Byrokratické IQ tykve

Roman Sikora

Neuvěřitelný lapsus Ministerstva vnitra při kontrole platnosti podpisů na prezidentských kandidátních listinách by neměl být předmětem vážného přezkoumávání, nýbrž úvahy, proč ministerstvo takovou šílenost provedlo.

Téměř se mi příčí o tom psát, protože věnuje-li se člověk něčemu takovému a dokonce o tom napíše, bezděčně dodává váhu i zjevnému idiotství a neschopnosti. Nedá mi to ovšem, protože se zdá, že způsobem zkoumání platnosti podpisů a metodou následného odpočtu neplatných podpisů jsme se definitivně, jak trefně poznamenal kdosi na Facebooku, stali banánovou republikou.

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

Podobně absurdní rozměr jako akutní podkvalifikace (jde o látku páté třídy základní školy), mozková dysfunkce anebo vážné duševní poruchy pracovníků Ministerstva vnitra nabývají rovněž následné posudky právníků a výroky vyřazených prezidentských kandidátů. Namísto toho, aby se váleli po podlaze v nezadržitelném záchvatu smíchu a urychleně požádali psychiatrickou léčebnu v Bohnicích o rychlý transport celého Vnitra k dlouhodobému ozdravnému pobytu v tomto poklidného koutu Prahy, marně polemizují s výroky a výpočty šílenců. Nejen že se tak bezděčně dostávají na jejich duševní úroveň, ale zároveň legitimizují tuto bezednou tupost jako běžnou součást společenského diskursu - jako normu.

Že se k tomu s vážnou tváří odhodlají Bobošíková s Okamurou, příliš nepřekvapuje. Nepřekvapuje ani to, že Vladimír Dlouhý seriózně oznamuje, že spolu se svým týmem objevili „numerickou chybu“ a dokonce i „chybu ve vzorci“. Nepřekvapuje vlastně ani to, že tento ekonom potřebuje na odhalení vzniklé „chyby“ celý tým a následné konzultace s panem doktorem Janem Bártou, ředitelem Ústavu státu a práva. V jasnějším světle se tak zároveň ocitají i výsledky ekonomické transformace 90. let pod taktovkou Klausových vlád, v nichž Vladimír Dlouhý svého času vysedával na postu ministra průmyslu a obchodu a jistě také počítal.

Překvapuje ovšem, že se do této kauzy nechají zatáhnout i respektované osobnosti, které dlouze a namnoze právnickými termíny zdůvodňují nesmyslnost podobného duševního propadu, namísto toho, aby si zaťukali na čelo a podali návrh k prošetření zdravotní způsobilosti vedení Ministerstva vnitra k výkonu povolání.

Jedinou smysluplnou reakcí se tak jeví výsledky spontánní lidové tvořivosti zejména na internetu. Například vtip: „Zítřejší teploty vystoupají až na dvacet stupňů.“ „A není to, prosím vás, na listopad trochu moc?“ „Ne, není. Ráno bude deset stupňů a večer také deset.“

Nabízí se ovšem řada dalších odpovědí, proč na Ministerstvu vnitra na svém vyšinutém pojetí matematiky trvají. Tedy když pomineme již zmíněnou hypotézu, že vysoké funkce ve státní správě už podobně jako na sklonku reálného socialismu definitivně zaplnili lidé bez elementární inteligence a vzdělání.

Jedna z nich je ta, že se někdo snaží první přímou volbu prezidenta rozvrátit nebo alespoň co nejvíce poškodit či zesměšnit. A druhá je třeba ta, že na ministerstvu vedeném bývalým pražským taxikářem začaly převládat rutinní výpočetní postupy jisté části této specifické profesní skupiny. Jako například: kolik zaplatí zahraniční zákazník při ceně 25 korun za kilometr a ujetí deseti kilometrů? Přece 468 korun!

  Diskuse
  November 27, 2012 v 9.30
  Kubula a Kuba Kubikula
  Zdravý rozum se takové domněnce zuby nehty brání, ale řada lidí už ji vyslovila: udělali to SCHVÁLNĚ.

  Čím více lidí je totiž bude považovat za totální blbce, tím více klidu na práci budou mít (jak na to včera pod článkem Jana Kudrny upozornil Jiří Janeček).

  Nejdřív Kubiceho zpráva, pak Kubiceho krabice ... nestane se brzy sídlem Nečasovy vlády Česká Kubice?
  November 27, 2012 v 12.23
  Z toho mála, co jsem o tom četl
  1) Si myslím, že to udělali vědomě.
  2) Zákon je napsaný tak, že to umožňuje. Takže chyba rozhodně není v matematice nebo kvalifikaci zaměstnanců vnitra. Ti podle mne umí myslet i počítat zároveň.
  Např:
  (http://paragraphos.pecina.cz/2012/11/kdyz-urednik-nahodne-vybira.html)
  HP
  November 27, 2012 v 18.33
  No jo, máme srandavládu pane Sikoro,
  ale není té srandy už trochu moc?! Nedostáváme se už na samé dno - nejubožejší národ, kterému nezbývá nic než jen smysl pro humor (napsal kdesi B. Brecht, začátek té sentence je "Ubohý národ, který nemá smysl pro humor,....."). Z facebooku:
  "Podle nového průzkumu je IQ pracovníků Ministerstva vnitra pravděpodobně 160. Měřilo se na dvou vzorcích - první vyšel 90 a druhý 70."
  HP
  November 27, 2012 v 19.23
  ČEZKUBICE
  je také pěkný název inspirovaný poslední větou pana Jana Kopeckého. Jen přemýšlím, jestli může být inspirací pro nějakého autora. Možná by byl námět i nad výtvarné a duchovní síly Fr. R. Čecha? Pro J. Cimrmana a jeho divadlo příliš současný. No třeba se někdo tvůrčí v oboru psaného slova chytne tématu (pan Sikora?), přece jenom používat synonymum Kocourkov už je dlouho ohrané a vynalézavost naší politické "elity" docela podceňující!
  HP
  November 27, 2012 v 19.37
  Americký novinář způsob myšlení MV nechápe
  Erik Best v parlamentních listech také uvažuje 2 verze proč takové provedení, píše mj.: „Nemáme sice žádný důkaz k tomu, že to všechno nechal Václav Henych udělat na politickou objednávku s cílem přímou volbu diskreditovat a zesměšnit, ale taková možnost se nabízí. Vzhledem k tomu, jak to udělali, musí to lidi napadnout. Jak ale říkám, ta druhá varianta, že to myslí vážně a tu kontrolu petic takhle provedli s přesvědčením, že je to v pořádku, je mnohem horší,“ upozorňuje na možnou nekompetentnost úředníků."
  November 27, 2012 v 20.0
  Heleně Puchýřové
  Být ještě mezi námi Vladimír Borecký, měl by námět na další knihy. Třeba jen samotných mašíblů se vyprofilovalo dost na celý druhý svazek, namátkou: Petr Hájek, Adam Bartoš, Karel Janeček...

  Jinak by ta Česká Kubice byla výhodná z řady důvodů:
  nezaměstnanost na Chodsku by klesla na nulu, výrazně by se zintenzivnily kontakty s bavorskou vládou, došlo by k vytížení železniční trati a v důsledku toho i ke zlevnění jízdného, a v neposlední řadě by tu našli uplatnění všichni absolventi plzeňských práv.

  A Strakovka by byla konečně vrácena studentům (což jsme mimochodem požadovali už na přelomu let 1967-1967!).
  HP
  November 28, 2012 v 0.1
  Mašíbl znamená "týpek"?
  Zdravím pane Kopecký! Koukám, že jsme stať pana Sikory posunuli na 1. příčku v diskutovatelnosti. Asi proto, že jeho přístup k volební frašce je skutečně jediný možný - je to velká sranda, kdyby to ale nebyla ostuda jako hrom!
  Jinak se musím přiznat, že jsem úplně nepochopila důvody, výhody a další důsledky, které popisujete v prostředním odstavci, což mě mrzí. Asi mi k tomu chybí detailnější znalost příslušné literatury?
  November 28, 2012 v 4.33
  vysvětlivky a korektury
  Však on si to pan Sikora zaslouží, protože je to hodný člověk.
  Nejenže mu to i na vobrázku kouká z vočí (http://denikreferendum.cz/autor/11-roman-sikora), ale dokazuje to i skutkem: kdysi jsem nadhodil, že by se jeho Novoroční projev Velkého Klauna (http://www.denikreferendum.cz/clanek/8198-pohadky-saska-bumbace-aneb-novorocni-projev-velkeho-klauna) měl objevit na jevišti (v čemž mne tehdy za stranu evangelickou laskavě podpořil pan Ondřej Wolf, Pán Bůh mu za to žehnej), neváhal ani chvíli, a s panem Ivo Bystřičanem to ve volném čase a bez nároku na honorář natočili (můžete si pustit: odkaz je na konci textu).

  K té Kubici jsem se vrátil kvůli vláčkům (mají tam prý koleje od roku 1861: http://www.kubice.cz/obec/). Kdyby ta čerchmantská Evropa byla co k čemu, tak už dávno vydala glejt, že se mají zrušit auta a všude má jezdit vlak. (Přitom se sama vozila na bejku jak v ňákym ródeu…)

  K Vašemu půlnočnímu dotazu v nadpisu ⟹ Vladimír Borecký, Zrcadlo obzvláštního (z našich mašíblů), Praha, Hynek 1999.

  (Korektura: poslední odstavec mého předchozího vzkazu měl správně končit „na přelomu let 1967-1968“…)
  November 28, 2012 v 5.17
  čeština
  ... diskutovanosti, ne diskutovatelnosti ...
  LV
  November 28, 2012 v 9.26
  Cui bono?


  Ač to zní neuvěřitelně a zdá se, že je to jen další projev nekompetentnosti a imbecility "těch nahoře", otázku proč a komu to slouží bych proto nepodceňoval. Ale spíš než o diskreditaci přímé volby mi přijde, že šlo o to vyřadit kandidáty, kteří měli jakous-takous šanci reálně zasáhnout do prvního kola a ty předpokládané počty pozměnit. Ne náhodou se jedná o kandidáty "nezávislé", kteří využívají pro své argumenty bezbřehý populismus a negativní volbu, averzi proti stranám, zdánlivě středovou pozici "nad ideologiemi" atd., tudíž mají jakousi šanci. Myslím, že proto se vládnoucí moc pokusila o to je vyřadit s pomocí "zákonných" prostředků. V případě Okamury a Dlouhého jim to zjevně vyjde, v případě Bobošíkové je to na hraně...
  Jde přeci o to, aby do druhého kola postoupili Fischer a Zeman. A pak už je docela jedno, kdo z těch dvou. Nejspíš Zeman...


  + Další komentáře