Emisní povolenky energii neušetří, jen dotují elektrárny

Dušan Radovanovič

Namísto snížení emisí a cen energií napomůžou emisní povolenky k zisku elektrárenským společnostem. Pochybná novela navíc zatím prošla Poslaneckou sněmovnou netransparentním způsobem.

Poslanecká sněmovna dnes ve třetím čtení projedná novelu zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Občanská sdružení však upozornila na fakt, že zákon zjevně napomáhá elektrárenským společnostem.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Desátý paragraf zákona totiž narušuje rovnováhu trhu s emisními povolenkami tím, že zvýhodňuje elektrárenské společnosti, kterým přihrává odhadovaných osmašedesát miliard korun. Podle ekologů byla navíc novela v červnu 2009 schválena zcela netransparentním způsobem formou „přílepku" jako pozměňovací návrh k zákonu o spotřebních daních.

„Ve své kontrolní roli selhal i Senát ČR, který tento způsob protlačování zájmů vlivných lobbistických skupin do legislativy bohužel potvrdil. Podpisy premiéra a prezidenta republiky pod tímto nekalým legislativním procedurálním postupem jsou už jen ozdobou, která demonstruje celkově pokleslý způsob přijímání zákonů v naší zemi," prohlásil Štěpán Rattay, ředitel sdružení Oživení.

Ve formě tzv. přílepku v Poslanecké sněmovně poměrně často procházejí návrhy různých zájmových skupin, které doufají, že si ukrytého paragrafu nikdo nevšimne. Před několika lety se tak například snažily některé firmy znovuobnovit pokusy na zvířatech pro kosmetické účely. Ústavní soud přitom již několikrát označil přílepkové metody za protiústavní.

Ekologové a firmy, které se cítí postupem poslanců poškozeny, proto adresovaly Sněmovně výzvu Rozumně a spravedlivě. Podpora z emisních povolenek má podle nich mířit především do úspor energie. Kromě efektivního snížení emisí by investice do energetických úspor v budovách přinesly i výrazné snížení nákladů na bydlení.

Namísto toho však podpora míří do výroby energie, což je vzhledem k hlavnímu cíli povolenek — snížení emisí — maximálně neefektivní. „Darování emisních povolenek přinese další zvýšení zisku energetickým společnostem, avšak nepřinese snížení cen energií lidem ani firmám,“ zdůrazňuje se v prohlášení, které mimo jiné podpořil Ekologický právní servis nebo Svaz českých a moravských bytových družstev.

Další informace:

Rozumneaspravedlive.cz Výzva Rozumně a spravedlivě - komu peníze za emise?

    Diskuse