Další prodej emisí zajistil peníze programu Zelená úsporám

Jana Ridvanova

Program MŽP Zelená úsporám získal prodejem emisních povolenek japonské firmě další prostředky, které budou využity skrze SFŽP na zateplování rodinných a bytových domů. Tajné ovšem jako v minulosti zůstává, za kolik stát povolenky prodává.

Ministerstvo životního prostředí a japonská firma Mitsui & Co. uzavřely v prosinci 2010 smlouvy o prodeji dalších 9,55 milionu jednotunových emisních jednotek skleníkových plynů. Program Zelená úsporám tak získal další prostředky, které budou využity pro zateplování rodinných a bytových domů, výstavbu domů v pasivním standardu a výměnu starých kotlů za ekologické vytápění.

Program Zelená úsporám v minulém roce zaznamenal enormní nárůst zájemců.

„V průběhu celého roku 2009 bylo přijato 3 100 žádostí. V posledním týdnu před přerušením programu pak celkem 10 425 žádostí, což je výrazně více než Státní fond životního prostředí očekával. Tento extrémní nárůst počtu přijatých žádostí byl nad kapacitu možností, a nebylo možné tyto projekty zkontrolovat do konce ledna. Proto lze očekávat, že program nebude otevřen 1. února, jak bylo původně deklarováno,“ řekla 1. náměstkyně ministra Rut Bízková.

V září a listopadu 2010 fond schválil dvacet tisíc žádostí v objemu 5,7 miliardy korun. Prostředky mohou žadatelé očekávat do konce března, píše se na stránkách programu.

V současné době se program Zelená úsporám zabývá sedmdesáti tisíci žádostmi. Převážně se jedná o zateplení bytových panelových domů a výměnu starých kotlů na fosilní paliva za kotle na biomasu.

„I přes nově získané finanční prostředky je podle předběžných odhadů Státního fondu životního prostředí možné očekávat převis v programu Zelená úsporám mezi třemi až pěti miliardami korun. Aktuální průměrná dotace se pohybuje v rozmezí 60 až 65 procent. Fond uvažuje o snížení dotace v řádu několika procentních bodů tak, aby mohl uspokojit všechny žadatele, kteří podali žádost dle podmínek programu,“ řekla 1. náměstkyně ministra Rut Bízková.

„Nejenom kvůli finanční krizi, ale i vzhledem k velké konkurenci na trhu s emisními kredity již nelze očekávat tak významné navýšení prostředků v programu Zelená úsporám jako tomu bylo v roce 2009 a 2010,“ doplnil ovšem náměstek ministra Ivo Hlaváč.

Ministerstvo životního prostředí zatím prodalo celkem 85,75 milionu emisních jednotek.  Většinu z nich odkoupilo Japonsko (japonská vláda a firma Mitsui). Česká republika rovněž uzavřela smlouvy se Světovou bankou a s vládami Rakouska a Španělska. Stejně jako u všech předchozích smluv i v tomto případě zůstává vyjednaná cena emisní jednotky i celkový získaný finanční objem důvěrné.

Možnost prodat emisní jednotky získala Česká republika díky tomu, že od roku 1990 snížila své emise skleníkových plynů o 27,6 procenta, přičemž se v Kjótském protokolu zavázala k osmiprocentnímu snížení. Své nevyužité právo vypouštět emise skleníkových plynů proto může ve formě jednotek AAU prodat ostatním státům nebo firmám, které své závazky mají problém splnit.

Podle zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů nakládá s emisními jednotkami ministerstvo životního prostředí a výnosy z jejich prodeje jsou příjmem Státního fondu životního prostředí.