Podle Václava Klause se Putin chová racionálně

Petr Andreas

Petr Andreas se zamýšlí nad výrokem Václava Klause, podle kterého se Vladimir Putin chová racionálně. Má bývalý prezident pravdu? A jaký je vůbec význam slova racionálně?

Český exprezident zaplnil 6. března titulky výrokem, že „prezident Putin se chová racionálně“ a „není šťastný z toho, co se na Ukrajině děje“. Nebudeme jej zde prvoplánově obviňovat ze stranění diktatuře ani z neznalosti situace, jak činily standardní reakce, ale pokusíme se jeho výrok přečíst bez apriorní zaujatosti pro Rusko nebo Západ a porozumět tomu, proč tak zarezonoval ve veřejném prostoru. (Nakonec nicméně autorovi dáme věcně za pravdu.) Jde o to, co znamená „racionální“.

Václav Klaus je technokrat, prosazující nejvyšší možnou míru autonomie politického rozhodování. Foto Mikuláš Křepelka, Mediafax

Všichni neustále zvažujeme prostředky vzhledem k cílům svého jednání, abychom jich dosáhli s co nejmenšími náklady. „Racionálně“ jednáme tehdy, kdy pro dosažení zvolených cílů volíme nejvýhodnější postup, jaký je nám znám a jaký máme k dispozici; „iracionálně“ tehdy, kdy bez obecně srozumitelného důvodu volíme postup zbytečně složitý a náročný, přestože nám jsou známa všechna potřebná fakta a okolnosti. To je analytický, bezhodnotový způsob použití těchto pojmů; nic se tu ale nepraví o cílech jednání a o tom, nakolik jsou legitimní.

V běžném úzu je ale význam těchto pojmů jiný: „Racionální“ je to, s čím souhlasíme, co se zdá všeobecně dobré a přijatelné; „iracionální“ to, čemu nerozumíme, co se nám příčí, co je patologické, co může být případně špatné a odsouzeníhodné. Toto „racionální“ v sobě navíc obsahuje hodnocení správnosti cílů (splývá tak s „rozumným“).

Tento rozdíl je pro pochopení Klausových výroků zásadní: Dosadíme-li první význam racionální = účinný, jedná se o věcný popis toho, jakým způsobem funguje politické rozhodování; dosadíme-li racionální = správný, jedná se o schvalování postupu ruského prezidenta a ruských územních nároků. (Ani jedna z obou variant ale nepřináší žádná nová fakta, novou interpretaci situace ani věrohodnou prognózu.)

Je jasné, že intelektuál a profesor Klaus má na mysli první význam. Co ale výrokem, jenž by patřil do hodiny politické teorie, sledoval, jestliže od něho média i čtenáři očekávali, že zhodnotí situaci?

Klaus je též znám intelektuální přezíravostí vůči novinářům a jejich mentorováním. Je tedy možné, že si vychutnává smutnou skutečnost, že tvrzení, že „prezident Putin se chová racionálně“, působí na velkou část veřejnosti jako schvalování jeho postupu a jako červený hadr na ty, kdo jsou protirusky naladěni a používají pojem „racionální“ běžným způsobem. (Je škoda, že nejsou známy okolnosti Klausova vystoupení; z médií pouze víme, že „řekl novinářům“.)

V druhém plánu může toto tvrzení působit jako rozumné na ty, kdo jsou schopni zachovat si nadhled a intelektuální odstup a vytvořit „ostrůvek rozumu uprostřed hysterie“, na který se Klaus často odvolává.

Víme ovšem také, že Klaus je technokrat, prosazující nejvyšší možnou míru autonomie politického rozhodování. Jedná se tedy o pouhou intelektuální jízlivost, anebo opravdu schvaluje záměry ruského politického vedení?

To s jistotou říci nelze: trucovitá a cynická intelektuální preciznost zde splývá se straněním oponentovi. Klausův výrok je názorově ojedinělý, v hlavním proudu dobře viditelný, provokativní, promyšleně stručný a koncentrovaný, mediálně vděčný, politicky účinný. Klaus má věcně vzato pravdu — jeho pravda ale hraničí se službou zájmům, které jsou nedobré pro demokracii v Evropě.

  Diskuse
  March 26, 2014 v 8.53
  Klausova racionalita
  Putin jedná podle Klause racionálně proto, že jedná podobně jako jednal on. Tedy dosáhne vždy svého, i když tím rozčílí celý svět, tedy bez ohledu na náklady. Takto jednal vždy Klaus, výrokem o nemožnosti rozlišit čisté a špinavé peníze počínaje, přes opoziční smlouvu a prezidentování pokračuje a u amnestie konče.
  March 26, 2014 v 11.10
  Bože můj!
  To je řečí kvůli takové prkotině!
  March 26, 2014 v 14.06
  Názorová shoda Václava Klause a Jakuba Patočky
  Klausův výrok vůbec není "názorově ojedinělý", jak píše autor. Pro příklady není třeba chodit daleko: Šéfredaktor DR Jakub Patočka ruskou anexi Krymu podpořil v článku o Bascích zcela jednoznačně odvoláním na princip sebeurčení. O přítomnosti ruských vojáků v neoznačených uniformách na Krymu se vůbec nezmiňuje. Putina kritizuje jen vágně "chová se jako slon v porcelánu".

  Shoda mezi Kalusem a Patočkou je překvapivě široká: například podle Klause bylo Rusko do nešťastné situace zavlečeno, podle Patočky je Putin "ve vyloženě reaktivní pozici, v níž se sám necítí pohodlně?"
  March 26, 2014 v 17.35
  Pane Kubičko.
  Vím ještě o dalších názorových shodách mezi Klausem a Patočkou. Představte si, že oba si myslí, že v v zimě bývá u nás chladněji než v létě. To také bude něco značit!
  Ja s Klausem nesouhlasím v milionech věcí. Jestliže však řekne něco, co je logické, mám s ním také přesto nesouhlasit?
  March 26, 2014 v 18.08
  Já tady nepolemizuji s těmi názory, ale s názorem, že výrok Václava Klause je vyjádřením ojedinělého názoru. To není. Na druhé straně to ovšem také není názor tak všeobecně přijímaný jako to, že v létě je tepleji než v zimě, takže mi ta shoda pozoruhodná přijde.

  Vzpomněl bych si i na nějaké případy, kdy jsem s Klausem souhlasil i ve věci, která nebyla většinová, takže to, že něco říká Klaus opravdu nepovažuji za argument proti.

  Slyšet stejnou argumentaci od tak odlišných lidí, jako je Patočka a Klaus je dobrá příležitost váhu těch argumentů posoudit nezávisle na sympatiích k osobám a zařazení do proudů, protože moc lidí, kteří mají stejné sympatie ke Klausovi i Patočkovi asi není.

  Přinejmenším je jasné, že míra přijímání ruské argumentace není záležitostí pravolevé orientace. (Ty body, na kterých se ti dva shodnou jsou do značné míry shodné s oficiální ruskou verzí.).

  March 26, 2014 v 19.05
  Možná že by jste se divil, kolik lidí tento názor všeobecně přijalo. Seznam sice zrušil systém, který u článku ukazoval, které názory mají nejvíce podpory u čtenářů /jistě plánovitě, možná pro to, aby lidé necítili podporu svého pohledu na svět/, přesto není problém zjistit, že naprostá většina čtenářů novinek oficiální verzi puče a následných kroků nesdílí. Jsou nějaké průzkumy veřejného mínění, těm ale věřím stejně, jako autorům kuponové privatizace.
  Škoda vaší poslední věty, i když jste ji dal do závorky. trochu váš příspěvek kazí.