Své děti učím, dospělé občany nikoliv

Tomáš Chalupa

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa reaguje na pondělní sloupek Aleny Zemančíkové.

Tak jsem si u představitelů Hodiny země vysloužil výzvu k odchodu z ministerstva. Proč? Protože jsem napsal, že akce typu Hodina země považuji za brutální zneužití něčeho, co je normální. Dostal jsem plno reakcí. Některé pozitivní, některé negativní. Jednou z nich byl text paní Aleny Zemančíkové, která se na problematiku dívá z jiného úhlu pohledu, než já, ale se stejně chladnou hlavou a racionální úvahou, jako já. Za tyto typy reakcí jsem vždy vděčný.

V článku Aleny Zemančíkové, který podrobně líčí důvody akce Hodina země, jsem se dozvěděl, že městské děti mají být poučeny o tom, že energie, tj. světlo, teplo nepadají z nebe, že je třeba je vyrobit, a to i z přírodních zdrojů.

Mám tři děti. Staršího syna učím už několik let, s nedávno narozenými dvojčaty určitě začnu včas. Plýtvání, jakékoli, nejen energiemi ale např. i potravinami, nemám rád. Považuji ho za zpupnost. Ani u svých dětí určitě nebudu plýtvání tolerovat. Ale to jsou děti a navíc mé děti.

Rozhodně se ale nebudu pasovat do role učitele či poučovatele dospělých občanů. Ostatně proto jsem také v pravicové straně, která spoléhá na svobodnou vůli člověka. Sociálních inženýrů, kteří nejlépe vědí, jak se každý z nás máme chovat, jsem za svého života poznal dost. Děkuji, nechci.

Svobodný člověk je mj. osvobozený od svých závislostí. Nehodlám kádrovat souseda, zda opravdu potřebuje v noci svítit či nikoliv. Považuji-li ho za svobodného občana, pak respektuji jeho vůli a potřebu. Právě proto jsem napsal, že akce typu Hodina země považuji za iracionální. Nic víc a nic méně.

  #BečvaNevyšumí

  Téma otravy řeky Bečvy, jedné z největších ekologických katastrof v českých dějinách, při níž zahynulo na osmdesát tisíc ryb, je jednou z nejdůležitějších investigací Deníku Referendum. Reportéři Jakub Patočka a Zuzana Vlasatá případ sledují od počátku a přinesli v něm řadu nových zjištění. Nyní pokrývají soudní proces se svévolně obviněnou firmou Energoaqua a zpracovávají poznatky, které během něj vycházejí najevo. Podpořte naši další práci!

  Diskuse
  JV
  March 29, 2013 v 8.30
  Smysl správy věcí veřejných
  Vážený pane ministře, vážený pane Chalupo
  myslím, že stále ještě existuje všeobecná shoda občanů na tom, že řídící orgány společnosti jsou tu právě od toho, aby téměř výhradně dospělým lidem mluvili do toho, jak se mají chovat. Tento druh správy věcí veřejných nemá a nikdy nesmí mít charakter pošlapávání svobodné vůle člověka, ale její omezování ve společném zájmu dobra pro všechny.
  S pozdravem a přáním všeho dobrého
  Jiří Vyleťal
  March 29, 2013 v 9.10
  Lekce občanské výchovy ministrovi
  Paní Zemančíkové se povedl husarský kousek, udělila lekci občanské výchovy ministrovi.

  Nicméně tato lekce by se minula účinkem, kdyby ji ministr ignoroval. Oceňuji, že článek paní Zemančíkové ministr přečetl a reagoval na něj kulturním způsobem - napamatuji na to, že by jiný ministr pravicové vlády reagoval podobným způsobem.

  Tím ovšem klady končí. Pan ministr prozrazuje, že buď vůbec nechápe nebo nechce po vzoru Václava Klause chápat, jaký smysl mají ekologické a občanské aktivity. Podle typu argumentace by měl být spíše ministrem průmyslu či ministrem pro liberální ideologii.

  Ale vzhledem k tomu, že je pan ministr poměrně mladý, tak pokud začne číst kritiky své pravicové a antiekologické politiky, přemýšlet o ních a reagovat na ně, není ještě vše ztraceno, třeba i naše pravice se bude časem kultivovat.
  JH
  souseda, zda potřebuje svítit, to vám vadí, ale kádrování Hodiny Země, že je to brutální zneužití, to ne. Co to vlastně znamená, kádrovat (jde zřejmě o metonymii)? Z příkladu o sousedovi usuzuji, že v pojetí pana Chalupy to znamená "mít názor na něco, po čem vám nic není". Jak brutální, dát to do odstavce uvozeného slovem "svobodný". Nebo se paletu?
  March 29, 2013 v 11.1
  Poučování dospělých
  Dobrý den pane Chalupa,

  děkujeme za vstřícnou a klidnou odpověď - článek. Tady je také klidná a vstřícná reakce občana.
  Také nemám z principu rád plýtvání, obzvláště u jídla. Mám malou dceru a také ji začnu až přijde čas učit sám. S poučováním dospělých, se ale s Vámi neshodnu. Pletete totiž podle mě jablka s hruškami. Otázka totiž nespočívá v tom zda kecat lidem do jejich soukromých životů, když si páchají soukromé škody, ale zda kecat lidem do jejich soukromých aktivit, které mají veřejné dopady a tím myslím negativní veřejné dopady.
  Takže pokud vidím, že soused plýtvá a zárověň vím (tuším, mám dokázáno???), že toto plýtvání, pokud bude plošně děláno, vystaví stopku na slušný a možná vůbec nějaký život mojí dceři, tak s prominutím mám potřebu a podle mě i právo do toho tomu sousedovi kecat. Pokud by si soused páchal svým konáním pouze své soukromé škody, třeba že by zbytečně utrácel peníze a nezbývalo mu třeba na knihy, tak mu do toho opravdu kecat nehodlám - v tomto jsem liberál. Ale pokud jeho nezodpovědné chování poškozuje mě, mám nebo měl bych mít právo do toho zasahovat.
  Předpokládám, že navrhnete řešení ve smyslu, nechme pracovat trh, rostoucí ceny energie či jídla donutí souseda ve vlastním zájmu šetřit. Bohužel dodávám, že tomuto postupu narozdíl od anarchokapitalistů nevěřím. Já se domnívám, že cenový signál přichází pozdě (5 minut po dvanácté) za předokladu že kolaps přijde na nedostatek jídla či energie a úplně se míjí účinkem, pokud kolaps nastane vedlejším účinkem výroby jídla či energie dřív než nastane nedostatek.

  Smysl mého sociálně-liberálního vidění (zredukuji-li v sobě další ve mě se střetávající pohledy na svět) je v tom, že jestliže vědecké a to hlavně mezioborové práce posouzené kritickým názorem většiny (50 a více %) občanů mluví o tom, že jistý stupeň plýtvání vede všechny potenciálně na jatka, tak má tato většina právo se bránit chování té menšině nezodpovědné a může jim jejich destruktivní chování zakázat.

  Pokud je nezodpovědná velká většina, potom už asi máme povinnost jako celek, uklidit se z této planety. Ke smůle těch, co jsme chtěli být zodpovědní (já i vy).

  Viz František Koukolík - lidský druh bude první druh v historii, který splní podmínky jako kolektiv pro udělení Darwinovy ceny, jen mu ji už nebude mít kdo předat.

  S pozdravem
  Martin Ševčík
  PM
  March 29, 2013 v 12.12
  Svoboda a nesvoboda v demokracii
  Fungující demokracie zajišťuje co nejrigorózněji:
  ad a občanskou účast na svobodné tvorbě společenských rozhodnutí
  ad b násilný dozor nad nedodržováním odsouhlasených společenských rozhodnutí.
  Ani jakkoliv dospělé občany nelze zprošťovat účasti na obou předpokladech a tím společenské zodpovědnosti.
  Budilo by to dojem jisté politickospolečenské nezralosti, ba neznalosti předpokladů liberální demokracie ..........řekl bych.
  March 29, 2013 v 12.32
  Poučování dospělých - dodatek
  Dodatek k mému textu. Musím zkorigovat ten svůj předposlední odstavec, protože takto je zavádějící. Vypadá, jakobych vlastně Aleně Zemančíkové také zakazoval přesvědčovat lidi, jen z jiného důvodu - z důvodu toho, že je v menšině. Jak jsem napsal, pak máme povinnost asi vyklidit planetu jako druh, to byla samozřejmě nadsázka.
  Základem demokracie je svoboda projevu a právo hájit svůj názor v soutěži názorů ve veřejném prostoru - a to není jen sněmovna. S těmito elementárními základy demokracie, má ale naše "občanská" "demokratická" strana pořád nějak problémy.
  Dobrá na toto téma je článek Václava Bělohradského - Pravice versus Levice, proč má tento spor stále smysl (nebo tak nějak).
  Pravice hájí co nejvyšší míru legitimní bezohlednosti. Levice bojuje za právo bránit se bezohlednosti jiných.