Klaus církevní restituce nepodepsal. Současně ale zákon nevetoval

Vratislav Dostál

Prezident nechal projít zákon o majetkovém vyrovnání státu s církvemi. Zákon nepodepsal, ale ani nevetoval. Své rozhodnutí odůvodnil v dopise předsedkyni Poslanecké sněmovny Miroslavě Němcové.

Prezident Václav Klaus zákon o majetkovém vyrovnání státu s církvemi nevetoval, ani nepodepsal. Zákon bude přesto platit. Klaus svůj krok zdůvodnil v dopise, který ve čtvrtek zaslal předsedkyni Poslanecké sněmovny Miroslavě Němcové.

„Je to výraz mých osobních postojů i společenské atmosféry v naší zemi,“ uvedl v úvodu dokumentu a zdůraznil, že s konkrétní verzí zákona nesouhlasí mnoho lidí, kteří obecně s vydáním historického majetku církvím souhlasí a k církvím mají pozitivní vztah. „Já jsem jedním z nich,“ dodal.

„Toto rozhodnutí je výrazem mého distancování se od zpracování tohoto zákona, který připravila a přijala dnešní vláda a vládní koalice a o němž opakovaně rozhodla Poslanecká sněmovna poté, co přehlasovala veto Senátu,“ zdůraznil prezident s tím, že je přesvědčen, že zákon v podobě, jak byl přijat, nastoluje nerovné podmínky v přístupu státu k otázce restitucí a nápravy křivd minulosti mezi církvemi a náboženskými společnostmi a všemi ostatními subjekty.

Podle něj zákon současně vytváří reálná potenciální rizika závažného prolomení naší dosavadní restituční legislativy a vzniku nových nároků a požadavků vůči státu ze strany subjektů, které se na základě tohoto zákona mohou cítit diskriminovány.

Zákon navíc podle Klause opouští koncepci zmírňování některých majetkových křivd, která byla základem veškerého našeho dosavadního přístupu k restitucím. „Nastolení nároku na restituce bez výslovně formulovaného respektu k hranici roku 1948 vytváří precedens pro možné zpochybnění majetkových poměrů ustavených před tímto datem,“ vysvětlil prezident.

Rozsah rozsáhlého majetkového transferu, který na základě restitučního zákona vzniká, je podle Klause podřizován cíli oddělení financování církví od státu, který se zmírňováním některých křivd minulosti bezprostředně nesouvisí. „Finanční prostředky tímto zákonem získávají i církve, jichž se zabrání majetků komunistickým režimem nijak netýká, nebo dokonce i církve, které vznikly až v posledních desetiletích. To dokazuje, že zákon není restitucí, ale dotací církvím,“ zdůraznil Klaus.

Nakonec v dopise zdůraznil, že nad přijatým řešením neexistuje na politické scéně ani ve společnosti konsensus, ač jeho naplnění bude zavazovat i další vlády. Silou protlačený zákon, který odmítl Senát a jehož přijatou podobu podle sociologických šetření odmítá velká většina občanů, tak přispěje podle Klause k další politické polarizaci ve společnosti.

„Obávám se, že bude v jeho důsledku ve společnosti poškozeno i samo postavení církví, které pokládám v současném, tradiční hodnoty nerespektujícím světě za velmi důležité a nejsem v tom vůbec osamocen,“ doplnil prezident. Současně ale připomněl, že přijetí zákona bylo jedním z předem oznámených záměrů Nečasovy vlády vzešlé z voleb v roce 2010.

„S tímto záměrem vystoupila i ve svém programovém prohlášení. Vím, že pro stabilitu a vůbec další pokračování této vlády je to norma klíčová. I proto nechci vrácením tohoto zákona Poslanecké sněmovně vyostřovat vztahy na politické scéně a vládu podrobovat dalším zkouškám. Současně se ale nemohu svým podpisem s přijatým řešením ztotožnit,“ uzavřel prezident v dopise Němcové.

Znamená to, že po více než dvacetileté debatě je o církevních restitucích v České republice prakticky takřka rozhodnuto. Opoziční sociální demokraté v reakci na to, že Klaus zákon nevetoval, uvedli, že jsou jeho postojem zklamáni. ČSSD se totiž před časem veřejně na prezidenta obrátila a požádala ho, aby zákon vetoval a umožnil tak nové hlasování na půdě Poslanecké sněmovny.

„Vládní návrh vyrovnání s církvemi pokládáme za nespravedlivý, majetkoprávně riskantní a rozpočtově zcela nepřiměřený současné ekonomické situaci země. Zákon byl vládou prosazen jen velmi těsnou většinou, odmítl ho Senát a nesouhlasí s ním i většina české společnosti,“ připomněl předseda ČSSD Bohuslav Sobotka s tím, že jeho strana připraví a podá ústavní stížnost s cílem přezkoumat ústavnost procedury přijetí zákona, i jeho obsah.

„Pokud uspějeme v příštích parlamentních volbách a získáme vládní odpovědnost, budeme usilovat o snížení přemrštěné finanční kompenzace církvím, kterou zákon realizuje ve výši 59 miliard korun,“ doplnil předseda nejsilnější opoziční strany.

Vláda se s církvemi dohodla na tom, že částka, kterou jim vyplatí, bude 59 miliard korun, přičemž v úvahu má být brána inflace. Celkově by se tak mohla vyšplhat na 78,9 miliardy až 96,24 miliardy korun. Církve také dostanou zpět 56 procent majetku, o který přišly za minulého režimu. Vyplácení peněz by mělo být rozloženo do třiceti let. Přechodné období odstřihnutí financování církví od státního rozpočtu by mělo začít v roce 2013 a trvat sedmnáct let.

  Diskuse
  November 23, 2012 v 5.21
  Zákon o majetkovém vyrovnání – cesta k novému charakteru českého státu
  nepřehlédněte článek Karola Hrádely v BL -
  http://blisty.cz/art/66252.html
  November 23, 2012 v 11.07
  Nepodepsal a fakticky podepsal. Vždyť neudělal nic pro to, aby zákon neprošel. Je to jedna banda, pro lidi se prezentují jako více názorových směrů, ale ve skutečnosti drží pevně basu. Jen mám obavy, že značná část levicových vůdců táhne s nimi. Používá stejné, jen výraznější prostředky odlišení, ale v hlavě má naprosto stejný záměr. O to víc jsou nebezpečnější. I když levičáci svou bezideovou roztříštěností jsou si sami možná větším nebezpečím.
  November 23, 2012 v 11.54
  národ, bandité, disidenti
  To, že jsou levičáci nebezpečím sami sobě, by se dalo celkem snadno překousnout. Jejich přičinlivost při devastaci státu už ne.

  Ta tolik vzývaná demokracie (která údajně vypadá "jinak" - kdo ji viděl?) nevzejde ani z nějakého prostředí nezkažených "obyčejných lidí", jak si myslí třeba Václav Umlauf, ani ji nevydupe ze země nějaká skupinka stmelených a ukázněných profesionálních revolucionářů, lidí "zvláštního ražení" (coby "avantgarda" proletariátu), jak se to s úspěchy spíše - řekněme: "střídavými" - zkoušelo kdysi.

  Demokracie je uskutečnitelná pouze na republikánském fundamentu - bez ohledu na to, zda se stát formálně označuje jako konstituční monarchie (Spojené království, Švédsko...), spříseženstvo (Švýcarsko) či socialistická případně bolívarovská republika.

  A u Masarykovy často vzpomínané poznámky o tom, jak dlouho bude třeba k vybudování Československé republiky, je třeba si uvědomit, že tehdy - nejen díky zhovadilosti habsburského dvora a strašlivé válce - občané republikánské smýšlení upřímně sdíleli mnohem více než dnes.

  Máme tedy nejen to, čemu Pehe říká "demokracie bez demokratů", ale také "republiku bez republikánů.

  Ta banda, kterou Keller a mnozí jiní přirovnávají k mafii, nespadla z nebe, ani se nevyrojila z výcvikových škol KGB nebo CIA - vzrostla mezi námi.
  Přišla k nám z našich školních škamen, od našich rodinných krbů, a pravděpodobně i z našich hospodských bratrstev. Jsou jedni z nás. Jen se od "nás" liší tím, že se k nám rádi hlásí (zejména ve formě permanentních volebních a mobilizačních kampaní), kdežto my si od nich odsedáme (dissideō).

  -- Nejsou nakonec "oni" přece jen ti nejlepší z "nás"? Nebo máme lepší ? V tom případě sem s nimi !
  November 23, 2012 v 12.09
  Církve se nažerou. A stát zůstane celý?
  November 23, 2012 v 18.13
  J. Kopeckému
  "Ta banda, kterou Keller a mnozí jiní přirovnávají k mafii, nespadla z nebe, ani se nevyrojila z výcvikových škol KGB nebo CIA - vzrostla mezi námi."
  Ano, vyrostla mezi námi. V našich socialistických školách.
  FJ
  November 26, 2012 v 13.19
  No nepopodepsal....a vetoval
  Řadu zákonů s menšími vadami vetoval, ale nyní , když se to všeobecně chtělo a žádalo a sám to zdůvodňuje, pak nevetuje. Tenhle zákon opravadu přepisuje dějiny a neguje Jan Husa a vše co se odehrálo...a prolemuje hodně a ekonomiku hodně pouznamená...ale....radši se zabývat klimatem a bojem proti EU
  Klasická Klausova "necesta".
  November 26, 2012 v 15.21
  Já tu formulaci - přepisovat dějiny - tak nemám rád, pane Jonáši. Vždycky když jsem slyšel ve sportovních zprávách "Česká republika přepisuje dějiny", či jak to tam ten Bosák křičel, tal jsem se naježil. Správně je dle mého názoru dějiny psát, doplňovat, přepis je likvidace, nebo oprava již zaznamenaného.To jen tak, bokem k tématu.
  November 26, 2012 v 15.47
  Špatný zákon
  připravený špatnou vládou a prohlasovaný v parlamentu hlasem odsouzeného korupčníka nemůže přepsat dějiny a negovat Jana Husa. Jen nepřinese nic dobrého ani české společnosti ani církvím, jen otevře dveře spekulantům s penězi a pozemky a připraví hodně práce právníkům a soudům v několika příštích letech či desetiletích. Naopak Hus se svou kritikou bohaté a zkorumpované církve se může stát nově aktuální.
  PM
  November 26, 2012 v 16.56
  Therapeutický krok na východ
  Perioda antirepublikánské kultury je zřejmě natolik nutná, že k tomu musí falanga neoliberálních neznabohů použít i klérus.
  V této, nábožensky relativně střízlivé zemi, přehrává církev roli sepjetí pravoslavných se samoděržavými.
  Že by nevedly i jiné cesty k repupublikánskému smýšlení.......
  AM
  November 26, 2012 v 18.40
  Řekl bych,
  že pan prezident začíná litovat, že zákon nevetoval.

  V dnešní MfDnes známý kardiochirurg profesor Pirk veřejně označil v souvislosti s církevními restitucemi poslance Marka Bendu za lháře.

  Lidé jako pan Pirk by měli být těmi, na jejichž ramenou pravice stojí. A teď tohle!!!

  Hlas sobě rovných vnímá náš pan prezident velmi dobře...
  December 4, 2012 v 7.07
  z dnešního Rudého Práva:
  Věřící léta sbírali na opravu kostela, církev raději nakoupila pozemky

  Přes čtvrt století se Jan Filipčík z Černošína na Tachovsku stará o místní kostel. Teď se téměř sedmdesátiletý kostelník cítí stejně jako zdejší věřící – podvedený. Léta mezi sebou vybírali peníze na zvelebení svatostánku, aby mohl sloužit dalším generacím. ... ...
  PM
  December 4, 2012 v 7.51
  Péče o srdce nejen skalpelem
  ale i kostelní pokladničkou je tvářívtvář k chamtivosti svedené takjakotak náchylné církve nutná.
  Její účinnost ovšem značně nejistá...řekl bych odvolávaje se na Freuda.
  A kde se pane Kopecký rozprostírají vše arkádie?
  Žeby ta Berggasse.......pomyslel jsem si.
  + Další komentáře