Ministerstvu zdravotnictví jde jen o vyšší proočkovanost, tvrdí rada dětí a mládeže

Vratislav Dostál

Česká rada dětí a mládeže se přidala na stranu kritiků navrhovaného zákona o ochraně veřejného zdraví. Podle jejího předsedy sankce, které novela obsahuje, nemají preventivní či výchovný charakter, nýbrž odrazují od pořádání jakýchkoliv akcí s dětmi.

Také Česká rada dětí a mládeže kritizuje novelu zákona o veřejném zdraví. Nesouhlasí především s tím, jak vysoké sankce zavádí pro pořadatele vzdělávacích a zážitkových aktivit pro děti. „Například až půl milionu hrozí tomu, kdo přijme dítě bez lékařského posudku o tom, že podstoupilo všechna očkování (případně, že se ze zdravotních důvodů očkování nemůže podrobit) a že je zdravotně způsobilé akce se zúčastnit,“ uvedla rada.

Návrh zákona podle rady respektuje pouze snahu ministerstva na vyšší proočkovanost. „Návrh vyvolává otázku, zda sankce nemají sloužit pouze jako nástroj vynucování očkování u rodičů. Česká rada dětí a mládeže je proti těmto a dalším neadekvátním sankcím, které mohou být likvidační a mohou pořadatele odrazovat od pořádání akcí pro děti,“ píše se v prohlášení rady.

„Z našich zkušeností vyplývá, že nyní jsou provozovatelům za administrativní pochybení ukládány sankce v řádu několika set až několika tisíc korun,“ říká předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček.

Přitom v návrhu zákona se zvyšuje horní hranice pokuty za správní delikt na sto až pět set tisíc korun. Kritici novely se domnívají, že nárůst horní hranice sankce povede ke skokovému nárůstu výše sankcí.

Je nepravděpodobné, že budou udělovány výhradně sankce ve výši 1—2 % horního limitu sankce. Taková sankce může představovat pro všechny dobrovolné pracovníky s dětmi obrovskou psychickou zátěž a pro všechny organizace pracující s dětmi a mládeží, ale i například školská zařízení hrozbu nebo alespoň naprosto nepřiměřený finanční závazek, kterému ani nemohou v rámci svých rozpočtů dostát.

„Sankce tohoto typu nemají již preventivní či výchovný charakter, ale spíše demotivují a odrazují od pořádání jakýchkoliv akcí s dětmi,“ vysvětluje Aleš Sedláček. „Věříme, že záměrem zákona primárně není odrazovat — potažmo likvidovat — ty, kteří se snaží pracovat s dětmi, a že poslanci vrátí návrh novely k přepracování,“ dodává.

Apeluje proto na poslance, aby novelu vrátili ministerstvu zdravotnictví k přepracování. Tvrdí přitom, že novela je v části zotavovacích akcí předložena bez jakékoli diskuse s cílovou skupinou a respektuje pouze snahu ministerstva na vyšší proočkovanost.

„Takováto komunikační strategie povede k přesnému opaku. Místo toho, aby stát rodičům vysvětloval, proč je nutné a důležité aby nechali očkovat své děti, tak uloží pokuty těm, co by, byť nedopatřením, vzali tyto děti na školu v přírodě. Na školu v přírodě s těmi stejnými dětmi, se kterými sedí celý rok v jedné místnosti,“ tvrdí Sedláček.

Podle něj jsou navíc některé v novele stanovené povinnosti nesprávně formulovány, jiné přinášejí neúčelnou administrativní i finanční zátěž a další přinášejí povinnost stát se nástrojem pro vymáhání dodržovaní dalších povinností, které zákonným zástupcům zákon stanoví.

    #BečvaNevyšumí

    Téma otravy řeky Bečvy, jedné z největších ekologických katastrof v českých dějinách, při níž zahynulo na osmdesát tisíc ryb, je jednou z nejdůležitějších investigací Deníku Referendum. Reportéři Jakub Patočka a Zuzana Vlasatá případ sledují od počátku a přinesli v něm řadu nových zjištění. Nyní pokrývají soudní proces se svévolně obviněnou firmou Energoaqua a zpracovávají poznatky, které během něj vycházejí najevo. Podpořte naši další práci!

    Diskuse