem, nikoli ministerskou vyhláškou,“ uvedla mimo jiné Šimáčková ve svém nálezu.

Jinak řečeno, nedotknutelnost osoby může být podle jejího mínění omezena pouze v případech stanovených zákonem. Šimáčková připomněla, že zatímco otázku, zda máme nárok na placení dvou či tří týdnů v lázních, musí podle judikatury Ústavního soudu řešit zákon, rozsah zásahu do tělesné integrity (vpravení cizí látky jehlou do těla dítěte) ponechávají ústavní soudci na ministerské vyhlášce, a to aniž by zákonem jakkoli vymezili podmínky očkovací povinnosti a toho, jaká nemocnění budou očkovací povinnosti podléhat.

„Zákonné zmocnění nejen že neobsahuje jmenovitý výčet nemocí, proti nimž je očkování povinné, ale dokonce ani jakkoli nestanoví kritéria, kterými se má ministerstvo při stanovení rozsahu očkovací povinnosti řídit,“ zdůraznila.

Tato na první pohled formální výhrada zákona má podle ní velký materiální obsah: „Aktuální praxe ponechává na veřejnosti ukrytém expertním neodůvodněném rozhodnutí všechny důležité otázky spojené s očkováním — tedy zejména rozsah povinného očkování a jeho načasování. Toto rozhodování je neveřejné, což jako v jiných oblastech vzbuzuje podezření a navíc vede k tomu, že veřejnost se vůbec nedozvídá důvody dané úpravy a jejich změn.“

„Navíc nelze souhlasit s tím,“ pokračuje Šimáčková, „že povinné očkování je otázkou čistě expertní. Expertní otázkou je, jako prakticky u každé právní úpravy, dodání informací potřebných pro rozhodnutí, čili například jak je daná nemoc nebezpečná, jakým způsobem je přenosná a tedy nakažlivá, jak účinná je očkovací látka atd.“

Nicméně to, zda v dané situaci převáží ochrana veřejného zdraví nad právem jednotlivců na fyzickou integritu, tedy hledání optimální rovnováhy mezi těmito soupeřícími zájmy, je podle Šimáčkové otázka politická a právní.

„Na tomto rozlišení stojí i dosavadní judikatura Ústavního soudu týkající se výhrady zákona při zásazích do základních práv, kterou však většina v tomto případě po hříchu zcela opomíjí. „Podle této judikatury otázky odborné mohou být upraveny podzákonnými předpisy, avšak otázky politické, mezi něž patří stanovení rovnováhy mezi ústavně chráněnými zájmy, musejí být upraveny v zákoně,“ dodala Šimáčková.

Ústavní soudci připravují podle informací ČTK na začátek března ještě jeden nález související s vakcínami. Konkrétně jde o očkování jakožto podmínku pro přijetí do mateřské školy.

  Diskuse
  February 24, 2015 v 10.28
  Ten argument srovnávající ministerstvo zdravotnictví s majiteli autobusů vyjadřujícími se k dopravě kulhá: ministerstvo zdravotnictví nikoho neočkuje ani na očkování nevydělává.
  TT
  February 24, 2015 v 12.50
  Ústavní soud by se měl zrušit
  Plní jen politickou objednávku a s ústavou nemá nic společného. Nečetl jsem celé vyhlášení, ale zajímalo by mě, kde vzali z naší ústavy, že nějaká skupinová práva mohou být rozhodnutím úředníka nadřazena nad práva jednotlivce.

  Ústavní soudkyně a soudci byli, jsou a budou jen banda morálně zkorumpovaných justičních papalášů.

  Ale co čekat v národě, kde si kdekdo myslí, že lidé na ministerstvu zdravotnictví na očkování nevydělávají.
  PH
  February 24, 2015 v 21.46
  I mezi soudci se najdou výjimky
  Tak zaprvé: mezi lidmi se říká, že máme soudce jen proto, abychom jim víc platili, obyčejný člověk stejně nemá ani peníze ani čas na to tahat se po soudech, kde se dočká rozsudku až za několik let a většinou ve prospěch toho, kdo soudce uplatí.
  Za druhé: argumenty pro plnou očkovanost zní, že neočkovaní ohrožují očkované - ale ti jsou přece proti nemocem chráněni!? Nebo že by nebyli? - viz katastrofické údaje o epidemii černého kašle, prý 1500 nakažených.
  A teď vážně - proč je povinná hexavakcína s ochranou proti žloutence, která se u nás nevyskytuje?
  MK
  February 24, 2015 v 22.09
  Pane Hlávko,
  Aby se u nás nevyskytovala ani nadále. Protože my jí tady povětšinou nechceme.
  Očkování není možné aplikovat každému. Také každému nezabere. Ani ochrana očkováním není 100% (ale k zabránění šíření choroby to při dostatečném proočkování stačí). Někteří, zejména starší lidé, už svá očkování "zapomněli" (i imunitní systém stárne).
  JK
  February 25, 2015 v 1.01
  Moudré rozhodnutí
  Rozhodování mezi osobní svobodou a větší bezpečností pro všechny je obtížné, ale v tomto případě podle mne rozhodl Ústavní soud naprosto správně. Děti nejsou ničí majetek, dokonce ani svých rodičů, a mají právo na ochranu.
  Pro učitele pana Hlávku: stejně tak mají právo na ochranu jiné děti, které ze zdravotních důvodů očkovány být nemohou, a infekce je tak může ohrozit.
  Mimochodem, hepatitida B se u nás vyskytuje, a bez očkování se může vyskytovat ještě mnohem víc.
  Co se černého kašle týče, problém je v tom, že se cca před dvaceti lety začala používat rekombinantní vakcína (ano, získaná s použitím té ďábelské technologie GMO!), která je mnohem bezpečnější než atenuovaný virus, ale poněkud hůře chrání. Navíc přibývá neočkovaných jedinců (např. cizinci), což vede k tomu, že se po desetiletí objevuje znovu epidemie černého kašle. V rodinách s malými dětmi se doporučuje dospělé přeočkovat, černý kašel u malého dítěte opravdu není nic příjemného.
  IR
  February 25, 2015 v 18.29
  Žádnou nemoc s výjimkou pravých neštovic (které jsou ale prý akorát drženy v nějakém přísně střeženém středisku) se nepodařilo vyhubit. Vzhledem ke globalizaci, jak jsme se přesvědčili z případu eboly, je jednoduché, aby se virus přenesl ze zapadlé vesnice v Libérii do Madridu během několika dnů až týdnů.
  February 25, 2015 v 18.59
  Dětská obrna se vyhubení dost blíží. U nás byla vymýcena už před více než padesáti lety.
  February 25, 2015 v 20.54
  Já jsem z první generace, které už poliomyelitida nehrozila. Vakcina se podávala ve školkách na kostce cukru. Bylo to povinné, ale myslím si, že žádné rodiče nenapadalo, že by se té povinosti chtěli bránit. Vědomí reálného rizika té strašné choroby bylo ještě silné.

  Černý kašel jsem dostal asi ve 2-3 letech. Měl jsem se léčit tehdy zcela novým antibiotikem, snad streptomycinem. To nebylo k dispozici v lékové formě vhodné pro děti, doporučovalo se rodičům zabalit to do jídla, ale i tak to bylo hrozně hořké. Pak jsem byl přistižen, jak jsem si vylezl na židli a hryzal chleba z bochníku na stole, protože ten mi připadal bezpečný před tou chutí.

  Dnešní rodiče už zkušenost s realitou chorob, kterým může vakcinace zabránit, nemají. A samozřejmě tomu jednomu dítěti, které nebude očkováno, nic nehrozí, protože byly očkovány statisíce jiných dětí. Stejně jako se globální klima okamžitě nezhorší, když jednou na tu strašně zajímavou konferenci poletíte letadlem.
  February 26, 2015 v 14.46
  Jsem rozhodně PRO povinné očkování. Problematické mi u nás přijde to, proti kolika nemocem v jedné dávce očkovat, ne však samotné očkování.
  Rodiče dětí, které ze zdravotních důvodů nemohou být očkovány, snad nikdo nebude ani pokutovat ani stíhat.
  V USA se v uplynulých dvou letechobjevily stovky případů onemocnění spalničkami. A najednou je po očkování sháňka. I proto, že rodiče dětí, které jsou ohroženy kvůli těm neoočkovaným, by po nich chtěli odškodné, např. za ušlý zisk.
  Navíc jsem při své práci viděla, jak mohou dopadnout lidé, kteří např. přežili dětskou obrnu (smyslová postižení, neschopnost pohybu různých svalových partií, záchvyty křečí, mentální retardace, neplodnost...). I kvůli odmítání očkování.
  A také s rodinami, kde jim děti zemřely např. na spalničky.
  Možná by zdejším odpůrcům a odpůrkyním otevřelo oči, kdyby se s nějakým přeživším setkali a popovídali si s ním i jeho rodinou o tom, jak a komu očkování škodí.
  JD
  February 26, 2015 v 21.29
  I já jsem příznivcem povinného očkování, ale odlišné stanovisko soudkyně Šimáčkové považuji za přiléhavé.