Další prodej emisí zajistil peníze programu Zelená úsporám

Jana Ridvanova

Program MŽP Zelená úsporám získal prodejem emisních povolenek japonské firmě další prostředky, které budou využity skrze SFŽP na zateplování rodinných a bytových domů. Tajné ovšem jako v minulosti zůstává, za kolik stát povolenky prodává.

Ministerstvo životního prostředí a japonská firma Mitsui & Co. uzavřely v prosinci 2010 smlouvy o prodeji dalších 9,55 milionu jednotunových emisních jednotek skleníkových plynů. Program Zelená úsporám tak získal další prostředky, které budou využity pro zateplování rodinných a bytových domů, výstavbu domů v pasivním standardu a výměnu starých kotlů za ekologické vytápění.

Program Zelená úsporám v minulém roce zaznamenal enormní nárůst zájemců.

„V průběhu celého roku 2009 bylo přijato 3 100 žádostí. V posledním týdnu před přerušením programu pak celkem 10 425 žádostí, což je výrazně více než Státní fond životního prostředí očekával. Tento extrémní nárůst počtu přijatých žádostí byl nad kapacitu možností, a nebylo možné tyto projekty zkontrolovat do konce ledna. Proto lze očekávat, že program nebude otevřen 1. února, jak bylo původně deklarováno,“ řekla 1. náměstkyně ministra Rut Bízková.

V září a listopadu 2010 fond schválil dvacet tisíc žádostí v objemu 5,7 miliardy korun. Prostředky mohou žadatelé očekávat do konce března, píše se na stránkách programu.

V současné době se program Zelená úsporám zabývá sedmdesáti tisíci žádostmi. Převážně se jedná o zateplení bytových panelových domů a výměnu starých kotlů na fosilní paliva za kotle na biomasu.

„I přes nově získané finanční prostředky je podle předběžných odhadů Státního fondu životního prostředí možné očekávat převis v programu Zelená úsporám mezi třemi až pěti miliardami korun. Aktuální průměrná dotace se pohybuje v rozmezí 60 až 65 procent. Fond uvažuje o snížení dotace v řádu několika procentních bodů tak, aby mohl uspokojit všechny žadatele, kteří podali žádost dle podmínek programu,“ řekla 1. náměstkyně ministra Rut Bízková.

„Nejenom kvůli finanční krizi, ale i vzhledem k velké konkurenci na trhu s emisními kredity již nelze očekávat tak významné navýšení prostředků v programu Zelená úsporám jako tomu bylo v roce 2009 a 2010,“ doplnil ovšem náměstek ministra Ivo Hlaváč.

Ministerstvo životního prostředí zatím prodalo celkem 85,75 milionu emisních jednotek.  Většinu z nich odkoupilo Japonsko (japonská vláda a firma Mitsui). Česká republika rovněž uzavřela smlouvy se Světovou bankou a s vládami Rakouska a Španělska. Stejně jako u všech předchozích smluv i v tomto případě zůstává vyjednaná cena emisní jednotky i celkový získaný finanční objem důvěrné.

Možnost prodat emisní jednotky získala Česká republika díky tomu, že od roku 1990 snížila své emise skleníkových plynů o 27,6 procenta, přičemž se v Kjótském protokolu zavázala k osmiprocentnímu snížení. Své nevyužité právo vypouštět emise skleníkových plynů proto může ve formě jednotek AAU prodat ostatním státům nebo firmám, které své závazky mají problém splnit.

Podle zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů nakládá s emisními jednotkami ministerstvo životního prostředí a výnosy z jejich prodeje jsou příjmem Státního fondu životního prostředí.

    Prosíme, podpořte naši práci

    Společně jsme přispěli ke konci éry Andreje Babiše. Nikdy by to nebylo možné bez vás. Naše práce ale není u konce. Denně budeme dohlížet na to, aby se slibované změny opravdu staly.

    Vaše podpora určuje naši sílu.

    Spolu #jsmeDR.

    Diskuse