Čistá práce

Vojtěch Kotecký

Ekologické organizace chtějí méně smogu. Odbory chtějí více továren. A továren bude buď hodně nových a čistých, nebo méně a méně starých a špinavých.

Před pár lety byl v Praze šéf kanceláře, kterou si vytvořily americké ekologické organizace a odborové centrály, aby řídila jejich spolupráci. Líčil nám, jak společně prosazují zákony, přesvědčují kongresmany a navrhují ekonomické programy.

Není na tom vlastně nic třikrát pozoruhodného. Odbory a ekologické organizace úzce spolupracují v Británii i Německu, v Dánsku a jinde.

Českým okem to nedává smysl. Proč? Odbory přece prosazují více pracovních míst v továrnách. Ekologické organizace chtějí méně smogu. Jak by, u všech všudy, mohly spolupracovat?

Ale ve skutečnosti se jejich práce hodně protíná. Myslím, že jsou pro to tři důvody, které spolu navzájem souvisejí.

Ekonomiku tvoří lidé jako vy nebo já

Za prvé společně připomínají státu, že ekonomiku jaksi netvoří pouze šéfové velkých firem. Ilustrativním příkladem je energetika. Někdy to vypadá, jako by stát pouze řešil, jak rozdělí výrobu mezi mamutí společnosti. Mezi Martina Romana (či, chcete-li, Daniela Beneše), Pavla Tykače nebo Daniela Křetinského.

Ale ekonomiku přece tvoří ještě dalších deset milionů lidí. Čtyři a půl milionu domácností, které doma topí, kupují energii a chtějí čistý vzduch. Patrně důležitější než otázka, jestli budou platit Tykačovi, nebo Romanovi (čili: jestli trh ovládne Tykač, nebo Roman), pro ně je, kolik budou platit. Komukoli.

A proto je pro ně důležitější, jestli jim stát pomůže zateplit dům, vyměnit okna, nainstalovat chytré moderní větrání, kotel na peletky nebo solární kolektor na střeše, který ohřívá vodu zadarmo.

Pokud stát jedné rodině přispěje na zateplení domu, účty za vytápění jí klesnou až o šedesát procent.

Srazí tak účty, které statisíce domácností platí za energii. Pomůže snížit jejich závislost na velkých energetických firmách a na naprosto nepředvídatelném globálním trhu se surovinami. A také pročistí smog, který každou zimu musí dýchat lidé na vesnicích a malých městech. Jeho hlavní příčinou je, že řada rodin nemá jinou možnost než topit špinavými palivy — protože cena plynu roste a roste.

Ministři či zákonodárci by neměli pouze stanovit pravidla a nechat velké firmy, ať si podle nich rozdělí trh. Musí především přijít s praktickými programy, které domácnostem pomohou, jako byla Zelená úsporám.

Ekologické organizace a odbory se patrně v některých věcech neshodnou. Na tom není nic špatného. Ostatně mezi zelenými organizacemi navzájem jsou také rozdíly, například v názorech na jadernou energetiku. Ale to jim nebrání velmi dobře spolupracovat na ostatních tématech. A nemusí to bránit ani odborům a ekologickým organizacím.

Protože se shodnou, že hospodářská politika by neměla pouze rozdělovat trh, ale hlavně pomáhat slabším a domácnostem.

Ekonomika neumí plavat (sama)

Druhá věc, ve které se hodně podobá uvažování ekologických organizací a odborů, je názor, že stát by měl systematicky podporovat a promyšleně směrovat domácí ekonomiku.

Jeden příklad: Každá tuna zboží dovezeného kamionem z druhé strany Evropy — to je méně tuzemských pracovních míst a více smogu v našich městech a obcích. Česko loni vyvezlo 5000 tun másla — a dovezlo 16 000 tun másla. Pak nemají být silnice plné smradlavých a nebezpečných náklaďáků.

Proto Hnutí DUHA v iniciativě Velká výzva prosazuje, aby začal systematicky snižovat naši závislost na fosilních palivech — ropě, plynu a uhelných dolech.

Aby se součástí ekonomické politiky stala taková řešení, jako je podpora místních výrobců namísto dovozu napříč kontinentem.

Nebo obecní výtopny na biomasu, jež zajistí, aby peníze za teplo zůstávaly doma a neodtékaly do rukou velkých energetických společností někde v cizině.

Či zateplování domů, které nejenže sníží horentní — a vyšší a vyšší — účty za vytápění domů dražšími a dražšími fosilními palivy. Navíc oživí domácí ekonomiku, protože práce při energetické renovaci domů většinou zajišťují menší stavební nebo montážní firmy a materiál i technologie na český trh většinou dodávají naše průmyslové podniky.

Energetická renovace budov vytvoří desítky tisíc pracovních míst pro české zedníky, dělníky a inženýry. Zelená úsporám dala práci devatenácti tisícům lidí.

Dvakrát důležité je to zemi se silnou průmyslovou tradicí. Česko už nikdy nebude (a nechce) s Čínou soutěžit v nákladech na pracovní sílu. Pokud máme uspět v globalizovaném světě a znovu nastartovat motor průmyslové ekonomiky, potřebujeme namísto láce konkurovat inovacemi. Musíme vsadit na nová odvětví a chytré technologie. A ty bývají také čistší. Musíme si vzít příklad z úspěšných industriálních zemí současnosti — Dánska, Finska, Německa či Británie.

Ekologické organizace chtějí méně smogu. Odbory chtějí více továren. A továren bude buď hodně nových a čistých, nebo méně a méně starých a špinavých.

Veřejné služby slouží

A za třetí: odbory a ekologické organizace se — na rozdíl od některých politiků či komentátorů — shodují v tom, že jsou věci, které bychom neměli svěřovat komerčnímu sektoru. Že pro náš každodenní život jsou důležité veřejné služby.

Slušná, levná a pohodlná veřejná doprava, která je nezbytná hlavně pro ženy, děti, důchodce, lidi na venkově a zaměstnance. Zeleň i parky ve městech, díky které se v ulicích lépe žije. Vodárenství.

Nebo péče o krajinu — lesy neslouží jenom k pěstování dřeva, ale také turistům a výletníkům. Státní Lesy ČR každému z nás loni vydělaly 502 korun, ale jimi spravované luhy či háje, bory a smrčiny každý týden v průměru navštíví dva miliony lidí. Asi není těžké odhadnout, co je pro průměrného Čecha a Češku důležitější: jestli těch pár stovek, nebo výlety, houbaření a relax.

Souhrnně řečeno: odbory i ekologické organizace mají odlišný úkol. Ale společně poukazují, že ekonomiku tvoří lidé a ekonomika by měla sloužit lidem. Proto by na řadě konkrétních věcí mohly dobře spolupracovat. Také u nás.

Text vychází v rámci spolupráce se zastoupením Friedrich-Ebert-Stiftung v České republice.

  Diskuse (10 příspěvků)
  PH
  Petr Hlávka, učitel
  December 14, 2012 v 17.55
  Ekonomiku tvoří lidé
  Připomnělo mi to diskusi s přítelem, drobným podnikatelem. On tvrdil, ve shodě s vládou, že nejdůležitější jsou podnikatelé, protože dávají lidem práci. Já jsem tvrdil, že jsou důležití jak lidé (zaměstnanci), tak podnikatelé.

  Nyní, když klesáme stále hloub, hlavně kvůli škrtům a že se nezaměřujeme na příjem rozpočtu (výběr daní) a z toho důvodu klesá domácí poptávka, kvantifikuji svůj názor: zaměstnanci jsou důležití pro stát ze dvou třetin, podnikatelé z jedné třetiny.

  Proč? Podnikatel dává lidem práci, ale zaměstnanci nejen že odvádějí práci, ale také jsou spotřebiteli výrobků.
  Luděk Ševčík, OSVČ
  December 15, 2012 v 11.3
  Co je skutečně ekologické, je samozřejmě i ekonomicky výhodné pro celek, lidstvo. Bohužel ti, kteří drží v rukou otěže hospodářské politiky, se na celek neohlížejí. Pro ně je měřítkem ekonomické výhodnosti okamžitý zisk. A okamžitý zisk nebývá v souladu s rozumnou ekonomicko-ekologickou politikou. Neoliberální Volný trh je v rozporu nejen s ekologií, ale i se zdravým rozumem. Převážení zeleniny přes celou Evropu, nebo dovoz kuřecího masa z Brazilie přece nemůže být v normálním ekonomickém systému výhodný. Bohužel ale ani levicové strany nejsou schopny přesvědčit občany, že k trvale udržitelnému rozvoji je třeba velmi radikální změna systému. Takže v případném volebním vítězství kosmeticky upraví do pekla vedoucí systém a sešup zpomalí o mikrosekundu za rok, což je k ničemu. Ekologické organizace sice vidí nenávratnou devastaci životního prostředí, ale na radikální řešení, které je k záchraně lidstva nutné, nemají koule. U nás jsou Zelení dokonce pravicoví, což je superparadox.
  Výše psané snahy jsou jen kapkou vody v systému. Ta sice naruší i skálu, ale to chce hodně času a ten už není.
  Luděk Švehla, vývojový pracovník
  December 15, 2012 v 14.48
  Jistě přínosný článek, ale pouze tím, že opakuje již známá fakta. Bohužel pouhá spolupráce ekologů s odbory nám moc nepomůže, protože neřeší příčinu popsaných negativních tendencí v neoliberální ekonomice. Jejím cílem je přitom hlavně přesun bohatství od obyčejných lidí ke korporacím a tedy není důvod šetřit běžným lidem peníze, právě naopak, protože tyto peníze pak neskončí v kapsách korporací čímž se jim samozřejmě sníží zisk, o který jde až v první řadě! Existují desítky studií a i selský rozum napovídá, že zateplování a energetické úspory ve výrobě atd. jsou jednoznačně přínosnější, než tupé hledání a otevírání dalších fosilních ložisek a tím nevratné drancování přírody, které prospívá jen a pouze korporacím.

  Celý tenhle systém je těžce nemocný protože i to, že se vyplatí dovážet a převážet zboží z jedné strany zeměkoule na druhý je dáno právě možností beztrestně a levně drancovat přírodu těžením neobnovitelných energií. Naprostým extrémem se přitom stává těžba břidlicového plynu, který nejenže je neobnovitelný, ale jeho těžba poškozuje spodní vodu, které je a bude stále méně a která je základem života na zemi. Neoliberální rozvrat ekonomiky i přírody se dostává do kritického bodu a obávám se, že pouhé kosmetické změny nepomohou.
  VH
  Vlasta Hábová, ekonom
  December 16, 2012 v 0.21
  Cíle bohulibé.
  Jejich realizace je ale závislá na míře deprivatizace veřejných statků a služeb a novém uzákonění regulace jejich provozování a užívání.To je společný jmenovatel, nutný pro prosazení těchto cílů. Shodnou se zelení s odbory i na tomto společném jmenovateli a dokáží ho prosadit do programů našich levicových stran (o SZ nemluvě), aby pro jejich uskutečnění dokázali získat potřebnou většinu v parlamentu?
  MN
  Miroslav Novák
  December 16, 2012 v 11.8
  Jak to (ne)funguje v tržní ekonomice
  Jenom taková drobnost, dokazující naprostý nedostatek selského rozumu v současném společenském systému: Každý vidí, že převážení běžného zboží přes celou Evropu je nesmysl. V tržní ekonomice existuje řešení - zatížit dopravce všemi souvisejícími náklady, včetně ekologických, zdravotních atd. Tedy např. zvýšením mýtného na silnicích resp. zvýšením spotřební daně u paliva. Pokud by to ale někdo chtěl jenom zkusit, okamžitě se ozve sdružení autodopravců s tím, že při zdražení dopravy mnoho z nich zkrachuje (což je ovšem společensky žádoucí) . Autodopravci začnou hrozit stávkou, která v tomto odvětví znamená veliký problém (tady se ukazuje, že stát by si měl udržet všechny strategicky důležité činnosti). Něco podobného proběhlo např. ve Španělsku ale také u nás (po zvýšení mýtného byla po protestech zavedena sleva pro větší dopravce). V této situaci je prakticky nemožné dosáhnout žádoucí změny.
  Mj. za celou dlouhou dobu, kdy se ví o škodlivých emisích CO2, nedošlo na celém světě k jedinému účinnému opatření k omezení automobilové nebo letecké dopravy.
  Luděk Švehla, vývojový pracovník
  December 16, 2012 v 13.36
  Také Panu Novákovi
  A jsme zase u toho. Bohužel v současném státním uspořádání to není možné. Ropná, automobilová, betonová, asfaltová, energetická, finanční a já nevím ještě jaká lobby jsou příliš silné a dokáží si prosadit své, samozřejmě za vydatné propagandy masmédií nezřídka v rukou právě těchto zájmových skupin. Proti nim stojíme my, sice nás je 99 %, ale jsme neorganizovaní až na pár ekologických a levicových organizací, hnutí atd. Mediální propaganda je velice účinná, ale také velice drahá a tak vždy zvítězí propaganda od korporací potažmo politických stran na ně napojených, než od organizací zastupující většinu lidí. Nejlépe je tohle všechno vidět v Americe, kde jsou dopady korporací a propagandy extrémní (stačí se podívat na poslední urputnou mediální kampaň proti zeleným technologiím).

  Je dávno známé, že kdyby se peníze investované do vývoje spalovacích motorů a jaderné energetiky investovaly do vývoje elektromobilů a zelené energetiky, jezdili bychom dávno v elektromobilech s dojezdem a pořizovacími cenami srovnatelnými s dnešními automobily se spalovacími motory. Na střechách domů by každý měl sluneční panely s účinností, a tedy výkonem, který by pokryl nejen spotřebu onoho domu a nabití automobilu, ale také by zbylo pro veřejný sektor, průmysl. Dnešní automobily a vlastně spousta podobně uměle udržovaných odvětví jsou katastrofálně zastaralé když vezmeme v úvahu možnosti dnešních technologií. Automobily jsou sice nacpané elektronikou, ale základ, tedy spalovací motor, je starý více jak 100 let. Spotřeba těchto motorů se sice neustále snižuje stejně jako emise, ale dnes již za cenu ohromné komplikovanosti, tedy vysokých cen, navíc další zlepšování parametrů narazilo na fyzikální možnosti.

  Elektromotor je přitom řádově levnější, má prakticky až na valivá ložiska neomezenou životnost, nepotřebuje údržbu, výměnu oleje, filtrů, řemenů atd. navíc má nesrovnatelně lepší výkonové parametry a vlastnosti. Tedy průběh kroutícího momentu a rozsah otáček díky čemuž elektromobily nepotřebují převodovku s řazením rychlostí ani ovládání spojky. To nemluvím o nulových emisích škodlivin, hlučnosti nebo produkci vibrací, které jsou zanedbatelné a podílejí se tak prakticky na neslyšitelnosti pohonu v interiéru jakož i hlučnost dopravy by se výrazně snížila. Kdo někdy jel moderním elektromobilem jistě potvrdí, že komfort a dynamika jízdy stejně jako jednoduchost ovládání jsou nesrovnatelné s běžným automobilem.

  A tak je to se vším co souvisí s drancováním přírody. Drancování přírody je ohromný byznys. Je to vlastně beztrestné vykrádání naší společné banky, ve které jsou ovšem jen omezené finance. Navíc onen proces vykrádání se neobejde bez obětí na životech nejen lidí, ale hlavně na obětech životního prostředí, ve kterém všichni bez výjimky žijeme a které nám všem bez rozdílu patří. Jsme tedy legálně okrádány soukromými firmami o náš společný, cenný a nenahraditelný majetek a životní prostor. Jsem názoru, že nikdo nemá právo toto činit, aniž by stejnou měrou nepřispěl k obnově odcizeného.

  Jak jsem již zmínil, je to o to otřesnější a nesmyslnější, když si uvědomíme, že nic takového není vůbec nutné. V globálním pohledu je to stav podobný feťákovi, který se vědomě zabíjí, ale nedokáže přestat protože jeho droga mu přináší blaho a uspokojení. Vůbec si přitom neuvědomuje, že cesta k blahu a uspokojení může být i zcela jiná, vůbec ne sebezničující, naopak přinášející prospěch i ostatním.
  VK
  Vojtěch Klusáček
  December 16, 2012 v 20.20
  Spojovat odpor k jaderné energetice s obranou životního prostředí, nebo dokonce s levicovostí, pokládám za mimořádně nešťastné.
  Luděk Švehla, vývojový pracovník
  December 16, 2012 v 22.39
  Pane Klusáčku
  můžete prosím Vaší poznámku rozvést? Vám přijde jaderná energetika k životnímu prostředí ohleduplná?
  Luděk Švehla, vývojový pracovník
  December 17, 2012 v 8.37
  Zkuste se pane Klusáčku podívat třeba jen na poslední "Nedej se" České televize:
  http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/video/

  Není bez zajímavosti, že tento pořad má být brzo zrušen:
  http://www.ceskapozice.cz/domov/ekologie/kriticky-ekologicky-porad-%E2%80%9Enedej-se%E2%80%9C-zmizi-z-obrazovky

  Nebo si přečtěte rozsáhlou studii Temelínomika:
  http://www.candole.com/files/Temelinomika%2020120421%20CZ.pdf

  a pak mi zkuste prosím napsat, co je na jaderné energetice ekonomicky výhodné a ohleduplné k životnímu prostředí.
  VK
  Vojtěch Klusáček
  December 17, 2012 v 13.9
  Jediný způsob výroby energie zároveň rentabilní a zároveň reálně nepoškozující ivotní prostředí, neprodukující CO2.