Vláda schválila věcný záměr programu Nová zelená úsporám

Vratislav Dostál

Resort životního prostředí je připraven spustit nástupnický program vedoucí ke snížení energetické náročnosti budov. Ekologové plán vítají. Program je podle nich jedním z nejlepších ekologických a ekonomických opatření.

Kabinet Petra Nečase ve středu schválil věcný záměr programu Nová zelená úsporám. „Máme za sebou schválení věcného záměru. To fakticky předpokládá, že na přelomu března a dubna bude vládě předložen programový dokument, s podrobnostmi celého programu.“, uvedl ministr Chalupa.

Ekologové plán vítají. Hnutí DUHA uvedlo, že přinese oživení ekonomiky, pročištění smogu, nižší účty za vytápění a menší závislost na plynu z Ruska. „Šance tisíců domácností na letošní získání podpory z programu navazujícího na úspěšnou Zelenou úsporám se opět přiblížila,“ uvedli ekologové a připomněli, že návrh počítá s příspěvky ve všech důležitých směrech: na komplexní energetickou renovaci budov, novostavby v pasivním standardu i na náhradu za lokální vytápění uhlím.

Podle Karla Polaneckého program odpovídá v hlavních bodech tomu, s čím přišlo Hnutí DUHA před dvěma lety. „Pomůže domácnostem i obcím a výrazně oživí ekonomiku. Investicemi do energetické renovace budov srazíme rodinám i firmám účty za vytápění, pročistíme smog a snížíme naši nebezpečnou závislost na plynu z Ruska,“ uvedl Polanecký.

„Vzhledem k nejistému emisnímu obchodování je ale nutné přidat na program peníze z evropských fondů. Financování Nové zelené úsporám by mělo být významnou prioritou pro čerpání bruselských peněz v dalším programovacím období do roku 2020,“ dodal Polanecký.

Spuštění navrhovaného programu je podle ekologů jedním z nejlepších ekologických a ekonomických opatření. Sníží nadměrné emise i nebezpečnou energetickou závislost a ročně ušetří domácnostem i firmám desítky miliard korun.

„Zároveň každý rok vytvoří desetitisíce pracovních míst. Každá koruna, kterou státní rozpočet investuje do podpory energetických renovací, vytvoří v ekonomice přibližně dvě až tři koruny a zvýší hrubý domácí produkt zhruba o šedesát haléřů. Vyčíslili to ekonomové Miroslav Zámečník a Tomáš Lhoták,“ uvedlo Hnutí DUHA.

Program nicméně podle ekologů mohou ohrozit nejisté příjmy vázané na vývoj trhu s emisními povolenkami. Proto je podle jejich názoru třeba, aby ministři posílili program penězi z evropských fondů pro období 2014 až 2020, o nichž budou brzo rozhodovat.

Další podpora snižování nákladů na vytápění a snížení emisí skleníkových plynů navazuje na končící Zelenou úsporám, která probíhala v letech 2009 až 2013. Program rovněž přispěje ke zvýšení kultury bydlení a zlepšení vzhledu měst a obcí. Dalším cílem programu je zpřístupnění podpory širokému spektru zájemců o realizaci energeticky úsporných opatření.

Financování bude zajištěno z výnosů aukcí emisních povolenek v rámci období 2013 — 2020. Reálně jsou očekávány příjmy ve výši do sedmadvaceti miliard korun. Podle plánů ministerstva budou také využity další alternativní zdroje tak, aby byly zajištěny plánované požadavky.

Na podporu dosáhnou sociálně slabší

Chalupův resort zdůraznil, že státní podpora v rámci Nové zelené úsporám je určena především pro sociálně slabší žadatele. Plošné financování všech žadatelů bez ohledu na jejich finanční situaci není podle ministerstva účelným vynakládáním veřejných prostředků. Podpora financování je proto navržena jako selektivní — pouze pro sociálně slabé žadatele, kteří by se bez ní nebyli schopni programu účastnit.

Podpora bude mít formu přímé dotace, zvýhodněného úvěru a případného bonusu. Toto rozdělení zajistí možnost realizovat úsporná opatření téměř všem žadatelům, kteří se pro vstup do programu rozhodnou. Zvýhodněný úvěr bude poskytován nad rámec přímé dotace, a je tak dodatečnou výhodou poskytovanou pouze sociálně slabým domácnostem.

Program zároveň podpoří rekonstrukci obytných budov. Alokace prostředků bude navržena jako postupná, formou výzev k podávání žádostí pro jednotlivé oblasti podpory s předem definovanou výší alokace, a pro různé typy příjemců (soukromé byty rodinné, obytné, panelová zástavba, vytápění, veřejné budovy).

Podle ministerstva budou prostředky vypláceny po celé plánované programové období programu. Poslední výzva může být vyhlášena po roce 2020 na prostředky získané z posledních dražeb emisních povolenek.

Předpokládané procentní rozdělení celkové alokace bude v poměru sedmdesát procent ku třiceti procentům ve prospěch soukromých budov určených k bydlení. U stávající a nové výstavby bude procentní poměr nastaven na hodnotu 8:2, tj. osmdesát procent na rekonstrukce, dvacet procent na stávající výstavbu.

Mezi podporované oblasti patří především snižování energetické náročnosti stávajících budov, a to jak veřejného ,tak soukromého sektoru, dále výstavba budov s velmi nízkou energetickou náročností či výměna lokálních neekologických zdrojů tepla za ekologicky efektivní šetrné zdroje a instalace fototermických solárních systémů na přípravu teplé vody s možností podpory vytápění.

Chalupovo ministerstvo připomnělo, že příjem žádostí proběhne v rámci výzev výhradně elektronicky. Po jejich zanesení do systému tak bude zjevné pořadí podané žádosti a aktuální stav čerpání alokace. Mělo by tak dojít k zamezení přezávazkování programu,

Pro žadatele, kteří nebudou schopni zpracovat žádost vlastními silami, budou k dispozici kontaktní centra, která pomohou se zpracováním žádosti. Přednost budou mít přitom projekty komplexního zateplení obytných budov.

„Příjem žádostí v programu Nová zelená úsporám bude zahájen v srpnu letošního roku,“ uvedl ministr životního prostředí Tomáš Chalupa k harmonogramu. Zveřejnění podmínek pro příjem žádostí do první výzvy a její vyhlášení je dle jeho slov přepokládáno na přelom března a dubna.