Tisíc ran pro Raifa Badávího

Filip Outrata

Stát založený na radikálním islámu, který veřejně bičuje za liberální názory a stíná hlavy za čarodějnictví, a zároveň mocný a bohatý spojenec Západu: to je dnešní Saúdská Arábie.

Raif Badáví (Badawi), narozený v roce 1984, je saúdskoarabský bloger a aktivista, zakladatel internetové stránky Svobodní saúdští liberálové. Za tuto svoji aktivitu byl již v roce 2008 poprvé obviněn z odpadlictví od islámu, za což by mu hrozil trest smrti.

V červnu 2012 byl zatčen a nakonec odsouzen k deseti letům vězení, finanční pokutě ve výši zhruba čtvrt milionu dolarů a tisíci ranám bičem. K vysokému trestu patnácti let vězení byl odsouzen i Badávího právník a lidskoprávní aktivista Valíd Abú al-Chaír (Waleed Abu al-Khair).

Trestu smrti za apostazi se tedy bloger vyhnul. Tisíc ran bičem by přesto nemohl přežít, proto byl trest jako obvykle u podobných rozsudků rozdělen na dvacet dávek po padesáti. V pátek 9. ledna v přístavní městě Džidda na prostranství před mešitou, kde právě skončila pravidelná modlitba, dostal prvních padesát ran. Bičování trvalo podle očitého svědka pouze pět minut a bylo velice kruté. Podle Badávího manželky Ensaf Haidar, která nyní žije s jejich třemi dětmi v Kanadě, by její manžel druhou sérii ran nemusel přežít. 

Druhá dávka ran byla nakonec ze zdravotních důvodů odložena a Raif Badáví byl přemístěn z cely do nemocničního pokoje. Je otázka, zda k odložení trestu mohl přispět mezinárodní tlak na Badávího podporu, organizovaný především Amnesty International, a různé petice.

Arabský liberál se představuje

Podíváme-li se na to, za co byl vlastně saúdskoarabský bloger odsouzen, objevíme tvář člověka, který se pokoušel o rozvinutí pro nás nijak extrémních či nepřijatelných, spíše samozřejmých myšlenek liberalismu, svobody svědomí a názoru, oddělení církve od státu, náboženské tolerance.

„Liberalismus pro mne znamená“, napsal Raif Badáví na svém blogu v květnu 2012 krátce předtím, než byl zatčen a zbaven přístupu k internetu, „jednoduše žij a nech žít“. Saúdskému režimu, který si nárokuje a uplatňuje monopol na pravdu, se podle něj podařilo liberalismus zdiskreditovat a postavit většinu obyvatel proti liberálním myšlenkám. Ale nadvláda režimu nad myslemi lidí a nad celou společností pomine jako dým ve větru, domníval se optimisticky.

Raif Badáví není jediným pronásledovaným saúdskoarabským liberálem. Foto amnesty.org.uk

V otázce Palestiny Badáví odmítal stejně tak izraelskou okupaci jako vládu Hamásu, který by ji nahradil náboženským režimem založeným namísto na modernizaci a naději na kultuře smrti a ignorance. „Státy založené na náboženství ponechávají lidem pouze víru a strach“, soudil. Arabské jaro jako celek a zvláště dění v Egyptě pro Badávího znamenalo naději v rozhodující obrat od diktátorské mentality arabského světa, revoluci ve všech významech tohoto slova.

Raif Badáví rovněž kritizoval úsilí newyorských muslimů postavit mešitu a komunitní centrum poblíž Světového obchodního centra. Považoval to za akt šovinistické arogance. „Tady v Saúdské Arábii nepovolujeme stavbu kostelů, a přitom na nás nikdo nezaútočil.

Co bychom si pak asi mysleli, kdyby titíž lidé, kteří si u nás chtějí vystavět kostel, předtím svým násilím znesvětili svatost naší země?“ Muslimové v Saúdské Arábii jdou podle něj ve své neúctě k víře druhých tak daleko, že i ty muslimy, kteří nesdílejí striktní, doslovný hanbalovský výklad islámu, považují za odpadlíky. Sekularismus ve smyslu oddělení církve od státu je podle Badávího praktickým řešením nejen pro Saúdskou Arábii.

Výlet do středověku

Bližší pohled do saúdskoarabského trestního práva a praxe silně připomíná exkurzi do temného středověku. Popravy a fyzické tresty jako veřejná podívaná, trest smrti za odpadnutí od víry či za čarodějnictví, popravy prováděné obvykle stětím mečem, amputace končetin, to vše se v zemi s větší či menší intenzitou stále provádí.

Právní systém v Saúdské Arábii představuje v islámském světě výjimku. Zatímco v jiných muslimských zemích je rozsah uplatnění šaríatského práva regulován státem, v saúdské monarchii platí právo šaría jako základ celého právního systému bez omezení.

Někdy má tento primát duchovních a jejich výkladu islámského práva téměř komickou podobu, jako v případě nedávné fatwy zapovídající stavět sněhuláky coby napodobeninu člověka či jiného živého tvora, jehož zobrazení islámská tradice tradičně zakazuje.

Veškeré žerty však jdou stranou, přejdeme-li k uplatňování trestu smrti. Saúdská Arábie je podle údajů Amnesty International jedním z pouhých čtyř států světa (spolu s Íránem, Severní Koreou a Somálskem), které provádějí popravy před zraky publika. Exekuce prováděné na veřejných prostranstvích jsou údajně jedinou formou veřejné zábavy, vedle fotbalových zápasů. Saúdská spravedlnost v hrdelních věcech funguje rychle: trest smrti je obvykle udělen v rozmezí od čtyř dnů do tří měsíců od spáchání činu.

Také trest veřejného bičování je v Saúdské Arábii udělován běžně, za řadu různých provinění, a výše několika stovek až tisíce ran také není neobvyklá. Tento trest může sloužit dokonce jako mírnější varianta k popravě či amputaci končetin.

Zvláště krutou formou tělesného trestu je „příčná amputace“, kdy je provinilci současně odebrána ruka a noha na protilehlé straně těla. Stejnou formu trestu provádějí i jinde než v saúdském království, v posledních letech byla praktikována například militanty al-Šabáb v Somálsku. Amputace, stejně jako trest ukamenováním, je nicméně v Saúdské Arábii trestem udělovaným zřídka: mezi lety 1981 a 1992 bylo provedeno čtyřicet pět rozsudků amputace a pouze ve čtyřech případech došlo k trestu smrti ukamenováním.

V saúdskoarabském trestním právu například tradičně hraje významnou úlohu král, který může sám vynášet rozsudky, včetně rozsudků smrti. V takovém případě není soudní proces ani zapotřebí. V poslední době zřejmě dochází k zeslabování této tradiční role panovníka, ta však stále zůstává pevnou součástí systému, jak paradoxně ukazuje i případ Raifa Badávího.

Král Abdalláh může výkon trestu pro blogera pozastavit, a cílí na něj v těchto dnech mezinárodní tlak, aby tak učinil. Dopis králi v této věci například zaslalo i osm amerických senátorů, z řad demokratů i republikánů. Vzhledem k pevnému spojenectví mezi USA a Saúdy je to ovšem podpora vpravdě symbolická.

Nedá se říci, že by v Saúdské Arábii nedocházelo ke změnám. Již v roce 2001 byl vládou přijat nový zákon, který například zapovídá mučení během výslechů a dává obžalovanému nárok na právníka. Zejména od roku 2005 a nástupu nového krále Abdalláha pak dochází ke změnám různého druhu, jako je první zákon proti domácímu násilí.

Postupně se po krůčcích zlepšuje i postavení žen, v lednu 2013 král jmenoval prvních třicet žen do poradního orgánu své vlády. Uvažuje se i o tom, že by ženy mohly řídit automobil. Zda a jak se země dokáže vymanit ze středověkého skanzenu, je ovšem otázka.

Černý spojenec Západu

Saúdská Arábie je z hlediska právního systému a způsobu uplatňování trestů nepochybně ve světě anachronismem, srovnatelným snad s kimovskou Severní Koreou. Na rozdíl od ní je však klíčovým blízkovýchodním spojencem Západu v čele se Spojenými státy. Spojenci se toleruje ledacos, či dokonce cokoli.

Saúdský režim s pomocí tanků (dodaných Spojenými státy) na konci února 2011 krvavě potlačil vzepětí arabského jara v sousedním Bahrajnu. Byl to nejbrutálnější z projevů trvalé snahy ultrakonzervativní ropné monarchie zasahovat do poměrů ostatních zemí regionu, s hlavním strategickým záměrem posilovat všude vliv (sunnitských) islamistů a zároveň oslabovat vliv úhlavního rivala, šíitského Íránu, a jeho spojenců, mimo jiné Asadova sekulárního režimu v Sýrii.

Bahrajn, ostrovní státeček s počtem obyvatel o něco vyšším než jeden milion, je stejně jako Saúdská Arábie monarchií, vládnoucí rod Chalífovců je tak jako rodina Saúdů sunnitský. Většinu obyvatelstva Bahrajnu ale tvoří šíité. Saúdský režim svůj zásah interpretoval právě jako snahu potlačit íránské, tedy šíitské nebezpečí. V době arabského jara skutečně ve východní části Saúdské Arábie, kde žije šíitská menšina obyvatel, docházelo k nepokojům.

Potlačení prodemokratického hnutí v Bahrajnu na jaře roku 2011, kdy byly desítky lidí zastřeleny, zatčeny a odsouzeny, ze škol byly vyloučeny stovky studentů, bylo však ve skutečnosti vedeno především strachem autoritářských režimů v saúdském Rijádu i bahrajnské Manámě z jakéhokoli svobodného projevu.

Západní státy saúdské invazi do Bahrajnu přihlížely, pokud se na ní přímo nepodílely. Tehdejší šéfka americké diplomacie Hillary Clintonová údajně výměnou za mlčení k saúdskému zásahu v Bahrajnu získala svolení arabských států se zásahem Západu proti Muammaru Kaddáfímu v Libyi. Ani dnes se západní státy v podpoře pronásledovaných demokratů v Bahrajnu zrovna nepřetrhnou

Máslo na hlavě západních zemí ve věci lidských práv v zemi svého klíčového blízkovýchodního spojence a jeho sousedů platí i pro Českou republiku. V zajímavém rozhovoru s moderátorem Martinem Veselovským odhalil tehdejší ministr zahraničí ČR Karel Schwarzenberg ledví české lidskoprávní politiky.

Krvavé potlačení demokratického protestu nevadí. Šlo přece „jen“ o nějaké spory mezi sunnity a šíity. Cynická zahraniční politika „liberálního“ západního státu přitakává ultrakonzervativnímu středověkému režimu a jeho výkladu událostí.

Několik bolestivých otázek

Pohled do útrob saúdského království vyvolává několik bolestivých — bolestivých ovšem nesrovnatelně méně než rány na zádech bičovaného blogera — otázek.

Když hrdlořezové po vlajkou Islámského státu zbavují své zajatce hlavy, vzbuzuje to hrůzu a odpor. Když v mnohem větším počtu stíná hlavy, například za přečin čarodějnictví, saúdskoarabský režim, téměř se o tom nemluví.

Zdá se, že hlavním nepřítelem dnes jsou divocí, nesystémoví a nepředvídatelní teroristé z Islámského státu, zatímco ultrakonzervativní autoritářský režim, který nejenže se opírá o podobnou ideologii, ale je v posledních desetiletích i jejím předním vývozcem do celého světa, je strategickým partnerem a spojencem.

A také někým, s kým se dá dělat byznys. Velmi dobrý byznys. Saúdskoarabský trh je dynamický a nabízí lákavé možnosti. V listopadu loňského roku se v Praze konalo první Česko-arabské obchodní fórum. Dá se očekávat, že české byznysmeny a politiky, kteří jim připravují servis, nebude osud kritiků saúdského režimu vůbec zajímat.

Je — jakákoli, pravicová, levicová — reprezentace České republiky ochotna udělat aspoň něco málo pro perzekuované disidenty v zemi s velkým ekonomickým potenciálem z hlediska vzájemných vztahů? Anebo si to „něco málo“ šetří pro ty autoritářské režimy, které zrovna nejsou v nejlepších vztazích s naším hlavním zahraničním partnerem, Spojenými státy? Možností k angažování se je přitom v saúdské monarchii celá řada.

Raif Badáví není jediným pronásledovaným saúdskoarabským liberálem. Vlivný šíitský klerik a kritik režimu Nimr Bákir al-Nimr byl loni v říjnu zatčen za podporu protivládních protestů na východě země, kde žije významná šíitská menšina, a 15. října odsouzen k trestu smrti za podporu zahraničního (rozuměj íránského) vměšování do saúdskoarabských záležitostí. Žalobce pro něj požadoval trest smrti ukřižováním, který saúdské trestní právo rovněž zná.

Obhájkyně práv žen Suád al-Šamaríová (Souad al-Shammary) byla rovněž v říjnu 2014 zatčena za kritické poznámky na Twitteru. Pokud se mi podařilo dohledat, jediný, kdo se v českých médiích Šamaríové zastal, byl Martin Konvička. Je ostudné a příznačné, že o práva této nesporně statečné ženy se tak v českém prostředí pere pouze tento „amatérský deislamizátor“ a facebooková skupina Islám v České republice nechceme.

Nejpodrobnější a nejzajímavější materiál k případu Badáví včetně popisu poměrně skandálního chování saúdského zástupce na zasedání Rady pro lidská práva OSN jsem pak objevil na stránkách Občanského sdružení ateistů České republiky. Je škoda, že křesťané (včetně autora tohoto článku) nedokázali být v tomto případu více slyšet a různé protesty nejen v ČR vycházejí převážně z organizací sekulárně humanistických, jako je slovenský Ethos.

Je správné, že řada křesťanů vyjadřuje v těchto dnech pochopení pro city a situaci umírněných, neextremistických muslimů žijících v Evropě. Pokud ale křesťanský hlas nebude zároveň slyšet i ve prospěch těch, kteří jsou ve jménu fundamentalisticky vykládané islámské ideologie pronásledováni v muslimských zemích, nabízí se otázka, zda nebudou evropští křesťané nevyhnutelně pokládáni za pokrytce, kterým jde o to „mít to u muslimů dobré“, ačkoli jejich motivace při varování před projevy islamofobie je zcela jiná.

Pokud by odmítli poskytnout svoji solidaritu pronásledovaným v saúdskoarabském islamistickém režimu, stejně jako ji vyjadřují třeba muslimům napadaným v Evropě po útocích na redakci Charlie Hebdo, postavili by se mnozí západní liberálové a křesťanští a jiní humanisté de facto po bok farizejské politice západních států, pro které je saúdskoarabský režim přes všechny vady na kráse stále především bohatý a strategický spojenec.

A v postoji k saúdskoarabskému režimu má své místo i humor a satira, které se v posledních dnech staly tak často diskutovaným tématem. Americký komik a politický komentátor Bill Maher v jednom ze svých výstupů poznamenal ke zprávě o odložení zbývajících 950 ran pro blogera ze zdravotních důvodů: Podívejte se, tak přece jsou i umírnění muslimové!

  Diskuse
  January 21, 2015 v 8.56
  Čarodějnictví a monopol na pravdu
  Saúdský režim si nárokuje a uplatňuje monopol na pravdu
  To pan Outrata vyjádřil naprosto stručně a přesně.
  ale teď k tomu, co se myslí čarodějnictvím. Tohle slovo má u nás naprosto jiný význam a konotace, než v muslimských zemích.
  Jakkoliv se nám může zdát obvinění z čarodějnictví bizarní, jde v něm právě o eliminaci toho, co by tento monopol na pravdu mohlo demaskovat.
  Jsou případy, kdy bylo obvinění z čarodějnictví založeno na podvodech praktikujících, vylákání peněz za nesplnitelné sliby, případně výhružky černou magií, ze kterého se měly oběti vykoupit. Což by u nás jistě volalo po potrestání (vydírání, podvody), ale ne po trestu hrdelním za čarodějnictví.
  Dalším aspektem je to, že nemalá část obyvatel věří v nadlidské síly a magické úkony. Ano, lidé jsou zde svým způsobem pověrčiví až na půdu.
  Např. součástí léčení je i požehnání a vzývání Boha. Lékař léčí, Bůh uzdravuje. Lékař napíše na chorobopis „Ó ty, který uzdravuješ!“ a dál už postupuje jako západní kolegové. Případně lékař/ léčitel poskytne vybrané verše z Koránu nebo jen zápisu jména Boha nebo jeho atributů, které má nemocný nosit u sebe jako posilu (tomu papírku se říká ta’awíz, muska nebo hijáb). Ostatně obdobná praxe není neznámá ani v židovském prostředí, některé úkony jsou podobné i v křesťanství.
  A teď v čem je tato praxe tak nebezpečná režimu. Tato praxe se děje ve jménu Boha. A co se takto děje ve jménu Boha, dobře se děje. Jde o uznání toho, že člověk není absolutním pánem nad sebou samým ani nad tím, co a jak se s ním stane.
  Ale režim, stejně jako teroristé, si nárokuje monopol na pravdu i Boha i to, co se má dít v jeho jménu. Jenže transcendentní sféru si nejde takhle podřídit. Jak zde už velice moudře napsal Martin C. Putna, Boha nejde urazit. Dodávám, že ho ani nejde ani podřídit mocenským zájmům lidí. Jak podvratné a demaskující!
  FO
  January 21, 2015 v 9.51
  Vážená paní Mičkalová,
  děkuji za velice zajímavé doplnění.
  ??
  January 22, 2015 v 6.31
  Maly prispevek k diskusi o slucitelnosti islamu s Evropou 21. stol.
  Naroky z nabozenskych duvodu, tak jak je prosazuje p. Sabatova a p. Uhl jsou hruby omyl.

  http://www.rozhlas.cz/plus/nazory/_zprava/petr-zantovsky-oc-jde-muslimum-v-evrope--1444136
  January 22, 2015 v 8.51
  To malé ve velkém
  Pane Kuchejdo, v tom článku pana Žantovského, je věta, která by se měla tesat do kamene.
  "Muslimové v Evropě prostě chtějí zvláštní práva, bez ohledu na to, co si o tom myslí okolní majorita."
  Pravda pravdoucí: požadují zvláštní práva, bez ohledu na to, co si o tom myslí okolní majorita - majorita soudných nemuslimů i muslimů.
  ??
  January 22, 2015 v 10.05
  A co tim chcete rici p. Mickalova ?
  January 22, 2015 v 11.23
  Myslím tím,
  že není muslim jako muslim. Pan Žantovský nebezpečně generalizuje a hází bez rozlišení všechny muslimy do jednoho pytle. To, co popisuje, rozhodně nechtějí "muslimové v Evropě", ale skupiny muslimů, které jsou malé (i v rámci muslimské komunity - minority) a mají malou podporu (jak v muslimské komunitě jako celku, tak ve společnosti jako celku). Ovšem to pan žantovský kavalírsky nezmíňuje.
  Ostatně bavíme se pod článkem o Raífu Badáwím. Myslíte, že on a jeho žena volají pro sebe i své děti po tom, co muslimové v článku pana Žantovského? (Manželka a děti pana Badáwího žijí na Západě.)
  January 22, 2015 v 11.57
  Napadl mne ještě jeden příměr, který by Vám, pane Kuchejdo, mohl přiblížit situaci muslimů.
  Ve svém profilu máte „elektrikář“. Nevím sice, kde a jak pracujete, ale předpokládám, že jste živnostník, ne zaměstnanec.
  A teď si vezměte, jaké svině jsou tihle živnostníci. Daním se vyhýbají, platit si nechají na ruku, na stvrzence by byla částka násobně vyšší, jsou nespolehliví, nedodržují časové termíny, kvalita práce nestojí za nic. Aby se člověk bál, že mu kvůli takovým fachmanům vyhoří barák, nebo že ho rovnou zabije špatná elektroinstalace. Na nějaké bezpečnostní nebo daňové předpisy zvysoka kašlete a ještě si stěžujete, kudy chodíte, jak se vám vede špatně. Ještě chcete daňové úlevy, větší paušály od státu, víc na děti, víc na manželku, kdesi cosi.
  Že to neděláte zrovna Vy? Že stvrzenku nedal nějaký Váš zaměstnanec, kterého jste za to vyrazil? A on se pořád chodí a do referencí si dává Vaše zakázky? Že nejsou všichni elektrikáři takoví? Ani živnostníci? Ani Vaši zaměstnanci? Že ne všem jde jen o to, aby ostatní podvedli, vytřískali z kšeftu co nejvíc? Jo? Že ne všichni si ohýbají daňové a bezpečností předpisy tak, jak se jim to zrovna hodí? Jo? Tak si o tom popovídejte s panem Žantovským.

  ??
  January 22, 2015 v 12.31
  I vy kavalirsky vynechavate neprijemna fakta.
  To ze ony pozadavky existuji je fakt. To ze jsou se skripenim zubu nekde i realizovany je take fakt (burkiny a nejen to). I ceske "satkarky se chlubily", ze nemusely navstevovat jim nevyhovujici predmety na zakladni skole. Jinymi slovy islam neni jen nabozenstvi v tom smyslu, jak ho chapeme my Evropane (doufam ze vetsina). Jeho neoddelitelnou soucasti je i sharia a tam je problem. V Evrope nemuzeme akceptovat v jedne zemi dva pravni systemy a uz vubec ne system, ktery povazuje zenu za druhoradou osobu. Mezi prahem jejich domova a prahem mesity nesmi existovat naroky plynouci z akceptace nabozenskeho presvedceni. Satky nosene z duvodu nabozenskych, jsou stejne odsouzenihodne, jako exhibice p. Halika pred klinikou provadejici potraty. Toleranci je nutno se ucit a mozna ji i netolerantne prosazovat. Media nam v soucasne dobe zprostredkovavaji pohled na muslimy rozhorcene zobrazovanim Mohameda a zadajicimi jeho zakaz. To samo ukazuje na neslucitelnost i "umirneneho islamu" s nasim zpusobem mysleni. Po mne jako katolikovi, muze farar i krestanska obec chtit, abych dodrzoval desatero a den svatecni svetil. Ale v zadnem pripade to nemuze chtit a nechce po mem sousedovi ateistovi, pod pohruzkou nasili. Ovsem muslimove i ti umirneni to povazuji za samozrejmost, ze nebudeme zobrazovat Mohameda a vyhrozuji nasilim.

  p.s. Mala skupina byl i Jezis a ucednici a take Mohamed a spol. Takze argumentovat malou skupinkou je osidne.
  Ono je take tezsi karikovat Jezise, ucitele siriciho nadeji a prinasejiciho jako obet sebe sama, nez Mohameda, ktery zacinal prepadavanim karavan (partyzan, lupic, terorista ?) a zemrel jako bohaty a mocny politik.
  ??
  January 22, 2015 v 12.36
  Zivnostnici jsou urcite svine p. Mickalova.
  Ale na rozdil od muslimu, nemaji na to svinske chovani pozehnani od Alaha. Ba hur , Hospodin na ty sejdire zhlizi velmi, velmi nevlidne. A nemusite to overovat u p. Zantovskeho. Potvrdi vam to v nejblizsim kostele.
  MK
  January 22, 2015 v 14.35
  Někde zakázali Život Braina, a to je v něm Ježíš asi minutu a v dálce.

  Jen tak mimochodem, ty izraelské zákoníky, Hospodinova nařízení, včetně těch, vyzývajících ke genocidě, nejsou neoddělitelnými součástmi křesťanství a judaismu? Proč jsou tedy součástí jejich posvátných textů?
  January 22, 2015 v 15.06
  Pane Kuchejdo,
  z mé strany již jen stručně
  (1) Prosím, přečtěte si ještě jednou mé přísvěky do diskuze pod tímto článkem. Můžete v nich najít některé cenné podněty k přehodnocení negativně sumarizujíco pohledu muslimy, islám a jejich vztahu k Bohu.
  (2) Případ Raífa Badáwího je toho příkladem.
  ??
  January 22, 2015 v 16.31
  Judaismus, islam, krestanstvi.
  Pane Kolarik, samozrejme, ze kazda idea ma sve zastance a to od fanatiku az po ty uplne vlazne. To se netyka pouze nabozenstvi. Krestanstvi i islam vysli z judaismu. Staci si precist Koran a Stary zakon. Krestanstvi na rozdil od islamu a judaismu postoupilo kvalitativne na vyssi stupen. Prichodem Jezise, se stalo osobnim (ne ze by to bylo ve vsech dobach a zemich respektovano). Judaismus i islam vyzaduji pro vstup do raje plneni spousty prikazu, radu z nich je nutne provadet ve verejnem prostoru, ci spolu s jinymi vericimi. Proto jsou tito verici snadneji kontrolovatelni a ovladatelni a navic jsou diky neustalemu tlaku na plneni techto prikazu odvadeni od premysleni nad samotnym smyslem viry. Zjednodusene, kdyz dostatecne casto bouchnu celem o zem, ci v pravy cas rozsvitim prislusne svetylko budu spasen at uz jsem jakykoliv. Katolik to ma ponekud horsi. Buh mu dal svobodu a dokonce dobre vi jaky je. Takze muze chodit do kostela kazdy den a modlit se s rodinou pred kazdym jidlem, ale pokud to dela "na oko" moc mu to nepomuze. Co se tyce toho zakazu, slysel jsem ze vcelari prozestovali proti uvedeni filmu Cena medu a hasici proti filmu Hori ma panenko (nekteri).
  ??
  January 22, 2015 v 16.36
  Pani Mickalova.
  Prectete si moje prispevky a zjistite proc mam k islamu spise negativni vztah.

  Případ Raífa Badáwího me presvedceni jen upevnil.
  TT
  January 22, 2015 v 18.58
  Primitivní reakce a lidská práva
  Primitivní reakce se objeví i po velmi racionálním článku - to je normální. Nicméně je třeba doplnit, že Saudská Arábie ratifikovala 23. září 1997 mezinárodní Úmluvu proti mučení a nelidskému zacházení. Jestli se nevztahuje na tohle, pak už nevím na co. EU a USA by mohly prosadit ve výboru pro lidská práva a v OSN i v Radě bezpečnosti kroky proti SA. Evidentně jim na tom nezáleží.

  Nadávat na Islám kvůli totalitní vládě, s níž Václav Haval navázal blízké vztahy a kterou podpoorují světové mocnosti, je hloupé. Měli bychom se ptát naší vlády a reprezentantů EU, proč tady najednou mlčí, když jsou plni hrdinství když jde o Nikaraguu či Kubu...
  TT
  January 22, 2015 v 18.58
  Primitivní reakce a lidská práva
  Primitivní reakce se objeví i po velmi racionálním článku - to je normální. Nicméně je třeba doplnit, že Saudská Arábie ratifikovala 23. září 1997 mezinárodní Úmluvu proti mučení a nelidskému zacházení. Jestli se nevztahuje na tohle, pak už nevím na co. EU a USA by mohly prosadit ve výboru pro lidská práva a v OSN i v Radě bezpečnosti kroky proti SA. Evidentně jim na tom nezáleží.

  Nadávat na Islám kvůli totalitní vládě, s níž Václav Haval navázal blízké vztahy a kterou podpoorují světové mocnosti, je hloupé. Měli bychom se ptát naší vlády a reprezentantů EU, proč tady najednou mlčí, když jsou plni hrdinství když jde o Nikaraguu či Kubu...
  ??
  January 22, 2015 v 20.03
  Proc ta opatrnost p. Tozicka ?
  Co takhle smerovat dotaz k TOP 09 a jeho jasnosti Schwanzerbergovi, ktery tak rad leze do klece na nejakem tom prazskem namesti, aby ukazal zvracenost rezimu na Kube? Co se tak dotazat vsech tech havloidu co ostentativne zvraceji nad Kubou, ale nezvraceji, kdyz na jejich "mikroforu 2000" vede uvodni rec megazlodej Chodorkovskij.
  A nevsiml jsem si, ze by ve zdejsi diskuzi nekdo nadaval na islam. Mohl by jste uvest konkretni prispevek ? Nebo to bylo tak obecne placnuto ?
  January 22, 2015 v 21.43
  Pane Tožičko,
  máte naprostou pravdu. Výčet toho, co je v SA naprosto špatně podle jakýchkoliv měřítek, je obšírný. Bohužel, SA si může koupit téměř celou délku pomyslného provazu na Západě i v arabském světě i v muslimském světě i v zemích, které od SA něco potřebují. Money talks.
  Existují organizace a mimořádně odvážní jedinci, kteří se ozývají nahlas, i ti, kteří se snaží o nápravu bez medializace. Naštěstí. Je ale mimořádně náročné nenechat se ukolébat efektem přihlížejícího, nenechat se zkorumpovat petrodolary a dojmem, že nepřítel mého nepřítele je můj kámoš, nenechat se svést ke generalizování a pro nejvíce exponované – nenechat se zabít.
  January 22, 2015 v 21.43
  Pane Tožičko,
  máte naprostou pravdu. Výčet toho, co je v SA naprosto špatně podle jakýchkoliv měřítek, by byl sáhodlouhý. Bohužel, SA si může koupit téměř celou délku pomyslného provazu na Západě i v arabském světě a potažmo muslimském světě. Money talks.
  Existují jedinci a organizace, kteří se ozývají, i ti, kteří se snaží o nápravu bez medializace. Naštěstí. Ale nenechme se ukolébat
  ??
  January 23, 2015 v 8.11
  Kousek textu z Neviditelneho psa.
  " V Lipsku bouřila v úterý Pegida. V médiích se následně objevily bližší informace o ideovém obsahu jejího programu. Je to nesourodý konglomerát někdy si vzájemně odporujících tezí, nicméně na mnohé z nich souhlasně přikývne i ten, kdo není žádný fanatický islamožrout, natož pak nácek.

  Takže je navýsost politováníhodné, že politické strany mlčky přihlížejí mandlování nekryté měny, aniž by se sebeméně pokusily o komunikaci, a že politická témata pro druhou dekádu jednadvacátého století se rodí na ulici."

  Ja bych k tomu dodal jen dve pripominky. I spolkovy urad pro ochranu ustavy potvrdil, ze PEGIDU netvori extremisti. A ja dodavam, ze naproste odmitnuti diskuse o slucitelnosti islamu s Evropou 21. stoleti a vykrikovani o primitivech a zlu v srdci, v pripade takoveto diskuse, svedci o naprostem selhani politickych a kulturnich elit, nebo toho co se za ne vydava. Konec koncu jejich selhani neni v dejinach ojedinele a jiste se podepsalo i na vypuknuti obou valek. A mozna nas ted posunuje k te na dlouhou dobu posledni.
  January 23, 2015 v 18.18
  Pákistánská média o zesnulém králi Abdalláhovi a Saúdské Arábii
  A cautious eulogy for Saudi Arabia's departed king
  http://www.dawn.com/news/1158959/a-cautious-eulogy-for-saudi-arabias-departed-king

  Velice poučné čtení nabízí i diskuze pod tím článkem
  ??
  January 24, 2015 v 10.11
  Zda se, ze nektere elity na zapade, si uz potrebu diskuze pripousteji.
  Jako vzdy to ceske elity, ci to co se za ne povazuje, jeste nereflektuji. Zvlaste podivne je to ,ze pri vsech tech genderovych aktivitach a spouste aktivistu, mohou cesti muslimove ve verejnych sdelovacich prostredcich prosazovat druhorade postaveni zeny a reakce veskera zadna.

  http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/sigmar-gabriel-in-dresden-ueberraschender-auftritt-vor-pegida-anhaengern-13388119.html
  ??
  January 24, 2015 v 10.22
  Zamyslete se milovnici "umirneneho ceskeho" islamu.
  Az cesti muslimove obdobne zareaguji a verejnou motlidbou odsoudi barbarsky trest pro Raífa Badáwího, budu je povazovat za duvery hodne. Pokud vsak vetsi rozhorceni vyvola policejni prohlidka, nez ubiti cloveka za jeho nazor, pak nemohou byt partnerem k diskuzi.

  http://zpravy.idnes.cz/verejna-modlitba-muslimu-proti-policejnim-zasahu-fvr-/domaci.aspx?c=A140502_134430_domaci_jav
  ??
  January 24, 2015 v 12.02
  Konvicka dela jen to, co mu ignorace "tzv. elit" dovoli.
  A pokud nam muslimove v Cechach navrhuji abychom se vystehovali, pokud se nam jejich aktivity nelibi, pak neni divu, ze p. Konvicka ziskava priznivce.

  http://sharia4czechia.com/2014/09/16/islamofobie-shromazdeni-proti-islamizaci-v-cr-v-teplicich-27-9-2014/
  + Další komentáře